Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

De praktijk

Familiebedrijf
Tandprothetische Praktijk Mark Veenstra te Emmen is een familiebedrijf. Een familiebedrijf heb je met je hele familie die daar offers voor brent. Besluiten worden snel genomen en dat maakt je als bedrijf creatief en innovatief; je kunt immers snel in de kring van je familie besluiten nemen. De betrokkenheid tussen het bedrijf en de medewerkers is hoog en kent een heel eigen sfeer. Mark Veenstra is er trots op dat zij deze uitstraling naar u, als klant, hebben weten te bereiken. Goed vakmanschap, open eerlijke klantrelaties en het afleveren van de perfecte tandprothese staan voorop.

In 1984 werd het tandprothetisch laboratorium opgezet door Ger en Anneke Veenstra. Mark Veenstra heeft in 2008 als jonge ondernemer de traditie voortgezet en samen met zijn partner Haidy de tandprothetische praktijk opgericht. Samen met zus Christy en zeven medewerkers wordt er binnen de praktijk gewerkt aan de beste resultaten voor de klant.


Mark Veenstra
Ik ben op mijn zeventiende begonnen als leerling van mijn ouders en heb ervoor gezorgd dat in 2008 het laboratorium werd uitgebreid met een tandprothetische praktijk. Vanaf toen konden de behandelingen binnen het bedrijf plaatsvinden. Patiënten kunnen vanaf dat moment bij ons terecht voor een kunstgebit, een klikgebit op implantaten of natuurlijke wortels en reparaties of aanpassingen aan een huidige gebitsprothese. Omdat ik het erg belangrijk vind dat het vak op een goede manier wordt doorgegeven aan potentiële nieuwe professionals, ben ik naast mijn werk in de praktijk verbonden aan de opleiding Tandprothetiek van Hogeschool Utrecht, als kliniekcoördinator en docent. Ik kijk met mijn klanten graag vooruit. Dat een kunstgebit nodig is,is een gegeven en mijn vraag is: hoe gaan we er samen iets moois van maken. Ik neem voor elke klant ruim de tijd, zodat we  in alle rust samen een gebit kunnen samenstellen dat helemaal naar wens is. Mijn vriendin Haidy en ik werden in 2012 de trotse ouders van zoon Bas, aan wie ik, naast mijn hobby lezen, graag mijn vrije uren besteed.
 
Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Tandprothese

WAT IS EEN TANDPROTHESE?
Het woord prothese geeft aan dat een kunstmatige vervanging nodig is van een lichaamsdeel dat niet meer goed functioneert. Tanden en kiezen verslijten of raken door een ongeluk kapot. Tandprothese betekent dus dat een defecte tand vervangen wordt door een kunstmatig element. Als de tand niet meer gerestaureerd kan worden in uw situatie, dan komt u in aanraking met de tandprothese. Het kan daarbij om een of meerdere tanden of kiezen gaan die zijn aangetast of helemaal verloren zijn gegaan. Wat daarvan de oorzaak was is niet zo van belang. Het is belangrijker te bezien welke mogelijkheden er zijn om het verlorene te herstellen of te vervangen met behulp van een tandprothese oplossing. 

Tandprothese is een woord waarmee veel verschillende soorten tandvervangende middelen worden aangegeven. Tandprothetische zorg is waar wij de tandarts in ondersteunen en wat wij doen en waar ons hart ligt. Wij doen dat voor u en we delen onze kennis graag met u over de verschillende mogelijkheden. Er kan vaak meer dan u denkt. 

Voor bijna ieder probleem is er wel een oplossing. Schroom daarom niet om eens met ons te komen overleggen, want er zijn zoveel verschillen in de diverse tandprothese technieken. Wat het beste voor u is, hangt helemaal van uw situatie af. Als tandprotheticus, geef je informatie en advies over de verschillende typen tandprothese oplossingen. Wij luisteren dan ook aandachtig naar uw wensen en sluiten met ons advies daarbij aan. In ons tandtechnisch laboratorium wordt de tandprothese vervaardigd, die in de tandprothetische praktijk wordt aangemeten.

Wij kennen totale gebitsprothesen maar ook gedeeltelijke. De gehele gebitsprothese kan worden onderverdeeld in een bovenkaak en een onderkaak prothese. Er zijn vaste en je hebt flexibele tandprothesen. Er zijn prothesen die uitneembaar zijn of losgeklikt kunnen worden, terwijl andere prothesen juist worden vastgezet in de kaak. Het vastzetten gebeurt door middel van implantaten.

Uit al die verschillende soorten tandprothesen helpen wij u die te kiezen die bij u past. Het is een kwestie van goed afwegen van de voor- en nadelen van alle soorten prothesen. Zaken zoals de conditie van uw kaken, de vorm van uw kaken, uw manier van bijten, mondgevoeligheid en allergie problemen die veroorzaakt kunnen worden moeten deskundig worden bekeken. Wij hebben veel kennis van de materialen omdat wij zelf onze prothesen maken en onze jarenlange ervaringen in onze klantcontacten geven ons de mogelijkheid om juist die ervaringen met u te delen. Op die manier adviseren we u zo goed mogelijk over wat voor u passend is.

WIJ ZOEKEN SAMEN MET U PRECIES UIT WAT VOOR U EEN PASSENDE TANDPROTHESE IS ! 

 
Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Behandelplan

Uw kunstgebit moet passen!
Een kunstgebit moet altijd goed passen en perfect in uw mond zitten. U moet er alles mee kunnen doen, wat in uw situatie mogelijk is. Wij streven daarom met u naar het maximaal mogelijke. Zoals u het wilt en zoals het voor u het beste is, en kan in uw situatie. Wij besteden er alle zorg aan.  U kunt rechtstreeks bij ons komen of doorverwezen zijn door bijvoorbeeld de tandarts. Wij werken nauw samen met verschillende specialisten zoals tandartsen, implantologen, kaakchirurgen en de mondhygiënist.In alle gevallen bent u van harte welkom bij ons. Mocht een doorverwijzing vanuit ons nodig zijn, dan kunnen wij dit zonder problemen voor u verzorgen. 

Het laten aanmeten van een kunstgebit
Juist omdat een kunstgebit perfect moet passen in uw mond, gaan wij zorgvuldig te werk. Hieronder ziet u het behandelplan in het aanmeten van een kunstgebit.
 • De 1e afspraak  We maken kennis met elkaar tijdens het intakegesprek. We bespreken de huidige situatie en u vertelt in grote lijnen wat uw wensen zijn voor uw kunstgebit. We stellen een plan op, zodat u precies weet wat er de komende tijd gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en in welk tijdsbestek dit plaats gaat vinden. Tot slot maken we tijdens deze afspraak een eerste afdruk van uw kaken.
 • De 2e afspraak Met de eerste afdruk van uw kaken kunnen wij een op uw gebit aangepaste lepel maken. Een lepel waarin u kunt happen en tijdens deze ontmoeting een zeer gedetailleerde afdruk van uw mond maken. Tijdens deze afdruk worden ook spierbewegingen in de mond gemeten.
 • De 3e afspraak is een belangrijke afspraak. U kiest zelf de kleur, grootte en stand van uw tanden uit, met behulp van onze begeleiding. Het best kunt u naar deze afspraak een foto meenemen, waarop uw gebit duidelijk te zien is toen het nog in goede staat verkeerde. U kunt dan nieuwe tanden kiezen die hier dicht bij in de buurt komen, als u dat prefereert. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar deze keuze is nog niet direct definitief. Er is eerst sprake van een proefmodel.
 • De 4e afspraak Nu wordt er een beetbepaling gedaan. Met specialistische apparatuur worden de bewegingen in uw mond gemeten. Dit is geheel pijnloos. Om u ook alvast een idee te geven van de toekomstige situatie in uw mond en hoe dat eruit komt te zien, passen we zes voortanden. Kan dat nog niet (u heeft uw tanden nog) tonen we dit op een gipsmodel als proefopstelling. U kunt nu de kleur, grootte en stand van de tanden en kiezen nog wijzigen.
 • De 5e afspraak Het kunstgebit is voor u in was gemaakt. Het ziet er precies zo uit als uw kunstgebit er straks zal gaan uitzien. U kunt het passen en beoordelen of het zo naar wens is. Natuurlijk is het nieuwe gebit even wennen zijn, maar het belangrijkste is dat u zichzelf er goed bij voelt. Zelfs nu kunt u kleur, grootte en stand van de tanden nog wijzigen. .
 • De 6e afspraak is uw definitieve kunstgebit klaar! U krijgt uitgebreid ondersteuning van ons over hoe u uw gebit moet plaatsen en verzorgen. U krijgt van ons de  verzorgingsproducten voor uw kunstgebit mee naar huis. Dit is de laatste afspraak in het traject, maar u kunt altijd bij ons terecht met vragen, opmerkingen of andere zaken die met uw gebit te maken hebben. Wij hebben de ervaring dat we mensen vaak al aan de telefoon verder kunnen helpen, en anders maken we een afspraak. Wij helpen u graag en onderhouden het contact met u zodat u zich nooit bezwaard hoeft te voelen ons iets te vragen. Neem gerust contact met ons op!
 • De 7e afspraak In deze afspraak vindt de nacontrôle plaats. Als u eerder langs wilt komen of een extra afspraak nodig heeft (bijvoorbeeld als u pijn heeft), kan dat uiteraard ook. Neem dan zelf contact met ons op.
 Tot slot vindt er een jaarlijkse controle plaats, die voor u kosteloos is. Wij houden uw gebit altijd in de gaten om te zien of alles goed blijft gaan, 
 
Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Controle kunstgebit

Waarom controleren?

Wij raden u aan om elk jaar bij ons langs te komen voor een controle. Op die manier voorkomt u loszitten van het kunstgebit daardat we dit tijdig kunnen constateren. Ook als u zelf geen klachten of problemen heeft, raden wij een bezoekje bij ons aan. Het slinken van de kaken gaat zo ongemerkt dat het u in eerste instantie helemaal niet opvalt.

Als u regelmatig teruggaat voor controle, houden wij alles voor u in de gaten en maken zonodig uw kunstgebit weer goed passend. Wij constateren op tijd wanneer uw kunstgebit aan vervanging toe is. Jarenlang dragen van een kunstgebit kan veel invloed hebben op uw mondgezondheid en door tijdige controles uit te voeren kunnen wij problemen voorkomen in plaats van ze te moeten verhelpen.

Gebruik onze expertise om uw kunstgebit en mond in goede conditie te houden. Voorkomen is beter dan genezen!
Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Reparatie kunstgebit

Kan mijn kunstgebit gerepareerd worden?

Deze vraag, die vaak gesteld wordt is, is niet zomaar met ja of nee te beantwoorden. Veel mensen vragen: Kan mijn kunstgebit nog gerepareerd worden en is de kwaliteit dan nog dezelfde of is het kunstgebit achteruit gegaan na de reparatie? Er spelen twee factoren mee die het antwoord bepalen te weten:

 1. Gebeurde het door een ongelukje of  
 2. heeft het ermee te maken dat uw kunstgebit al wat ouder is?

Bij een ongelukje is het vaak zo dat er een scherpe schone breuk is ontstaan. In dat geval kunnen we uw kunstgebit waarschijnlijk vrij gemakkelijk maken en in vrijwel de oude staat terug te brengen.

Heeft u een ouder exemplaar dan is slijtage mogelijk de oorzaak. Uw gebit kan ook slechter zijn gaan passen of ten gevolge van verkeerd gebruik stuk zijn gegaan. Reparatie zorgt er in die gevallen niet voor dat het feit waardoor het in de eerste instantie stuk is gegaan, weggenomen wordt. Het gebit is weliswaar op een zo goed mogelijke manier als gezien de conditie mogelijk was, gerepareerd. In al deze gevallen kan een breuk, net zoals de eerste keer gebeurde, gemakkelijk weer optreden. Simpelweg omdat de reden waardoor het kunstgebit eerder stukging, niet is weggenomen door de reparatie.

Hoe het ook gebeurt is, wij raden met klem aan om NOOIT zelf te gaan repareren. Doet u dit wel, dan zijn de mogelijkheden om uw gebit te behouden drastisch achteruit gegaan.
 

Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Implantaten

Wat een implantaat is
Implantaten bieden de mogelijkheid om open gevallen ruimtes in uw gebit, ontstaan door het verlies van een of meerdere tanden, op te vullen met een prothese. Een implantaat kun je omschrijven als een kunstwortel, die op de plek van de gewone tandwortel als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Dit houdt de kunstmatige tand of kies op zijn plaats. Implantaten worden onder plaatselijke verdoving in de kaak aangebracht. Eenmaal genezen is dit de basis voor het zichtbare bovenste deel van de tand of kies.

Het implantaat is een kunstwortel bij de vervanging van:
 • één enkele tand of kies
 • meer dan één tand of kies
 • alle tanden en kiezen
Op één of meerdere implantaten kan dan een kroon, een brug of een kunstgebit (op implantaten) gemaakt worden. In dat laatste geval heet een dergelijke tandvervangende voorziening een klikgebit.Het is ons werk om deze bovenliggende constructies te maken. 

Een mond waarin implantaten zijn opgenomen is vanzelfsprekend complexer en kwetsbaarder dan een mond waarin dat niet het geval is. Daarom dient uw gebit regelmatig te worden gecontroleerd. Wij hebben een samenwerkingsverband met een mondhygiëniste en een kaakchirurg, waarin de nazorg en contrôle wordt verzorgd in een geprotocolleerd traject. U bent ook daarvoor van harte welkom in onze praktijk!
Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Kroon en brug

Het zichtbare gedeelte van tanden en kiezen, heet een kroon. Als de tandarts u een kroon of een brug adviseert, dan gaat het over een tandprothese. Een kroon wordt vaak gebruikt als er onvoldoende mogelijkheden meer zijn om een vulling bij iemand te plaatsen.
Het kan ook zijn dat cosmetische motieven een rol spelen, of dat mensen na een ongeluk een afgebroken tand hebben. In die gevallen adviseert de tandarts een kroon. Een kroon is een kunsttand of kunstkies die over een beschadigde tand of kies heen wordt geplaatst. De tandprothese wordt als een kapje over de natuurlijke kroon geplaatst. Dit is een kapje van keramiek en/of metaal dat passend gemaakt is, omdat het geplakt wordt en ruimte inneemt worden de natuurlijke tanden en kiezen eerst afgeslepen.Is er sprake van meerdere tanden (3), dan spreekt men van een brug.

Wij maken in ons tandtechnisch laboratorium kronen van verschillende materialen; volledig keramisch of met (edel)metaal. 
Bij (edel)metaal, wordt er bovenop en er omheen porselein gebakken. Porselein is een materiaal met de natuurlijke look en kleur van eigen tanden en kiezen. Een volledig keramische kroon is geheel uit tandkleurig materiaal gemaakt. Deze kronen worden veelal gebruikt voor de voortanden. In sommige gevallen worden kronen ook volledig van (goud)metaal gemaakt.

Een brug is een aan elkaar vastgemaakte combinatie van minstens drie kronen. Op pijlers van natuurlijke tanden wordt een overbrugging gemaakt met kunststanden. Een brug kan van dezelfde materialen gemaakt worden als een kroon.

Kronen en bruggen vallen onder de adhesieve tandheelkunde. Dat noemt men zo omdat er gebruik gemaakt wordt van producten die kleven aan de tand. De materialen hebben meestal de kleur van de tand.

Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:00 - 17:00 uur
Woensdag 08:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:00 - 15:00 uur
Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Contact

Wij doen er van alles aan om een prettige omgeving te creëren voor onze klanten. Zowel in als rondom de tandprothetische praktijk.
Zo kunt u gratis parkeren voor de deur op onze ruime parkeervoorziening en is een invalideparkeerplaats aanwezig.
Ook binnen is het pand van alle gemakken voorzien.De tandprothese praktijk is vanzelfsprekend rolstoelvriendelijk en is er een ruim invalidetoilet.

Bent u iets te vroeg voor uw afspraak? Op onze leestafel liggen veel tijdschriften die u kunt lezen.


U kunt bij ons rustig een kopje koffie drinken uit de automaat die u zelf kunt bedienen. Wilt u terwijl u wacht internetten? Wij hebben gratis wi-fi voor u ter beschikking.

Spreekt u een andere taal zoals bijvoorbeeld Engels, Duits of Turks?
Enkele van onze medewerkers spreken deze talen ook. Wij kunnen u dus altijd te woord staan. 

Tandprothetische praktijk Mark Veenstra

Noordbargerstraat 8
7811 KG Emmen
0591-612279
pr@ttl-veenstra.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit