Tandprothetische Praktijk Rolink

De praktijk

De praktijk
Tandprothetische Praktijk Rolink is een onderdeel van Mondzorg Drenthe. Mondzorg Drenthe heeft twee vestigingen in Beilen en Erica, waar in totaal 7 tandartsen praktijk voeren. Tandprothetische praktijk Rolink heeft zowel in Beilen (mondzorg Midden Drenthe) als Erica (mondzorg op Erica) zitting. In de vestiging in Beilen is ook  Verodent Tandtechniek gevestigd . Met zowel de tandartsen als de tandtechnici werken wij nauw samen. Dankzij deze samenwerking bevinden alle specialismen zich onder één dak.

Wat is een tandprotheticus?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Zonder verwijzing van bijv. een tandarts kunnen wij een volledige prothese aanmeten en vervaardigen. Op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frame protheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten.

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij/zij met u uw persoonlijke wensen.

Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij/zij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.

Als alles goedgekeurd is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Van af het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit worden er ongeveer zes bezoeken aan de tandprotheticus gebracht. Door de meeste zorgverzekeraars wordt een vergoeding gegeven. Veelal zal de tandprotheticus de kosten direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Uw tandprotheticus kan u daarover voorlichten.

Het team
Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

Nieuwe prothese

Van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit.
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg.
Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).

Het trekken van de tanden en kiezen
Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal niet in één keer, want dat is een nogal grote ingreep. De tandarts trekt eerst uw kiezen. Uw tanden trekt hij pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van kiezen en tanden zit doorgaans wel enkele weken. In de tussentijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. U zult het dus een tijdje zonder kiezen moeten stellen, met eten is dat een beetje behelpen. Als de wonden nog niet genezen zijn, kunt u het beste zacht voedsel eten. Daarna kunt u langzaam weer proberen te eten wat u normaal gewend bent. Meestal zal uw kauwvermogen wel minder zijn.

Het maken van het kunstgebit
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt , worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.

Het kunstgebit wordt direct geplaatst
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

De eerste dag
De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer me opentrekken.En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet meer goed in de mond passen.

De eerste uren na het trekken van de tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door te spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.

Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als u pijn houdt. In elk geval niet zomaar een pijnstiller nemen, want van sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden. De tandarts/kaakchirurg en tandprotheticus spreken met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.

Wennen aan het eerste kunstgebit
Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.

Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.

Behandelplan
 • Afspraak 1. Intakegesprek Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door uw tandarts dan volgen direct afspraken voor vervaardiging van de prothese. Dient u nog door uw tandarts gezien te worden dan volgt een verwijzing naar uw tandarts.
 • Afspraak 2. Trekken van de kiezen Alle resterende kleine en grote kiezen worden getrokken.
 • Afspraak 3. Eerste afdrukken Er worden proefafdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt (happen).
 • Afspraak 4. Definitieve afdrukken (indien nodig) Indien nodig worden tweede afdrukken van uw kaakdelen gemaakt om op deze wijze een goede pasvorm van de prothese te kunnen bereiken.
 • Afspraak 5. Beetbepaling Bepaald wordt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan.
 • Afspraak 6. Proefprothese De kiezen staan op een los plaatje om te zien of deze elkaar in de mond op de juiste manier raken. In deze fase staan ook de voortanden op uw gipsmodel, echter deze kunnen niet in de mond gepast worden. Wel kunt u kijken hoe het resultaat gaat worden en of u de gebruikte tanden mooi vindt.
 • Afspraak 7. Tanden trekken en prothese plaatsen De prothese is klaar U wordt verdoofd en de laatste tanden/kiezen worden getrokken. Direct na het trekken wordt de prothese geplaatst.
 • Afspraak 8. Controle Vaak komt u na 24 uur terug bij de tandarts/kaakchirurg om de prothese uit de mond te halen. De tandarts/kaakchirurg controleert of alles in de mond in orde is.
 • Afspraak 9. Nacontrole Er zullen enkele nacontroles volgen om het verloop van slinken van de kaken in de gaten te houden. Indien nodig wordt de prothese tijdig aangepast.
Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

Implantaten

Wat is een implantaat
Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

De verwijzing
De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn.
In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een "normaal" kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult, wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven.

Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Wanneer worden implantaten toegepast?
Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:
 • bij het ontbreken van een tand of kies
 • bij het ontbreken van meerdere tanden en kiezen
 • bij het ontbreken van alle tanden en kiezen
We beperken ons tot de bespreking van het laatste punt - bij het ontbreken van alle tanden en kiezen - omdat dit betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten.
Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een "normale" prothese wel gaat maar dit niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen.

Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.
 • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren
 • Het kaakbot moet gezond zijn
 • Het tandvlees moet gezond zijn
 • U moet gezond zijn
 • U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen
 • Het succespercentage van implantaten bij niet rokers is hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.

Welke mogelijkheden bestaan er?
Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:
 • met drukknoppen
 • met magneten
 • met een steg, staafje tussen de implantaten
Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg met u besproken worden.

Het plaatsen van de implantaten
Deze behandeling bestaat uit verschillende fasen en wel de volgende:
Intake, kennismakingsgesprek U wordt ontvangen bij de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waar met u kennis gemaakt wordt en meteen een gezondheidsvragenlijst ingevuld wordt. U heeft al eerder gelezen dat het voor het welslagen van de behandeling noodzakelijk is dat we enig inzicht hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerder tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën worden genoteerd. Na het invullen van deze vragenlijst wordt de mondholte geïnspecteerd en wordt er een röntgenfoto van uw kaken gemaakt. Aan de hand van het onderzoek en de foto word met u besproken wat het te volgen behandelplan is. Wanneer het een implantaatbehandeling betreft die door de zorgverzekeraar vergoed kunnen worden dan zal de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag) formulieren worden ingevuld. Vervolgens wordt de gehele behandelprocedure uitvoerig uitgelegd en worden uw eventuele vragen beantwoord. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Het is raadzaam iemand mee te nemen naar deze behandeling, omdat u plaatselijk verdoofd wordt en u zich na de behandeling een beetje flauw kunt voelen.

Eerste fase implantologie Tijdens de eerste fase worden de implantaten 2 of 4 in uw onderkaak geplaatst. Deze behandeling neemt 45 minuten tot een uur in beslag. Er wordt begonnen met een plaatselijke verdoving waarna het tandvlees opengesneden en opzij geschoven wordt. Het bot is nu zichtbaar en wordt indien nodig iets gecorrigeerd, afgevlakt. Vervolgens worden de gaatjes in uw onderkaak geboord waarna het implantaat geplaatst wordt. Als alle implantaten in uw onderkaak staan dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten.
Rustperiode Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden, omdat het bot de gelegenheid moet krijgen rond het implantaat vast te groeien. Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de situatie in de mond. Het kunstgebit wordt  Tweede fase implantologie Na een rustperiode volgt de tweede fase, waarin een tijdelijke opbouw op het implantaat wordt geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. Hiervoor zal onder plaatselijk verdoving een sneetje in het tandvlees worden gemaakt, waarna het tandvlees rond de opbouw kan genezen.
Korte rustperiode Na een korte rustperiode van ongeveer twee weken wordt het schroefje, dat door uw tandvlees heen steekt en waar omheen het tandvlees genezen is, verwijderd. Nu wordt de definitieve opbouw geplaatst waarop het uiteindelijke gebit gemaakt kan gaan worden.
Tweede fase implantologie U wordt nu door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg terug verwezen naar de tandprotheticus voor het laten aanmeten van het kunstgebit. De behandeling word afgesloten met een poetsinstructie en een controle als het kunstgebit gereed is en u hiermee geen klachten meer heeft.

Het maken van een kunstgebit op implantaten


U komt terug bij de tandprotheticus waar 6 afspraken met u gemaakt worden voor het aanmeten van het kunstgebit op implantaten. Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt niet veel met het maken van het "normale" kunstgebit. De tandprotheticus moet er echter wel voor zorgen dat het gebit perfect op de implantaten past en het gebit geen negatieve krachten op de implantaten uitoefent waardoor deze verloren zouden kunnen gaan.

Reinigen van de implantaten, het kunstgebit en de mondholte


Implantaten gaan in principe erg lang mee. Een goede mond en prothese hygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie zal worden uitgelegd welk hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg of mondhygiëniste regelmatig te bezoeken om de implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het reinigen van het kunstgebit en de mondholte.

Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

Prothese op wortel

Welke voordelen biedt een overkappingsprothese t.o.v. een "gewoon" kunstgebit?
De meeste problemen met een kunstgebit ontstaan door het slinken van de kaken. Omdat het kunstgebit steeds even groot blijft, ontstaat er ruimte tussen het kunstgebit en de kaak. Het kunstgebit zal dus op den duur steeds losser gaan zitten.

Dit slinken van de kaken kan voor een groot deel worden voorkomen wanneer enige wortels van tanden of kiezen in de kaken behouden blijven. Deze wortels werken als een soort pijlers onder het kunstgebit. De druk ten gevolge van het kauwen wordt bij een "gewoon" kunstgebit alleen door de tandeloze kaken opgevangen. Bij een overkappingsprothese wordt die druk voor een belangrijk deel opgevangen door de pijlers onder het kunstgebit. Het gevolg hiervan is dat het slinken van de kaken veel minder snel gaat. Bovendien heeft het kunstgebit door de pijlers meer houvast en steun.

Voorbehandelingen
Voordat de overkappingsprothese kan worden gemaakt, moeten meestal een aantal voorbehandelingen worden uitgevoerd.
 • Het uitkiezen van de pijlers De tandarts bekijkt eerst welke wortels van uw tanden of kiezen het best zijn te gebruiken als pijlers onder de overkappingsprothese. In veel gevallen zijn dit de wortels van de hoektanden.
 • Het trekken van de kiezen De volgende stap is meestal dat uw tandarts de kiezen gaat trekken die niet worden gebruikt als pijlers. Let wel: de tanden blijven dus voorlopig nog staan! Daarna krijgen de wonden enige tijd gelegenheid om te genezen.
 • De voorbehandeling van de pijlers De tanden of kiezen waarvan de wortels als pijlers voor de overkappingsprothese behouden blijven, krijgen meestal een voorbehandeling. Elke wortel heeft binnenin een holte die moet worden gereinigd en gevuld. Dit voorkomt dat er later ontstekingen aan de wortels kunnen ontstaan.
Het vervaardigen van de overkappingsprothese
Uw tandarts kan er voor kiezen de overkappingsprothese door een tandprotheticus te laten vervaardigen. De tandarts verwijst u dan naar een tandprotheticus waar hij mee samenwerkt. De tandprotheticus zal dan o.a. de afdrukken maken, het zogenaamde "happen" en de verdere behandeling verrichten. Waarbij zeer goed gekeken wordt naar de kleur, stand en vorm van de kunsttanden. Als u tevreden bent over de kleur, de vorm en de stand van uw eigen tanden, zal men proberen dat na te maken. Als u juist niet tevreden bent, zal de tandprotheticus u hierin advies geven en hij zal proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.

Voordat de tandprotheticus kan beginnen met het aanmeten van de overkappingsprothese,worden detanden en kiezen die als pijlers voor de overkappingsprothese gaan fungeren, tot juist boven het tandvlees afgeslepen. Wat overblijft van zo'n tand of kies is dus eigenlijk alleen de wortel. Het voorbehandelde kanaal wordt afgesloten met een vulling.

Wennen aan de overkappingsprothese
Waarschijnlijk wordt de overkappingsprothese geplaatst nadat de rest van uw tanden en/of kiezen zijn getrokken. Het voordeel van het direct plaatsen is dat de overkappingsprothese als een soort verband op de wonden zit. U hoeft dus niet bang te zijn dat u enige tijd zonder tanden zult zitten.

Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.

Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.
 • Het eten  De eerste tijd zult u bij het eten misschien pijn hebben. Daar kunt u iets aan doen door alleen zacht en makkelijk voedsel te eten, bijvoorbeeld puree, gehakt of zacht fruit. Later kunt u langzaam harder voedsel proberen.
 • Praten In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld, bepaalde klanken kunnen anders zijn. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt door bijvoorbeeld hardop de krant te lezen . De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.
 • Slapen met of zonder kunstgebit Uw kaken hebben een tijdje nodig om te wennen aan het kunstgebit. De eerste week moet u het 's nachts dan ook niet uitdoen. Daarna is het juist beter om het voor het slapen wel uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en kiezen niet zo'n prettig idee. Doet u dan alleen het ondergebit uit. Als u het kunstgebit niet draagt, kunt u het bewaren in een glas of bakje met water eventueel met een vloeibaar reinigingsmiddel. Deze reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij uw tandprotheticus de drogist of apotheek.
 • Controle van de prothese en de mondholte De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Ga er wel mee naar uw tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo'n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust terug. Na verloop van tijd zult u het gevoel hebben dat uw kunstgebit losser is gaan zitten. Doordat de wonden zijn genezen, zijn de kaken iets geslonken en is er ruimte ontstaan tussen de kaak en het gebit. Probeer niet het euvel zelf te verhelpen met kleefpasta of andere middelen. Uw tandprotheticus zal meestal het kunstgebit in de onderkaak, maar soms ook het kunstgebit in de bovenkaak, na verloop van tijd moeten aanpassen.
Bij alles wat niet in de haak is met uw kunstgebit is de beste oplossing naar uw tandprotheticus te gaan. Hij weet precies wat er aan de hand kan zijn en wat hieraan gedaan moet worden. Geleidelijk zullen uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. In veel gevallen is het nodig om na enige tijd een geheel nieuwe kunstgebit te vervaardigen. Om die reden is het verstandig minstens eens in de twee jaar naar uw tandprotheticus terug te gaan voor controle.

Verder is het noodzakelijk dat u net als iedereen die nog eigen tanden en kiezen heeft, eenmaal per halfjaar voor controle naar uw tandarts gaat. Hij controleert dan de pijlers en uw kaken.

Reinigen van de overkappingsprothese en de pijlers
Zodra u uw overkappingsprothese mag uitdoen, moet u uw overkappingsprothese en vooral de pijlers, na elke maaltijd en voor het slapen gaan, goed schoonmaken.
U poetst de pijlers en het tandvlees het beste met een zachte tandenborstel en fluoridetandpasta. De overkappingsprothese kunt u het beste reinigen met behulp van een speciale protheseborstel en water en zeep of een speciaal (vloeibaar) prothese reinigingsmiddel. Geen tandpasta gebruiken, dit schuurt teveel. Een schoon kunstgebit moet altijd glad aanvoelen. Het gebruik van bruismiddelen is af te raden. Reinigingsmiddelen voor een kunstgebit zijn in elke drogisterij en apotheek te koop, de tandprotheticus zal u hierover voorlichten. Leg het kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.

Let goed op dat bij het schoonmaken het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt en kapot valt. Laat voor de zekerheid water in de wasbak lopen en maak het kunstgebit schoon boven het water.

Extra voorzieningen
Het is mogelijk dat na verloop van tijd blijkt dat uw overkappingsprothese minder houvast heeft dan u had verwacht. Om het houvast te vergroten, is het meestal mogelijk dat uw tandarts extra voorzieningen in de vorm van drukknopjes aanbrengt in de pijlers en dat de tandprotheticus het kunstgebit hierop aanpast .

Een andere, maar veel duurdere mogelijkheid is dat uw tandarts op de wortels gouden kapjes maakt, die door een staafje met elkaar worden verbonden. In het kunstgebit brengt de tandprotheticus een huls aan die precies over dit staafje past. Hierdoor kan het kunstgebit als het ware worden vast geklikt. Dit systeem kan, net als de drukknopjes, het houvast van de overkappingsprothese aanzienlijk vergroten. In beide gevallen moet soms een geheel nieuwe overkappingsprothese worden gemaakt.

Gemakkelijke overgang naar een "gewoon" kunstgebit
Een overkappingsprothese heeft in principe dezelfde vorm en afmetingen als een "gewoon" kunstgebit. Daarom kan de overkappingsprothese, als de pijlers onverhoopt toch verloren gaan, door middel van een kleine aanpassing eenvoudig worden veranderd in een gewoon kunstgebit. U hoeft dan niet zo lang te wennen aan dit aangepaste kunstgebit omdat er eigenlijk weinig is veranderd en het kunstgebit nog steeds vertrouwd aanvoelt.

Behandelplan
Dit behandelplan is er op gebaseerd als er geen extra voorzieningen zijn getroffen, anders wijkt het iets af.
 
 • Afspraak 1. Intake gesprek Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door uw tandarts dan volgen direct afspraken voor vervaardiging van de prothese. Dient u nog door uw tandarts gezien te worden dan volgt een verwijzing naar uw tandarts.
 • Afspraak 2. Het uitkiezen van de pijlers en het trekken van de kiezen Er wordt zorgvuldig gekeken welke wortels van uw tanden en kiezen het beste zijn te gebruiken als pijlers onder de overkappingsprothese. De volgende stap is meestal dat de tandarts/kaakchirurg de kiezen gaat trekken die niet worden gebruikt als pijlers. De tanden of kiezen die als pijlers worden gebruikt, krijgen een voorbehandeling. Een holte in de wortel wordt gereinigd en gevuld.
 • Afspraak 3. Eerste afdrukken Er worden proefafdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt. (happen).
 • Afspraak 4. Definitieve afdrukken (indien nodig) Indien nodig worden tweede afdrukken van uw kaakdelen gemaakt om op deze wijze een goede pasvorm van de prothese te kunnen bereiken.
 • Afspraak 5. Beetbepaling Bepaald wordt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan. Tijdens deze zitting wordt er gekeken naar de kleur van de tanden en kiezen die in het nieuwe kunstgebit komen te staan.
 • Afspraak 6. Proefprothese De kiezen staan op een los plaatje om te zien of deze elkaar in de mond op de juiste manier raken. In deze fase staan ook de voortanden op uw gipsmodel, echter deze kunnen niet in de mond gepast worden. Wel kunt u kijken hoe het resultaat gaat worden en of u de gebruikte tanden mooi vindt. Soms zijn wel alle tanden en kiezen al uit de mond, dan kan de proefprothese wel volledig in de mond en kunt u het gehele resultaat zien.
 • Afspraak 7. Tanden trekken en prothese plaatsen De prothese is klaar u wordt verdoofd en de laatste tanden/kiezen worden getrokken. Direct na het trekken wordt de prothese geplaatst.
 • Afspraak 8. Controle Vaak komt u na 24 uur terug bij de tandarts/kaakchirurg om de prothese uit de mond te halen. De tandarts/kaakchirurg controleert of alles in de mond in orde is
 • Afspraak 9. Nacontrole Er zullen enkele nacontroles volgen om het verloop van slinken van de kaken in de gaten te houden. Indien nodig wordt de prothese tijdig aangepast. Tevens moet u elk half jaar voor controle naar de tandarts. Hij controleert dan de pijlers en uw kaken.
Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Woensdag 08:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

Contact

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

U kunt ons bereiken via:
Telefoon: 0593 - 541950
E-mail: info@tpprolink.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08:00-12:00 uur en 13:00-17:00 uur

Adres:
Tandprothetische Praktijk Rolink
Eursingerweg 12
9411 BB  Beilen


Map of Eursingerweg 12, 9411 BB Beilen
Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

PartiŽle prothese

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
 • de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)
 • de frame prothese
De kunststof plaatprothese
Indicatie:
 • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
 • als noodvoorziening
 • voorloper van de volledige prothese
 • wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese
De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.

De frameprothese
Indicatie:
 • als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
 • als lange termijn oplossing
 • als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
 • wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Behandelplan
Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.
 • Afspraak 1. Intakegesprek U meldt zich bij uw tandprotheticus om een partiële prothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar uw tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren. Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met een tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.
 • Afspraak 2. Eerste afdrukken De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.
 • Afspraak 3. Definitieve afdruk Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële prothese bepaald.
 • Afspraak 4. Beetbepaling Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.
 • Afspraak 5. Passen Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen en wordt bekeken of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.
 • Afspraak 6. Plaatsen van de prothese De partiële prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.
 • Afspraak 7. Controle Na enkele weken volgt een nacontrole door uw tandprotheticus.
Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

Reparatie en opvulling

Reparatie
Na verloop van tijd kan het toch gebeuren dat tanden van het kunstgebit afbreken, loskomen of een beetje beschadigen. Tevens komt het voor dat een kunstgebit scheurt of in twee stukken breekt

Bij uw tandprotheticus kunt u terecht om dit te laten herstellen. Wanneer reparatie van uw kunstgebit regelmatig voorkomt is het tevens verstandig het gebit te laten controleren. Vaak is er een oorzaak voor deze reparatie en kan uw tandprotheticus u de oplossing bieden.

Voor een reparatie kunt u het beste even bellen naar de praktijk, zodat wij hiervoor tijd kunnen inplannen. De tijdsduur van een reparatie is gemiddeld 1,5 uur.

Opvulling
Na verloop van tijd zult u heel goed aan het kunstgebit gewend zijn. Zo goed zelfs, dat het lijkt alsof het er altijd is geweest. Maar blijft dit ook zo? Nee, want uw mond verandert. Uw kaken slinken als er geen tanden en kiezen meer in zitten en er voortdurend door een kunstgebit op gedrukt wordt.Omdat uw kunstgebit steeds even groot blijft, ontstaat er ruimte tussen het kunstgebit en kaak. Het kunstgebit zal dus op den duur losser gaan zitten. Als het kunstgebit niet goed meer past, kan het op sommige plaatsen zwaarder gaan drukken op de kaak dan op andere plaatsen en kunt u weer pijn krijgen. U dient dan contact op te nemen met uw tandprotheticus voor controle aan het kunstgebit. Meestal is het in zo'n geval nodig dat het kunstgebit wordt aangepast. Uw tandprotheticus kan een nieuwe laag of 'voering' in het kunstgebit aanbrengen, waardoor het weer steviger zit en geen problemen meer veroorzaakt.

Let wel op na een aanpassing van het gebit kunnen er enkele pijnplaatsen optreden als gevolg van het strakker zitten van het kunstgebit. Bij uw tandprotheticus kunt u terecht voor de nodige nazorg.
 
Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

Tips en advies

Functioneren met het nieuwe kunstgebit
U heeft net uw nieuwe kunstgebit, maar u zult merken dat dit niet meteen echt lekker zit. Het gebit is nieuw voelt anders aan en u zult hier beslist anders mee functioneren.
Eten
Een van de belangrijkste dingen die u met uw kunstgebit doet, is eten. Ook dat doet u in het begin waarschijnlijk wat onwennig en voorzichtig. Voordat uw nieuwe kunstgebit geplaatst wordt hoeft u geen vla en soep te gaan halen omdat u denkt dat het eten wel moeilijk zal gaan. We gaan ervan uit dat u meteen alles moet proberen. U ervaart echter zelf het beste wat wel en wat niet kan. Als u veel problemen ondervindt neem dan gerust de eerste dagen wat zachter voedsel maar probeer zo snel mogelijk uw oude eetpatroon op te pakken. Wanneer blijkt dat het eten van harder voedsel echt niet goed gaat dan kunt u altijd contact opnemen met uw tandprotheticus zodat hij u hierbij kan begeleiden.
Voor opbouw van voedsel tijdens de indraagperiode kunt u gebruik maken van het afgebeelde plaatje.
Smaak
In het begin kan het voorkomen dat de smaak iets afneemt. Dit zal vaak na korte tijd weer veranderen
Speeksel
Veel mensen hebben in het begin last van te veel, het speeksel loopt me uit de mond, of te weinig, mijn lippen plakken op elkaar, speeksel. Dit is een vaak voorkomend probleem dat ook na enige tijd zal verdwijnen...
Spraak
De spraak kan enige tijd gehinderd zijn door het nieuwe kunstgebit. Enkele klanken zoals de S de T en de D kunnen in het begin problemen geven.Dit is normaal. Meestal gaat het na verloop van enkele dagen veel beter. Zonodig kunt u hardop gaan lezen om ervoor te zorgen dat alles gaat klinken zoals u dat gewend was.
Uiterlijk
Vooral als u in de spiegel kijkt, zult u erg moeten wennen, de bovenlip kan wat "voller"zijn en het gezicht wat minder ingevallen. Laat u absoluut niet beïnvloeden door "vreemde"reacties van uw omgeving, je hebt een apetoetje. Alles wat anders is, vinden u en de omgeving in het begin vreemd.
Pijn aan de kauwspieren
Doordat u mond met het nieuwe gebit vaak voller is en de kiezen eerder op elkaar komen, moeten ook de spieren aan deze nieuwe manier van bijten wennen. In het begin kan het gebeuren dat u een soort van spierpijn aan de kauwspieren voelt. Dit kan erg vervelend zijn. Toch is het belangrijk het nieuwe kunstgebit te blijven dragen zodat ook de spieren zo snel mogelijk gewend raken aan dit nieuwe kunstgebit.
Als u vanwege alle voorgaande problemen telkens het oude gebit gaat dragen om bijvoorbeeld, lekkerder te eten, als u naar familie moet of omdat het even niet lekker zit, zult u nooit wennen aan het nieuwe kunstgebit. Hou het nieuwe kunstgebit altijd in, bel voor problemen uw tandprotheticus en knutsel nooit zelf aan het nieuwe kunstgebit.

Reinigen van het kunstgebit
Uw kunstgebit is nu nog nieuw en mooi. Dat moet u zo houden. Net als bij u eigen tanden en keizen komen er voedselresten en bacteriën op uw kunstgebit dit moet u reinigen. Het kunstgebit kan verkleuren door nicotine, thee, koffie en wijnaanslag.
Spoel uw mond en reinig uw kunstgebit na iedere maaltijd met water. U kunt uw kunstgebit het beste reinigen met een zachte borstel met zeep of een vloeibaar prothese reinigingsmateriaal. Gebruik nooit heet water en chemische of agressieve reinigingsmaterialen zoals vloeibaar schuurmiddel, bleek, tandpasta of bruismiddelen. Deze materialen kunnen uw kunstgebit beschadigen en het aanzien nadelig beïnvloeden.Bij uw tandprotheticus, drogist of apotheek zijn diverse schoonmaakmiddelen, borstels en prothese bakjes te verkrijgen
Tandsteen
Tandsteen is niets meer dan kalk in uw speeksel dat zich afzet op uw kunstgebit. Dit komt het meest voor aan de binnenzijde van het ondergebit en aan de zijkanten, ter hoogte van de keizen, bij het bovengebit. Dit is erg moeilijk te verwijderen. Een handig trucje is dan om het kunstgebit een hele nacht lang en een bekertje met pure keukenazijn te leggen. Gebruik niets anders en ga ook niet met een mesje aan het kunstgebit krabben. Hiermee beschadigd u de prothese.
Reinigen van de mond
Niet alleen uw kunstgebit moet worden schoongemaakt, maar ook het tandvlees van de kaken waar het kunstgebit op rust. Masseer minstens een keer per dag het tandvlees met een zachte tandenborstel. Besteed daarbij extra aandacht aan het verhemelte. Als schoonmaakmiddel kunt u het beste een mondmassage middel of lauw water te gebruiken.
Indien u het kunstgebit en het slijmvlies niet of onvoldoende reinigt, kunnen irritaties van het slijmvlies ontstaan. Een u weet; voorkomen is beter dan genezen.

Draaggewoonten
Wanneer u gaat slapen, moeten uw kaken rust krijgen. Uw kunstgebit is wel een vervanging van uw eigen tanden, waar u wel mee slaapt, maar is nog steeds een hulpmiddel dat niet in de mond hoort. Daarom is het beter uw kunstgebit voor het slapen gaan uit te doen. Vindt u het echter vervelend om met een lege mond te slapen dan adviseren wij het onder gebit uit te doen en het boven gebit in te houden. Mocht u uit gevoelsoverwegingen toch uw hele kunstgebit dag en nacht willen dragen, laat dan uw mond en kunstgebit vaker door uw tandprotheticus controleren.
Controle
Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens een keer per twee jaar naar uw tandprotheticus te gaan voor controle. Het is verstandig dit advies op te volgen, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat het in eerste instantie niet opvalt. Als u regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Hij kan uw kunstgebit weer goed passend maken of u op tijd aanraden om een nieuw kunstgebit te laten maken (meestal na vijf tot tien jaar) want ook uw kunstgebit verslijt. De tandprotheticus controleert of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met en slechts passend kunstgebit of bij mensen die een kunstgebit al jarenlang dragen, kunnen mondafwijkingen ontstaan. Ook hier geldt weer voorkomen is beter dan genezen.

Overige bijzonderheden

Ondanks het feit dat u in voorgaande al veel informatie heeft kunnen lezen kan het zijn dat u nog meer vragen heeft. Hierna volgen nog enkele vragen van cliënten waarop wij antwoord hebben kunnen geven. Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met uw tandprotheticus of mail naar info@ont.nl.

Hoe lang gaat een kunstgebit mee?Een kunstgebit gaat gemiddeld vijf tot tien jaar mee. Dit is vooral afhankelijk van uw gezondheid en gebruik van het kunstgebit

Hoe lang heb ik garantie?Uw gebitsprothese is met zorg vervaardigd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft u een jaar garantie op duurzaamheid. Zie leveringsvoorwaarden.

Ik heb last van een droge mond; hoe kan dat?
Het hebben van een veelvuldig voorkomende droge mond wordt veroorzaakt door een tekort aan speeksel. Dit tekort aan speeksel kan veroorzaakt worden door medicijngebruik, ziekten (diabetes), bestraling en andere ook nog onbekende oorzaken. Veel voorkomende klachten bij een droge mond zijn het slecht kunnen wegslikken van droog voedsel, vaak willen drinken, de lippen en tong voelen plakkerig aan, het klakken van de tong en moeizame uitspraak van sommige woorden en letters. Bij mensen met een kunstgebit blijft het kunstgebit vaak niet op zijn plaats zitten door de te droge mond en is het tandvlees veel gemakkelijker geïrriteerd en komen veel vaker ontstekingen zoals schimmelinfectie in de mond voor. Het bestrijden van de gevolgen van de te droge mond kunt u bespreken met uw tandprotheticus. De volgende oplossingen zouden hulp kunnen bieden. Stimulering van de speekselafgifte door het eten van licht zuur voedsel en voedsel waar flink op gekauwd dient te worden, verandering van medicijnen en het gebruik van speekselvervangers via verstuivers of in gelvorm.

Ik heb zoveel last van aften; wat doe ik hieraan?
Aften zijn pijnlijke blaasjes of zweertjes aan de binnenzijde van de lippen, wangen of onder de tong. Het zijn grijswitte of dikke gele plekjes met een rode ontstoken rand. Medicijnen tegen deze aften bestaan er nog niet maar er bestaan wel mondspoelingen waarbij mensen baat hebben, maar deze middelen genezen de aften niet. Wanneer de aften na twee weken niet verdwenen zijn dan is het verstandig uw tandprotheticus te raadplegen om u verder te helpen. Aften kunnen ontstaan door verminderd weerstand of een slechte mondhygiëne. Het is niet verstandig aan deze aften te komen en deze kapot te maken omdat dit de klachten alleen maar verergert.

Bestaat er een allergie voor de materialen in het kunstgebit?
Het komt zeer zelden voor dat patiënten een allergie hebben voor materialen waarvan het kunstgebit is vervaardigd. Veelal ligt de oorzaak van op allergie lijkende klachten elders.

Ik heb last van slecht adem komt dit door het kunstgebit?
Het hebben van een slechte adem heeft niet altijd maar wel vaak te maken met een slechte mondhygiëne. Niet alleen mensen met eigen tanden en keizen maar ook mensen meet een kunstgebit hebben hier mee te maken. Wanneer u last heeft van een slechte adem, meestal wordt dit door de mensen om u heen aangegeven, kunt u het volgende doen. U kunt de tong reinigen met een speciaal hiervoor ontwikkelde tongreiniger. Op vooral de tongrug bevindt zich soms veel plak en voor een frisse adem is het soms noodzakelijk dat u de tong met de speciale tongreiniger dagelijks reinigt. Tevens is het belangrijk om ook de kaken en het tandvlees met een zachte tandenborstel te reinigen om ervoor te zorgen dat een laag plak met voedselresten verwijderd wordt. Nadat u de tong en het tandvlees heeft gereinigd is het verstandig om de mond met mondspoelwater te spoelen voor een optimaal resultaat.

Mijn tandvlees is erg gevoelig. Bestaat er ook een zachtere kunsthars?
Bij mensen waarbij het tandvlees zo gevoelig is dat ze altijd pijn hebben onder het kunstgebit kan dit zachte laagje, weekblijvende kunsthars, een oplossing bieden. Deze kunsthars wordt vooral in de onderkaak gebruikt omdat hier de meeste problemen voorkomen. Vaak is de kaak geslonken maar het tandvlees niet waardoor het tandvlees afgekneld zit tussen het gebit en het kaakbot. Het kan ook gebeuren dat de kaak zover geslonken is dat de zenuw, die in de onderkaak loopt, op het kaakbot ligt en telkens afgekneld wordt door het gebit. Het zachte laagje kunsthars biedt in deze gevallen voordelen echter men moet er ook rekening mee houden dat deze kunststof sneller slijt en dat deze iedere twee jaar vervangen dient te worden door de tandprotheticus.

Is gebruik van kleefpasta en andere hulpmiddelen uit de drogisterij toegestaan?
Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders en "voeringen"op de markt om een kunstgebit meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt opgelost. Doe ook nooit watjes onder uw kunstgebit. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Als uw kunstgebit te los zit, is het verstandiger om naar uw tandprotheticus te gaan. De tandprotheticus ziet meestal direct wat er aan de hand is en kan u de beste oplossing bieden.

Hoe duur is mijn kunstgebit?
De kosten van uw kunstgebit of reparatie zijn sterk afhankelijk van de verzekeraar bij wie u verzekerd bent en uw aanvullende verzekering. Vaak zal de tandprotheticus u naar de verzekeraar zelf verwijzen om te vragen wat u vergoedt krijgt.
Over het algemeen kunt u van het volgende uitgaan:
Voor ziekenfondsverzekerden wordt de nieuwe prothese voor 75% vergoed en reparatie en aanpassingen voor 100%. Extra vergoeding voor de nieuwe prothese ontvangt u meestal vanuit de aanvullende verzekering.
Voor particulier verzekerden geldt dat zij de gehele behandeling zelf af dienen te rekenen en de kosten zelf moeten verhalen bij de zorgverzekeraar.

Ik heb last van ontstoken, pijnlijke mondhoeken hoe komt dit?
Een oorzaak kan liggen in het kunstgebit. Deze geeft te weinig steun aan de wangen en lippen waardoor deze constant vochtig blijven en kloofjes veroorzaken. De tandprotheticus kan beoordelen of de prothese de oorzaak is van deze klacht of dat er en andere oorzaak is.

Tips

 • Doe het kunstgebit 's nachts uit
 • Laat uw kunstgebit en mond iedere twee jaar controleren
 • Repareer nooit zelf uw gebit
 • Gebruik kleefmiddelen alleen in noodgevallen
 • Vul de wasbak met water voordat u het kunstgebit gaat reinigen
 • Reinig ook de kaken en het tandvlees
 • Gebruik geen chemische middelen voor reiniging van het kunstgebit
 • Nuttig de eerste dagen zacht voedsel
Tandprothetische Praktijk Rolink

Eursingerweg 12
9411 BB Beilen
0593 - 542 220
info@tpprolink.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit