Tandprothetische Praktijk Will Vegt

De praktijk

Reeds lange tijd ben ik werkzaam in de Tandtechniek.
Begonnen in Groningen in 1966, en ben (na een paar korte onderbrekingen, zoals bijvoorbeeld de militaire dienstplicht) vrijwel continu werkzaam geweest in de tandtechniek.
Na mijn diensplicht ben ik de opleiding gaan volgen aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek (destijds nog in Utrecht), waarna ik nog enkele jaren docent ben geweest aan hetzelfde instituut.
Ondanks het gegeven dat dit inmiddels al meer 30 jaar geleden is, heb ik nog steeds een leuk contact met enkele (toenmalige) leerlingen en docenten.

Naast mijn tandtechnische werkzaamheden op verschillende laboratoria, waarvan een aantal jaren in het buitenland, was ik ook een enthousiast (amateur) musicus, en speelde o.a. in jazz-combo’s, een BigBand, en trad op als ‘solo-entertainer’. Midden jaren ’90 ben ik neergestreken in onze mooie provincie Drenthe, en sinds 2001 werkzaam in Assen, waarvan sinds 2002 als zelfstandige, eerst aan de Korenmolen en de Vaart, en sinds eind 2013 aan de Zoom 18 te Assen.

In ons (klein) tandtechnisch laboratorium behandelden wij, in nauwe samenwerking met enkele tandartsen, al patiënten die een (nieuwe) gebitsprothese, al dan niet op implantaten, kregen, en die door ons ook van begin tot eind werden vervaardigd.

Door het laagdrempelig niveau van ons laboratorium, en de ruime aandacht die wij besteden aan onze cliënten, is het laboratorium bij velen inmiddels een begrip geworden.

Maar toen……kregen we een moeilijke periode……door een vervelende ziekte werd mijn gehoor aangetast, en kon ik mijn (muzikale) hobby niet meer uitvoeren.

In de praktijk komt het er op neer, dat ik links nagenoeg volledig doof ben, en rechts, weliswaar met ‘hulpmiddelen’, ongeveer 20% kan horen.

Een gesprek met één of twee personen gaat prima, maar komen er meer geluiden, dan ben ik de oriëntatie  kwijt, maar de mensen die bij ons zijn geweest, weten dat zij zeer gastvrij worden ontvangen én te woord worden gestaan.

En……’alle voordeel hep z’n nadeel’, want door deze auditieve handicap kan ik me nóg beter op m’n werk concentreren, en daar heeft iedereen voordeel van, toch?

Aangezien ik verder geen hobby’s had heb ik besloten (in 2005) een studie op te pakken, nl. Tandprotheticus, die wordt gegeven aan de Hogeschool Utrecht.

In december 2008 heb ik deze studie met goed gevolg afgerond, en dat betekent, dat wij met ingang van januari 2009  ons laboratorium hebben veranderd in een “Tandprothetische Praktijk “.

Eén ding blijft in ieder geval overeind staan:

Ook in deze praktijk bent én blijft u, als patiënt / cliënt welkom, en kunt, en mag u er vanuit gaan, dat wij ons uiterste best blijven doen om voor ú een gebitsprothese te maken, die aan zowel hoge technische, en  esthetische eisen voldoet!

Mocht u verdere (vrijblijvende) informatie willen…..schroomt u niet, belt u ons, of misschien nog beter……loop (vrijblijvend) even binnen in onze gezellige praktijk!!
 
Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Zoom 18
9405 PS Assen
0592 - 309498
info@tppwillvegt.nl
Bezoek website

Uw prothese

Wij zijn specialist in het aanmeten én vervaardigen van álle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen.
Uw volledige prothese wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daarbij een verwijzing van (bijv) een tandarts voor nodig is.

Aan de titel “Tandprotheticus “ herkent u dan ook een paramedisch specialist én eerstelijns zorgverlener, die volgens de wet BIG dé specialist is op het gebied van gebitsprotheses.

Uw zorgverzekeraar heeft dan ook de kosten van de Tandprotheticus in het pakket opgenomen; uw zorgverzekeraar garandeert u dan ook goede kwaliteit.

Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

Ook is onze praktijk HKZ gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector) en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM).

U kunt bij ons terecht voor;
 • (implantaat-)protheses
 • rebasingen (nieuwe voering)
 • reparaties
 • partiële protheses (plaatje of frame)
 • apparaat tegen snurken en slaapapneu
Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Zoom 18
9405 PS Assen
0592 - 309498
info@tppwillvegt.nl
Bezoek website

Vergoedingen

In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

Bij een nieuwe volledige prothese
Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard 75% van uw nieuwe prothese rechtstreeks uit de basisverzekering. Een aanvullende tandartsverzekering kan de resterende 25% voor u vergoeden of een deel ervan.

Bij een nieuwe implantaatprothese
Als uw zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven voor het plaatsen van de implantaten, dan wordt dit volledig vanuit de basisverzekering vergoed. De prothese die daar vervolgens op geplaatst wordt heeft een vaste wettelijke eigen bijdrage van € 250. Maar het is goed mogelijk dat uw aanvullende tandartsverzekering deze eigen bijdrage gedeeltelijk of in zijn geheel vergoedt.

Bij een nieuwe partiële / frame prothese
Voor een partiële – (gedeeltelijke) of frame prothese is geen vergoeding opgenomen in de basisverzekering. Hiervoor dient u dus sowieso een aanvullende tandartsverzekering voor te hebben afgesloten. Per polis en zorgverzekeraar verschilt de vergoeding sterk. Wij maken graag een begroting voor u, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar de vergoedingen.

Reparaties en Rebasingen
 • Volledige prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Partiële prothese: wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.
 • Implantaat prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Hoeveel moet u precies bijbetalen:

Een vraag die we vaak krijgen is ‘Hoeveel moet ik bijbetalen?’. Een vraag die we het liefst direct voor u willen beantwoorden. Maar helaas gaat dat niet altijd. Het bedrag dat u moet bijbetalen is namelijk afhankelijk van meerdere factoren:
 • Welke behandeling wordt bij u uitgevoerd?
 • Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?
 • Heeft u aanvullende verzekeringen afgesloten?
 • Heeft uw zorgverzekeraar in hetzelfde kalenderjaar al meer tandheelkundige kosten voor u vergoed?
 • Heeft u uw eigen risico (€ 360 in 2014) van hetzelfde kalenderjaar al aan uw zorgverzekeraar voldaan?
 • Heeft u naast het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico?
 
Afhankelijk van de leeftijd van uw prothese geldt dat ook dit per ziektekosten verzekeraar verschillend is.
U begrijpt het al. Geen enkele situatie is gelijk en wij hebben ook geen pasklaar antwoord voor u klaar liggen. Om die reden maken wij het liefst een afspraak in onze praktijk, zodat wij kunnen kijken welke behandeling er uitgevoerd moet worden. Tijdens diezelfde afspraak doorlopen we een aantal gegevens en vragen we uw verzekeringsgegevens op bij uw zorgverzekeraar. Op die manier kunnen wij uw vraag pas goed beantwoorden met informatie waar u ook iets aan heeft. Na het eerste intakegesprek kunnen wij u ook altijd een begroting toesturen. Aan de hand van de begroting kunt u dan ook altijd navraag doen bij uw zorgverzekeraar hoe het een en ander verrekend wordt met uw eigen bijdrage en het eigen risico.
Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Zoom 18
9405 PS Assen
0592 - 309498
info@tppwillvegt.nl
Bezoek website

Samenwerking

Wij maken de protheses volledig in eigen beheer.

Voor o.a. implantaatprotheses hebben wij een uitstekende verwijsrelatie met de kaakchirurgen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het UMCG Groningen.

Daarnaast hebben wij goede contacten met een implantoloog en een praktijk voor mondhygiëne.
Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Zoom 18
9405 PS Assen
0592 - 309498
info@tppwillvegt.nl
Bezoek website

Openingstijden

Voor vrijblijvende informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen op 0592 – 309498.
Onze openingstijden zijn:
 
Maandag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Woensdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Donderdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur -
Zaterdag 09:00 - 12:00 uur -

 
Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Zoom 18
9405 PS Assen
0592 - 309498
info@tppwillvegt.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk Will Vegt
Zoom 18
9405 PS  Assen

Zoom 18, 9405 PS Assen
Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Zoom 18
9405 PS Assen
0592 - 309498
info@tppwillvegt.nl
Bezoek website

Tips en adviezen

Een nieuwe prothese
U heeft nu een nieuw kunstgebit, maar u mag niet verwachten dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw kunstgebit kunt doen.
Vooral in het begin kan een gebitsprothese nogal wat problemen veroorzaken, zoals pijn, moeilijkheden bij het kauwen en moeilijkheden bij het spreken. Uw tandprotheticus zal proberen u, vooral in die lastige beginperiode, te begeleiden om zodoende het wennen aan uw gebitsprothese te vergemakkelijken.

Een kunstgebit is een hulpmiddel
De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het kauwen en het spreken, maar ook voor uw uiterlijk, de eerste aanblik. Bedenk wel dat een tandprothese slechts een hulpmiddel is om de functies van uw eigen tanden en kiezen zo goed mogelijk uit te voeren.

Alle begin is moeilijk
U heeft dan nu een nieuwe gebitsprothese, maar u zult merken dat dit niet meteen echt lekker zit. Het is nieuw, maar vooral anders en daar moet u beslist aan wennen.

Pijn
Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan en op sommige plaatsen misschien wel iets te strak. Daardoor kunnen pijnlijke plekken ontstaan, zogenaamde drukplaatsen. Door kleine en eenvoudige correcties van de tandprothese kan uw tandprotheticus deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw gebitsprothese!

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het nieuwe kunstgebit inhoudt en dat u direct probeert ermee te praten en te eten. Als u pijn heeft, moet u naar de tandprotheticus teruggaan. Indien u vanwege de pijn of de onwennigheid toch heeft besloten de gebitsprothese uit te doen, doe het dan minstens een halve dag voor u naar de tandprotheticus gaat weer in. Anders kan de tandprotheticus niet alle pijnlijke plekken herkennen. Laat u er niet toe verleiden uw oude gebitsprothese weer in te doen. U zult dan natuurlijk nooit aan het nieuwe wennen. Met het nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten.

Eten
De eerste tijd zult u bij het eten misschien pijn hebben. Daar kunt u iets aan doen door alleen zacht en makkelijk voedsel te eten, bijvoorbeeld puree, gehakt of zacht fruit. Later kunt u langzaamaan harder voedsel proberen.

Praten
In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld. of bepaalde klanken zijn anders. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt veel. Hardop de krant lezen bijvoorbeeld. De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.

Slapen met of zonder prothese
Het is het beste om de prothese voor het slapen uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en keizen niet zo'n prettig idee. Doet u dan in ieder geval het kunstgebit in de onderkaak uit. Als u de prothese niet draagt, kunt u het bewaren in een bakje met water.

Schoonmaken
Net als eigen tanden en kiezen, moet u de tandprothese verzorgen. Want als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Op uw kunstgebit, maar ook eronder. Als die niet worden verwijderd, kan op den duur uw tandvlees gaan ontsteken.
Na elke maaltijd moet u uw prothese reinigen, dit kunt u het best doen met behulp van een speciale protheseborstel en water en een reinigingsmiddel. Geen tandpasta gebruiken, dit schuurt teveel. Een schoon kunstgebit moet altijd glad aanvoelen.
Leg het kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.
Let goed op dat bij het schoonmaken het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt en kapot valt. Laat voor de zekerheid water in de wasbak lopen en maak het kunstgebit schoon boven het water.
Uw tandprotheticus kan u adviseren wat voor u de beste reinigingsmethode is.

Het tandvlees
Niet alleen uw gebitsprothese moet worden schoongemaakt, maar ook het tandvlees waar het kunstgebit op rust. Masseer minstens een keer per dag het tandvlees met een zachte tandenborstel eventueel met wat tandpasta.

Controle
De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Ga er wel mee naar de tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo'n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust nog een keer terug.

Bij alles wat niet in de haak is met uw tandprothese is de beste oplossing naar uw tandprotheticus gaan. Hij weet precies wat er aan de hand is en wat eraan kan worden gedaan. Afhankelijk van hoelang u al een prothese draagt, zullen geleidelijk uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. Er kan door de tandprotheticus een nieuwe " voering" (rebasing) in het kunstgebit worden aangebracht, waardoor het weer steviger zit

Kleefpasta's, kleefpoeders, voeringen en andere hulpmiddelen
Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders, 'voeringen' op de markt om een gebitsprothese meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt weggenomen. Doe ook nooit watjes onder uw prothese. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Als uw kunstgebit los gaat zitten moet u naar uw tandprotheticus gaan, deze ziet meestal direct wat er aan de hand is.

Controle
Na het plaatsen spreekt de tandprotheticus een nacontrole af, meestal na twee weken.
Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens eens in de drie jaar naar de tandprotheticus te gaan voor controle. Het is verstandig dit ook echt te doen, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat u het in de eerste instantie niet opvalt. Als u daarom regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Hij kan uw kunstgebit weer passend maken of u op tijd adviseren om een nieuw kunstgebit te laten maken (meestal na een jaar of tien), want ook uw kunstgebit kan verslijten. Ook controleert de tandprotheticus of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen vervelende mond-afwijkingen ontstaan.
Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Zoom 18
9405 PS Assen
0592 - 309498
info@tppwillvegt.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit