R.P.J. Groothoff Tandprothetische Praktijk

De praktijk

Groothoff tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van een kunstgebit of gedeeltelijke gebitsprothese. Daarvoor is hij niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch opgeleid. Tot de taak van de tandprotheticus behoort ook het geven van voorlichting en advies.

Een patiënt kan rechtstreeks terecht voor:
  • vrijblijvend advies
  • reparaties
  • correcties/ vernieuwing van het kunstgebit
  • een nieuwe prothese met de daarbij behorende nazorg
  • voorlichting over de verzorging
  • een gedeeltelijk kunstgebit
  • een kunstgebit op implantaten
R.P.J. Groothoff Tandprothetische Praktijk

Steurstraat 5-H
1317 NZ Almere
036 - 53 45 304
info@groothofftandprotheticus.nl
Bezoek website

Een nieuw kunstgebit

U heeft een nieuw kunstgebit. Ook als u bij het wennen geen moeilijkheden ondervindt, is het toch verstandig de informatie door te lezen.

Wat kunt u zelf doen?
Goed schoonmaken
Het is belangrijk dat u uw nieuwe kunstgebit na iedere maaltijd goed schoonmaakt. Na een paar uur dragen van het nieuwe kunstgebit komen er voedselresten en bacteriën op uw kunstgebit. Bovendien kan een kunstgebit verkleuren door nicotine , thee , wijn enzovoorts. U kunt uw kunstgebit schoonmaken met een protheseborstel en zeep, of met speciaal prothesereinigingsmiddel. Gebruik nooit heet water of agressieve schoonmaakmiddelen zoals: schuurmiddel, bleekwater of tandpasta.
Tip: voorkom schade  Als u uw kunstgebit boven een wastafel schoonmaakt, kunt u voordat u begint een laagje water in de wastafel laten staan. Of er een doekje inleggen. Zo voorkomt u schade als de prothese valt.

Masseer uw kaken regelmatig
U houdt uw kaken in betere conditie als u elke keer na het schoonmaken van uw kunstgebit, het tandvlees van de boven- en onderkaak masseert en reinigt. Dit kunt u het beste doen met een zachte tandenborstel.

‘s Nachts uw kunstgebit uitdoen
Doe uw kunstgebit, in ieder geval het ondergebit, 's nachts uit. Het inhouden van het kunstgebit kan leiden tot verminderde doorbloeding van het slijmvlies. Hierdoor slinkt het bot van de onderkaak sneller. Het gevolg is dat uw kunstgebit niet meer goed past en gaat irriteren.
Waarschuwing! Vijl of slijp zelf nooit aan uw kunstgebit. Als u daardoor de pasvorm verandert, kunt u uiteraard geen aanspraak meer maken op garantie.

De tandprotheticus helpt bij ongemakken
Uw kunstgebit is met alle aandacht speciaal voor u gemaakt in de tandprothetische praktijk. Maar het zijn natuurlijk niet uw eigen tanden: uw kunstgebit blijft een vervanging. Daarom kunnen zich in indraagperiode problemen voordoen. U hoeft zicht niet te laten ontmoedigen, meestal kan de tandprotheticus een ongemak eenvoudig oplossen.

Pijnlijk tandvlees
Daar het tandvlees van uw kaak teer is kan een nieuw kunstgebit dit in het begin irriteren. Zulke pijnklachten verdwijnen meestal niet vanzelf , u kan dan het beste teruggaan naar de tandprotheticus. Die kan de pijn verhelpen door kleine correcties aan uw kunstgebit aan te brengen. Voordat u met pijnklachten naar de tandprotheticus gaat moet u uw kunstgebit wel enige tijd gedragen hebben. Alleen dan is de plek van de klacht goed te zien. Soms zijn een aantal bezoeken aan de tandprotheticus nodig om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

Moeilijk spreken
Na plaatsing van uw kunstgebit kunt u tijdelijk wat spraakmoeilijkheden ondervinden. Dit is vaak een kwestie van gewenning. Als u hier last van heeft raden wij u aan extra te oefenen op woorden en klanken waar u moeite mee heeft.

Moeizaam eten
In het begin kan het eten moeizaam gaan. Om te wennen aan het eten met een kunstgebit kun u het beste beginnen met voorzichtig te eten. In het algemeen geldt, dat u met een kunstgebit geen extreme dingen kunt doen. U kunt dus beter niet uw mond wijd openen of uw tong ver uitsteken.

Smaak verandert
In het begin kan uw smaak een beetje veranderen. Na verloop van tijd herstelt dit zich vanzelf.

Meer of minder speeksel
De speekselvorming raakt door een nieuw kunstgebit wel eens in de war. U kunt een droge of juist te vochtige mond krijgen, dit gaat vanzelf weer over.

Hoe lang gaat een kunstgebit mee?
De verantwoorde levensduur van een kunstgebit is vijf tot acht jaar. Dat kan individueel zeer verschillend zijn. Zodra uw kunstgebit los gaat zitten of pijn gaat doen is het verstandig om contact op te nemen met uw tandprotheticus. Vaak kan de pasvorm met een nieuw basis (voering) hersteld worden. Laat uw kunstgebit om de twee jaar in elk geval controleren.
R.P.J. Groothoff Tandprothetische Praktijk

Steurstraat 5-H
1317 NZ Almere
036 - 53 45 304
info@groothofftandprotheticus.nl
Bezoek website

Kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit, of alleen het gedeelte dat bestemd is voor de onderkaak, niet goed blijft zitten. Een loszittend onderkunstgebit is zelfs de meest voorkomende klacht bij mensen die een volledig kunstgebit dragen. Een tandprotheticus kan in dergelijke gevallen de hulp van een implantoloog inroepen. In nauwe samenwerking kunnen de tandprotheticus en de implantoloog ervoor zorgen dat uw kunstgebit goed zit, met een klikvaste oplossing.

Implantaat is een kunstwortel
Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Meestal wordt niet voor iedere tand een implantaat geplaatst; om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee tot vier implantaten voldoende.

Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium, en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn beide materialen die het lichaam niet afstoot. Een implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. De plaatsing gebeurt altijd onder plaatselijke verdoving.

Zelden is een implantaat in de bovenkaak nodig; implantaten in de onderkaak komen veelvuldig voor. Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep, biedt een implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.

Wanneer kiezen voor implantaten
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het maken van een normaal kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Of als u na verloop van tijd klachten ontwikkelt.
Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven.

Bij een controlebezoek kan uw tandprotheticus beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg. De bedoeling is in zo n geval dat u implantaten krijgt voordat er een nieuw kunstgebit voor u gemaakt wordt.

Voor het beste resultaat
Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot: roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelige invloed op het succes van het implantaat.

De tandprotheticus en de implantoloog
De tandprotheticus en implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke onderlinge afspraken. Zo weten alle betrokkenen - uw behandelaars en uzelf als patiënt - precies waar ze aan toe zijn. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een normaal kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van het ondergebit zo slecht zijn dat
implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is. Vaak is er dan geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u ermee instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen, verwijst de tandprotheticus u schriftelijk naar de implantoloog met wie hij samenwerkt.

De implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Als u uiteindelijk uw implantaten hebt gekregen, licht de implantoloog de tandprotheticus schriftelijk in over de stand van zaken. U wordt weer terugverwezen naar de tandprotheticus. De tandprotheticus kan nu beginnen met het maken van uw nieuwe kunstgebit op implantaten. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel van uw kunstgebit; de implantoloog verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot.

Verschillende systemen
Er bestaan verschillende verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten.

De twee meest toegepaste zijn een systeem met drukknoppen en een systeem met een steg, dat is een staafje tussen de implantaten. De tandprotheticus en de implantoloog bespreken met u welk systeem voor u het meest geschikt is. De keuze hangt met verschillende factoren samen. 

Het plaatsen van de implantaten
Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken.
Om te beginnen ontvangt de implantoloog u om samen met u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergiën kunt u op de vragenlijst vermelden.

Na het invullen van deze vragenlijst inspecteert de implantoloog uw mondholte. Ook maakt hij een röntgenfoto van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de implantoloog een behandelplan. Dit plan bespreekt hij met u. Aarzelt u niet om om toelichting of aanvullende informatie te vragen; de implantoloog zal u zo goed mogelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoedt, vult de implantoloog samen met u de nodige (aanvraag) formulieren in. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. 

Het is raadzaam om iemand te vragen u naar deze behandeling te brengen. U wordt immers plaatselijk verdoofd en na de behandeling kunt u zich een beetje flauw voelen.

Het maken van het kunstgebit op implantaten
Als u uw implantaten heeft gekregen, komt u na enige tijd weer terug bij de tandprotheticus.
Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe kunstgebit, of voor het veranderen van uw nieuwe kunstgebit op implantaten. De tandprotheticus spant zich ervoor in om het gebit perfect op de implantaten te laten passen.

Nacontrole
De tandprotheticus en de implantoloog maken beiden na het plaatsen van het gebit een aantal afspraken met u voor controle.

Goed schoonmaken is van groot belang
Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw kunstgebit is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten.
De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven, zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog of mondhygiënist om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoon houden van het kunstgebit en de mondholte. Om deze te controleren bezoekt u ook nog periodiek de tandprotheticus.

Garantie en nazorg
Uw kunstgebit op implantaten is met zorg vervaardigd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus en de implantoloog zijn samen verantwoordelijk voor garantie en duurzaamheid. Als er problemen zijn, kunt u zich eerst bij uw tandprotheticus melden.

Wij wensen u succes met uw nieuwe kunstgebit op implantaten.
R.P.J. Groothoff Tandprothetische Praktijk

Steurstraat 5-H
1317 NZ Almere
036 - 53 45 304
info@groothofftandprotheticus.nl
Bezoek website

Garantie en nazorg

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de zorgverzekeraar.
Tandprothetici zijn goed op de hoogte van het vergoedingssysteem en kunnen zelfstandig hun declaraties afhandelen. De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten van een tandprotheticus. Door het lidmaatschap van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) onderwerpen zij zich vrijwillig aan beroepscodex en klachtenreglement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen. Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt door uw zorgverzekering, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering. Deze kunnen aan de hand van uw pakket zien waar u voor verzekerd bent en hoeveel u terug krijgt.

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft u twee maanden garantie op pasvorm (hierna kan door mond veranderingen de pasvorm verminderen, de zorgverzekeraar vergoed dan weer de aanpassing)  en 1 jaar voor duurzaamheid.

Wij zijn lid van het ONT, de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.
De praktijk is HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)-gecertificeerd en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg.
 
R.P.J. Groothoff Tandprothetische Praktijk

Steurstraat 5-H
1317 NZ Almere
036 - 53 45 304
info@groothofftandprotheticus.nl
Bezoek website

Openingstijden

maandag   08.30 - 16.00 uur
dinsdag      08.30 - 17.00 uur en 18.00 - 20.30 uur
woensdag  08.30 - 16.00 uur
donderdag 08.30 - 16.00 uur
vrijdag       08.30 - 16.00 uur
Telefonisch zijn wij dagelijks van 08.30 - 12.30 uur te bereiken.
R.P.J. Groothoff Tandprothetische Praktijk

Steurstraat 5-H
1317 NZ Almere
036 - 53 45 304
info@groothofftandprotheticus.nl
Bezoek website

Contact

 
   
   
   
   

Contact gegevens
Tandprothetische Praktijk Groothoff BV
Steurstraat 5H
1317 NZ Almere
T: 036-53 45304
E: info@groothofftandprotheticus.nl
W: www.groothofftandprotheticus.nl


Map of Gietersplaats, Steurstraat 5H, 1317 NZ Almere
R.P.J. Groothoff Tandprothetische Praktijk

Steurstraat 5-H
1317 NZ Almere
036 - 53 45 304
info@groothofftandprotheticus.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit