Tandprothetische Praktijk Bergsma

De praktijk

Missie
"Bij het uitoefenen van mijn vak vind ik het belangrijk dat: 
- de protheses die ik maak van hoogwaardige en duurzame kwaliteit zijn; 
- dat mijn werkwijze in alle facetten professioneel is; 
- en, misschien wel het belangrijkste, dat mijn klanten de persoonlijke aandacht krijgen die zij verdienen."

U zult zien dat Tom Bergsma de tijd voor u neemt en oprechte belangstelling heeft. Hij realiseert zich dat een goed gebit een groot plezier is. Daarom zijn uw persoonlijke wensen zijn uitgangspunt voor het vervaardigen van uw prothese. Hij werkt daarin zeer nauwkeurig en gedetailleerd.
 
Visie
Ook in de toekomst wil Tom Bergsma deze kwaliteit garanderen. Daarom wil hij op het gebied van de tandprothetische techniek voorop blijven lopen. Hiervoor laat hij zich regelmatig bijscholen en bezoekt hij de dental expo beurzen. Vooral in de digitalisering van de tandprotethiek is een snelle ontwikkeling gaande die Tom Bergsma op de voet volgt.

Tom Bergsma zal periodiek kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren onder zijn klanten. Aangezien zijn klanten voorop staan, is hun mening van groot belang.

Keurmerk
Tandprothetische praktijk Bergsma is aangesloten bij ONT (Organisatie van Nederlandse Tandprothetici) en KRTP (kwaliteitsregister Tandprothetici). Hiervoor dient Tom Bergsma te voldoen aan eisen die gesteld zijn aan de kwaliteit van de protheses die hij levert, maar ook aan de wijze waarop hij zorg verleent aan zijn klanten. Voor u, als klant, is dit keurmerk een vertrouwde kwaliteitsgarantie.

Tandprothetische Praktijk Bergsma

Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward
0515- 745031
info@tppbergsma.nl
Bezoek website

Wie is uw tandprotheticus

Tom Bergsma is een professional op het gebied van tandtechniek en tandprothetiek. Negen jaar studie en meer dan tien jaar werkervaring zie je terug in de kwalitatief hoogwaardige kunstgebitten die hij maakt. De liefde voor de techniek en zijn oog voor detail vallen samen in het uitvoeren van zijn beroep. 

Voor Tom is kwaliteit slechts het begin. Hij zet zijn vakkennis in om een kunstgebit te maken die aan alle wensen van de klant voldoen. Pas als de klant opgetogen de praktijk verlaat, is hij tevreden. 

Met zijn warme en persoonlijke aanpak weet hij mensen op hun gemak te stellen. Op deze wijze achterhaalt hij wat de klant verlangt van een nieuw kunstgebit. Kleine aanpassingen leiden vaak tot een groot verschil en meer tevredenheid.
Tom Bergsma hanteert in alle opzichten een persoonlijke en professionele werkwijze. 

Tandprothetische Praktijk Bergsma

Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward
0515- 745031
info@tppbergsma.nl
Bezoek website

Behandeling

Uw eerste kunstgebit (immediaat prothese) 

Wanneer uw natuurlijke tanden en kiezen niet meer behouden kunnen blijven, kunt u een immediaat prothese krijgen. De tandprotheticus draagt zorg voor uw nieuwe prothese. Hij stelt samen met uw tandarts of kaakchirurg een behandelplan samen. Het is de kaakchirurg (of de tandarts) die uw bestaande kiezen en tanden verwijdert. 

Voordat uw tanden en kiezen worden getrokken, wordt er een afdruk van uw kaak gemaakt. De afdruk is de basis voor het kunstgebit. Tom Bergsma zal u ook vragen naar uw wensen. Heeft u wensen betreft kleur, vorm van de tanden en dergelijke? U kunt mede bepalen hoe uw gebit eruit komt te zien. 

Direct na het trekken van de tanden en kiezen, wordt uw nieuwe gebit geplaatst. U zit geen dag zonder gebit. 

Dat betekent dat u de volgende afspraken kunt verwachten. 
 • 1e : Intakegesprek/eerste afdrukken. 
 • 2e : Definitieve afdrukken, beet bepalen en het uitzoeken van de kleur/vorm. 
 • 3e : Het kunstgebit afhalen bij uw tandprotheticus. 
 • 4e : De kaakchirurg of tandarts verwijdert de natuurlijke elementen en plaatst het gebit dat de tandprotheticus voor u heeft gemaakt. 
 • 5e : Deze afspraak is weer bij uw tandprotheticus. Hij verwijdert drukplekken en doet nazorg.


Een gedeeltelijk kunstgebit (partiële prothese )

Het is niet altijd nodig om een volledig kunstgebit te nemen. Als veel van uw tanden en kiezen nog gezond zijn is een gedeeltelijke prothese ook een optie. De openingen in uw gebit worden dan opgevuld met kunsttanden of –kiezen.  

Als u besluit een nieuw gedeeltelijk kunstgebit te nemen, dan zullen in de meeste gevallen de volgende afspraken worden gemaakt.
 • 1e : Intakegesprek/eerste afdrukken.
 • 2e : Definitieve afdrukken.
 • 3e : Beetbepalen.
 • 4e : Passen in was.
 • 5e : Plaatsen van het nieuwe kunstgebit.
 • 6e : Nacontrole.


Vervanging van uw kunstgebit

Na verloop van tijd kan het nodig zijn uw volledige kunstgebit te vervangen. U heeft pijn of er ontstaan eet- en spraakproblemen. 

Als u besluit een nieuw kunstgebit te nemen, dan zullen de volgende afspraken worden gemaakt.
 • 1e : Intakegesprek/eerste afdrukken.
 • 2e : Definitieve afdrukken.
 • 3e : Beet bepalen.
 • 4e : Passen in was.
 • 5e : Plaatsen van het nieuwe kunstgebit.
 • 6e : Nacontrole.

Voor meer informatie klikt u hier en hier.


Een vast kunstgebit (implantaat gedragen prothese) 

Een loszittende gebitsprothese kan pijn veroorzaken. Soms is het een goede oplossing om implantaten te nemen. Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak geplaatst wordt. Hierop wordt uw kunstgebit geplaatst. Uw kunstgebit zit voortaan weer goed vast. 

De tandprotheticus plaatst de implantaten niet zelf. Dit wordt gedaan door de kaakchirurg of een tandarts-implantoloog. De tandprotheticus zorgt voor een mooi kunstgebit dat wordt vastgezet op uw implantaten. 

Als u en uw tandprotethicus kiezen voor een vast kunstgebit, krijgt u eerst een aantal behandelingen bij de kaakchirug of tandarts-implantoloog. 

Deze afspraken zult u doorlopen.
 • 1e : Intake, kennismakingsgesprek.
 • 2e : Implantologie.
 • 3e : Rustperiode.
 • 4e : Terugverwijzing naar uw tandprotheticus.
Bij de tandprotheticus wordt uw kunstgebit geplaatst. Daarvoor moet u rekening houden met de volgende afspraken.
 • 1e : 1e afdruk.
 • 2e : Definitieve afdrukken.
 • 3e : Beetbepaling.
 • 4e : Proefprothese.
 • 5e : Plaatsen van de prothese.
 • 6e : Nacontrole.
U kunt weer onbezorgd lachen, eten en praten.

Voor meer informatie klikt u hier.
Tandprothetische Praktijk Bergsma

Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward
0515- 745031
info@tppbergsma.nl
Bezoek website

Vergoeding

Volledig prothese
Een volledige prothese wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Bij de juiste aanvullende verzekering wordt uw volledige prothese voor 100% vergoed.

Reparaties en het opvullen van uw volledige prothese worden 100% vergoed uit de basisverzekering.

Houd rekening met uw eigen risico. Het totaalbedrag wordt hiermee eerst verrekend.


Een gedeeltelijk kunstgebit (partiële prothese) 
Een partiële prothese wordt niet uit de basisverzekering vergoed, maar wel gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Vergoeding is dus afhankelijk van uw aanvullende verzekering. 

Reparaties en het opvullen van de partiële prothese worden niet uit de basisverzekering vergoed. 


Een vast kunstgebit (Implantaat gedragen prothese) 
Bij een implantaat gedragen prothese dienen wij een machtiging in bij uw zorgverzekeraar. Na goedkeuring van de machtiging wordt de implantaat gedragen prothese volledig vergoed minus de speciale bijdrage. Deze bedraagt €125,- per kaak. 

Houd rekening met uw eigen risico, het totaalbedrag wordt hiermee eerst verrekend. 


Wanneer kan ik mijn prothese vervangen?
Veel verzekeringen vergoeden na vijf jaar uw nieuwe prothese. Er zijn ook verzekeraars die een langere wachttijd hanteren; soms tot acht jaar.

Tandprothetische Praktijk Bergsma

Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward
0515- 745031
info@tppbergsma.nl
Bezoek website

Meer informatie

Op de site van het ivoren kruis kunt u folders downloaden over tand- en mondverzorging.
 
Tandprothetische Praktijk Bergsma

Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward
0515- 745031
info@tppbergsma.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Woensdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:30 - 12:00 uur x
Zaterdag x x
Zondag x x
Tandprothetische Praktijk Bergsma

Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward
0515- 745031
info@tppbergsma.nl
Bezoek website

Contact

Bij de praktijk is een ruime gratis parkeerplaats.

Tandprothetische Praktijk Bergsma

Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward
0515- 745031
info@tppbergsma.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit