Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

De praktijk

Tandprothetische praktijk A. de Jongh is de specialist in het aanmeten van nieuwe gebitsprotheses. Ook verzorgt onze praktijk reparaties en aanpassingen aan uw huidige kunstgebit. Bijvoorbeeld bij ongemak van een slecht passend of verouderd kunstgebit.

In onze modern ingerichte praktijk gevestigd te Haaften wordt u op vakkundige wijze geadviseerd wat voor u de beste oplossing kan zijn.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies op maat. 

Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

Petersland 19
4175 BK Haaften
0418 - 591 404
arie.dejongh@hetnet.nl
Bezoek website

De tandprotheticus

De tandprotheticus, specialist voor uw prothese
Wat is een TANDPROTHETICUS?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is. In samenwerking met een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frame protheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten.
Vanaf het eerste bezoek tot plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij met u, uw persoonlijke wensen.
Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Als dan alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Van af het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit, worden er ongeveer zes bezoeken aan de tandprotheticus gebracht. Door de meeste zorgverzekeraars wordt een vergoeding gegeven. Veelal zal de tandprotheticus de kosten direct bij uw zorgverzekeraar declareren uw tandprotheticus kan u daarover voorlichten.
 
Bron : ONT
Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

Petersland 19
4175 BK Haaften
0418 - 591 404
arie.dejongh@hetnet.nl
Bezoek website

Prothese

In grote lijnen ziet een behandelplan voor een nieuw kunstgebit er als volgt uit:
  • Afspraak 1: Intakegesprek/ 1e afdruk Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. Uw huidige prothese en uw mondholte worden nagekeken. Als er nog voldoende tijd over is, worden meteen de afdrukken van uw beide kaken gemaakt (happen).
  • Afspraak 2: Definitieve afdrukken Met behulp van speciaal voor u gemaakt lepels worden de definitieve afdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Waarmee gelijk de randlengte en de pasvorm van de prothesen worden vastgelegd.
  • Afspraak 3: Beetbepaling  Bepaald wordt hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond is voor het kunstgebit. Ook worden de kleur en vorm van de tanden en kiezen uitgezocht. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. Indien u beschikt over foto's van vroeger is het verstandig deze mee te nemen.
  • Afspraak 4: Proefprothese Bekeken wordt of de tanden mooi in uw mond staan en of de kiezen goed op elkaar komen. De tanden en kiezen staan op een wasplaatje, waardoor de pasvorm van de prothese nog niet optimaal zal zijn..
  • Afspraak 5: Plaatsen van de prothese De prothese wordt in de mond geplaatst en op esthetiek, pijnplaatsen en spraak gecontroleerd. U kunt nu zelf met de prothese gaan functioneren. Het gewenningsproces kan enkele weken duren. Direct kan er een afspraak voor nacontrole gemaakt worden. Voor pijnklachten kunt u contact opnemen met uw tandprotheticus
  • Afspraak 6 Nacontrole Uw tandprotheticus controleert de pasvorm en functie van het kunstgebit en zal waarnodig enkele correcties uitvoeren.

Meer informatie in de folder van ONT. Download
Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

Petersland 19
4175 BK Haaften
0418 - 591 404
arie.dejongh@hetnet.nl
Bezoek website

Implantaten

Een loszittend ondergebit is een veel voorkomende klacht bij mensen met een volledig kunstgebit. Bij langdurig dragen van een kunstgebit slinkt de kaak en het kunstgebit gaat daardoor steeds losser zitten.
De tandprotheticus kan in samenwerking met een implantoloog er voor zorgen dat uw kunstgebit wel goed zit met een klikvaste oplossing.
Een implantaat is een kunstwortel die als schroef in de kaak wordt geplaatst. Op deze kleine schroefjes , gemaakt van titanium, wordt het gebit dan vast geklikt.

Het grootste voordeel is het gemak en de zekerheid er van. Het voelt als uw eigen tanden.
De implantaten worden door een implantoloog (een gespecialiseerde tandarts of kaakchirug) geplaatst. Het is een kleine, nagenoeg pijnloze, operatieve ingreep onder plaatselijke verdoving. Het vastgroeien van de implantaten in de kaak duurt zo’n zes weken.  Hierna kan de tandprotheticus beginnen met het maken van uw nieuwe kunstgebit op de implantaten.
Implantaten  zijn in principe geschikt voor iedereen. Voorwaarden zijn een goede algemene gezondheid en een goede mondhygiene.
 
Meer informatie ? Download de folder bij ONT
Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

Petersland 19
4175 BK Haaften
0418 - 591 404
arie.dejongh@hetnet.nl
Bezoek website

Vergoedingen

Volledige gebitsprothese
Een kunstgebit (boven en/of onder) wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering.
De 25% eigen bijdrage wordt veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekeraar. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Het eigen risico bedraagt vanaf 1 januari 2016 € 385,- per jaar.

Deelprothese
Een gedeeltelijke (partiële) kunsthars- of frameprothese wordt niet door de basisverzekering vergoed. 
Bij de meeste zorgverzekeraars sturen wij de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Deze bekijkt of u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt uit de aanvullende verzekering.

Prothese op implantaten
Uw verzekeraar beoordeelt vooraf uw situatie. Bij toestemming worden alle kosten door de verzekeraar vergoed op de wettelijk bijdrage van € 250,- na. (voor een boven en onder prothese)

Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen prijsbeleid ten aanzien van de vergoedingen. Voor individuele prijsopgave kunt u contact met ons opnemen, of met uw zorgverzekeraar.
Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

Petersland 19
4175 BK Haaften
0418 - 591 404
arie.dejongh@hetnet.nl
Bezoek website

Tarieven

Betaling geschiedt bij aflevering of er wordt door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeringsmaatschappij indien wij daar afspraken (contract) mee hebben.

Welke behandelingen u vergoed krijgt kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden of u kunt hierover contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Over de tarieven van uw verzekeringsmaatschappij kunnen wij u informeren aan het begin van uw behandeling, of u kunt deze telefonisch opvragen, ook kunt u van ons een prijsopgave ontvangen vanaf  € 250,00.

Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

Petersland 19
4175 BK Haaften
0418 - 591 404
arie.dejongh@hetnet.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Woensdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

Petersland 19
4175 BK Haaften
0418 - 591 404
arie.dejongh@hetnet.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk A. de Jongh

Petersland 19
4175 BK Haaften
0418 - 591 404
arie.dejongh@hetnet.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit