Tandprothetische Praktijk J. Riefel

De praktijk

Tandprothetische Praktijk J. Riefel is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van diverse gebitsprotheses, ook wel kunstgebitten genoemd.

Waarvoor kunt u bij tandprotheticus J. Riefel terecht?

Als tandprotheticus ben ik gespecialiseerd in:
 • Geven van advies en/of informatie
 • Beoordelen van uw huidige kunstgebit
 • Reparatie van uw huidige kunstgebit
 • Aanmeten en vervaardigen van nieuwe volledige of gedeeltelijke kunstgebitten
 • Aanmeten en vervaardigen van kunstgebitten op implantaten
 • Nazorg
Voor het aanmeten van een nieuw kunstgebit of voor een reparatie heeft u géén verwijzing nodig van tandarts of huisarts.
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

De tandprotheticus

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van de gebitsprothese (ook wel kunstgebit genoemd) en andere uitneembare prothetische voorzieningen. Een specialist die kan doorverwijzen naar andere specialisten zoals tandarts, kaakchirurg en huisarts. Daarvoor is hij niet alleen volledig tandtechnisch maar ook medisch-biologisch opgeleid.

Tandprothetici werken over het algemeen in een vrij gevestigde praktijk.

Het beroep tandprotheticus is sinds 1989 wettelijk beschermd waardoor niet iedereen zich zomaar “Tandprotheticus” kan noemen. Door de invoering van de Wet BIG in 1997, waarin ook het beroep tandprotheticus is geregeld, is ervoor gezorgd dat het aanmeten van een gebitsprothese alleen voorbehouden is aan een tandprotheticus en een tandarts.

De taak van de tandprotheticus richt zich met name op de volledige boven- en/of onderprothese. Een tandprotheticus stelt zelf de diagnose en is zelfstandig verantwoordelijk voor het gehele traject inclusief de nazorg. Op verwijzing van een tandarts of kaakchirurg kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een frameprothese, partiële kunstharsprothese, overkappingprothese op implantaten of een immediaatprothese.

Doordat de tandprotheticus u vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot en met de nazorg van uw nieuwe gebitsprothese behandeld zal hij zelf garant staan, voor een goede technische kwaliteit van uw gebitsprothese. Hierbij wordt onder andere gelet op de gewenste kleur, pasvorm, esthetische aspecten en afwerking.

Het samen door te lopen traject bestaat allereerst uit een kennismakingsgesprek waarin de wensen van de klant, de mogelijkheden hierbij en de werkwijze van de tandprotheticus besproken worden, waarna uiteindelijk alles op elkaar afgestemd wordt.

Vrijwel alle gediplomeerde tandprothetici zijn aangesloten bij de beroepsvereniging ONT, de Organisatie Nederlandse Tandprothetici.

 
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

Een nieuwe prothese

Op een zeker moment kunt u toe zijn aan een kunstgebit. Of u heeft al een kunstgebit dat niet meer goed past of het is verouderd. Daar kunt u veel pijn en ongemak van ondervinden. Het is altijd raadzaam om even langs te komen als u denkt een probleem te hebben. Vele mensen zijn u voorgegaan om het te laten beoordelen.

Voorbeelden van situaties waar ik dagelijks in de praktijk mee geconfronteerd word en waar ik samen met u een passende oplossing voor zoek, zijn:
 • Loszittende prothese
 • Pijnklachten tijdens het eten
 • Moeilijk kunnen kauwen
 • Prothese klapt tijdens het praten en lachen naar beneden
 • Rode en kapotte mondhoeken
 • Prothese is erg dun geworden
 • Prothese ligt vaker in de kast dan dat deze in de mond zit
 • Ik schaam me voor het uiterlijk van mijn prothese
 • De prothese is ouder dan 5 à 8 jaar
 • Ingevallen mond
Komt één of meer situaties u bekend voor, neem dan gerust contact met mij op, zodat we samen een passende oplossing vinden.

Mocht u momenteel nog geen klachten ondervinden dan is het zeker raadzaam uw prothese tweejaarlijks te laten controleren om eventuele situaties, zoals hierboven geschetst, te voorkomen.
 
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

Behandelplan

Het behandelplan bestaat uit zes stappen:
 • Stap 1 - Het maken van een globale afdruk van de kaak
 • Stap 2 - Het maken van een precisieafdruk
 • Stap 3 - De relatie en hoogte tussen boven- en onderkaak vaststellen. Tevens wordt nu de keuze voor nieuwe tanden gemaakt.
 • Stap 4 - Het bespreken en bekijken van de gemaakte voorlopige prothese. Uitvoeren eventuele correcties. Bent u tevreden, dan krijgt de prothese zijn definitieve vorm.
 • Stap 5 - Het plaatsen van de definitieve prothese in de mond.
 • Stap 6 - Na-controle
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

Soorten protheses

Volledige gebitsprotheses
Als alle tanden en kiezen van het natuurlijk gebit verloren zijn gegaan is er nog maar één manier om de functie en het uiterlijk te herstellen, namelijk door het vervaardigen van een volledige gebitsprothese. De gebitsprothese bestaat uit een roze kunstharsplaat waarop alle tanden en kiezen zijn bevestigd. De vorm en kleur van de tanden en kiezen in de volledige prothese kunt u zelf bepalen.

Noodprothese
Bij een noodprothese worden al uw eigen tanden en kiezen vervangen. Deze prothese wordt direct in de mond geplaatst nadat deze tanden en kiezen verwijderd zijn. In de eerste maanden na het plaatsen van een noodprothese zal de kaak erg gaan slinken en gaat de prothese los zitten. Na drie tot zes maanden komt het slinkingproces van de kaak tot rust en kan er een nieuwe definitieve prothese worden gemaakt.

Implantaat gedragen prothese
Dit is een volledige prothese die gemaakt is op implantaten die in de kaak geplaatst zijn. Deze prothese kun je vastklikken op de implantaten en kun je op elk gewenst moment weer uitnemen. De implantaat gedragen prothese wordt ook wel klikprothese genoemd. Ook bij deze prothese kunt u zelf vorm en kleur van de tanden en kiezen bepalen.

Partiële prothese
Bij een partiële prothese worden alleen de ruimtes van de ontbrekende tanden en/of kiezen opgevuld. De vorm en kleur van de tanden en kiezen worden natuurlijk aangepast aan de aanwezige tanden en kiezen. Deze prothese bestaat uit een kunsthars basis.

Frame prothese
Bij een frame prothese bestaat de basis uit een metalen frame. Omdat de frame prothese afsteunt op de aanwezige tanden en kiezen moeten deze wel in goede conditie verkeren. Deze conditie zal altijd gecontroleerd moeten worden door een tandarts. Ook met een frame prothese worden alleen de ruimtes van de ontbrekende tanden of kiezen opgevuld. De vorm en kleur van de tanden en kiezen worden natuurlijk aangepast aan de aanwezige tanden en kiezen.

Rebasing
Bij een rebasing worden de loze ruimten in een bestaande prothese met kunsthars opgevuld.
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

Vergoedingen

Zorgverzekeraars hebben de kosten van een volledige prothese voor een groot deel opgenomen in het basispakket. Hierdoor komt iedereen met een volledige prothese, die een aantal jaren oud is, in aanmerking voor een vergoeding. De overige kosten kunt u gedeeltelijk of volledig vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt per zorgverzekeraar.

Over het algemeen geldt voor de meeste zorgverzekeraars het volgende:

Volledige prothese
Door alle zorgverzekeraars wordt 75% van de totale kosten vergoed mits de prothese aan de gestelde levensduur voldoet (levensduur verschilt per zorgverzekeraar). In veel gevallen kan de tandprotheticus deze 75% van de totale kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. De overige 25% van de kosten wordt in rekening gebracht aan de patiënt. Indien de patiënt aanvullend verzekerd is, kan deze 25% door de patiënt geheel of gedeeltelijk gedeclareerd worden bij zijn zorgverzekeraar.

Partiële prothese
Anders dan bij een volledige prothese komen de kosten van een partiële prothese in de basis voor rekening van de patiënt. Mocht u aanvullend verzekerd zijn kunt u, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, voor vergoeding in aanmerking komen.

Reparaties
Reparaties aan volledige protheses worden volledig vergoed uit uw basisverzekering en kan de tandprotheticus bijna altijd zelf rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

Reparaties aan partiële protheses komen voor rekening van de patiënt. Mocht u aanvullend verzekerd zijn kunt u, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, voor vergoeding in aanmerking komen.

Rebasing
Rebasing aan volledige protheses wordt volledig vergoed uit uw basisverzekering en kan de tandprotheticus bijna altijd zelf rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

Rebasing aan partiële protheses komt voor rekening van de patiënt. Mocht u aanvullend verzekerd zijn kunt u, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, voor vergoeding in aanmerking komen.
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

Veelgestelde vragen

Algemeen
 • Wanneer kan ik terecht? Mocht u problemen ervaren met uw gebit dan kunt u, na een telefonische afspraak, altijd terecht in mijn praktijk. Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u mij bij voorkeur mailen. Deze mail zal ik trachten dezelfde dag te beantwoorden.
 • Heb ik een verwijzing nodig? Nee, om behandeld te worden voor een nieuwe gebitsprothese heeft u géén verwijzing van een tandarts of huisarts nodig.
 • Hoe vaak moet ik terugkomen voor mijn gebitsprothese klaar is? In totaal komt u 5 à 6 keer voordat u gebitsprothese klaar is.
 • Heb ik inspraak bij de keuze van de kleur en de vorm? Uiteraard heeft u inspraak bij het maken van de keuze in kleur en vorm van uw nieuwe tanden en kiezen. Tijdens de 3de behandeling bespreek ik met u wat voor u de beste keuze is. Mocht bij de 4de behandeling blijken dat de keuze niet goed is geweest dan kan dat tijdens deze behandeling nog veranderd worden.
 • Mag ik een foto meenemen van vroeger? Natuurlijk mag u een foto meenemen van vroeger om te refereren.
 • Hoe oud moet een gebitsprothese zijn om in aanmerking te komen voor een nieuwe? Elke zorgverzekeraar stelt een eis aan de levensduur van een gebitsprothese. Meestal ligt deze gestelde levensduur tussen de 5 en 8 jaar.
 • Wat als mijn gebitsprothese nog niet de gestelde levensduur bereikt heeft, maar ik toch problemen ervaar? Laat uw gebitsprothese dan door mij controleren. Samen kunnen we bepalen wat de beste oplossing voor uw probleem is.
 • Hoe is het met garantie? Uw gebitsprothese wordt met veel aandacht en zorg vervaardigd. Op de duurzaamheid wordt 1 jaar garantie afgegeven. De garantie vervalt op het moment wanneer u zelf wijzigingen aanbrengt aan uw gebitsprothese.
 • Hoe vaak moet je voor controle met een gebitsprothese? Het is verstandig om uw gebitsprothese iedere 2 jaar te laten controleren. Mocht er een probleem zijn of zich aandienen dan is kan het vaak met een kleine ingreep opgelost worden.

Gebruik
 • Moet mijn gebitsprothese 's nachts uit? Het is verstandig om de gebitsprothese uit te doen en in een beker water te zetten. Hierdoor krijgen de kaken rust en frisse lucht. Ook kunt u dan niet gaan knarsen of klemmen.
 • Hoe moet ik mijn prothese schoonmaken? Poets uw gebitsprothese iedere dag en zorg dat deze ook schoon blijft. U kunt het beste poetsen met een prothese poetsgel (Ecosym®) of zachte zeep (groene zeep). Wat u nooit mag gebruiken is kokend water, bleekwater, schuurmiddel of bruistabletten.
 • Wat moet ik doen als er tandsteen op mijn gebitsprothese zit? Tandsteen is een kalkafzetting uit uw speeksel. Deze kalkafzetting kunt u oplossen door uw prothese ’s nachts in het water te zetten en er een scheutje azijn (geen schoonmaakazijn) aan toe te voegen. Na enkele dagen zal het tandsteen vanzelf oplossen. Mocht u uitschieten met de azijnfles dan kan dit geen schade veroorzaken.
 • Welke klachten kun je na het plaatsen van een nieuwe gebitsprothese tegenkomen? Bij pijnklachten moet u altijd met mij contact opnemen, zodat de pijnlijke plek behandeld kan worden In het begin kan het zijn dat het praten of kauwen iets anders aanvoelt dan in uw oude situatie. Ook kunt u in het begin last hebben van meer of minder speeksel en smaak in de mond. Dit noemt men de gewenningsperiode.
 • Hoe kan ik een reparatie voorkomen? Tijdens het schoonmaken zou uw gebitsprothese in de wastafel kunnen vallen. Leg daarom een handdoek in de wastafel zodat uw prothese niet kapot zal vallen. Laat u gebitsprothese regelmatig controleren op de pasvorm. Een gebitsprothese met een verslechterde pasvorm zal sneller breken.
 • Moet je gebruikmaken van kleefpoeder of pasta? Nee. Er zijn diverse kleefpoeders en pasta’s op de markt om uw gebitsprothese meer houvast te geven. Deze middelen zijn er als noodoplossing maar het probleem van uw slecht zittende prothese wordt hiermee niet blijvend opgelost. Laat uw gebitsprothese door mij controleren om een passende oplossing te vinden.

Problemen
 • Wat kan ik tegen kapotte mondhoeken doen? Bij kapotte mondhoeken moet de gebitsprothese gecontroleerd worden. De gebitsprothese kan namelijk door gebruik en slinken van de kaak te laag zijn geworden waardoor de mondhoeken invallen. Door het invallen van de mondhoeken blijft er gemakkelijk speeksel in staan waardoor het speeksel gaat smetten en roodheid veroorzaakt.
 • Hebben medicijnen invloed op het dragen van een prothese? Medicijnen kunnen van invloed zijn op het dragen van een prothese. Lees daarom altijd de bijsluiter van de medicijnen. Meestal staat er iets over gevoelig slijmvlies, meer of minder speeksel.
 • Kan hoofdpijn of oorklachten veroorzaakt worden door een gebitsprothese? Ja, als de hoogte van uw gebitsprothese te hoog of te laag is. Spieren bij het kaakgewricht worden dan overbelast en kan de pijn zich uiten in hoofdpijn of oorpijn.
 • Kunnen rimpels veroorzaakt worden door een gebitsprothese? Een gebitsprothese kan door gebruik en slinken van de kaak te laag worden. Hierdoor kunnen er rimpels ontstaan.
 • Wat moet ik doen als mijn gebitsprothese stuk gaat? Mocht u gebitsprothese stuk gaan ga dan zelf nooit repareren. Verkeerd gelijmde gebitsprotheses zijn namelijk niet meer door mij te corrigeren. Bel met mij om te overleggen hoe we deze vervelende situatie zo spoedig mogelijk kunnen verhelpen.

Implantaten
 • Wanneer kunnen implantaten worden toegepast? Het plaatsen van implantaten hangt af van meerdere factoren namelijk de vorm van de kaak, hoeveelheid kaakbot, mondhygiëne en uw algemene gezondheid. Leeftijd is niet van invloed.
 • Door wie worden implantaten geplaatst? Het plaatsen van implantaten mag alleen gedaan worden door een implantoloog of kaakchirurg.
 • Heb je een verwijzing nodig? Voor een bezoek aan de implantoloog of kaakchirurg heb je een verwijzing nodig van een tandprotheticus of tandarts.
 • Hoeveel implantaten krijg je dan in de kaak? Het aantal implantaten in uw kaak is afhankelijk van de vorm van de kaak en de hoeveelheid kaakbot.Implantaten zijn erg duurzaam en kunnen enkele tientallen jaren meegaan. Wel is een goede mondhygiëne en een regelmatige controle noodzakelijk.
 • Hoe lang gaat een implantaat mee? Implantaten zijn erg duurzaam en kunnen enkele tientallen jaren meegaan. Wel is een goede mondhygiëne en een regelmatige controle noodzakelijk.
 • Wordt de behandeling met implantaten vergoed? Als de aanvraag voor implantaten wordt goedgekeurd zullen de kosten, afhankelijk van uw zorgverzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed worden.
 • Wanneer is een implantaat vastgegroeid? Nadat de implantaten zijn geplaatst heeft het lichaam ongeveer 2 maanden nodig om het implantaat met het bot te laten vergroeien. Daarna kan de nieuwe prothese gemaakt worden.
 • Loop ik zonder prothese na het plaatsen van de implantaten? De eerste dagen na het plaatsen van de implantaten vind u het zelf waarschijnlijk niet prettig om een gebitsprothese te dragen. Maar na een aantal dagen kunt u de gebitsprothese gewoon weer dragen, waar nodig zal de gebitsprothese qua pasvorm worden aangepast om de tussen liggende tijd iets aangenamer te maken.
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

Openingstijden

Alle behandelingen vinden plaats uitsluitend na telefonische afspraak!
Buiten onderstaande uren en in het weekend kunt u bellen op 06 - 5144 6299
 
Maandag 08:30 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 17:00 uur
Woensdag 08:30 - 12:30 uur
Donderdag 08:30 - 17:00 uur
Vrijdag 08:30 - 12:30 uur
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk J. Riefel
Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden

0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl

KvK: 09157797
Buiten openingstijden:
06 - 5144 6299
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

Beatrixlaan 18
7251 AN Vorden
0575 - 46 44 33
info@tppriefel.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit