Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

De praktijk

Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk is sinds 1996 gevestigd in de wijk Oosseld (Doetinchem), het juiste adres voor het aanmeten en vervaardigen van een kunstgebit op maat.
De tandprothetische behandelingen en tandtechnische werkzaamheden vinden plaats onder één dak. Dit heeft als voordeel dat de lijnen kort zijn en dat wij u als klant de juiste service en zorg kunnen bieden. 
Om de juiste zorg en service te kunnen garanderen, werken wij uitsluitend op afspraak.


Het team
John Hoogendijk tandprotheticus
 Alice medewerkster
Esther medewerkster
Moniek medewerkster
 
Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Privacyverklaring

PRIVACY REGLEMENT en WETGEVING
Privacy in de tandprothetische praktijk

​Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt een patiëntdossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurd niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

​Beveiliging van de gegevens
​De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
​De patiënt heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen  af te schermen. De patiënt behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reaktie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging
De patiënt kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt, omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten
Elke patiënt heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Wetgeving
MDR is de nieuwe europese wetgeving op de medische hulpmiddelen.
Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk voldoet aan alle eisen gesteld door de MDR
 
Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Behandelplan kunstgebit

Dit behandelplan betreft het aanmeten van een volledige gebitsprothese

1)Intakegesprek, maken proefafdruk

Tijdens het eerste bezoek worden uw persoonlijke gegevens, het prothese verleden, uw (medische) klachten en persoonlijke wensen besproken. Op basis van een mondonderzoek wordt het behandelplan en de bijbehorende kosten besproken. Vervolgens wordt een proefafdruk gemaakt.

2)Precieze afdruk
Tijdens het tweede bezoek wordt er een gedetailleerde afdruk gemaakt, de precieze afdruk.

3)Beetbepaling/verticaal
Bij het derde bezoek wordt de beet bepaald en worden de tanden uitgezocht. Dit gaat in goed overleg.
Tijdens het beetbepalen wordt de beethoogte vastgelegd.

4)Beetbepaling/horizontaal
Bij het vierde bezoek wordt de stand van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak bepaald. Dit is van belang om de boven en onder kiezen goed op elkaar aan te laten sluiten.

5)Proefprothese
Bij het vijfde bezoek wordt de proefprothese (van was) geplaatst.
Wij kijken dan met name naar het uiterlijk, of de prothese inderdaad bij de persoon past.
Wij kijken ook naar de stand van de onderkaak, of de kiezen correct ten opzichte van elkaar staan.
De pasprothese zal nog niet goed passen, omdat deze nog van was is.
Alle veranderingen zijn nu nog mogelijk.

6)Plaatsing nieuwe gebitsprothese
Uw nieuwe gebitsprothese wordt geplaatst. Na eventuele kleine correcties is de pasvorm nu ideaal en zijn alle controles uitgevoerd.

7)Nacontrole
Een week na plaatsing van de prothese wordt deze gecontroleerd op pasvorm.

Nabehandelingen
Een nieuw gebit is wennen en doorzetten. Als tandprotheticus zal ik u hierbij begeleiden als dat nodig is. 
Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Materiaalkeuze

Tanden van porselein, kunststof of misschien wel composiet.
Giet kunststof of toch liever een geperste prothese.
Harde basis of een weekblijvende laag in de prothese.


Er is nogal wat mogelijk als het om uw kunstgebit gaat.

Meestal is het aan de behandelaar om te bepalen wat voor materialen er gebruikt worden, de klant heeft hier vaak weinig over te zeggen.
Ik als tandprotheticus vind dat de klant op zijn minst moet weten dat er een keuze is.
Samen met de klant kan er dan een afweging gemaakt worden in de keuze.

Wat de kosten betreft, bij ons in de praktijk zit er geen prijsverschil in de verschillende materialen.
Ons principe is dat de kosten geen belemmering mogen zijn voor een mooi uitziende prothese.


Keuze tanden
Wat de keuze voor de tanden betreft, deze hangt vaak af van de oude prothese.
Porselein is een mooi materiaal erg hard en slijtvast. Is men kunststof tanden gewend dan is het slecht wennen met een porseleinen gebit, het voelt in tegenstelling met kunststof vaak lomp en zwaar aan.
Is men porselein gewend dan valt de kwaliteit van kunststof tanden tegen, want deze slijten sneller en verliezen daarmee hun esthetische eigenschappen.
Een mooi alternatief wat de eigenschappen van beide materialen in zich heeft is composiet, zo licht als kunststof en slijtvast als porselein.
Er zit wel een nadeel aan, is gevoeliger voor tandplaque.
Let op!
De keuze in tanden van porselein wordt minder, verschillende grote fabrikanten zijn gestopt met de productie van porselein.

Keuze prothese materiaal
Er zijn verschillende methodes met bijbehorende kunststofmaterialen die gebruikt worden voor het prothese materiaal.
Het belangrijkste en grootste verschil zit hem in de verwerking, gaat het om een gietkunststof of om een kookkunststof.

Gietkunststof
Gietkunststof wordt verwerkt volgens de zogenaamde koude techniek. Het wordt vaak gekozen voor zijn eenvoud en snelheid, een wasprothese is eenvoudig en snel om te zetten in een kunststof prothese. Kritisch puntje hierbij is dat er afvalstoffen in deze prothese zitten die nog niet helemaal verdwenen zijn bij het plaatsen van de prothese en dit kan een wat vreemde smaak geven en lichte irritatie aan de slijmvliezen.
Positief punt is wel dat de kunststoffen voor deze methode de laatste jaren een dusdanige ontwikkeling hebben doorgemaakt dat ze goed kunnen concurreren met de kookkunststoffen.

Kookkunststof
Kookkunststof wordt verwerkt volgens de zogenaamde warme techniek. Deze methode is wat arbeidsintensiever. De protheses worden onder hoge druk geperst, dit maakt het materiaal compacter ten opzichte van de giettechniek. Na het persen worden de protheses gekookt. Door het koken verdwijnen alle reststoffen, hierdoor is er minder kans op smaak en/of irritatieproblemen.

Onze protheses worden allemaal geperst en gekookt en de basisplaat wordt waar mogelijk digitaal vervaardigd (gefreesd) uit een materiaal dat gelijk is aan de kookkunststof. Dit materiaal is al voorverwerkt en daardoor vele male sterker dan de  huidige kookperskunststof.

Het voordeel van de gefreesde basisplaat is:  
-Optimale pasvorm
-Minder last van drukpunten
-Betere zuiging
-Breukvaster
-Minder kans op allergische reactie
-Kunstgebit gegevens digitaal opgeslagen in database, informatie die van pas komt bij het opnieuw vervaardigen van uw kunstgebit
-Minder behandelingen met een beter eindresultaat
         


De weekblijvende basis
Een rubberlaagje dat verwerkt wordt in de basis van de prothese en wat comfort verhogend werkt.
Vooral patiënten op hoge leeftijd met een prothese die pijn veroorzaakt hebben baat bij een weekblijvende basis.

 
Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Tarieven 2024

​Vergoedingen
Wat de vergoedingen betreft is er niet veel verschil met voorgaande jaren. De volledige prothese zit nog steeds voor 75% in de basisverzekering, de gedeeltelijke prothese wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering en de kosten voor een implantaat gedragen prothese zijn alleen inzichtelijk te krijgen door een offerte te overleggen met uw verzekering.

​Eigen risico
​In 2024 bedraagt het wettelijk eigen risico, net zoals voorgaande jaren €385,-.
U moet er wel rekening mee houden dat ook een gebitsprothese ten koste gaat van uw eigen risico.
​U kunt uw wettelijk eigen risico verhogen tegen een lagere basispremie, daarnaast is het ook mogelijk om uw wettelijk eigen risico gespreid te betalen, informeer bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor tandtechniek 2024
Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven (de P en J codes) worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA(nederlandse zorgautoriteit). De techniek tarieven worden samengesteld vanuit de lijst tandtechniek in eigen beheer gepubliceerd door de NZA. Of indien de tandtechniek van derden wordt ingekocht dan zal deze nota één op één moeten worden doorberekend in de eindnota.

​Door individuele omstandigheden, zoals het aantal implantaten en keuze van materialen zal de tandtechniek nota zich bevinden binnen de bandbreedte van het minium en het maximum. Ook inkoop afspraken met verschillende zorgverzekeraars kunnen leiden tot verschillende tarieven.

​Let op:
Aan de gegeven informatie in onderstaande tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

​De bedragen in het overzicht zijn de techniekkosten, deze maken onderdeel uit van de totale kosten.
​Wilt u de totale kosten weten van een behandeling, dus honorarium + techniekkosten, vraag dan om een offerte op maat.
​Uw verzekeraar kan aan de hand van een offerte aangeven wat de verwachten vergoeding zal zijn uit de afgesloten basisverzekering en of aanvullende verzekering.
                                                                                                                                                      
​                                                                                                                                                                  ​ ​Codes honorarium                                        Techniekkosten minimaal/maximaal
Kunstgebitten      
Boven en onder kunstgebit                                                                                                P022 / P040 / P042 / P043 / P023 / P045                                     615,-     1000,-
Boven kunstgebit volledig             P020 / P040 / P043 / P023 / P045    324,-     500,-
Onder kunstgebit volledig P021 / P040 / P023 / P045    324,-     500,-
Opvullen en reparaties      
Opvullen kunstgebit P062    100,-     150,-
Reparatie zonder afdruk P068      20,-     100,-
Reparatie met afdruk P069      20,-     120,-
1e Klikgebit na plaatsing implantaten onder en boven kunstgebit      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J080/ J070/J071  1.295,-  1.600,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J080 / J070 / J071 1.835,-  2.400,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J080 / J072 1.800,-  2.000,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J080/ J072/ J043 2.500,-  3.000,-
1e Klikgebit onder na plaatsing implantaten      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder J081 / J070/J071 1.050,-  1.182,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder J081 / J070 / J071 1.260,-  1.951,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder J081 / J072 1.300,-  1.500,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder J081 / J072/ J073 2.000,-  2.350,-
​1e Klikgebit boven na plaatsing implantaten      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven J082 / J070/ J071 1.005  1.200,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven J082 / J070 / J071 1.260,-  1.952,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven J082/ J072 / J073 2.275,-  2.500,-
Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven J082 / J072 / J073 2.500,-  3.000,-
Vervanging van bestaand klikgebit onder met kunstgebit boven      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J080    980,-  1.400,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J080 1.209,-  1.662,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J080 / J087    980,-  1.296,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J080 / J088 1.210,-  1.772,-
​Vervanging van bestaand klikgebit onder      
Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met drukknop onder J081    892,-  1.500,-
Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met staaf onder J081/ J087 / J088 1.005,-  1.500,-
​Vervanging van bestaand klikgebit boven      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven J082    800,-   1.000,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven J082    960,-  1.471,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven J082 / J088    930,-  1.567,-
Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven J082 / J089 1.160,-  1.954,-
​Opvullen en reparaties klikgebit      
Opvullen met drukknoppen of staaf met en zonder staafdemontage J100 / J101 / J102 / J103    154,-     725,-
Reparatie met en zonder staafdemontage J104 / J105 / J106 / J107/J108    200,-     750,-
​Gedeeltelijk of partieel kunstgebit      
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 1-4 elementen, 5-13 elementen P001 / P002 /    150,-     400,-
Frame kunstgebit 1-4 elementen, 5-13 elementen P003 / P004 /     450,-     800,-
​Opvullen en reparatie gedeeltelijke protheses      
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame  P064      77,-     120,-
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit zonder afdruk P070      70,-     120,-
Reparatie of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met afdruk P071      70,-     120,-
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit tot volledig kunstgebit P072      70,-     150,-
 


 
Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Implantaten

Als een normale prothese niet meer volstaat, omdat er niet meer voldoende kaakbot is, kunnen implantaten de oplossing zijn.

Hoe ziet het behandeltraject eruit en wie zet de implantaten?

Het behandeltraject:
U hoeft zelf niets te regelen dat doen wij voor u.
Als implantaten geindiceerd zijn, krijgt u een verwijzing naar de implantoloog.
Het implantaat dat geplaatst wordt, is van het merk Astra en is een twee fasen implantaat. Deze wordt dus in twee delen aangebracht, tussen deel 1 en deel 2 zit een wachttijd van ongeveer 6 tot 12 weken. Deze tijd is nodig om het implantaat te laten vastgroeien in het kaakbot. U kunt de oude prothese gewoon blijven dragen. 

Er zijn 4 afspraken nodig bij de implantoloog.
1) Intake en maken van de foto's
2) Implanteren (1e fase)
3) Hechtingen verwijderen
4) Plaatsen van abutment (2e fase)

Tandprothetische praktijk Hoogendijk zorgt voor het aanmeten en vervaardigen van de gebitsprothese en steg.
De steg is een suprastructuur.

Wat is een suprastructuur?
Een suprastructuur is de constructie op de implantaten waarover de prothese heen klikt.
Voorbeelden van suprastructuren:
- De steg (verbindingsstaafje tussen de implantaten)
- Drukknoppen
- Magneten

Voor het aanmeten van de prothese zijn standaard 6 behandelingen nodig. Kijk voor meer informatie bij behandelplan kunstgebit.
Deze behandelingen starten 1 dag na het plaatsen van het abutment. 

Wie zet de implantaten?
De implantaten worden gezet in de praktijk van Nuhaan/Koppelman in Ulft.


 

Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Immediaat/noodprothese


Wat is een immediaatprothese?
Een immediaatprothese is een kunstgebit dat direct geplaatst wordt na het trekken van de laatste tanden en/of kiezen, ook wel noodprothese genoemd.
Als de laatste tanden en kiezen getrokken moeten worden, heb je de keuze voor een immediaatprothese of 3 maanden zonder tanden lopen.
Dit laatste is niet meer van deze tijd, maar geeft wel aan dat het kaakbot 3 maanden de tijd nodig heeft om te herstellen na het trekken. Het kaakbot zal in die tijd slinken, de ruimtes die zijn ontstaan door het verwijderen van de wortels zullen dichtgroeien.
Een immediaatprothese is dan een betere oplossing al is deze niet ideaal. Ook met een immediaatprothese zal het tandvlees zich moeten herstellen en zal het kaakbot slinken.

Een immediaatprothese is vaak de eerste ervaring met een kunstgebit. Daarom  is nazorg heel belangrijk, een goede begeleiding hierbij is noodzakelijk.

Een immediaatprothese voor de bovenkaak zit vaak beter dan die voor de onderkaak. Het kenmerk van een immediaatprothese boven is vaak het ontbreken van de prothese rand rond de voortanden. Dit komt doordat de bovenkaak na het trekken te dik is voor een prothese rand. Er is dus geen ruimte voor.


Het behandeltraject
Voordat  een prothese vervaardigd wordt, moet duidelijk zijn welke tanden en kiezen er getrokken moeten worden.
Ook moet duidelijk zijn wie de tanden trekt:
*Kaakchirurg
*Eigen tandarts van de patient
*Verwijzing via mijn praktijk naar de praktijk van Nuhaan en Koppelman in Ulft

Als tandprotheticus houd ik de regie over het behandeltraject. Ik alleen kan immers bepalen wanneer de prothese klaar is.
Als u slechte tanden heeft en u overweegt een prothese aan te schaffen dan is het dus mogelijk om direct kontact met mij op te nemen en de problemen te bespreken. U hoeft dus niet eerst naar een tandarts.

Als duidelijk is wie de tanden trekt en er een akkoord van die kant is, kan gestart worden met de behandelingen voor het aanmeten van de prothese.
Hier zijn ongeveer 3 behandelingen voor nodig in mijn praktijk.
De prothese moet klaar zijn voor het trekken. De prothese gaat immers direct na het trekken in de mond.
Als de prothese niet direct geplaatst wordt, zal deze niet meer passen in verband met vervorming van het kaakbot en tandvlees.
Afstemming van het maken van de prothese en het trekken van tanden en/of kiezen gaat altijd in goed overleg.

Na het trekken gaat het kaakbot slinken en zal de kaak van vorm veranderen. De prothese verandert niet mee en zal hierdoor losser gaan zitten. Dit proces duurt ongeveer 3 maanden tot een half jaar.

Gedurende deze periode blijft u bij ons onder controle om deze periode zo aangenaam mogelijk voor u te laten verlopen.

Na de periode van herstel zijn er 3 mogelijkheden:
1 rebasen van de prothese (opvullen)
2 nieuwe prothese aanmeten en vervaardigen
3 nieuwe prothese in combinatie met implantaten

Zeker als u nog geen prothesedrager bent, zal de overgang van eigen tanden naar een prothese een grote overgang zijn.

De nazorg die nodig is om de prothese goed te laten zitten na het trekken zal altijd plaatsvinden in mijn praktijk. 
Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Uitzending RTL4 lifestyleXperience plus

Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Openingstijden

maandag 08.00 - 17.30 uur
dinsdag 08.00 - 17.30 uur
woensdag 08.00 - 17.30 uur
donderdag 08.00 - 17.30 uur
vrijdag 08.00 - 17.00 uur
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Wij werken uitsluitend op afspraak, de praktijk is rolstoeltoegankelijk.


.

 

Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Implantoloog Doetinchem

Implantaten voor Doetinchem

 

Heeft u problemen met uw gebit en bent u op zoek naar een expert die u kan behandelen? Dan nodigen we u graag uit bij tandprothetische praktijk J. Hoogendijk. Bij ons bent u aan het juiste adres voor zowel tandprothetische handelingen als tandtechnische werkzaamheden. We zijn specialisten in kunstgebitten op implantaten. Onze praktijk is gevestigd in Doetinchem, waar u altijd terecht kunt voor een intake gesprek. Hierbij bekijken we samen met u welk implantaat er in uw situatie het beste aangebracht kan worden. 

 

De implantoloog voor Doetinchem en omstreken 


Implantologie behelst alles wat met het aanbrengen van implantaten in uw gebit te maken heeft. We hebben het dan bijvoorbeeld over een klikgebit of een frame, maar ook over een kroon of een brug. Implantaten zijn eigenlijk kunstwortels, die vastgroeien in het kaakbot en daar als basis dienen voor het tandheelkundige element dat er opgezet wordt. Als implantoloog bekijken we wat voor ingreep er nodig is om u een stralende lach te geven waar u weer gewoon trots op kunt zijn! We wegen hierbij alle mogelijkheden af, om zo tot de beste oplossing te komen. 

 

Meer weten over onze diensten? 


Bij tandprothetische praktijk J. Hoogendijk kunt u ook terecht voor de standaard behandeling die u van een tandprotheticus verwacht. Aangezien wij beide expertises onder een dak aanbieden kunnen wij de lijntjes kort houden en u als klant de service bieden die u verwacht. Zodoende kunnen wij ook na het aanbrengen van een implantaat de nazorg bieden die u nodig heeft. Neem vandaag nog contact op met onze praktijk voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Contact


Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk
​Dennenweg 28 7004 BT Doetinchem
Tel  0314-364363
E-mail 
jhoogendijk@xs4all.nl

De tandprotheticus is de enige specialist voor het aanmeten van een kunstgebit.
Wilt u een goed passend kunstgebit, ga dan altijd naar een erkend tandprotheticus die aangesloten is bij de ONT.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken wij uitsluitend op afspraak


Internetlinks:
          
http://www.ont.nl
http://www.kunstgebit.nl
http://www.mijnkunstgebit.nl


 
Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Dennenweg 28
7004 BT Doetinchem
0314 - 364363
jhoogendijk@xs4all.nl
Bezoek website

Aanbevolen door Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk

Ecosym Dag Gel 100ml
€ 5,09
Ecosym Prothese Box
€ 4,07
Ecosym protheseborstel
€ 3,05
Ecosym Week Forte 100ml
€ 5,09
Renew gebitsreiniger 200gr
€ 14,10

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit