Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

De praktijk

Wat is een tandprotheticus?:
Een tandprotheticus is de specialist voor wat betreft het aanmeten en vervaardigen van een gebitsprothese. Een tandprotheticus heeft zowel de technische als medisch-biologische kennis om een uitstekend passend gebit voor u aan te meten.
De kosten voor de tandprotheticus worden deels door uw zorgverzekeraar vergoed.
Voor een behandeling van de tandprotheticus is geen verwijzing nodig.
 
Waarvoor kunt u bij ons terecht?:
  • Vrijblijvend advies en informatie
  • Beoordeling van uw huidige prothese
  • Reparaties en correcties
  • Nieuwe prothesen
  • Gedeeltelijke(partiële) prothesen, frames
  • Gebitsbeschermers t.b.v. sport
  • Prothesen op implantaten
  • Nazorg
  • Tanden bleken
Kortom:  Heeft u een kapotte prothese, bent u aan een nieuw plaatje toe of wilt u nu eindelijk een vastzittende prothese d.m.v. implantaten, bij Tandprothetische  Praktijk J.M. Volgers bent u aan het juiste adres!
Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

Textielweg 16
4104 AM Culemborg
0345 - 510 464
info@volgers-kunstgebitten.nl
Bezoek website

Over ons

Tandprothetische Praktijk Volgers is een kleinschalige praktijk gevestigd op industrieterrein Pavijen aan de Textielweg 16 in Culemborg.
Na het behalen van het diploma tandprotheticus is praktijkhouder Jan Maarten Volgers medio 1998 begonnen met de praktijk.
Door een snel toenemend patientenbestand is na verloop van tijd zijn zoon Pim Volgers in de praktijk erbij gekomen als specialist tandtechnicus volledige prothese en kwam er ook een behoefte aan een derde personeelslid. Deze plek wordt door Nils Keuken ingenomen, eveneens specialist tandtechnicus volledige prothese.

Onze praktijk kenmerkt zich door een ontspannen sfeer,  kleinschaligheid, persoonlijke benadering en laagdrempeligheid. Doordat uw prothese niet alleen aangemeten, maar ook vervaardigd wordt in het inpandige laboratorium in de praktijk bent u altijd verzekerd van de grootst mogelijke zorg en aandacht. U kunt bij ons terecht zonder een verwijzing van een tandarts. Mocht de expertise van een tandarts toch noodzakelijk zijn kunnen wij die uiteraard inschakelen. Als gecontracteerde tandprothetische praktijk hebben wij zorgcontracten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor u betekent het dat uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Kosten die voor uw rekening zijn worden dan door Uw eigen zorgverzekeraar aan u doorberekend.
Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

Textielweg 16
4104 AM Culemborg
0345 - 510 464
info@volgers-kunstgebitten.nl
Bezoek website

Nieuwe prothese

De behandeling voor het aanmeten van een nieuwe volledige prothese bestaat gewoonlijk uit een vijftal zittingen. Tijdens de eerste afspraak worden er afdrukken gemaakt bij u. Dit zijn de zogenaamde eerste of voorlopige afdrukken. Wij maken uit deze afdrukken gipsmodellen, waarop vervolgens ‘individuele lepels’ worden gemaakt. Individuele lepels zijn zoals de naam al zegt individueel voor u op maat gemaakt. Ze dienen ervoor om de uiteindelijke pasvorm van de prothese vast te leggen. Met deze lepels worden tijdens de tweede zitting weer afdrukken gemaakt. Uit de individuele lepels worden de definitieve gipsmodellen gemaakt. Deze definitieve gipsmodellen zijn de modellen waar uiteindelijk de prothese op afgeperst wordt. Op deze definitieve modellen worden er vervolgens beetplaten vervaardigd. De beetplaten worden in de derde zitting gebruikt om de beet te bepalen. Hierbij kijken we naar hoe u dichtbijt en naar de stand van de tanden zoals ze moeten komen te staan in de uiteindelijke prothese. Tevens worden er tijdens deze zitting de tanden uitgezocht. Zaken als kleur, vorm en uw persoonlijke wensen worden op dit moment besproken.

Met de informatie uit de beetbepaling kunnen we aan de slag om de prothese op te stellen in was. Deze wasopstelling  of pasprothese wordt tijdens de vierde zitting gepast. Op dit moment kunnen we kijken of wij alles goed opgemeten hebben en niet geheel onbelangrijk of u het mooi vindt! Als het nodig is kunnen we op dit moment nog aanpassingen doen aan de pasprothese.

Als alles in orde is kan de prothese worden omgezet in kunststof en wordt deze de vijfde zitting bij u geplaatst. Een week tot 14 dagen na de plaatsing wordt er nog een controle afspraak gemaakt. Zoals u kunt lezen is het maken van een prothese ondanks alle moderne materialen en apparatuur nog steeds een arbeidsintensief en ambachtelijk proces.

Immediaatprothese:
In sommige gevallen wordt er besloten om een prothese te maken op het moment dat u nog tanden in uw mond hebt staan. We spreken dan van een immediaatprothese. De prothese wordt dan bij geplaatst door uw tandarts zodra de laatste tanden en/of kiezen zijn getrokken. U loopt dus nooit zonder tanden. Het aantal zittingen voor het vervaardigen van zo’n immediaatprothese is minder. Er worden eerste afdrukken gemaakt en soms beet bepaald mits noodzakelijk. Omdat u nog tanden en/of kiezen in uw mond heeft kan een immediaatprothese bijvoorbeeld niet gepast worden. Hoogstens kunnen we u laten zien hoe het ongeveer zal gaan worden. Een immediaatprothese is eigenlijk een tijdelijke prothese om de tijd te overbruggen van het trekken van uw tanden en/of kiezen en het terugslinken van uw kaak. Na het trekken zal de kaak gaan slinken en de prothese na verloop van tijd wat losser gaan zitten. Dit is een volstrekt normaal verschijnsel. Wij kunnen gedurende het slinkingsproces de prothese enkele malen opvullen (rebasen) zodat de pasvorm wat geoptimaliseerd wordt, maar ongeveer een jaar na het trekken van de laatste tanden en/of kiezen moet er eigenlijk een hele nieuwe prothese gemaakt worden.
Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

Textielweg 16
4104 AM Culemborg
0345 - 510 464
info@volgers-kunstgebitten.nl
Bezoek website

Implantaten

U heeft er ongetwijfeld over gehoord of kent iemand in Uw omgeving die ze heeft: implantaten. In de volksmond ook wel ‘klikgebit’ genoemd, omdat het gebit op deze implantaten vastklikt.

Wat is een implantaat?:
u kunt een implantaat vergelijken met een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Het implantaat wordt meestal gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn beide materialen die het lichaam niet afstoot. Tegenwoordige tandheelkundige implantaten hebben een doorsnee van zo’n 3 tot 4 millimeter en zijn 10 tot 16 millimeter lang.

Wanneer worden implantaten toegepast?:
Meestal wordt niet voor iedere tand een implantaat geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen worden er meestal twee en soms vier implantaten geplaatst. Implantaten in de onderkaak komen veelvuldig voor. Zelden worden in de bovenkaak implantaten geplaatst.
Een implantaat wordt vaak toegepast als het vervaardigen van een normale prothese wel gaat, maar niet (meer) het gewenste resultaat geeft. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten.
Bij een controlebezoek kan beoordeeld worden of vervanging of aanpassen van uw prothese een optie is. Als daar geen sprake van is en de onderkaak te laag is om een goed functionerende prothese op te vervaardigen kunnen wij u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om de mogelijkheden van implantaten te onderzoeken.
Bij bijna iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen, al gelden er wel een aantal voorwaarden om een goed resultaat te kunnen realiseren.
Zo moet er bijvoorbeeld genoeg kaakbot aanwezig zijn om de implantaten in te verankeren. Bovendien is het van belang dat het kaakbot en tandvlees gezond is.
Als u instemt om implantaten te laten plaatsen dan verwijzen wij U schriftelijk door naar een van de tandarts-implantologen waar wij mee samenwerken.

Hoe gaat het in zijn werk?:
Met onze verwijzing naar de tandarts- implantoloog zorgt deze ervoor dat er eerst een röntgenfoto van Uw kaak wordt gemaakt. Met deze foto en een gezondheidsvragenlijst wordt er een machtiging (toestemming) aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Zodra deze machtiging is goedgekeurd kan er begonnen worden met de behandeling.
De behandeling voor een klikgebit bestaat uit 2 stappen; de tandarts-implantoloog plaatst bij u de implantaten en neemt de nazorg voor zijn rekening voor wat betreft het inhelen van de implantaten. Zodra de implantaten vastgegroeid zijn in de kaak, verwijst de tandarts-implantoloog u door naar de tandprotheticus zodat deze kan beginnen met de vervaardiging van de prothese.

Zodra bij u de implantaten goed vastgegroeid zijn, blijven deze normaal gesproken voor de rest van uw leven zitten. Het klikgebit zelf is natuurlijk wel onderhevig aan gebruikelijke slijtage en zal eens in de zoveel tijd gecontroleerd, aangepast danwel vervangen dienen te worden. Hiervoor hoeft u dan niet meer naar de tandarts-implantoloog, maar kunt u direct bij ons terecht.
Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

Textielweg 16
4104 AM Culemborg
0345 - 510 464
info@volgers-kunstgebitten.nl
Bezoek website

Reparaties & correcties

In het geval van een reparatie kunt u telefonisch contact opnemen of de prothese even langsbrengen. Wij streven ernaar om uw prothese zo snel mogelijk gereed te hebben, maar willen ook graag de juiste aandacht schenken aan ieder werkstuk. In sommige gevallen zijn reparaties wat tijdrovender, maar meestal heeft u uw prothese dezelfde dag weer terug.

Voor reparaties als breuken, scheuren of weggeraakte tanden hoeft u geen afspraak te maken. Voor correcties aan bijvoorbeeld de pasvorm of stand van de tanden dient wel altijd een afspraak gemaakt te worden.

In het geval van pijnlijke drukplekjes of andere ongemakken van uw prothese kunt u ook het beste even bellen. Meestal is het voor ons een kleine moeite om die ongemakken weg te nemen.
Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

Textielweg 16
4104 AM Culemborg
0345 - 510 464
info@volgers-kunstgebitten.nl
Bezoek website

Vergoeding

Als gecontracteerde tandprothetische praktijk hebben wij contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor u betekent dat dat wij onze nota naar uw zorgverzekeraar sturen en deze vervolgens bekijkt hoe u verzekerd bent en hoe ver u bent met uw eigen risico.

De volledige prothese zit voor 75% in de basisverzekering. Dit betekent dat 75% van de kosten van de nieuwe prothese direct door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, mits u in aanmerking komt voor vergoeding.
25% van de kosten komen dus voor eigen rekening inclusief het restant van uw eigen risico als dit nog niet op is.
Het eigen risico bedraagt vanaf 1 januari 2016 €385, – per jaar.

Voor een prothese op implantaten is een wettelijk eigen bijdrage bepaald van €125, – per kaakdeel.
Voor een volledige prothese op implantaten komt dit dus neer op €250, -. Ook hierbij komt het restant van uw eigen risico als dit nog niet op is.
Zowel de kosten van het implanteren als die van de nieuwe prothese zijn hierin verwerkt.
Voorwaarde is wel dat de zorgverzekeraar een machtiging (toestemming) heeft afgegeven voor het maken van een volledige prothese op implantaten.

Reparaties en correcties aan de volledige prothese, denk hierbij aan scheurtjes, breuken, tand vervangen of vastzetten, rebasen (opvullen van de prothese) enz. zitten voor 100% in de basisverzekering. Ook hier geldt weer dat eerst uw eigen risico op moet zijn voordat u voor vergoeding in aanmerking komt.

Partiële prothesen (plaatjes, frames) zijn niet opgenomen in de basisverzekering, maar worden (deels) vergoed uit de aanvullende verzekering. In het geval van een nieuw plaatje of frame of een reparatie of correctie daaraan krijgt u vaak een deel van de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar mits u een aanvullende verzekering voor tanden heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar.
Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

Textielweg 16
4104 AM Culemborg
0345 - 510 464
info@volgers-kunstgebitten.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:30 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 17:00 uur
Woensdag 08:30 - 17:00 uur
Donderdag 08:30 - 17:00 uur
Vrijdag 08:30 - 11:00 uur
Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

Textielweg 16
4104 AM Culemborg
0345 - 510 464
info@volgers-kunstgebitten.nl
Bezoek website

Contact

Onze praktijk bevindt zich tegenover het Centraal Boekhuis op industrieterrein Pavijen. De Regiotaxi en Klaartje zijn kind aan huis bij ons en weten ons moeiteloos te vinden. Onze praktijk is rolstoelvriendelijk en indien noodzakelijk kan behandeling in de rolstoel plaatsvinden.
Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers

Textielweg 16
4104 AM Culemborg
0345 - 510 464
info@volgers-kunstgebitten.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit