Tandprothetische Praktijk Wajer

De praktijk

Theo Wajer
Tandprotheticus 
Begonnen als automonteur bleek dat de fijne technieken meer in de handen zat. Na vier jaar tandtechnische opleiding + één jaar specialisatie, de tandprothetische opleiding gedaan. Reeds actief in de mondzorg sinds 1972.
  
Lonneke Wajer 
Als echtgenote van, draai je al snel mee binnen het bedrijf. Ik ben reeds vanaf 1982 aktief binnen de praktijk en mag dan ook wel zeggen dat ik van de hoed en de rand weet.
  
Heidi 
Assistent tandtechnisch medewerkster. Vanaf 2002 werkzaam in de tandtechniek.

Introductiefilm Tandprothetische Praktijk Wajer 
Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

Uw eerste prothese

Immediaatprothese
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg.
Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).
 
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt , worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.
 
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal drie maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.
 
De tandprotheticus zal u tijden het wennen aan deze eerste prothese zo goed mogelijk begeleiden, ale vragen beantwoorden en mogelijke pijnplaatsen verhelpen.
 
Van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit.
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg.
Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).
 • Het trekken van tanden en kiezen
 • Het maken van het kunstgebit
 • Het kunstgebit wordt direct geplaatst
 • De eerste dag
 • Wennen aan het kunstgebit
 • Behandelplan
Het trekken van de tanden en kiezen 
Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal niet in één keer, want dat is een nogal grote ingreep. De tandarts trekt eerst uw kiezen. Uw tanden trekt hij pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van kiezen en tanden zit doorgaans wel enkele weken. In de tussentijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. U zult het dus een tijdje zonder kiezen moeten stellen, met eten is dat een beetje behelpen. Als de wonden nog niet genezen zijn, kunt u het beste zacht voedsel eten. Daarna kunt u langzaam weer proberen te eten wat u normaal gewend bent. Meestal zal uw kauwvermogen wel minder zijn.
 
Het maken van het kunstgebit 
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt , worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.
 
Het kunstgebit wordt direct geplaatst 
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.
 
De eerste dag 
De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer me opentrekken.En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet meer goed in de mond passen.
De eerste uren na het trekken van de tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door te spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.
 
Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als u pijn houdt. In elk geval niet zomaar een pijnstiller nemen, want van sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden. De tandarts/kaakchirurg en tandprotheticus spreken met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.
 
Wennen aan het eerste kunstgebit
Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.
 
Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.
 
Behandelplan
Afspraak 1. Intake gesprek
Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door uw tandarts dan volgen direct afspraken voor vervaardiging van de prothese. Dient u nog door uw tandarts gezien te worden dan volgt een verwijzing naar uw tandarts.
 
Afspraak 2. Trekken van de kiezen
Alle resterende kleine en grote kiezen worden getrokken.
 
Afspraak 3. Eerste afdrukken
Er worden proefafdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt (happen).
 
Afspraak 4. Definitieve afdrukken (indien nodig)
Indien nodig worden tweede afdrukken van uw kaakdelen gemaakt om op deze wijze een goede pasvorm van de prothese te kunnen bereiken.
 
Afspraak 5. Beetbepaling
Bepaald wordt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan.
 
Afspraak 6. Proefprothese
De kiezen staan op een los plaatje om te zien of deze elkaar in de mond op de juiste manier raken. In deze fase staan ook de voortanden op uw gipsmodel, echter deze kunnen niet in de mond gepast worden. Wel kunt u kijken hoe het resultaat gaat worden en of u de gebruikte tanden mooi vindt.
 
Afspraak 7. Tanden trekken en prothese plaatsen
De prothese is klaar U wordt verdoofd en de laatste tanden/kiezen worden getrokken. Direct na het trekken wordt de prothese geplaatst.
 
Afspraak 8. Controle
Vaak komt u na 24 uur terug bij de tandarts/kaakchirurg om de prothese uit de mond te halen. De tandarts/kaakchirurg controleert of alles in de mond in orde is.
 
Afspraak 9. Nacontrole
Er zullen enkele nacontroles volgen om het verloop van slinken van de kaken in de gaten te houden. Indien nodig wordt de prothese tijdig aangepast.
Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

Een nieuwe prothese

Uw nieuwe kunstgebit
U heeft nu een nieuw kunstgebit, maar u mag niet verwachten dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw kunstgebit kunt doen. Vooral in het begin kan een gebitsprothese nogal wat problemen veroorzaken, zoals pijn, moeilijkheden bij het kauwen en moeilijkheden bij het spreken. Uw tandprotheticus zal proberen u, vooral in die lastige beginperiode, te begeleiden om zodoende het wennen aan uw gebitsprothese te vergemakkelijken.
 
Een kunstgebit is een hulpmiddel
De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het kauwen en het spreken, maar ook voor uw uiterlijk, de eerste aanblik. Bedenk wel dat een tandprothese slechts een hulpmiddel is om de functies van uw eigen tanden en kiezen zo goed mogelijk uit te voeren.
 
Alle begin is moeilijk
U heeft dan nu een nieuwe gebitsprothese, maar u zult merken dat dit niet meteen echt lekker zit. Het is nieuw, maar vooral anders en daar moet u beslist aan wennen.
 
Pijn
Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan en op sommige plaatsen misschien wel iets te strak. Daardoor kunnen pijnlijke plekken ontstaan, zogenaamde drukplaatsen. Door kleine en eenvoudige correcties van de tandprothese kan uw tandprotheticus deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw gebitsprothese!
 
Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het nieuwe kunstgebit inhoudt en dat u direct probeert ermee te praten en te eten. Als u pijn heeft, moet u naar de tandprotheticus teruggaan. Indien u vanwege de pijn of de onwennigheid toch heeft besloten de gebitsprothese uit te doen, doe het dan minstens een halve dag voor u naar de tandprotheticus gaat weer in. Anders kan de tandprotheticus niet alle pijnlijke plekken herkennen. Laat u er niet toe verleiden uw oude gebitsprothese weer in te doen. U zult dan natuurlijk nooit aan het nieuwe wennen. Met het nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten.
 
Eten
De eerste tijd zult u bij het eten misschien pijn hebben. Daar kunt u iets aan doen door alleen zacht en makkelijk voedsel te eten, bijvoorbeeld puree, gehakt of zacht fruit. Later kunt u langzaamaan harder voedsel proberen.
 
Praten
In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld. of bepaalde klanken zijn anders. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt veel. Hardop de krant lezen bijvoorbeeld. De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.
 
Slapen met of zonder tandprothese
Het is het beste om de prothese voor het slapen uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en keizen niet zo'n prettig idee. Doet u dan in ieder geval het kunstgebit in de onderkaak uit. Als u de prothese niet draagt, kunt u het bewaren in een bakje met water.
 
Schoonmaken
Net als eigen tanden en kiezen, moet u de tandprothese verzorgen. Want als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Op uw kunstgebit, maar ook eronder. Als die niet worden verwijderd, kan op den duur uw tandvlees gaan ontsteken.
Na elke maaltijd moet u uw prothese reinigen, dit kunt u het best doen met behulp van een speciale protheseborstel en water en (vloeibare) zeep. Geen tandpasta gebruiken, dit schuurt teveel. Een schoon kunstgebit moet altijd glad aanvoelen.
Als het verwijderen van aanslag met een borstel en zeep u niet lukt, gebruik dan een speciaal voor een kunstgebit geschikt reinigingsmiddel. Het gebruik van bruismiddelen is af te raden. Reinigingsmiddelen voor een gebitsprothese zijn in elke drogisterij en apotheek te koop en uw tandprotheticus kan u hierover voorlichten.
 
Soms kan het voorkomen dat zich tandsteen op het kunstgebit vormt. Dat is erg moeilijk te verwijderen. In dat geval kunt u de prothese een nacht lang in een bekertje met keukenazijn leggen. 's Ochtends kunt u dan het tandsteen van de prothese afborstelen. Leg het kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.
Let goed op dat bij het schoonmaken het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt en kapot valt. Laat voor de zekerheid water in de wasbak lopen en maak het kunstgebit schoon boven het water.
 
Het tandvlees

Niet alleen uw gebitsprothese moet worden schoongemaakt, maar ook het tandvlees waar het kunstgebit op rust. Masseer minstens een keer per dag het tandvlees met een zachte tandenborstel eventueel met wat tandpasta.
 
Controle
De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Ga er wel mee naar de tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo'n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust nog een keer terug.
Bij alles wat niet in de haak is met uw tandprothese is de beste oplossing naar uw tandprotheticus gaan. Hij weet precies wat er aan de hand is en wat eraan kan worden gedaan. Afhankelijk van hoelang u al een prothese draagt, zullen geleidelijk uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. Er kan door de tandprotheticus een nieuwe " voering" (rebasing) in het kunstgebit worden aangebracht, waardoor het weer steviger zit
 
Kleefpasta's, kleefpoeders, voeringen en andere hulpmiddelen
Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders, 'voeringen' op de markt om een gebitsprothese meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt weggenomen. Doe ook nooit watjes onder uw prothese. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Als uw kunstgebit los gaat zitten moet u naar uw tandprotheticus gaan, deze ziet meestal direct wat er aan de hand is en wat en kan u het beste advies geven.
 
Controle
Na het plaatsen spreekt de tandprotheticus een nacontrole af, meestal na twee weken.
 
Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens eens in de drie jaar naar de tandprotheticus te gaan voor controle. Het is verstandig dit ook echt te doen, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat u het in de eerste instantie niet opvalt. Als u daarom regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Hij kan uw kunstgebit weer passend maken of u op tijd adviseren om een nieuw kunstgebit te laten maken (meestal na een jaar of tien), want ook uw kunstgebit kan verslijten. Ook controleert de tandprotheticus of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen vervelende mond-afwijkingen ontstaan.
Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

Volledige prothese

Prothesen
Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een gebitsprothese. Ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken waardoor mensen last hebben van hun gebitsprothese.
 
Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van de voortschrijdende slinken van de beide kaakhelften zit zowel het boven als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.
 
De tandprotheticus biedt hulp
Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een "voering" aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn en/of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie.
 
Reparatie
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen. Reparaties worden door bijna alle zorgverzekeringen 100% vergoed !
Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

PartiŽle- of frameprothese

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese (een plaatje). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de partiële prothese.
 
Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden.
De tandprotheticus zal dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
 1. de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes),
 2. de frame prothese.
Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
 1. de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes),
 2. de frame prothese.
De kunststof plaatprothese
Indicatie:
 • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
 • als noodvoorziening
 • voorloper van de volledige prothese
 • wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.
De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.
 
De frameprothese
Indicatie:
 • als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
 • als lange termijn oplossing
 • als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
 • wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.
 
Behandelplan
Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.
 
Afspraak 1. Intakegesprek
U meldt zich bij uw tandprotheticus om een partiële prothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar uw tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren.
Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met een tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.
 
Afspraak 2. Eerste afdrukken
De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.
 
Afspraak 3. Definitieve afdruk
Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële prothese bepaald.
 
Afspraak 4. Beetbepaling
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.
 
Afspraak 5. Passen
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen en wordt bekeken of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.
 
Afspraak 6. Plaatsen van de prothese
De partiële prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.
 
Afspraak 7. Controle
Na enkele weken volgt een nacontrole door uw tandprotheticus.
 
Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

Implantologie

Tandprothetische praktijk Wajer realiseert zich terdege dat het aanmeten van een prothese een arbeidsintensief proces is. Zeker als er sprake is van implantaten. Om voor onze patiënten het behandeltraject zo overzichtelijk mogelijk te houden en overlast tot een minimum te beperken biedt onze praktijk niet alleen tandtechnische diensten maar hebben wij op onze locatie in Harderwijk ook de beschikking tot tandartsen en implantologen. Hierdoor is overleg tussen de behandelende artsen zeer direct. Voor u als patiënt een groot voordeel. Bijkomstig voordeel is dat u slechts één behandellocatie hoeft te bezoeken gedurende het hele traject. Wel zo makkelijk!

Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.  
 
Het traject
De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie. Duidelijke afspraken worden gemaakt zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn.
 
In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een "normaal" kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de tandprotheticus u doorsturen naar naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg. Uzelf, de tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven.
 
Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.
 
Wanneer worden implantaten toegepast?
Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:
 • bij het ontbreken van een tand of kies,
 • bij het ontbreken van meerdere tanden en kiezen,
 • bij het ontbreken van alle tanden en kiezen.
 
We beperken ons tot de bespreking van het laatste punt - bij het ontbreken van alle tanden en kiezen - omdat dit betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten.
 
Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een "normale" prothese wel gaat maar dit niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen.

Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.
 
Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.
 • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren
 • Het kaakbot moet gezond zijn
 • Het tandvlees moet gezond zijn
 • U moet gezond zijn.
 • U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen
 • Het succespercentage van implantaten bij niet rokers is hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.
Welke mogelijkheden bestaan er?
Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:
 • met drukknoppen,
 • met magneten,
 • met een steg, staafje tussen de implantaten.
Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg met u besproken worden.

Het plaatsen van de implantaten.

Deze behandeling bestaat uit verschillende fasen en wel de volgende:
 • intake, kennismakingsgesprek
 • eerste fase implantoloie
 • rustperiode
 • tweede fase implantologie
 • korte rustperiode & terugverwijzing
 
Intake, kennismakingsgesprek
U wordt ontvangen bij de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waar met u kennis gemaakt wordt en meteen een gezondheidsvragenlijst ingevuld wordt. U heeft al eerder gelezen dat het voor het welslagen van de behandeling noodzakelijk is dat we enig inzicht hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerder tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën worden genoteerd. Na het invullen van deze vragenlijst wordt de mondholte geïnspecteerd en wordt er een röntgenfoto van uw kaken gemaakt. Aan de hand van het onderzoek en de foto word met u besproken wat het te volgen behandelplan is. Wanneer het een implantaatbehandeling betreft die door de zorgverzekeraar vergoed kunnen worden dan zal de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag) formulieren worden ingevuld. Vervolgens wordt de gehele behandelprocedure uitvoerig uitgelegd en worden uw eventuele vragen beantwoord. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Het is raadzaam iemand mee te nemen naar deze behandeling, omdat u plaatselijk verdoofd wordt en u zich na de behandeling een beetje flauw kunt voelen.
 
Eerste fase implantologie
Tijdens de eerste fase worden de implantaten 2 of 4 in uw onderkaak geplaatst. Deze behandeling neemt 45 minuten tot een uur in beslag. Er wordt begonnen met een plaatselijke verdoving waarna het tandvlees opengesneden en opzij geschoven wordt. Het bot is nu zichtbaar en wordt indien nodig iets gecorrigeerd, afgevlakt. Vervolgens worden de gaatjes in uw onderkaak geboord waarna het implantaat geplaatst wordt. Als alle implantaten in uw onderkaak staan dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten.
 
Rustperiode
Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden, omdat het bot de gelegenheid moet krijgen rond het implantaat vast te groeien. Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de situatie in de mond. Het kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan verder de gehele rustperiode worden gedragen.

Tweede fase implantologie
Na een rustperiode volgt de tweede fase, waarin een tijdelijke opbouw op het implantaat wordt geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. Hiervoor zal onder plaatselijk verdoving een sneetje in het tandvlees worden gemaakt, waarna het tandvlees rond de opbouw kan genezen.

Korte rustpriode
Na een korte rustperiode van ongeveer twee weken wordt het schroefje, dat door uw tandvlees heen steekt en waar omheen het tandvlees genezen is, verwijderd. Nu wordt de definitieve opbouw geplaatst waarop het uiteindelijke gebit gemaakt kan gaan worden.
 
Tweede fase implantologie
U wordt nu door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg terug verwezen naar de tandprotheticus voor het laten aanmeten van het kunstgebit. De behandeling word afgesloten met een poetsinstructie en een controle als het kunstgebit gereed is en u hiermee geen klachten meer heeft.
 
Het maken van het kunstgebit op implantaten
U komt terug bij de tandprotheticus waar 6 afspraken met u gemaakt worden voor het aanmeten van het kunstgebit op implantaten. Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt niet veel met het maken van het "normale" kunstgebit. De tandprotheticus moet er echter wel voor zorgen dat het gebit perfect op de implantaten past en het gebit geen negatieve krachten op de implantaten uitoefent waardoor deze verloren zouden kunnen gaan.
 
Reinigen van de implantaten, het kunstgebit en de mondholte
Implantaten gaan in principe erg lang mee. Een goede mond en prothese hygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie zal worden uitgelegd welk hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg of mondhygiëniste regelmatig te bezoeken om de implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het reinigen van het kunstgebit en de mondholte.
 
Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

Reparatie en rebasing

Reparatie
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen.

Rebasing
In de loop der jaren slinkt uw kaak. Daarom is het raadzaam om iedere 2 jaar voor controle te komen. Als uw prothese niet meer goed past, wordt er een afdruk genomen van de kaak en kunnen wij er een voering in doen om de prothese weer goed passend te maken.

Klik hier voor actuele informatie over tarieven en verzekeringen
Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

Openingstijden

Openingstijden

 
  Ochtend Middag
Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:30 13:30 - 17:00


Telefonisch bereikbaar

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 - 12:30
 
Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

Contact

U kunt bij Tandprotheticus Wajer eenvoudig een afspraak maken door rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 0341 - 41 35 34. Als u hier klikt, kunt u uw gegevens invullen en nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op om een definitieve datum/tijd af te spreken.

Tandprotheticus Wajer
Stationslaan 4
3842 LA - Harderwijk
Tel: 0341 - 41 35 34

Tandprothetische Praktijk Wajer

Stationslaan 4
3842 LA Harderwijk
0341- 413534
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit