Camp en Schelbergen

De praktijk

Plaatsen implantatenTandprothetische Praktijk
Tandprothetische Praktijk Camp & Schelbergen bestaat al ruim 45 jaar. Aanvankelijk is het bedrijf opgestart als tandtechnisch laboratorium. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot het adres waar u terecht kunt voor: 
 • Kunstgebit
 • Implantaatprothese (klikgebit)
 • Partiële prothese (frameprothese)
 • Plaatsen implantaten
 • Tanden trekken
 • Kunstgebitreparatie
De praktijk wordt geleid door Marco Schelbergen en Daniël Camp, beide tandprotheticus. Beide behandelaars verzorgen de behandelingen voor het aanmeten van gebitsprotheses.
Het team is versterkt door tandarts-implantoloog Frans Van Eil. Hij plaatst in de praktijk de implantaten, waardoor alle behandelingen onder één dak geboden worden. Verder zijn tandprotheticus Dieter Camp en twee tandprothetici in opleiding, Ali Ahmadi en Alessandro Cinque, aan de praktijk verbonden

In de praktijk van Camp en Schelbergen wordt gewerkt volgens de laatste technieken en met moderne apparatuur. Hierdoor kan u de best mogelijke zorg geboden worden en een prothese geleverd worden die aan alle eisen voldoet.
Door regelmatige bijscholing en cursussen blijven de behandelaars op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en technieken. 

De praktijk is ISO 9001 en HKZ gecertificeerd. 

Het team
Marco Schelbergen 
Tandprotheticus/Eigenaar
Gediplomeerd Tandprotheticus
Gediplomeerd Tandtechnicus/Laboratoriumhouder
 
Daniël Camp


 
Tandprotheticus/Eigenaar
Gediplomeerd Tandprotheticus
Gediplomeerd Tandtechnicus
 
Frans van Eil


 
Tandarts-Implantoloog
Gediplomeerd Tandarts
Implantoloog ingeschreven bij NVOI
 
Dieter Camp


 
Tandprotheticus
Gediplomeerd Tandprotheticus
Gediplomeerd Tandtechnicus/Laboratoriumhouder
 
Ali Ahmadi

 
Tandprotheticus i.o.
Gediplomeerd Tandtechnicus Gebitsprothese
Angstcoach
 
Alessandro Cinque

 
Tandprotheticus i.o. 
Gediplomeerd Tandtechnicus
 
Omid Naziri
 
Tandtechnicus i.o. 
 
Chantal Janssen
 
Gipstechnicus
 
Chantal Janssen
 
Balie-assistente
 
Marjo van Haitsma
 
Balie-assistente
 
Evelien Raijmakers Tandarts-assistente/preventie-assistente
Camp en Schelbergen

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
0478 - 582356
info@campenschelbergen.nl
Bezoek website

Tanden trekken

Tanden trekken / Extracties
Wanneer uw tanden en/of kiezen niet meer in goede staat verkeren kunt u in onze praktijk terecht voor het trekken van deze tanden.

Tijdens de eerste afspraak in onze praktijk zal de tandarts beoordelen in welke conditie uw tanden en/of kiezen verkeren. Tevens zal de tandarts u uitleggen wat de mogelijkheden en gevolgen zullen zijn van het tanden trekken.

De eerste behandelafspraak bestaat uit het nemen van afdrukken van de boven- en onderkaak en een beetregistratie. Dit gebeurt door de tandprotheticus. Hij zal vervolgens een immediaatprothese (noodprothese) vervaardigen.

Tijdens de tweede behandelafspraak worden de tanden en/of kiezen getrokken. Afhankelijk van het aantal tanden en/of kiezen dat getrokken moet worden gebeurt dit in één of meerdere afspraken. Direct na het trekken van de laatste tand of kies wordt de immediaatprothese in de mond geplaatst. U hoeft de deur dus niet uit zonder tanden.

De eerste prothese na het trekken van de tanden
Wanneer u de prothese direct na het trekken van tanden en/of kiezen heeft gekregen, houd dan de prothese het eerste etmaal (24 uur) in. Daarna maakt u de prothese schoon en doet deze vervolgens weer 24 uur in. Wanneer u de prothese ’s nachts verwijdert ontstaat een grote kans dat u deze er ’s ochtends niet meer in krijgt door zwelling van het tandvlees.

Er kan wondpijn optreden. Zorg daarom dat u pijnstillers in huis heeft. Vraag zonodig advies aan de tandarts.

Na het trekken van de tanden zal uw kaak veel veranderen. De prothese zal regelmatig aangepast moeten worden om de pasvorm te verbeteren. De immediaatprothese (noodprothese) zal echter nooit een optimale pasvorm hebben. Dit komt doordat de kaak verandert en het tandvlees nog zeer gevoelig is. Ga regelmatig bij uw behandelaar op controle en laat de immediaatprothese tijdig, binnen anderhalf jaar, vervangen voor de definitieve prothese.
Camp en Schelbergen

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
0478 - 582356
info@campenschelbergen.nl
Bezoek website

Kunstgebit

Volledige Prothese / Kunstgebit
De oplossing voor volledige tandeloosheid is een volledige gebitsprothese. Wij zijn gespecialiseerd in de volledige gebitsprothese. U kunt bij ons zonder verwijzing van een tandarts terecht voor een behandeling.

Prothese / kunstgebit jaarlijks laten controleren
Na enkele jaren tandeloosheid zal de kaak slinken. Dit is een natuurlijk proces. De kaak verdwijnt en de gebitsprothese heeft steeds minder houvast. Hoe meer de prothese over de kaak beweegt, hoe meer kans er is op pijnplekken. Echter is het ook zo dat hoe meer de prothese over de kaak beweegt, hoe sneller de kaak zal slinken. Daarom is het belangrijk een prothese ieder jaar te laten controleren op pasvorm en slijtage. Na verloop van tijd zal de prothese aangepast moeten worden aan de veranderde kaak.

De gemiddelde gebitsprothese moet tussen de vijf á acht jaar vervangen worden.
Dit voorkomt:
 • overmatig slinken van de kaak
 • pijnklachten aan het tandvlees
 • kaakgewrichtsklachten
Behandelplan volledig prothese / kunstgebit
De tandprotheticus voert bij u een mondonderzoek uit waarna hij met u het behandelplan en de daarbij behorende kosten zal bespreken. Als u instemt met het behandelplan dan worden er afspraken gemaakt voor de behandeling. Tijdens de behandeling worden de wensen ten aanzien van de volledige prothese met u besproken.
Camp en Schelbergen

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
0478 - 582356
info@campenschelbergen.nl
Bezoek website

Klikgebit

Implantaatprothese / Klikgebit
In Nederland heeft één op vijf mensen een gebitsprothese, ook wel kunstgebit genoemd.
Dit komt neer op zo’n drie miljoen mensen. Hiervan heeft 30% in meer of mindere mate last van de onderprothese.

Waar komt dit door?
Na enkele jaren tandeloosheid zal de kaak slinken. Dit is een natuurlijk proces. De kaak verdwijnt en de gebitsprothese heeft steeds minder houvast. Hierdoor ontstaan de gebruikelijke klachten: steeds meer etensresten onder de prothese, pijnplekken, loszitten van de prothese tijdens het spreken, etc. De levensvreugde kan bij sommigen hierdoor aanzienlijk minder worden, omdat men zich schaamt voor de prothese en voortdurend last heeft in de mond.

In veel gevallen is er zo weinig kaakbot dat een aanpassing aan de prothese of een nieuwe prothese weinig verbetering zullen geven. Implantaten bieden in de meeste gevallen een oplossing. De behandeling is nagenoeg pijnloos en het herstel gaat snel. Er worden kleine schroefjes (implantaten) in de kaak geplaatst en hierop wordt het nieuwe gebit vastgeklikt. Hierdoor beweegt het gebit niet meer in de mond, waardoor de problemen vrijwel direct verholpen zijn.

Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al geldt voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard
uzelf gezond zijn.

Verder moet u bereid zijn de implantaten en de overkappingsprothese (klikgebit) die daarop bevestigd wordt, goed te reinigen.

Tot slot: roken en overmatig alcoholgebruik kunnen een nadelige invloed op het succes van de behandeling hebben.

De tandprotheticus en de implantoloog binnen onze praktijk werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke onderlinge afspraken over de uit te voeren behandeling.

Implantologie
In onze praktijk kunt u rechtstreeks, zonder verwijzing, terecht voor het plaatsen van implantaten. Implantaten worden in onze praktijk geplaatst.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten, is nagenoeg pijnloos en het herstel gaat snel. Na een plaatselijke verdoving worden de implantaten in de kaak geplaatst. Na een ingroeifase wordt op deze implantaten het nieuwe gebit vastgeklikt. Hierdoor beweegt het gebit niet meer door de mond, waardoor de problemen vrijwel direct verholpen zijn.

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak geplaatst wordt en in het bot vastgroeit. Implantaten zijn gemaakt van titanium en worden door het lichaam en omringende bot zeer goed verdragen. Implantaten zien eruit als kleine schroefjes. Ze zijn klein, hebben een doorsnede van 3,5 tot 4,1 mm en een lengte van zo’n 8 mm. Ze zijn dus ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel. Wanneer het bot voldoende aan de kunstwortel is vastgegroeid, kan het implantaat dienen als steun voor een gebitsprothese. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend functioneren.

Titanium
Onder de zogenaamde weefselvriendelijke metalen is titanium één van de beste stoffen voor het vervaardigen van implantaten. Daarom komt het gebruik hiervan in de moderne geneeskunde zeer regelmatig voor (bijvoorbeeld bij: botbreukplaten, kunstgewrichten en pace-makers). Titanium wordt door het menselijke lichaam volledig geaccepteerd; dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt.

Behandeling
 • Informatief gesprek bij de tandprotheticus Hier wordt besproken wat de mogelijkheden en de kosten zijn. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek bij de implantoloog
 • Intakegesprek en röntgenfoto bij de implantoloog Aan de hand van een röntgenfoto en medische gegevens beoordeelt de implantoloog of implantatie mogelijk is. Afhankelijk hiervan wordt een machtigingsaanvraag voor de behandeling bij uw zorgverzekeraar ingediend.
 • Plaatsen van de implantaten Wanneer de goedkeuring van de zorgverzekeraar ontvangen is, wordt een afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. De ingreep duurt in de meeste gevallen ongeveer 30 minuten.
 • Ingroei-fase Het kaakbot groeit tegen de implantaten aan. Dit duurt plus/minus 6 weken voor de onderkaak en 8 tot 10 weken voor de bovenkaak. De oude prothese wordt aangepast zodat die in deze periode gedragen kan worden.
 • Aanmeten van de prothese Na een vastgroeiperiode van zes weken, waarin u de oude prothese gewoon kunt dragen, kan de prothese aangemeten worden. Dit wordt zeer nauwkeurig tijdens enkele behandelingen gedaan. Tevens worden eventuele esthetische wensen besproken.
 • Plaatsen van de prothese Na enkele behandelingen wordt de prothese geplaatst. De prothese wordt gecontroleerd op pasvorm, esthetiek en spraak. Er wordt tevens uitleg gegeven over draaggewoonten en onderhoud van de prothese.
 • Nazorg Indien er nog pijnklachten zijn kan een afspraak gemaakt worden.
Regelmatige controles (minimaal eens per jaar) en een goede mondhygiëne zijn zeer belangrijk voor het slagen van de hele behandeling. Implantaten zijn bij een goede mond- hygiëne de meest aangename en duurzame oplossing voor protheseproblemen.

 
Camp en Schelbergen

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
0478 - 582356
info@campenschelbergen.nl
Bezoek website

Frameprothese

Frameprothese / Partiële Prothese
Wanneer u enkele tanden en/of kiezen mist en de overgebleven tanden en kiezen zijn nog gezond, dan kunt u kiezen voor een frameprothese.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een prothese waarvan de basis uit kunsthars bestaat (een plaatje) en een prothese waarvan de basis uit metaal bestaat (een frame).

Kunstharsplaatjes als tijdelijke oplossing
Kunstharsplaatjes worden over het algemeen gebruikt als tijdelijke oplossing. Bijvoorbeeld wanneer de resterende tanden en kiezen nog opgeknapt moeten worden. Ook wanneer de tanden en kiezen getrokken moeten worden, maar dit uitgesteld is, wordt vaak voor een kunstharsplaatje gekozen.
Een nadeel van een kunstharsplaatje is dat het vaak op de rand van het tandvlees van de natuurlijke tanden en kiezen drukt. Daardoor wordt het tandvlees naar beneden gedrukt en trekt het tandvlees terug. De natuurlijke tanden en kiezen hebben daardoor vaak te lijden van een plaatje. Een ander nadeel van een plaatje is dat het, net zoals een kunstgebit, drukt op de kaak waardoor de kaak in de loop van de tijd zal slinken. Ook is een kunstharsplaatje zwakker dan een frameprothese, waardoor het sneller kan breken.

Frameprothese goed alternatief en comfortabeler
Een alternatief voor het plaatje is een frameprothese oftewel een frame. Bij een frame is de kunsthars plaat vervangen door een metalen plaat die een geheel vormt met de haakjes die om en op de natuurlijke tanden en kiezen vast komen te zitten. Doordat de plaat van metaal is gemaakt, is deze sterker dan een kunstharsplaatje. Doordat een frame sterker is dan een plaatje, kan het dunner en kleiner worden uitgevoerd. Daardoor is het vaak mogelijk om, in tegenstelling tot een plaatje, niet het hele gehemelte te bedekken met de plaat. Dat is comfortabeler en bovendien geeft het minder verlies van smaak en gevoel dan bij een plaatje. Omdat de haakjes een geheel vormen met de metalen plaat, passen zij beter om en op de tanden en kiezen waardoor het frame meer houvast biedt dan een plaatje. Bovendien is het zo dat, omdat de haakjes ook op de kauwvlakken van de tanden en kiezen rusten, de kauwkrachten daarop worden overgebracht, en niet op de kaak. De kaak zal daardoor veel minder slinken dan bij een plaatje. Het is wel zeer van belang dat uw tanden in goede conditie zijn. Ook dient u jaarlijks op controle te gaan bij uw behandelaar.
Camp en Schelbergen

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
0478 - 582356
info@campenschelbergen.nl
Bezoek website

Reparaties

Reparatie Gebitsprothese
Het kan gebeuren dat tanden van het gebitsprothese afbreken, loskomen of beschadigen. Ook kan een prothese scheuren of breken.
In onze praktijk kunt u rechtstreeks terecht om dit te laten herstellen. Maak echter wel altijd een afspraak voor een reparatie, dit voorkomt een lange wachttijd. Bij een breuk of scheur in de prothese is een slechte pasvorm vaak de oorzaak. Daarom wordt de pasvorm van de prothese bij u in de mond gecontroleerd. Eventueel wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een aanpassing aan de prothese.

Reparaties op afspraak zijn meestal binnen 15 minuten klaar.

Ga voor reparatie van uw prothese naar uw behandelaar. Zelf lijmen kan een reparatie onmogelijk maken, lijmresten zijn niet volledig verwijderbaar waardoor de pasvorm blijvend verandert!
Camp en Schelbergen

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
0478 - 582356
info@campenschelbergen.nl
Bezoek website

Nazorg en tips

Prothese nazorg
Het is van belang om het slinken van de kaak zo veel mogelijk te vertragen.
Dit kan door de prothese ’s nachts altijd uit te doen. De mechanische slijtage door knarstanden en dwangmatig dichtbijten, wat velen ’s nachts doen, wordt hierdoor verminderd. Dit geeft ook minder kans op pijnplekken in de mond.

Ook dient de prothese jaarlijks te worden gecontroleerd. Na verloop van tijd is de kaak meestal zover geslonken dat de pasvorm niet meer optimaal is. Hierdoor neemt de beweging van de prothese toe. Dit zorgt ook weer voor slijtage aan de kaak. Wanneer de prothese gerebased wordt (het opvullen van de prothese) wordt de pasvorm verbeterd waardoor de prothese niet meer zoveel over de kaak beweegt.

In veel situaties is het echter te laat om een betere pasvorm te verkrijgen. De kaak is al in zoverre geslonken dat er geen houvast meer gecreëerd kan worden. In deze situatie is de beste oplossing een implantaatprothese, ofwel klikgebit. Hierbij worden er kunstwortels in de kaak geplaatst waarop de prothese vast kan klikken.

Nieuwe Gebitsprothese: Informatie en Tips

Wennen aan uw nieuwe prothese
Een nieuwe prothese is een verandering voor de mond. U zal de tijd moeten nemen om eraan te wennen.

Uw oude prothese heeft een minder goede pasvorm en sluit niet meer goed aan uw kaak aan. Dit komt doordat de kaak geslonken is. Uw nieuwe prothese sluit wel weer goed aan en dit kan aanvankelijk een knellend gevoel geven. Gun dit tijd, wanneer er te snel aan uw nieuwe prothese geslepen wordt gaat deze wellicht zo los zitten als uw oude prothese. Wissel daarom, bij een knellend gevoel, de eerste twee weken een dag af met uw oude prothese. Let wel op dat u de volledige prothese (boven en onder) afwisselt. Wanneer het knellend gevoel na twee weken aanhoudt, maak dan een afspraak bij uw behandelaar.

Het duurt soms even voordat u met uw nieuwe prothese goed kunt spreken, kauwen of bijten. Neem niet al te grote happen. Eet eventueel zacht voedsel en kauw afwisselend links en rechts.

De spraak kan enige tijd lastig zijn: de letter S maar ook de T en de D kunnen in het begin problemen geven. Oefen door het hardop voorlezen van een stukje tekst en train uw mondspieren.

Een nieuwe prothese voelt anders aan dan uw oude prothese. Tanden en kiezen staan anders en de kiezen hebben weer ‘kauwknobbels’. Een nieuwe prothese geeft soms een vol gevoel in uw mond, met een vreemde smaak en wekt soms extra speeksel op.
Gun uzelf de tijd om hieraan te wennen.

Ga nooit zelf schuren of lijmen aan de prothese!

Maak bij blijvende pijnplekken een afspraak bij uw behandelaar.

Dagelijks gebruik
Voor uw kaken is het beter om de prothese ’s nachts uit te doen. Dit zal het slinken van uw kaak vertragen. Het tandvlees en de kaakwal krijgen dan de gelegenheid om ’s nachts tot rust
te komen. Ook kunt u dan ’s nachts niet knarstanden of tandenklemmen.

Wanneer u de prothese echter niet uit doet, wordt schoonmaken en masseren van het tandvlees met een zachte borstel, extra belangrijk. Ook wanneer u de prothese wel uit doet is het aan te raden dit regelmatig te doen.

Wanneer u de protheses uit doet, bewaar deze dan na het schoonmaken ’s nachts in water.

Past een prothese niet goed of doet het pijn: probeer het niet zelf te verhelpen met watten, kleeftandpasta of hulpmiddelen van de drogist. Dit werkt het sneller slinken van de kaakwal in de hand en is slecht voor uw tandvlees!

Ga voor aanpassing en reparatie van uw prothese naar uw behandelaar. Zelf lijmen kan een reparatie onmogelijk maken, lijmresten zijn niet volledig verwijderbaar waardoor de pasvorm blijvend verandert!

Schoonmaken van de prothese
Maak uw prothese na iedere maaltijd schoon. Het schoonmaken van een kunstgebit moet met zorg gebeuren, bij voorkeur met een gebitsborstel en ongeparfumeerde groene zeep. Gebruik nooit schuur-middelen, tandpasta of bijtende middelen om uw prothese te reinigen. Dit zorgt voor blijvende schade aan uw prothese. Leg de prothese ook nooit in kokend water, de kunststof kan hierdoor vervormen. Indien er toch tandsteenaanslag ontstaat, vraag dan uw behandelaar welke middelen u het best kunt gebruiken.
Leg bij het schoonborstelen een washandje in de wasbak of laat hier een laagje water in staan. Dit voorkomt beschadiging wanneer de prothese valt.

Masseer ook uw tandvlees met een zachte borstel om de doorbloeding te bevorderen en zo het slinken van de kaak tegen te gaan. Dit kunt u doen met tandpasta voor een aangename smaak.

Controle van uw prothese
Ook voor een prothesedrager is een regelmatige controle belangrijk. Laat uw prothese ieder jaar controleren op pasvorm, slijtage en druk op het tandvlees. Kleine veranderingen van de pasvorm zijn voor u niet altijd te merken. Terwijl deze veranderingen wel voor sneller slinken van de kaak
kunnen zorgen. Wanneer de prothese tijdig aangepast wordt kan dit voorkomen worden. Laat daarom regelmatig uw prothese controleren.

Implantaatprothese
Zorg, wanneer u een implantaatprothese heeft, dat u de implantaten iedere ochtend en avond goed schoonmaakt.

Prothese op drukknoppen

Maak de drukknoppen iedere ochtend en avond met een zachte borstel (bij voorkeur een elektrische) schoon. Ook het tandvlees rondom de implantaten moet goed worden schoongeborsteld. Dit kan aanvankelijk gevoelig zijn, maar de gevoeligheid verdwijnt na
verloop van tijd.

Prothese op steg (een staafje tussen de implantaten)

Borstel de steg iedere ochtend en avond goed schoon. Verder moet u met een rager goed onder het staafje schoonmaken. Ook hier moet u het tandvlees goed reinigen.

Het is voor de implantaten van belang dat jaarlijks controle plaatsvindt. De houvast en ook de sterkte van de implantaten wordt gecontroleerd. Ook de prothese moet jaarlijks gecontroleerd worden.
Camp en Schelbergen

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
0478 - 582356
info@campenschelbergen.nl
Bezoek website

Contact

Contact
CAMP EN SCHELBERGEN
Tandprothetische Praktijk

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
T: 0478 582356

Openingstijden
Maandag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Woensdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:30 - 12:00 uur -
Tijdens vakantieperioden kunnen andere openingstijden gelden
 
Camp en Schelbergen

Albionstraat 30a
5809 AE Leunen
0478 - 582356
info@campenschelbergen.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit