Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

De praktijk

Als team van Mondzorg Baliëndijk Breda en Oosterhout geven wij u graag eerlijk en betrouwbaar advies.
Wij staan al jaren garant voor een vakkundig product, geheel in ons eigen laboratorium vervaardigd.

Wij heten u van harte welkom in een van onze praktijken. Bij beide praktijken is reparatie van uw kunstgebit klaar terwijl u wacht!

Oosterhout
Vanaf 1 februari jl. is onze praktijk in Oosterhout weer geopend. U kunt bij ons terecht voor een nieuw kunstgebit, gebit op implantaten, frame, rebasing of een reparatie.

Breda
Vanaf medio mei kunt u terecht in onze geheel vernieuwde mondzorgpraktijk in Breda. In deze praktijk hebben we alle disciplines onder één dak. Vanaf 1 mei geopend.
Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

De tandprotheticus

De tandprotheticus is de expert voor het aanmeten en vervaardigen van protheses die uit de mond zijn te nemen. Hij oefent een wettelijk erkent beroep uit en heeft zowel de nieuwste technische als medische kennis. Het beroep tandprotheticus is een Wet BIG beschermd beroep, maar kent geen big registratie.
De deskundigheid van een tandprotheticus is toegespitst op het herstel van kauwvermogen van de volledige en/of gedeeltelijk edentate (tandloze) patiënt.
Volgens de Wet BIG wordt tot het gebied van deskundigheid van de tandprotheticus gerekend:
 • Het onderzoeken van de mond van de patiënt, gericht op het verkrijgen van de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van een gebitsprothese;
 • Het aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een volledige gebitsprothese voor de boven- en onderkaak bij een patiënt van wie de kaakwallen zijn hersteld van de gebitsextractie en in wiens mondholte zich geen gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese;
 • Het verstrekken aan een patiënt van raad en informatie met betrekking tot de gebitsprothese of het gebruik daarvan.
Patiënten kunnen rechtstreeks een tandprotheticus bezoeken. Zij hebben daarvoor geen verwijzing van de tandarts nodig. De tandarts kan wel patiënten doorverwijzen naar een tandprotheticus. De tandprotheticus kan de patiënt verwijzen naar de tandarts voor taken die zij niet zelfstandig kan uitoefenen.

Hoe wordt een kunstgebit gemaakt?
 • De eerste afdruk - Om een kunstgebit te maken zal de behandelaar eerst een afdruk met standaardlepels en een stug aangemaakt afdrukmateriaal (alginaat). Het is belangrijk dat in de deze afdruk de overgang van kaak naar wang (omslagplooi) staat. Van deze afdruk wordt in het tandtechnisch laboratorium een gipsmodel gemaakt en waarop van kunststof een een individuele lepel wordt vervaardigd. Met deze individuele lepel, die op maat is gemaakt voor de mond van de patiënt, kan een precisie afdruk worden genomen.
 • De precisie of individuele afdruk - Met behulp van de door de technicus vervaardigde lepel wordt in deze fase een individuele afdruk gemaakt waar veel aandacht besteed wordt aan het afvormen van de belangrijke delen van uw nieuwe prothese, namelijk de randen die de uiteindelijke begrenzing en afsluiting zullen vormen. De individuele lepel kan worden voorzien van een randopbouw. Dit is een laagje harde was die de overgangen beter markeert en de spieraanhechtingen aangeeft. Als laatste wordt dan een licht vloeibaar (siliconen) afdrukmateriaal gebruikt voor de definitieve afdruk. De mond en wangspieren worden tijdens het uitharden gemanipuleerd (muscle trimming), om de meest gebruikte bewegingen te imiteren en de randen van de uiteindelijke prothese aan te geven.
 • Beetbepaling - Van de individuele afdruk worden door de tandtechnicus weer nieuwe gipsmodellen gemaakt waarop een set beetplaten gemaakt wordt. Deze beetplaten hebben waswallen. De beetplaten worden door de behandelaar gebruikt om de relatie tussen uw onder en bovenkaak te registeren en tevens om te bepalen waar uiteindelijk de tanden en kiezen komen te staan. Tijdens deze afspraak wordt, uiteraard in samenspraak met de patiënt, gekeken naar de kleur en de vorm van uw nieuwe tanden.
 • Passen in was - Met de gegevens die in de vorige stap zijn verzameld gaat de tandtechnicus aan de gang om een pasprothese voor u te maken en in deze fase wordt er gekeken of de beetregistratie goed is bepaald en uiteraard wordt gekeken of de uitgezochte tanden mooi passen bij het uiterlijk. Als iedereen tevreden is over het resultaat dan gaat de pasprothese nog terug naar de tandtechnicus die de prothese omzet naar kunststof en glad afwerkt. In de volgende zitting kan de prothese geplaatst worden. De pasfase kan indien nodig meerdere malen worden herhaald tot het gewenste resultaat is behaald.

Wennen aan een nieuw kunstgebit
Een nieuw kunstgebit zit waarschijnlijk niet meteen lekker. Het is nieuw en ook anders en vooral in het begin zal daaraan gewend moeten worden. Uw behandelaar zal u in de lastige beginperiode goed begeleiden, zodat u zo snel mogelijk aan de nieuwe tanden en kiezen zult wennen.
 • Uiterlijk - De bovenlip kan wat ‘voller’ zijn en het gezicht wat minder ingevallen. De mond is nu eenmaal een belangrijke blikvanger, daardoor kan het zijn dat u en mensen uit uw omgeving mogelijk aan uw nieuwe uiterlijk moeten wennen.
 • Eten - Eten met uw nieuwe kunstgebit is wat onwennig. Zeker in het begin zult u voorzichtig aan doen. U ervaart zelf het beste wat wel en niet kan. Neem de eerste dagen zachter voedsel, zoals puree, gehakt en zacht fruit. Probeer enkele dagen daarna een stukje vis en een aardappel. Weer later kunt u voedsel eten zoals vlees of een appel. Stukken afbijten kunt u met een kunstgebit beter niet doen. Snijd uw voedsel daarom in stukjes en kauw rustig en gelijkmatig met de kunstkiezen. Neem daarbij aan beide zijden een stukje voedsel in de mond. Neem er iets meer tijd voor dan dat u gewend was.
 • Praten - Met uw nieuwe kunstgebit praat u in het begin wat onwennig. U zou bijvoorbeeld kunnen slissen en bepaalde klanken zouden anders kunnen klinken dan u gewend was. Het is alsof u met een volle mond praat. Dit is normaal. Uw mond moet nog wennen aan uw nieuwe kunstgebit. Meestal gaat het na enkele dagen een stuk beter. Oefen extra met die woorden of letters die nog niet helemaal naar uw zin klinken.

Pijn door een nieuw kunstgebit
Het dragen van uw nieuwe kunstgebit kan in het begin een beetje pijnlijk zijn. Het gebit zit strak tegen uw kaken aan. Op sommige plaatsen misschien wel iets té strak. Daardoor kunnen gevoelige zweertjes, zogenoemde drukplaatsen ontstaan. Door kleine en eenvoudige correcties aan uw kunstgebit kan uw behandelaar deze pijn wegnemen. Vijl of schuur niet zelf aan uw kunstgebit!

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat wordt geprobeerd om het kunstgebit in de mond te houden. Probeer er direct mee te praten en te eten. De behandelaar controleert uw kunstgebit enkele dagen tot weken nadat het geplaatst is. Heeft u vanwege de pijn of de onwennigheid toch besloten uw kunstgebit uit te doen? Doe het dan minstens een dag voor u naar de behandelaar gaat weer in. Anders zullen de drukplekken niet goed duidelijk zichtbaar zijn. Laat u zich er niet toe verleiden uw oude kunstgebit te snel weer in te doen. Het is dan moeilijker het nieuwe gebit te wennen. Met uw nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten!

Reinigen van het kunstgebit
Een kunstgebit moet net als tanden en kiezen verzorgd worden. Als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten, plak en tandsteen achter. Zowel op uw kunstgebit als eronder. Als u dit niet verwijdert, kan het tandvlees op den duur gaan ontsteken. Reinig uw gebit daarom zorgvuldig na iedere maaltijd. Gebruik een speciale protheseborstel en water om etensresten goed te verwijderen. Gebruik liever geen tandpasta. Die kan te veel schuren. Een schoon kunstgebit voelt altijd glad aan. Pas op dat het gladde gebit tijdens het reinigen niet uit uw handen glipt. Een gebit is gevoelig voor breuk.

Reinig uw kunstgebit dagelijks met een bij de drogisterij of apotheek beschikbaar reinigingsmiddel. Volg daarbij de voorschriften van de fabrikant. Vraag eventueel uw behandelaar om advies. Doe uw kunstgebit s’ nachts uit. Leg uw kunstgebit bij voorkeur niet vaker dan 1 keer per week een nacht in een reinigingsmiddel. Borstel uw kunstgebit altijd goed en spoel het af met water. Leg uw kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.

Maak ook uw mond schoon
Reinig niet alleen uw kunstgebit, maar ook het slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: uw kaken, gehemelte en de overgang van de kaak naar de wangen. Anders kunnen vervelende ontstekingen ontstaan. En ook nu geldt: voorkómen is beter dan genezen. Masseer het slijmvlies minstens één keer per dag met een zachte tandenborstel en besteed extra aandacht aan uw gehemelte. Gebruik een gewone tandpasta om uw mond te reinigen.

Eenmaal een kunstgebit, voor altijd klaar?
Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden minstens één keer per drie jaar naar de behandelaar te gaan. Ga ook als u geen klachten heeft. Het slinken van uw kaken gaat heel ongemerkt. Het zal u in eerste instantie dus niet opvallen. Uw behandelaar kan uw kunstgebit weer goed passend maken. Of hij kan u op tijd aanraden een nieuwe te nemen (meestal na een jaar of tien), want ook een kunstgebit kan verslijten. De behandelaar controleert bovendien of uw mond nog goed gezond is. Vooral mensen met een slecht passend kunstgebit of mensen die hun kunstgebit al jarenlang dragen, kunnen vervelende mondafwijkingen krijgen.

Auteur: JW Vaartjes, Frans Annaars, met ten dele aanvulling van Ivoren Kruis informatie

Deze informatie en/of conclusies zijn gebaseerd op de mening van de auteur, welke weer gebaseerd zijn op de huidige stand der wetenschap.
Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

De mondhygiënist

De mondhygiëniste richt zich primair op de preventie van gaatjes (cariës) in tanden en kiezen en op het voorkomen van tandvleesaandoeningen. Hiervoor doet zij onderzoek, maakt een behandelplan, geeft voorlichting en maakt tanden schoon.

Het takenpakket van de mondhygiëniste:
 • Brengt de mondsituatie in kaart, screent op tandheelkundige afwijkingen en stelt een passend behandelplan op;
 • Maakt gebitsafdrukken, doet bacterieel onderzoek en maakt (in opdracht van de tandarts) röntgenfoto’s;
 • Geeft uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken of afwijkend mondgedrag (zoals duimen) op het gebit;
 • Geeft voorlichting en instructies over gebitsverzorging, zoals het gebruik van tandenstokers, ragers en mondspoelmiddelen;
 • Verwijdert plaque, tandsteen en aanslag en maakt worteloppervlakken glad, zo nodig met behulp van verdoving;
 • Brengt gebitsbeschermende middelen aan, zoals fluoride;
 • Brengt een ‘laklaag’ op tanden en/of kiezen aan, polijstvullingen en kan het gebit bleken;
 • Vilt kleine gaatjes, in opdracht van de tandarts;
 • Bepaalt samen met de patiënt hoe zij hun hele leven lang een gezonde, schone mond kunnen hebben en houden!
Een mondhygiëniste werkt als zelfstandige met of zonder eigen praktijk, of in loondienst bij een tandarts.

Patiënten kunnen rechtstreeks een mondhygiëniste bezoeken, zij hebben daarvoor geen verwijzing van de tandarts nodig. De tandarts kan patiënten wel verwijzen naar een mondhygiëniste. De mondhygiëniste kan de patiënt verwijzen naar de tandarts, voor taken die zij niet zelfstandig kan uitoefenen.

Worden de kosten van de de mondhygiënist vergoed?
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf. In principe bestaat er geen vast tarief voor de mondhygiënist, maar het gemiddelde uurtarief bedraagt ongeveer € 100,-. De maximum tarieven die mondhygienisten voor bepaalde behandelingen mogen rekenen worden vermeld in de tandartstarieven 2016, bij paragraaf III Preventieve mondzorg en paragraaf XII Tandvleesbehandelingen, de M en T codes.

Klik hier om de site van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten te bezoeken

Deze informatie en/of conclusies zijn gebaseerd op de mening van de auteur, welke weer gebaseerd zijn op de huidige stand der wetenschap.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?
 • het tandvlees bloedt bij het poetsen;
 • tanden of kiezen los gaan staan;
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit;
 • het tandvlees terugtrekt;
 • er regelmatig gaatjes ontstaan;
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat;
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is;
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is.
In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld. Voor mondgezondheidsvoorlichting is een schriftelijke verwijzing door een tandarts of tandarts-specialist niet noodzakelijk, voor invasieve werkzaamheden als boren wel.
Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

De tandarts

De tandarts is het middelpunt in de mondzorg. Hij stemt de zorg zoveel mogelijk af op de wensen en de mogelijkheden van de patiënt. Met zijn academische opleiding en expertise stelt hij de totale diagnose, heeft hij de regie in het hele proces en bepaalt hij wie meewerkt aan de behandeling van de patiënt.

Binnen de mondzorg is veel gaande. De tandarts werkt steeds vaker samen met en delegeert steeds meer aan andere specialisten in de mondzorg en kan zich daardoor meer richten op de uitgebreide en complexe tandheelkundige zorg. Indien nodig verwijst hij patiënten binnen of buitende tandheelkunde. De tandarts is de ‘regisseur’ van een team van assistenten, mondhygiënisten en andere professionals in de tandheelkunde.

De tandarts ziet de patiënt vaak als eerste. Hij onderzoekt, stelt diagnoses, formuleert behandelplannen en behandelt het gebit. Zijn werk is erop gericht ziektes en afwijkingen aan het gebit te voorkomen en te (laten) behandelen. De patiënt krijgt zo een goede mondgezondheid en behoudt zo lang mogelijk het eigen gebit in al zijn functies. De tandarts zorgt voor de informatie naar de patiënt. Hij geeft advies en uitleg over de mondverzorging; vooral dit laatste laat hij steeds meer over aan de mondhygiëniste of (preventie)assistent.
Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

De implantoloog

Een implantoloog vervangt één of meerdere tanden door implantaten. Deze implantaten worden na het plaatsen voorzien van een kroon, brug of een overkappingsprothese. In principe is iedere tandarts of kaakchirurg bevoegd tot het plaatsen van implantatenindien indien hij hierin bekwaam is.

Wat zijn implantaten?
Implantaten zijn kunstwortels die van titanium worden gemaakt. Titanium is een lichaamsvriendelijk materiaal, waaraan ons bot zich goed hecht. Hierop wordt een kroon, brug of kunstgebit geplaatst. Een implantaat vervangt de ontbrekende tand of kies, zonder de andere tanden of kiezen te belasten. Voor een brug moeten de gezonde aangrenzende tanden en of kiezen beslepen worden. Met een implantaat voorkomt u dit.

Als u tanden of kiezen mist, leidt dit tot botafbraak
Als u tanden of kiezen mist, of als uw wortel beschadigd is, zal uw kaak in de loop der jaren slinken. Hierdoor zal uw gezicht er ouder uitzien en kunnen veranderen. U kunt de verloren gegane tanden of kiezen vervangen door een kroon, brug, frame of een volledig kunstgebit. Maar de beste oplossing hiervoor is een implantaat, deze zal de natuurlijke functie van uw wortel overnemen.

Behoud van uw kaaklijn
Door jarenlange praktijkervaring, ondersteund door klinisch onderzoek, is aangetoond dat titanium kunstwortels goed door het bot worden geaccepteerd en door botaangroei als het ware één geheel met de kaak gaan vormen. Hierdoor zal uw kaak minder slinken en zal de vorm van uw gezicht niet veranderen. U behoudt uw kaaklijn en daarmee uw uiterlijk.

Implantaten voelen natuurlijk aan
Met implantaten voelen uw tanden en kiezen als natuurlijk aan en behouden de kracht en sterkte die ze altijd hebben gehad. Implantaten helpen u met zelfvertrouwen door te gaan in het dagelijkse leven. U zult trots zijn op uw “nieuwe” tanden en of kiezen!
Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

De tandtechnicus

Een tandtechnicus maakt in opdracht van de tandarts, tandprotheticus of kaakchirurg medische hulpmiddelen die het gebit corrigeren, ondersteunen of vervangen. Dit zijn protheses, brug- en kroonwerk en beugels voor orthodontie.

Tandheelkundige voorzieningen zijn stuk voor stuk precisiewerkstukken. Tandtechnici werken in een tandtechnisch laboratorium, bij een tandarts of een tandprotheticus.

Een tandtechnicus is niet bevoegd om in de mond van de patiënt te werken.
Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

Meer informatie

Voor meer informatie over tarieven en vergoedingen, verwijzen wij u graag naar onze website:
www.mondzorgbaliendijk.nl
Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

Openingstijden

  Praktijk Oosterhout
Leijsenhoek 46
4901 EV  Oosterhout
0162 - 85 44 88
 
Praktijk Breda (per mei 2016)
Baliëndijk 10
4816 GC  Breda
076 - 572 98 00
 
Maandag 09:00 - 12:00 uur 09:00 - 16:00 uur*
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur 09:00 - 16:00 uur*
Woensdag 09:00 - 12:00 uur 09:00 - 16:00 uur*
Donderdag 09:00 - 12:00 uur 09:00 - 16:00 uur*
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur 09:00 - 12:00 uur
    * lunchpauze tussen 12:00-13:00 uur
 
Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

Contact

Praktijk Oosterhout
Vanaf 1 februari jl. is onze praktijk in Oosterhout weer geopend. U kunt bij ons terecht voor een nieuw kunstgebit, gebit op implantaten, frame, rebasing of een reparatie.
Paktijk Breda
Vanaf medio mei kunt u terecht in onze geheel vernieuwde mondzorgpraktijk in Breda. In deze praktijk hebben we alle disciplines onder één dak.

Mondzorg Praktijk Baliendijk Breda en Oosterhout

Leijsenhoek 46
4901 EV Oosterhout
0162 - 85 44 88
info@mondzorgbaliendijk.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit