Tandprothetische Praktijk Rob Luijten

Rob Luijten

Wie is Rob Luijten?

Rob Luijten is tandprotheticus. Een tandprotheticus is, zoals u wellicht al weet, een specialist in uitneembare gebitsprotheses ( de kunstgebitten).

In 1978 is Rob als 18-jarige begonnen in de tandtechniek. De 5-jarige opleiding, die plaats vond aan het IVT in Utrecht, is afgerond in 1983 met zowel een specialisatie in kroon en brugwerk als in gebitsprotheses. In de jaren daarna is Rob als mede-eigenaar van Dental laboratorium Brabant werkzaam geweest.

Het beroep van tandprotheticus werd in de Wet BIG in 1997 geregeld . Dit houdt in dat de tandarts en de tandprotheticus de enige twee gekwalificeerde zijn op het gebied van het aanmeten van uitneembare gebitsprotheses.  Rob is in 1999 deze 3-jarige vervolgopleiding gestart in Utrecht en heeft in 2002 deze opleiding met succes afgerond.

In 2003 heeft Rob zijn tandtechnisch laboratorium verkocht  en is sindsdien gestart met een tandprothetische praktijk in Teteringen.

De jarenlange  ervaring in de tandtechniek, de liefde voor het vak  en de kleinschaligheid van de praktijk  zijn de ingrediënten geworden om  het beroep van tandprotheticus succesvol uit te dragen.

 
Tandprothetische Praktijk Rob Luijten

Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
076 - 5715712
info@tpprobluijten.nl
Bezoek website

De tandprotheticus

Wat is een tandprotheticus?
Een tandprotheticus is een specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses (kunstgebitten).

Zonder verwijzing van arts of tandarts kunt u rechtstreeks bij de tandprotheticus terecht.

De tandprotheticus is technisch en medisch-biologisch opgeleid. Hierdoor is hij de aangewezen specialist  bij bijvoorbeeld zeer gevoelige monden. Hij is opgeleid om voor iedere mond de beste oplossing te vinden.

De tandprotheticus heeft, door de vele individuele  technische mogelijkheden, de volledige gebitsprothese van de tandarts overgenomen.

Door het directe contact tussen patiënt en tandprotheticus, die ook de gebitsprothese van A tot Z voor u maakt, is de communicatie optimaal en dit zorgt weer  voor een perfecte pasvorm en esthetiek. De tevredenheid van de patiënt is  hierdoor van succes verzekerd.
Tandprothetische Praktijk Rob Luijten

Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
076 - 5715712
info@tpprobluijten.nl
Bezoek website

Implantologie

Wat is een implantaat?
Een implantaat kan vergeleken worden met een kunstwortel, die als een plugje in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats te staan waar vroeger de tanden en kiezen hebben gestaan. Voor de ondersteuning van de gebitsprothese zijn 2 of 4 kunstwortels voldoende om deze “muurvast” te laten zitten. Implantaten zijn klein en hebben een doorsnede van ongeveer 4 mm. Dit is iets meer dan de dikte van een lucifer.

Waar zijn implantaten van gemaakt?
Implantaten worden gemaakt van titanium. Dit is een zeer weefselvriendelijk materiaal dat ook gebruikt wordt in de moderne geneeskunde ( kunstgewrichten of botbreukplaten) Titanium wordt door het menselijk lichaam volledig geaccepteerd, dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt.

Kunnen implantaten bij iedereen worden toegepast?
Wanneer u een redelijke gezondheid heeft en de kaak er geschikt voor is kunnen implantaten worden geplaatst. Implantaten kunnen zowel bij jonge als zelfs bij oudere mensen van voorbij de 90 jaar worden geplaatst.

Wanneer is het verstandig om implantaten te laten plaatsen?
Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een “normale” gebitsprothese wel gaat maar niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen. Wanneer u een prothese draagt dan slinkt de kaak en wanneer dit niet tegengehouden wordt dan blijft met name de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de kaak steeds minder hoog wordt en steun geeft. Hierdoor gaat de gebitsprothese steeds losser zitten. De gebitsprothese schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot. Dit veroorzaakt telkens vervelende pijn( bijv. tijdens het eten) met eventueel als gevolg drukplaatjes die blaartjes laten ontstaan.

Wie kan mij het beste informeren wat voor mijn situatie het beste is?
In Nederland mogen zowel tandartsen als tandprothetici gebitsprotheses maken die vergoed worden door de zorgverzekeraar. De tandarts werkt samen met een tandtechnisch laboratorium waar hij zijn gebitsprotheses laat maken.

De tandprotheticus besteed dit niet uit, hij houdt het tandtechnisch gedeelte in eigen hand. Hij is hier juist voor opgeleid en hierin zeer gespecialiseerd. Dagelijks houdt hij zich alleen maar bezig met gebitsprotheses met of zonder ondersteuning van implantaten. Hij zal daarom ook gebruik maken van de modernste technieken en blijft constant up to date. Het samenspel van behandeling en techniek zorgen voor het beste resultaat bij het maken van een gebitsprothese. De tandprotheticus kan u uitleg geven over de verschillende mogelijkheden die er bestaan en belangrijker; wat voor u de beste optie is.

Welke mogelijkheden bestaan er?
Er bestaan meerdere verankeringsystemen om de gebitsprothese vast te zetten over de implantaten
 • Met drukknoppen, zogenoemde locators
 • Met magneten
 • Met een steg, dit is een staafje tussen de implantaten
 • Vastgeschroefd, dan zit de gebitsprothese vast en kan niet zelf uitgenomen worden
Hoe verloopt de behandeling?
 • Het onderzoek bepaalt eventueel met hulp van foto’s of er voldoende bot aanwezig is en welk implantaat het meest geschikt is.
 • Het plaatsen van een implantaat is een kleine ingreep. Deze ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. De ingreep duurt ongeveer 20 tot 40 minuten.
 • De ingroei-fase is de tijd die voor het vastgroeien van het implantaat staat. Meestal wordt er een termijn van 6 tot 10 weken voor in beslag genomen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals hoeveelheid en kwaliteit van het bot.
 • Een goede mondhygiëne en regelmatige controles zijn belangrijk voor een lange levensduur van de implantaten. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben inmiddels aangetoond dat implantaten na tientallen jaren nog uitstekend kunnen functioneren.
Aanvraag bij de ziektekostenverzekering
Bij implantaten voor een gebitsprothese komt de vergoeding uit de basisverzekering en deze is 100% De gebitsprothese die op de implantaten wordt vast geklikt wordt voor een groot deel uit de basisverzekering vergoed . Een bedrag van 125 euro per kaak is de eigen bijdrage. Vanuit de 50+ of andere aanvullende verzekering kan de eigen bijdrage tot 100% verzekerd zijn. Voor implantaten moet bij uw zorgverzekeraar door de implantoloog een aanvraag ingediend worden. Na het afgeven van de machtiging wordt met implanteren begonnen.
Tandprothetische Praktijk Rob Luijten

Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
076 - 5715712
info@tpprobluijten.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk Rob Luijten is gevestigd op de Espakker 1 rood te Teteringen.
U kunt bij ons parkeren voor de deur.

Klik op onderstaande kaart voor een routebeschrijving
Map of Espakker 1, 4847 HD Teteringen
Tandprothetische Praktijk Rob Luijten

Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
076 - 5715712
info@tpprobluijten.nl
Bezoek website

Vergoedingen

In Nederland worden de kosten die patiënten hebben aan hun volledige gebitsprothese in velen gevallen vergoedt vanuit de basis verzekering.

Reparatie of rebasing: 100% vergoeding
Een eenvoudige reparatie zoals het vernieuwen van een losgekomen tand of het beter passend maken van de volledige prothese in de vorm van een rebasing (dit is het beter aan laten sluiten van de basis van de prothese ten opzichte van de kaak) worden voor 100% door uw verzekeraar vanuit de basisverzekering betaald.

Implantaten: 100% vergoeding
Ook het plaatsen van implantaten ter ondersteuning van de volledige gebitsprothese worden bij een te lage kaak volledig voor 100% vergoedt, ongeacht het aantal implantaten. Wel moet er eerst goed bekeken zijn of de betreffende kaak voldoende geslonken is om hier  een machtiging voor af te geven. In de meeste gevallen is dit geen probleem omdat,zeker in de onderkaak,er vaak weinig “steun”te halen is.

Volledige prothese: minimaal 75% vergoeding
Wanneer iemand een volledige gebitsprothese laat maken, dan wordt deze voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Veel mensen zijn nog aanvullend verzekerd in bv. een 50+ verzekering of aan aanvullende tandarts-verzekering. Deze personen kunnen van de resterende 25% een vergoeding verwachten tot 100%. Dit is afhankelijk van de soort verzekering en wat  er in het lopende jaar al van is gebruikt.

Uitneembare volledige prothese met ondersteuning van implantaten:  maximaal 125 euro per kaak
Wanneer er een prothese gemaakt moet worden die vast “klikt” op implantaten, dan staat hier een vast bedrag voor van 125 euro per kaak. Ook al heeft u een volledige prothese op implantaten en moet deze vernieuwd worden, dan betaalt u 125 euro per kaak.
Vanuit uw aanvullende verzekering kan een gedeelte tot 100% aan u verrekend worden.
Tandprothetische Praktijk Rob Luijten

Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
076 - 5715712
info@tpprobluijten.nl
Bezoek website

Veelgestelde vragen

Wat kost een nieuwe prothese?
Een nieuwe prothese kost voor de patiënt tussen de 0,00 en 250,00 euro. Een gebitsprothese die ouder is dan 5 jaar mag weer vervangen worden zonder berichtgeving aan uw verzekeraar. Bij grote gebreke of slijtage binnen de 5 jaar kan de tandprotheticus een nieuwe prothese voor u aanvragen.

Ik heb geen extra tandartsverzekering.
Wordt mijn gebitsprothese dan toch vergoed?

Ja, de nieuwe basisverzekering, die voor iedereen verplicht is, vergoedt 75% van de gebitsprothese mits deze is gemaakt bij een tandarts of tandprotheticus. Het resterende bedrag kan eventueel uit een aanvullende verzekering bij de verzekeraar gedeclareerd worden.

Wanneer kan ik bij u terecht?
Wilt u advies over een nieuwe gebitsprothese dan kunt u na een afspraak binnen een week terecht.

Hoe vaak moet ik terugkomen voordat de prothese klaar is?
Voor dat een nieuwe prothese af is worden ongeveer 5 afspraken gemaakt.
 • 1e afspraak: intake gesprek  en eventueel  beginafdrukken
 • 2e afspraak: definitieve afdrukken
 • 3e afspraak: beethoogte bepalen en kleur en tanden uitzoeken
 • 4e afspraak: passen van de proefprothese die in was gemaakt is
 • 5e afspraak: plaatsen van de gebitsprothese
Wanneer kom ik in aanmerking voor een klikgebit ( gebitsprothese op implantaten)?
Wanneer u een kaak heeft die toch te weinig steun geeft aan de gebitsprothese maar ook  wanneer de gebitsprothese te veel pijn geeft en waarmee het moeilijk eten en/of spreken is.

Hoe lang kan ik met een prothese doen?
De verantwoorde levensduur van een prothese is vijf tot acht jaar. Dit kan individueel zeer verschillend zijn. Laat daarom de prothese om de 2 jaar controleren.

Heb ik inspraak bij de keuze van de tanden?
Natuurlijk, het wordt immers uw prothese en buiten dat het moet passen bij uw gezicht moet u er zich zeer prettig bij voelen. De vorm, kleur en stand worden samen met u besproken. Bij de 4e afspraak, wanneer de prothese in was wordt gepast, bekijken wij of de prothese naar uw zin is. U kunt zelf bepalen of het zo goed bij u past . In deze fase kunnen correcties nog plaats vinden. De gebitsprothese wordt pas afgemaakt wanneer u volledig tevreden bent bij de pasfase.

Is het zinvol om een foto mee te nemen?
Ja, om de prothese er zo natuurlijk mogelijk uit te laten zien kan gebruik worden gemaakt van een foto waar u met uw eigen tanden duidelijk zichtbaar op staat. Hoe meer informatie er is hoe mooier vaak de gebitsprothese bij de persoon past.

Zijn medicijnen van invloed op mijn prothese?
Ja, medicijnen kunnen speeksel en mondslijmvlies beïnvloeden. Hierdoor kan ook de houvast van de prothese beïnvloed worden. Er zijn ook medicijnen die de tanden, kiezen en kunststof doen verkleuren. Bepaalde medicijnen kunnen dus tot bijwerkingen leiden.

Kunnen hoofdpijn en/of oorklachten te wijten zijn aan de prothese?
Ja, wanneer de kiezen niet lekker op elkaar komen en/of  wanneer de beethoogte niet juist is kan dat klachten veroorzaken. Ook hierom is het belangrijk om de gebitsprothese regelmatig te laten controleren.

Moet ik ‘s nachts mijn prothese uit doen?
Het is raadzaam om de prothese ’s nachts uit te doen. Hierdoor krijgen de kaken hun noodzakelijke rust. Let wel; uitzonderingen bevestigen de regel. Bespreek bij bv. tongbijten, moeilijker praten of kapotte mondhoekjes met uw tandprotheticus wat voor u het beste kan zijn.

Hoe houd ik mijn prothese schoon en wat doe ik aan tandsteenaanslag?
Poetsen met water en vloeibare zeep is de meest gebruikelijke optie. Gebruik niet dagelijks schuurmiddelen als bv. tandenpasta. Een enkele keer  tandenpasta gebruiken is geen probleem. Wanneer u uw gebitsprothese van tijd tot tijd ’s nachts in de schoonmaakazijn legt voorkomt u de aanslag van tandsteen. Mocht dit niet voldoende zijn, laat het dan goed schoonmaken bij uw tandprotheticus. Rob Luijten heeft hier een speciaal schoonmaakapparaat voor.
Tandprothetische Praktijk Rob Luijten

Espakker 1 rood
4847 HD Teteringen
076 - 5715712
info@tpprobluijten.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit