Tandprothetische Praktijk Zembowicz

De praktijk

EXTRA SERVICE  voor klanten die aan huis gebonden zijn om lichamelijke redenen of ziekte en niet naar onze praktijk kunnen komen bieden wij een extra service. Wij vinden dat ook deze klanten met problemen aan de prothese geholpen dienen te worden. Derhalve bieden wij u de service om u  thuis te behandelen. Voor de thuisbezoeken worden geen extra kosten in rekening gebracht.  Wilt u meer weten omtrent deze service belt u ons (0416-320452).

Ook werken wij nauw samen met diverse zorgcentra en verpleeghuizen in de omgeving zoals Waalwijk, Kaatsheuvel, Drunen, Sprang-Capelle, Udenhout, Vlijmen etc. De tandprotheticus komt hier regelmatig om bij de klanten op hun kamer een nieuwe prothese aan te meten of een reparatie uit te voeren.
 
Wij hebben een jarenlange en goede relatie opgebouwd met diverse implantologen, kaakchirurgen en tandartsen. Dat zijn collega´s die tijdens het traject van eigen tanden naar een prothese nodig kunnen zijn.  Daarom kunnen wij u volledig van dienst zijn, ongeacht de behandeling. 
 
Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen. Wij kunnen u er alles over vertellen en u gratis adviseren. Bel ons om contact op te nemen.
 
Bent u al prothese drager? Misschien heeft u dan het idee dat uw prothese nog prima voldoet. Toch is een jaarlijkse controle geen overbodige luxe. Uw kaak kan slinken waardoor de prothese niet meer goed past.
 
Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie voor tandprothetici in Nederland. Via deze link wordt deze site in een nieuw venster geopend waardoor u makkelijk kunt terugkeren naar onze site.
Wij zijn tevens gecertificeerd conform de regelgeving van de stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector (HKZ).
Daarnaast zijn we aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM).
Tandprothetische Praktijk Zembowicz

Hertog Janstraat 1a
5141 KJ Waalwijk
0416320452
info@tppzembowicz.nl
Bezoek website

Eerste prothese (immediaat)

Van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit.
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg.
 
Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).
 
 • Het trekken van tanden en kiezen
 • Het maken van het kunstgebit
 • Het kunstgebit wordt direct geplaatst
 • De eerste dag
 • Wennen aan het kunstgebit
 • Behandelplan
 
Het trekken van de tanden en kiezen
Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal niet in één keer, want dat is een nogal grote ingreep. De tandarts trekt eerst uw kiezen. Uw tanden trekt hij pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van kiezen en tanden zit doorgaans wel enkele weken. In de tussentijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. U zult het dus een tijdje zonder kiezen moeten stellen, met eten is dat een beetje behelpen. Als de wonden nog niet genezen zijn, kunt u het beste zacht voedsel eten. Daarna kunt u langzaam weer proberen te eten wat u normaal gewend bent. Meestal zal uw kauwvermogen wel minder zijn. 
 
Het maken van het kunstgebit 
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt , worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.
 
Het kunstgebit wordt direct geplaatst 
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.
 
De eerste dag 
De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer me opentrekken.En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet meer goed in de mond passen.
De eerste uren na het trekken van de tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door te spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.
 
Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als u pijn houdt. In elk geval niet zomaar een pijnstiller nemen, want van sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden. De tandarts/kaakchirurg spreekt met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.
 
Wennen aan het eerste kunstgebit 
Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.
 
Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.
 
Door tandverlies en het ontbreken van de wortel zal uw kaak gaan slinken, dit is vaak een onopgemerkt proces. De onderkaak slinkt 4 keer zo snel als de bovenkaak. Wanneer de noodprothese (immediaat prothese) erg los gaat zitten kan deze worden aangepast door er een laagje in te leggen. (rebasen)
Tandprothetische Praktijk Zembowicz

Hertog Janstraat 1a
5141 KJ Waalwijk
0416320452
info@tppzembowicz.nl
Bezoek website

Volledige boven- en/of onderprothese

Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van de voortschrijdende slinken van de beide kaakhelften zit zowel het boven als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.
 
Wij bieden graag hulp
Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een "voering" aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is om door  de tandprotheticus een geheel nieuw gebitsprothese te later vervaardigen. 
 
Een gemiddelde behandeling voor een nieuwe prothese duurt 5* weken. Er wordt gestart met een GRATIS en DESKUNDIG onderzoek door de tandprotheticus. De mogelijkheden en wensen worden samen met u besproken.
 
Afspraak 1
Bij de 1ste afspraak gaat u voor de eerste keer happen zodat de vorm van de kaak globaal kan worden beoordeeld.
Afspraak 2
Van de eerste afdruk wordt een kunststof lepel gemaakt. Met deze lepel wordt nogmaals gehapt en toekomstige randen van de prothese worden zorgvuldig opgebouwd.
Afspraak 3
Bij de 3de afspraak wordt bepaald waar de tanden en kiezen komen te staan. Ook de vorm en de kleur worden tijdens deze afspraak, in overleg met u, bepaald.
Afspraak 4
Bij de 4de afspraak wordt de gebitsprothese in was gepast. De klant krijgt de mogelijkheid om de stand van de tanden en de wang- en lipvulling te beoordelen.
Afspraak 5
Na de 4de afspraak en wederzijdse goedkeuring van de prothese, wordt deze omgezet in kunststof.
In deze fase wordt de prothese geplaatst. 

* zijn er aanvullende ingrepen nodig dan duurt de behandeling langer
 1. U komt in aanmerking voor implantaten dan wordt u eerst geholpen door de implantoloog. Na het plaatsen van
     de implantaten komt u na ongeveer 8 weken terug bij de tandprotheticus.
 2. U heeft u nog eigen tanden en kiezen dan gaat u eerst naar de tandarts of kaakchirurg om deze te laten trekken,
     waarna er een tijdelijke prothese wordt geplaatst.

 
Tandprothetische Praktijk Zembowicz

Hertog Janstraat 1a
5141 KJ Waalwijk
0416320452
info@tppzembowicz.nl
Bezoek website

Implantologie

Een loszittend onderkunstgebit is een van de meest voorkomende klachten bij volledig prothese dragers. Als een kunstgebit bestemd voor een onderkaak niet goed blijft zitten, kan Tandprothetische praktijk Zembowicz B.V. in voorkomende gevallen hulp inroepen van een implantoloog. In nauwe samenspraak met de implantoloog kunnen wij in onze praktijk ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft.
 
Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee of vier implantaten voldoende. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn beiden materialen die door het lichaam niet worden afgestoten. Een implantaat heeft een doorsnede van ongeveer 4 millimeter en is 10 tot 16 millimeter lang. De plaatsing gebeurt altijd door een implantoloog onder plaatselijke verdoving bij ons in de praktijk. In speciale gevallen kan het implanteren ook door een kaakchirurgie worden verricht in het ziekenhuis. 
Een implantaat in de bovenkaak is zeldzaam; implantaten in de onderkaak daarentegen komen veelvuldig voor. Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.
 
Wanneer kiezen voor implantaten
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een "normaal" kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek kan Tandprothetische praktijk Zembowicz B.V. vaststellen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zullen wij voor u  een afspraak maken met onze implantoloog. De beoordeling is in zo'n geval dat u implantaten krijgt voordat er een nieuwe prothese voor u gemaakt wordt.
 
Voor het beste resultaat
Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot, roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelig invloed op het succes van het implantaat.
 
De tandprotheticus en implantoloog
De tandprotheticus en implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke, onderlinge afspraken. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een "normaal" kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van de onderprothese zo slecht zijn dat implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit dan simpelweg te los. Door de geslonken kaak is er vaak geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden.
 
Het plaatsen van de implantaten
Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantoloog u om samen een inzicht te krijgen in uw gezondheid. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u hier melden.
 
Vervolgens zal de implantoloog uw mondholte inspecteren. Ook maakt hij een röntgenfoto van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de implantoloog een behandelplan. Dit plan bespreekt hij met u. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen, de implantoloog zal u zo goed mogelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoed wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Na deze ingreep wordt er op de implantaten afdekschroeven geplaatst en de huidige prothese indien noodzakelijk aangepast. Na een ingroeiperiode van ongeveer 8 weken komt u weer terug bij de implantoloog die de ingroei van de implantaat en genezing van de kaak controleert. Tevens zal de implantoloog de afdekschroeven vervangen door drukknoppen.
 
Het maken van de prothese op implantaten
Nadat u de implantaten heeft gekregen, wordt u terugverwacht bij de tandprotheticus. Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe prothese of voor het veranderen van uw nieuwe prothese op implantaten. 
 
Controle
Zowel de implantaten als de gebitsprothese moeten regelmatig worden gecontroleerd of alles nog naar behoren functioneert. De implantoloog en tandprotheticus zullen u daarvoor oproepen na een bepaalde periode.
 
Reiniging is van cruciaal belang
Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw prothese is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog of mondhygiënist om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoonhouden van de prothese en de mondholte.
Tandprothetische Praktijk Zembowicz

Hertog Janstraat 1a
5141 KJ Waalwijk
0416320452
info@tppzembowicz.nl
Bezoek website

PartiŽle en frameprothese

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de gedeeltelijke prothese (een plaatje). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een gedeeltelijke prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de gedeeltelijke prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met een tandarts. Immers de tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de gedeeltelijke prothese.
Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. De tandprotheticus zal dan in samenwerking met de tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.
 
Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
 • de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)
 • de frame prothese
De kunststof plaatprothese
Indicatie:
 • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
 • als noodvoorziening
 • voorloper van de volledige prothese
 • wanneer er financieel geen middelen zijn voor het vervaardigen van een brug of een frameprothese
 
De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.
 
De frameprothese
Indicatie:
als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
als lange termijn oplossing
als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is

 
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.
 
Behandelplan
Het vervaardigen van de gedeeltelijke prothese bestaat over het algemeen uit de volgende stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.
 
Afspraak 1. Intakegesprek
U meldt zich bij uw tandprotheticus om een gedeeltelijke prothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar een tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren.
Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw  gedeeltelijke prothese en dat deze samenwerkt met een tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.
 
Afspraak 2. Eerste afdrukken
De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken.
 
Afspraak 3. Definitieve afdruk
Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de gedeeltelijke prothese bepaald.
 
Afspraak 4. Beetbepaling
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.
 
Afspraak 5. Passen in was
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen. Tevens wordt vastgesteld of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.
 
Afspraak 6. Plaatsen van de prothese
De gedeeltelijke prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.
 
Afspraak 7.  Nacontrole
Na een week vindt er, indien noodzakelijk, een nacontrole door uw tandprotheticus plaats.
Tandprothetische Praktijk Zembowicz

Hertog Janstraat 1a
5141 KJ Waalwijk
0416320452
info@tppzembowicz.nl
Bezoek website

Rebasing en reparatie

Rebasing
In de loop der jaren slinkt uw kaak. Daarom is het raadzaam om iedere twee jaar een controlebezoek af te leggen. Als uw prothese niet meer goed past wordt er een afdruk genomen van de kaak en kunnen wij een voering plaatsen om de prothese weer goed passend te maken. Wij verzoeken u om voor een rebasing een telefonische afspraak te maken. In de meeste gevallen zal dit proces 3 tot 4 uur duren.
 
Reparatie
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen. Wij verzoeken u om telefonisch een afspraak te maken voor een reparatie. In de meeste gevallen kunt er op wachten. Het repareren van uw kunstgebit duurt 30 tot 45 minuten, afhankelijk wat voor reparatie er uitgevoerd dient te worden.
 
Tandprothetische Praktijk Zembowicz

Hertog Janstraat 1a
5141 KJ Waalwijk
0416320452
info@tppzembowicz.nl
Bezoek website

Uitleg nieuwe prothese

Een nieuw kunstgebit
U heeft nu een nieuw kunstgebit, maar u mag niet verwachten dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw kunstgebit kunt doen. Vooral in het begin kan een gebitsprothese nogal wat problemen veroorzaken, zoals pijn, moeilijkheden bij het kauwen en moeilijkheden bij het spreken. Uw tandprotheticus zal proberen u, vooral in die lastige beginperiode, te begeleiden om zodoende het wennen aan uw gebitsprothese te vergemakkelijken.

Een kunstgebit is een hulpmiddel
De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het kauwen en het spreken, maar ook voor uw uiterlijk, de eerste aanblik. Bedenk wel dat een gebitsprothese slechts een hulpmiddel is om de functies van uw eigen tanden en kiezen zo goed mogelijk uit te voeren.

Alle begin is moeilijk
U heeft dan nu een nieuwe gebitsprothese, maar u zult merken dat dit niet meteen echt lekker zit. Het is nieuw, maar vooral anders en daar moet u beslist aan wennen.

Pijn
Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan en op sommige plaatsen misschien wel iets te strak. Daardoor kunnen pijnlijke plekken ontstaan, zogenaamde drukplaatsen. Door kleine en eenvoudige correcties van de tandprothese kan uw tandprotheticus deze pijn wegnemen.
Vijl of schuur nooit zelf aan uw gebitsprothese!

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het nieuwe kunstgebit inhoudt en dat u direct probeert ermee te praten en te eten. Als u pijn heeft, moet u naar de tandprotheticus teruggaan. Indien u vanwege de pijn of de onwennigheid toch heeft besloten de gebitsprothese uit te doen, doe het dan minstens een halve dag voor u naar de tandprotheticus gaat weer in. Anders kan de tandprotheticus niet alle pijnlijke plekken herkennen. Laat u er niet toe verleiden uw oude gebitsprothese weer in te doen. U zult dan natuurlijk nooit aan het nieuwe wennen. Met het nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten.

Eten
De eerste tijd zult u bij het eten misschien pijn hebben. Daar kunt u iets aan doen door alleen zacht en makkelijk voedsel te eten, bijvoorbeeld puree, gehakt of zacht fruit. Later kunt u langzaamaan harder voedsel proberen.

Praten
In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld. Of bepaalde klanken zijn anders. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt veel. Hardop de krant lezen bijvoorbeeld. De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.

Slapen met of zonder tandprothese
Het is het beste om de prothese voor het slapen uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en keizen niet zo'n prettig idee. Doet u dan in ieder geval het kunstgebit in de onderkaak uit. Als u de prothese niet draagt, kunt u het bewaren in een bakje met lauw water of reinigingsmiddel.

Schoonmaken
Net als eigen tanden en kiezen, moet u de gebitsprothese verzorgen. Want als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Op uw kunstgebit, maar ook eronder. Als die niet worden verwijderd, kan op den duur uw tandvlees gaan ontsteken.
Na elke maaltijd moet u uw prothese reinigen, dit kunt u het best doen met behulp van een speciale protheseborstel en water en reinigings gel. Geen tandpasta gebruiken, dit schuurt teveel. Een schoon kunstgebit moet altijd glad aanvoelen.
Als het verwijderen van aanslag met een borstel u niet lukt, gebruik dan een speciaal voor een kunstgebit geschikt reinigingsmiddel. (zie onze verzorgingsproducten) Het gebruik van bruismiddelen is af te raden. Wilt u meer informatie over reinigingsmiddelen voor een gebitsprothese dan kunt u dit altijd navragen bij ons in de praktijk.
Soms kan het voorkomen dat zich tandsteen op het kunstgebit vormt. Dat is erg moeilijk te verwijderen. In dat geval kunt u de prothese een nacht lang in een bekertje met keukenazijn of een speciaal bacterieel reinigingsmiddel onderdompelen.
's Ochtends kunt u dan het tandsteen van de prothese afborstelen. Leg het kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.
Let goed op dat bij het schoonmaken het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt en kapot valt. Laat voor de zekerheid water in de wasbak lopen en maak het kunstgebit schoon boven het water.

Het tandvlees
Niet alleen uw gebitsprothese moet worden schoongemaakt, maar ook het tandvlees waar het kunstgebit op rust. Masseer minstens een keer per dag het tandvlees met een zachte tandenborstel eventueel met wat tandpasta.

Controle
De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Ga er wel mee naar de tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo'n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust nog een keer terug. Bij alles wat niet in de haak is met uw gebitsprothese is de beste oplossing naar uw tandprotheticus gaan. Hij weet precies wat er aan de hand is en wat eraan kan worden gedaan. Afhankelijk van hoelang u al een prothese draagt, zullen geleidelijk uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. Er kan door de tandprotheticus een nieuwe "voering" (rebasing) in het kunstgebit worden aangebracht, waardoor het weer steviger zit

Kleefpasta's, kleefpoeders, voeringen en andere hulpmiddelen
Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders, 'voeringen' op de markt om een gebitsprothese meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt weggenomen. Doe ook nooit watjes onder uw prothese. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Als uw kunstgebit los gaat zitten moet u naar uw tandprotheticus gaan, deze ziet meestal direct wat er aan de hand is en wat en kan u het beste advies geven.

Nacontrole
Na het plaatsen spreekt de tandprotheticus een nacontrole af, meestal na twee weken. Mocht u echter eerder pijnplekken of andere vragen hebben kunt u altijd eerder contact opnemen met de praktijk. Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens eens in de twee jaar naar de tandprotheticus te gaan voor controle. Het is verstandig dit ook echt te doen, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat u het in de eerste instantie niet opvalt. Als u daarom regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Hij kan uw kunstgebit weer passend maken of u op tijd adviseren om een nieuw kunstgebit te laten make, want ook uw kunstgebit kan verslijten. Ook controleert de tandprotheticus of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen vervelende mond-afwijkingen ontstaan.
Tandprothetische Praktijk Zembowicz

Hertog Janstraat 1a
5141 KJ Waalwijk
0416320452
info@tppzembowicz.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Woensdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Donderdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur  


EXTRA SERVICE  voor klanten die aan huis gebonden zijn om lichamelijke redenen of ziekte en niet naar onze praktijk kunnen komen bieden wij een extra service. Wij vinden dat ook deze klanten met problemen aan de prothese geholpen dienen te worden. Derhalve bieden wij u de service om u  thuis te behandelen. Voor de thuisbezoeken worden geen extra kosten in rekening gebracht.  Wilt u meer weten omtrent deze service belt u ons (0416-320452) of vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op. 
Tandprothetische Praktijk Zembowicz

Hertog Janstraat 1a
5141 KJ Waalwijk
0416320452
info@tppzembowicz.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit