Tandprothetische Praktijk den Hartog

De praktijk

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van het kunstgebit.
Daarvoor is hij niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch opgeleid.

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit.
Hierbij bespreekt hij met u persoonlijk uw wensen. De tandprotheticus zorgt voor een perfect passende gebitsprothese.
Hiervoor zijn ongeveer 6 bezoeken nodig, waarin u samen met de tandprotheticus uw nieuwe gebit samenstelt.
Een belangrijke stap hierbij is de proefprothese van was. Hierbij kunt u de pasvorm en het uiterlijk ervan ervaren, en aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

De tandprotheticus vervaardigt naast volledige protheses ook partiele of fameprotheses en overkappingsprotheses op implantaten. In het geval van implantaten heeft u dan niet alleen een perfecte pasvorm maar ook extra zekerheid in zake de bevestiging van uw gebitsprothese. De prothese zit dan nl. vastgeklikt. Ideaal voor een optimaal comfort en een mooi gebit.

Uiteraard zijn ook reparaties en aanpassingen van uw gebitsprothese bij een tandprotheticus in deskundige handen.

Nazorg en garantie zijn voor de tandprotheticus vanzelfsprekend.

Wij zijn aangesloten bij het ONT, de Organisatie voor Nederlandse Tandprothetici.
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Over ons

Bij TPP Den Hartog vervaardigen wij gebitsprotheses in zowel Amsterdam/Buitenveldert en Aalsmeer.
Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses en andere prothetische voorzieningen, zoals implantaat gedragen protheses, partiële en immediaat protheses.
Hiervoor zijn wij niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch opgeleid.

Voor advies of problemen aan uw huidige gebits prothese kunt u altijd vrijblijvend bij ons terecht.
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Implantaten

Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

De verwijzing
De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn. In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een “normaal” kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult, wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven. Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Wanneer worden implantaten toegepast?
Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:
 • bij het ontbreken van een tand of kies,
 • bij het ontbreken van meerdere tanden en kiezen,
 • bij het ontbreken van alle tanden en kiezen.
We beperken ons tot de bespreking van het laatste punt – bij het ontbreken van alle tanden en kiezen – omdat dit betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten. Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een “normale” prothese wel gaat maar dit niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen.

Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.
 • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren
 • Het kaakbot moet gezond zijn
 • Het tandvlees moet gezond zijn
 • U moet gezond zijn.
 • U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen
Welke mogelijkheden bestaan er?
Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:
 • met drukknoppen,
 • met magneten,
 • met een steg, staafje tussen de implantaten.
Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg met u besproken worden.

Het plaatsen van de implantaten.
Deze behandeling bestaat uit verschillende fasen en wel de volgende:
 • Intake, kennismakingsgesprek U wordt ontvangen bij de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waar met u kennis gemaakt wordt en meteen een gezondheidsvragenlijst ingevuld wordt. U heeft al eerder gelezen dat het voor het welslagen van de behandeling noodzakelijk is dat we enig inzicht hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerder tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën worden genoteerd. Na het invullen van deze vragenlijst wordt de mondholte geïnspecteerd en wordt er een röntgenfoto van uw kaken gemaakt. Aan de hand van het onderzoek en de foto word met u besproken wat het te volgen behandelplan is. Wanneer het een implantaatbehandeling betreft die door de zorgverzekeraar vergoed kunnen worden dan zal de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag) formulieren worden ingevuld. Vervolgens wordt de gehele behandelprocedure uitvoerig uitgelegd en worden uw eventuele vragen beantwoord. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Het is raadzaam iemand mee te nemen naar deze behandeling, omdat u plaatselijk verdoofd wordt en u zich na de behandeling een beetje flauw kunt voelen.
 • Eerste fase implantologie Tijdens de eerste fase worden de implantaten 2 of 4 in uw onderkaak geplaatst. Deze behandeling neemt 45 minuten tot een uur in beslag. Er wordt begonnen met een plaatselijke verdoving waarna het tandvlees opengesneden en opzij geschoven wordt. Het bot is nu zichtbaar en wordt indien nodig iets gecorrigeerd, afgevlakt. Vervolgens worden de gaatjes in uw onderkaak geboord waarna het implantaat geplaatst wordt. Als alle implantaten in uw onderkaak staan dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten.
 • Rustperiode Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden, omdat het bot de gelegenheid moet krijgen rond het implantaat vast te groeien. Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de situatie in de mond. Het kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan verder de gehele rustperiode worden gedragen.
 • Tweede fase implantologie Na een rustperiode volgt de tweede fase, waarin een tijdelijke opbouw op het implantaat wordt geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. Hiervoor zal onder plaatselijk verdoving een sneetje in het tandvlees worden gemaakt, waarna het tandvlees rond de opbouw kan genezen.
 • Korte rustpriode Na een korte rustperiode van ongeveer twee weken wordt het schroefje, dat door uw tandvlees heen steekt en waar omheen het tandvlees genezen is, verwijderd. Nu wordt de definitieve opbouw geplaatst waarop het uiteindelijke gebit gemaakt kan gaan worden.
 • Tweede fase implantologie U wordt nu door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg terug verwezen naar de tandprotheticus voor het laten aanmeten van het kunstgebit. De behandeling word afgesloten met een poetsinstructie en een controle als het kunstgebit gereed is en u hiermee geen klachten meer heeft.
 • Het maken van het kunstgebit op implantaten U komt terug bij de tandprotheticus waar 6 afspraken met u gemaakt worden voor het aanmeten van het kunstgebit op implantaten. Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt niet veel met het maken van het “normale” kunstgebit. De tandprotheticus moet er echter wel voor zorgen dat het gebit perfect op de implantaten past en het gebit geen negatieve krachten op de implantaten uitoefent waardoor deze verloren zouden kunnen gaan.
Reinigen van de implantaten, het kunstgebit en de mondholte
Implantaten gaan in principe erg lang mee. Een goede mond en prothese hygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie zal worden uitgelegd welk hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg of mondhygiëniste regelmatig te bezoeken om de implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het reinigen van het kunstgebit en de mondholte.
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Frame- en partiŽle prothese

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. Dit kan bijv.d.m.v. een implantaat of een gedeeltelijke gebitsprothese. Bij het laatste geval zal de tandprotheticus dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Welke soorten gedeeltelijke protheses bestaan er?
 • Partiële plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)
 • Frameprothese (metalen frame)
Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een frame of partiële prothese kan alleen dan door de Tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de frame/partiële prothese werkt de Tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw Tandprotheticus die van het frame/ partiële prothese. Wat is voor u de beste oplossing? Dat hangt af van uw specifieke situatie en wensen.
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Immediaatprothese

Het maken van het kunstgebit.
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt, worden door uw Tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit.  Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.

Het kunstgebit wordt direct geplaatst na het trekken van uw tanden.
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.  Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

Wennen aan het eerste kunstgebit.
Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.

Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.

Controle van de prothese en de mondholte.
De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Ga er wel mee naar uw Tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo’n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust terug. Na verloop van tijd zult u het gevoel hebben dat uw kunstgebit losser is gaan zitten. Doordat de wonden zijn genezen, zijn de kaken iets geslonken en is er ruimte ontstaan tussen de kaak en het gebit. Probeer niet het euvel zelf te verhelpen met kleefpasta of andere middelen. Uw Tandprotheticus zal in dit geval de prothese aanpassen doormiddel van rebasing. Daarbij wordt een nieuw laagje kunststof onder de bestaande prothese gemaakt.
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Vergoedingen

Uw gebitsprothese blijft in het nieuwe zorgstelsel anno 2012 gewoon verzekerd. In de basisverzekering wordt 75 procent van de kosten vergoed. Via een aanvullende verzekering wordt bij de meeste verzekeringen de overige 25 procent volledig of gedeeltelijk vergoed. Vraag er naar bij uw eigen verzekering. Ook een implantaat gedragen gebitsprothese is opgenomen in de basisverzekering. Een tandprotheticus declareert zijn of haar onkosten rechtstreeks bij uw verzekeraar, en draagt zorg voor een goede afhandeling. Tijdens het intakegesprek kunt u de kosten en de vergoeding door uw verzekering met uw tandprotheticus bespreken. Het opvullen van het kunstgebit of het repareren ervan zijn eveneens in de basisverzekering opgenomen. Tussen zorgverzekeraars onderling kunnen behoorlijke verschillen in vergoedingstermijnen en vergoedingen voorkomen. Het is om die reden raadzaam om even in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen, wij zullen u graag alle gewenste informatie geven, of het nodige voor u uitzoeken.

Voor informatie over de ziekenfondswet: College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Veelgestelde vragen

Mijn kunstgebit is gebroken. Wat nu?
Neem direct contact met ons op. U kunt snel bij ons terecht en in veel gevallen kunnen we de reparatie uitvoeren terwijl u wacht. Ga in geen geval zelf lijmen of de porthese bewerken. Dit kan een professionele reparatie onmogelijk maken en uw garantie komt te vervallen.

Waarom moet ik regelmatig mijn prothese laten controleren?
Bij een volledige gebitsprothese (kunstgebit) slinken over verloop van tijd de kaken. De onderkaak slinkt hierbij sneller dan de bovenkaak. Hierdoor kan de gebitsprothese los gaat zitten of klachten veroorzaken. Bij regelmatige controle kunnen problemen worden voorkomen en, indien nodig, de pasvorm worden aangepast (rebasen). Dit is vooral belangrijk, indien tanden en kiezen kort geleden zijn getrokken of wanneer uw gebitsprothese ouder is dan 5 jaar. In het laatste geval kan vervanging van de prothese wenselijk zijn.

Wat is een (gedeeltelijke) prothese?
Een (gedeeltelijke prothese is een uitneembare voorziening ter vervanging van één of meer tanden en kiezen. Een goede oplossing als uw verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat worden vervangen. De prothese kunt u uit de mond nemen. Bruggen, kronen of implantaten niet. Een overkappingprothese is een geheel kunstgebit dat in tegenstelling tot een ‘gewoon’ kunstgebit rust op enkele pijlers (wortels. van uw eigen tanden, kiezen of implantaat.

Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een soort kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingprothese. Lees meer over implantaatprotheses

Worden prothesen van verschillende materialen gemaakt?
Ja, de kunstharsprothese is gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars, waarin de kunsttanden en -kiezen zijn verankerd. De frameprothese is gemaakt van metaal. Op het metaal is een tandvleeskleurige kunsthars aangebracht. Daarop zitten de kunsttanden en -kiezen.

Mijn prothese zit regelmatig te ruim en de tandarts rebased deze dan. Wat is dit?
Dit is opnieuw opmeten en passend maken op de kaak.

Mijn tandarts adviseert een kunstgebit. Heeft u meer informatie over deze grote overstap?
In de folder van ‘eigen gebit naar kunstgebit’ van het Ivoren Kruis leest u meer over deze grote verandering.

Hoe lang duurt het voordat ik een nieuwe prothese heb?
Vanaf het eerste bezoek tot het daadwerkelijk plaatsen werken wij zelfstandig aan uw prothese. Hierbij bespreken wij met u uw persoonlijke wensen. Na enige bezoeken aan onze praktijk beoordelen wij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk. Als alles is goedgekeurd wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit moet u rekenen op ongeveer vijf bezoeken. De kosten van een prothese zal veelal door ons direct bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wij kunnen u hierover nader voorlichten.
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 09:00-17:00
Dinsdag 09:00-17:00
Woensdag 09:00-17:00
Donderdag 09:00-17:00
Vrijdag 09:00-14:00
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Contact

Locatie Aalsmeer

Marktstraat 18
1431 BE Aalsmeer
Tel. 0297-342699
E-mail: info@tppdenhartog.nl
Locatie Amsterdam

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
Tel. 020-6614395
E-mail: info@tppdenhartog.nl
Tandprothetische Praktijk den Hartog

Kastelenstraat 112
1082 EJ Amsterdam
020-6614395
info@tppdenhartog.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit