Tandprothetische Praktijk Ehrismann

De praktijk

Tandprothetische Praktijk Ehrismann wordt geleid door Fred en Sylvia Ehrismann.
“Ik hield in 1973 mijn eerste kunstgebit in handen" vertelt Fred. "Sindsdien is in mijn vak veel veranderd door alle technologische ontwikkelingen. Denk aan de introductie van het klikgebit op basis van kunstwortels in de kaak. Vrijwel iedere patiënt is daar laaiend enthousiast over. Door het klikgebit kunnen ze weer goed kauwen en breeduit lachen. Een klikgebit betekent een toename van de kwaliteit van leven. Mensen vragen zich altijd af waarom ze niet eerder aan een klikgebit zijn begonnen. Ja, in dit vak maak je mensen gelukkig. Dat is toch prachtig?”

“Zo lang wij ons herinneren, zitten we tussen gebitten”, vervolgt Sylvia lachend. "Zowel Fred's vader als de mijne waren tandtechnici. We zijn in 1983 begonnen in Hoofddorp in de Blankenstraat. Na vijf jaar verhuisde de praktijk naar de Parklaan en sinds 1999 zitten we aan de Jadelaan 139.
Iedereen die zijn eigen tanden mist of een plaatje heeft kan bij ons terecht voor advies, aanmeting en onderhoud. Wij helpen mensen die vragen hebben over kunst- of klikgebitten die bijvoorbeeld niet meer zo lekker zitten of die zijn verouderd.

En als u de overstap van het kunstgebit op implantaten overweegt, kunnen wij u daarover adviseren en het hele traject verzorgen, van intake en proefafdrukken, naar de beetbepaling, de proefprothese, de definitieve prothese en de natuurlijk de nacontrole". “Onze praktijk staat bekend om z'n ontspannen, informele sfeer" aldus Fred. "Doordat wij op afspraak werken zult u bij ons geen volle wachtkamer aantreffen. En of het nu om een behandeling gaat of alleen om advies, wij nemen alle tijd voor u. Voor ons is het belangrijk dat u tevreden onze praktijk verlaat. Door onze persoonlijke benadering hebben we in al die jaren nog nooit zonder patiënten gezeten. Onze kwaliteit van werken zoemt zich rond, mensen blijven naar ons toekomen. Daar werken we hard voor".
Tandprothetische Praktijk Ehrismann

Jadelaan 139
2132 XZ Hoofddorp
023-5634449
afehrismann@interestate.nl
Bezoek website

Last van uw kunstgebit?

800.000 mensen met klachten
Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland hebben een kunstgebit.
Zo'n 800.000 hebben al jaren zeer ernstige klachten.
Blaren in de mond, slissen en hoofdpijn zijn een paar van de klachten die kunnen optreden.
Veel van deze mensen hebben de hoop opgegeven dat er nog iets aan te doen is.

De snelle ontwikkelingen in de laatste jaren laten gelukkig een heel ander beeld zien. Bijna niemand hoeft tegenwoordig nog problemen met zijn of haar kunstgebit te hebben.

De Tandprotheticus
De tandprotheticus is een deskundige, die speciaal is opgeleid om volledige tandprotheses bij mensen aan te meten.
Voor een kunstgebit kunt u natuurlijk ook naar een tandarts gaan, maar die is toch meer opgeleid voor het behoud van het natuurlijke gebit. De tandprotheticus maakt de protheses zelf. Hij geeft dat niet uit handen. De tandarts laat het gebit door een tandtechnicus maken. 

Wanneer advies vragen?
Het moment om advies te vragen aan een tandprotheticus is gekomen als één of meer van de volgende punten voor u geldt:
 • U moet plakmiddelen, watjes of rubber inlegvelletjes gebruiken
 • Uw bovengebit valt naar beneden als u uw mond opent
 • U heeft regelmatig kapotte mondhoeken of blaren in uw mond
 • Uw prothese gaat schuiven als u de kiezen op elkaar zet
 • U heeft vaak last van hoofdpijn, oorpijn of kaakpijn
 • U heeft naar uw idee wat te veel rimpels gekregen of een ingevallen gezicht. Bovendien heeft u uw prothese al langer dan zo'n jaar of vijf
Bovenstaande punten zijn alleen nog maar de meest vóórkomende klachten. Komt u eens langs, zo gauw u denkt dat uw prothese de oorzaak van problemen kan zijn. Vanzelfsprekend is het advies gratis.

Klachten oplossen
In veel gevallen zal de tandprotheticus u van uw klachten kunnen afhelpen door een eenvoudige aanpassing van uw prothese.

Soms zal het echter nodig zijn om een nieuwe prothese te laten maken.

 
Tandprothetische Praktijk Ehrismann

Jadelaan 139
2132 XZ Hoofddorp
023-5634449
afehrismann@interestate.nl
Bezoek website

Behandelingen

Uit hoeveel afspraken bestaat de behandeling?
Dit kan per behandelaar iets afwijken, maar normaal gesproken bestaat de behandeling voor het vervaardigen van een nieuw kunstgebit uit 6 afspraken:
 • 1. Intake gesprek en het nemen van de eerste afdrukken Tijdens dit bezoek worden de eerste proefafdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Met deze proefafdrukken kan uw tandprotheticus speciale lepels maken.
 • 2. Definitieve afdrukken Met behulp van de speciaal voor u gemaakte lepels worden de definitieve afdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt. Hiermee worden de randlengte en de pasvorm van uw nieuwe kunstgebit vastgelegd.
 • 3. Beetbepaling Met de beetbepaling kan uw tandprotheticus zien hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond aanwezig is voor de prothese. Ook overlegt hij met u uw esthetische wensen en bepaalt hij samen met u de kleur en de vorm van de te gebruiken tanden. Het is goed om foto's van vroeger mee te nemen, zodat er een natuurlijk eindresultaat ontstaat.
 • 4. Proefprothese Tijdens deze afspraak controleert uw tandprotheticus of de tanden mooi in uw mond staan en of de kiezen goed op elkaar sluiten. De tanden en kiezen staan nog op een wasplaatje, waardoor de pasvorm van de prothese nog niet optimaal zal zijn.
 • 5. Plaatsen van de prothese De prothese is klaar en uw tandprotheticus plaatst deze in uw mond. Hij controleert uw nieuwe kunstgebit op esthetiek en pijnplaatsen. Ook uw spraak wordt gecontroleerd.
 • 6. Nacontrole Uw tandprotheticus controleert de pasvorm en functie van het kunstgebit en zal waar nodig enkele correcties uitvoeren. Na deze laatste controle is de behandeling afgerond en komt u jaarlijks terug voor de reguliere controle.
Een kunstgebit op implantaten
Een kunstgebit dat niet alleen prachtig oogt maar ook perfect past!
Een veel voorkomende klacht bij mensen met een volledig kunstgebit is dat het niet goed blijft zitten. Een tandprotheticus kan u in dat geval een kunstgebit op implantaten adviseren.

Wanneer worden implantaten toegepast?
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u bij het dragen van een gewone prothese klachten blijft houden. Bv. bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken, hierdoor gaat uw prothese losser zitten. Uw tandprotheticus kan beoordelen of aanpassing, vervanging of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. In het laatste geval zal hij u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg. Bij bijna iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen, zij het dat er wel genoeg kaakbot aanwezig moet zijn om het implantaat te verankeren en moet uw tandvlees en kaakbot gezond zijn. Roken en overmatig alcoholgebruik kan het succes van een implantaat nadelig beinvloeden.

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een soort kunstwortel die in de kaak geschroeft wordt (zie afbeelding hiernaast).. Meestal zijn twee tot vier implantaten voldoende om uw kunstgebit goed te kunnen dragen. Een implantaat is ongeveer vier milimeter in doorsnede en tien tot zestien milimeter lang. Het wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst. Uw tandprotheticus en de implantoloog werken nauw samen. Zij maken duidelijke afspraken met elkaar en met u zodat u steeds weet waar u aan toe bent. Meestal bezoekt u eerst uw tandprotheticus en wanneer u instemt om een implantaat te laten plaatsen dan verwijst hij of zij u schriftelijk door naar de tandarts-implantoloog of kaakchirurg waar hij mee samenwerkt. Zodra de implantaten zijn geplaatst kan uw tand-protheticus beginnen met uw prothese.

Verschillende systemen
Er bestaan verschillende verankerings-systemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten, zoals:
 • een systeem met drukknoppen
 • een systeem met een steg (een staafje tussen de implantaten)
 • magneten
Uw tandprotheticus en de implantoloog bespreken met u wat voor u het meest geschikt is.

Het plaatsen van de implantaten
Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken.
 1. intake of kennismakingsgesprek
 2. eerste fase implantologie
 3. rustperiode
 4. tweede fase implantologie
 5. korte rustperiode
 6. terugverwijzing naar uw tandprotheticus
Het maken van het kunstgebit op implantaten
Het maken van het kunstgebit verschilt niet veel met het maken van een "normaal" kunstgebit. Uw tandprotheticus zorgt ervoor dat het gebit perfect op de implantaten past. U maakt met uw tandprotheticus de volgende afspraken:
 1. 1e afdruk
 2. definitieve afdrukken
 3. beetbepaling
 4. proefprothese
 5. plaatsen van de prothese
 6. nacontrole
Goed schoonmaken is van groot belang
Een goede hygiene voor uw mond en kunstgebit is erg belangrijk voor het behoud van de implataten. Tijdens de poetsinstructie leert u hoe u dat het beste kunt doen en waar u op moet letten. Daarnaast is het nodig uw implantaten regelmatig te laten reinigen door bv. een mondhygiëniste.
Tandprothetische Praktijk Ehrismann

Jadelaan 139
2132 XZ Hoofddorp
023-5634449
afehrismann@interestate.nl
Bezoek website

Vergoedingen

De volledige gebitsprothese wordt door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering voor minimaal 75% vergoed. Dat houdt in dat u een eigen bijdrage heeft van 25%.

Naast een eventuele eigen bijdrage moet u rekening houden met uw eigen risico. Indien dit nog niet is opgebruikt, kan uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk bij u in rekening brengen.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar en/of polisvoorwaarden.
Tandprothetische Praktijk Ehrismann

Jadelaan 139
2132 XZ Hoofddorp
023-5634449
afehrismann@interestate.nl
Bezoek website

Contact

Klik op onderstaande kaart voor een routebeschrijving

Map of Jadelaan 139, Graan voor Visch-Zuid, 2132 XZ Hoofddorp
Tandprothetische Praktijk Ehrismann

Jadelaan 139
2132 XZ Hoofddorp
023-5634449
afehrismann@interestate.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit