Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

De tandprotheticus

Wat is een tandprotheticus?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van het kunstgebit. Daarvoor is hij niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch opgeleid. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij met u persoonlijk uw wensen. Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk. Tot de taak van de tandprotheticus behoort ook het geven van voorlichting en advies. Door de meeste zorgverzekeraars wordt een vergoeding gegeven. Nazorg en garantie zijn voor de tandprotheticus een vanzelfsprekende zaak. Uiteraard zijn reparaties en aanpassingen (rebasingen) van het kunstgebit bij hem in bekwame handen.
 

Wanneer kunt u bij een tandprotheticus terecht?


U kunt terecht wanneer:

 • Er pijnklachten zijn.
 • Uw prothese los zit.
 • Uw gezicht veranderd is.
 • Uw prothese regelmatig breekt.
 • Uw prothese gerepareerd moet worden.
 • U advies wil vragen.
 • U problemen heeft met uw kunstgebit, zoals niet meer voldoende kunnen kauwen, moeilijk spreken.
Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Hof van Holland 55
1508 XN Zaandam
075 - 612 5812
info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Jan Steenstraat 8
1741 KE Schagen
0224296508
Info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website

Implantaten

Wat is een implantaat?


Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.
 

De verwijzing


De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn. In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een "normaal" kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult, wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven. Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.
 

Wanneer worden implantaten toegepast?


Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:

 • Bij het ontbreken van een tand of kies.
 • Bij het ontbreken van meerder tanden en kiezen.
 • Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen.

We beperken ons tot de bespreking van de laatste, bij het ontbreken van alle tanden en kiezen, omdat dit volledige betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten.

Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een "normale" prothese wel gaat maar dit zeker niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen. Ook wanneer u al lang een prothese draagt blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.

 • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren.
 • Het kaakbot moet gezond zijn.
 • Het tandvlees moet gezond zijn.
 • U moet gezond zijn.
 • U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen.
 • Daarnaast is het succes percentage van implantaten bij niet rokers hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.


Welke mogelijkheden bestaan er?


Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:

 • Met drukknoppen.
 • Met magneten.
 • Met een steg, staafje tussen de implantaten.

Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door ons met u besproken worden.

Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Hof van Holland 55
1508 XN Zaandam
075 - 612 5812
info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Jan Steenstraat 8
1741 KE Schagen
0224296508
Info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website

Kunstgebitten

Soorten kunstgebitten:Gedeeltelijke gebitsprothese:
Van een gedeeltelijke gebitsprothese wordt gesproken wanneer iemand nog een aantal eigen tanden en kiezen heeft. Een gedeeltelijke prothese die uit metaal bestaat is een frameprothese. Een gedeeltelijke prothese van kunststof is een plaatje. Na controle van de natuurlijke elementen (tanden en kiezen) kan door de tandprotheticus een gebitsvervanging gemaakt worden.

Volledige gebitsprothese:
Sommige mensen hebben onder de gebitsprothese nog een aantal eigen wortels waarop een soort knopje is gemaakt; dit wordt een overkappingsprothese genoemd. Zijn er in het geheel geen eigen tanden meer, dan spreken we over een volledige gebitsprothese. Een volledige gebitsprothese wordt door de tandprotheticus volledig in eigen beheer gemaakt. Ook de nazorg is bij hem in goede handen
 

Wennen aan een nieuw kunstgebit:


In de tandprothetische praktijk is alle aandacht aan de voor u vervaardigde gebitsprothese besteed. Vergeet u echter niet dat uw kunstgebit niet uw eigen tanden zijn, het blijft een vervanging. Wij achten het nuttig u te wijzen op problemen die zich voordoen in de indraagperiode. Heeft u een probleem bij het dragen van het nieuwe kunstgebit, dan hoeft u zich hierdoor niet te laten ontmoedigen. Meestal is dit ongemak door de tandprotheticus eenvoudig op te lossen.

Pijnplekken aan de kaak:
De eerste dagen na het plaatsen van een nieuw gebit is enige gevoeligheid niet ongewoon. Het gebit moet zich nog zetten. De nieuwe prothese kan het tere tandvlees van de kaak irriteren. Hiervoor moet u terug gaan naar de tandprotheticus. Deze pijnklachten verdwijnen meestal niet vanzelf. Door kleine correcties kan de tandprotheticus de pijn verhelpen. Voordat u met pijnklachten komt, moet u de prothese enige tijd gedragen hebben, waardoor de tandprotheticus de plek goed kan zien. Soms zult u voor het verhelpen van een probleem meerdere keren bij hem of haar terug moeten komen. Bij het plaatsen direct na trekken is wondpijn gebruikelijk en kan een gewone pijnstiller nodig zijn. Zorg dat U die in huis heeft, voor het geval dat... Indien U zich met een pijnlijke plek meldt, zorg er dan voor het gebit de voorafgaande 24 uur te dragen.

Spraakmoeilijkheden:
Het is mogelijk, dat u na het plaatsen van de prothese tijdelijk wat spraakmoeilijkheden ondervindt, ook dit is veelal een kwestie van gewenning. Wij adviseren u in dat geval extra te oefenen op woorden en klanken waar u moeite mee heeft. Vooral de S maar ook de T en de D geven in het begin problemen. Oefen Uzelf door het hardop voorlezen van een stuk tekst, train zodoende uw mondspieren.

Eten:
In het begin is elke nieuwe prothese een lastig ding. Het duurt enige tijd voor je ermee kunt kauwen of bijten. Neem niet te grote happen, gebruik zacht voedsel en kauw met de kiezen, aan beide zijden tegelijk. Zo leert u met uw nieuwe prothese om te gaan. In het algemeen geldt, dat u met een prothese nooit extreme dingen kunt doen, zoals de mond wijd openen of de tong ver uitsteken.

Smaak:
In het begin kan de smaak iets veranderd zijn. Deze zal zich na enige tijd echter vanzelf herstellen.

Speeksel:
De speekselvorming raakt door de nieuwe gebitprothese wel eens in de war. Een droge of te vochtige mond is hiervan het gevolg. Dit gaat echter vanzelf weer over.
 

Dagelijks gebruik:


Als de prothese direct na het trekken van tanden of kiezen geplaatst is, dan houdt u de prothese de eerste 24 uur in, dan maakt u de prothese schoon en doet hem weer 24 uur in. Standaard geldt, dat het beter is voor uw kaken om de prothese 's nachts uit te doen. Dit gaat met name op voor uw onderprothese en kan het slinken van uw onderkaak vertragen. Het tandvlees krijgt dan de gelegenheid om 'bij te komen'. Als u het (boven)gebit niet uit doet, wordt goed schoonmaken en masseren van het tandvlees extra belangrijk. U houdt uw kaken in betere conditie door, na het schoonmaken van uw prothese, het tandvlees van de boven- en onderkaak te masseren en te reinigen. Een zachte tandenborstel is hiervoor het meest geschikt. Als u het wel 's nachts uitdoet, bewaar het gebit dan vochtig! Bewaar de prothese in een afsluitbaar bakje met schoon water. Leg een prothese nooit in heet water.
 

Het schoonmaken van de prothese:


Reinigen van de prothese zelf:
De prothese moet na iedere maaltijd goed worden schoongemaakt. Na een paar uur dragen komen er net als bij natuurlijke tanden ook voedselresten en bacteriën op uw gebitprothese. Bovendien kan een kunstgebit verkleuren door nicotine-, thee-, wijnaanslag enz. Maak de prothese schoon terwijl een laagje water in de wasbak staat, of liever nog: boven een handdoek. Deze maatregelen voorkomen breuk bij vallen. U kunt het beste een speciale protheseborstel gebruiken met water of een alledaags reinigingsmiddel speciaal voor een gebitsprothese. In geval van kalkaanslag is wegzetten in huishoudazijn voor een prothese zonder metalen delen een goede oplossing. Maak niet schoon met alcohol van een hoog percentage omdat dit verkleuringen kan veroorzaken. Gebruik nooit heet water of agressieve schoonmaakmiddelen, zoals vloeibaar schuurmiddel en bleekwater. Houdt een onderprothese bij het schoonmaken niet tegelijk bij beide uiteinden vast; men zou ze samen kunnen knijpen. Masseer dan ook uw tandvlees met een zachte borstel om de doorbloeding te bevorderen en zo het slinken van de kaken tegen te gaan.

Reinigen van het tandvlees en mondslijmvliezen:
Ook het tandvlees en mondslijmvliezen moet u goed schoonmaken. Neem hiervoor een zachte tandenborstel met gewone tandpasta. Daarmee masseert u minimaal één keer per dag het tandvlees door kleine heen-en-weergaande bewegingen op het tandvlees te maken. Vergeet het gehemelte niet.

Reinigen van eventueel aanwezige wortels:
De wortels dienen ook minimaal één keer per dag te worden schoongemaakt. Ook weer met een zachte tandenborstel met fluoridehoudende tandpasta. Met kleine bewegingen wordt rondom de wortel schoongemaakt.
 

Controle:


Als uw gebitsprothese los gaat zitten, raadpleeg dan uw tandprotheticus. Gebruik geen kleefpasta of kleefpoeder; het probleem wordt hiermee niet opgelost Ga voor reparaties altijd naar de tandprotheticus, ook als u klachten heeft. Zo voorkomt u ontstekingen. Ook voor een prothesedrager is een regelmatige controle nuttig; vaak zal er niets te doen zijn, soms zal aanpassen of vervangen nodig blijken. Dit is vooral belangrijk, indien tanden en kiezen kortgeleden werden getrokken of als u uw prothese langer heeft dan 5 jaar. Ga in geen geval zelf aan de gang met watten, kleefpasta, voering-laagjes, sigaretten-vloeipapier of iets dergelijks. Dit werkt sneller slinken in de hand. Ga terug naar uw tandprotheticus Zelf lijmen kan een professionele reparatie onmogelijk maken. Bezoek in ieder geval om de twee jaar de tandprotheticus. Hij zorgt ervoor dat de pasvorm en draagcomfort van de prothese zo lang mogelijk optimaal blijven.

 

Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Hof van Holland 55
1508 XN Zaandam
075 - 612 5812
info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Jan Steenstraat 8
1741 KE Schagen
0224296508
Info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website

Openingstijden

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Voor het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 tot 17:00 uur.
Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Hof van Holland 55
1508 XN Zaandam
075 - 612 5812
info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Jan Steenstraat 8
1741 KE Schagen
0224296508
Info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website

Contact

Contactgegevens Schagen

Slijkerman Kunstgebitten

Jan van Steenstraat 8
1741 KE SCHAGEN

Tel. 0224 296508
info@slijkermankunstgebitten

Contactgegevens Zaandam

Slijkerman Kunstgebitten

Hof van Holland 55
1508 XN ZAANDAM

Tel. 075 6125812
info@slijkermankunstgebitten

Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Hof van Holland 55
1508 XN Zaandam
075 - 612 5812
info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk P.G.M. Slijkerman

Jan Steenstraat 8
1741 KE Schagen
0224296508
Info@slijkermankunstgebitten.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit