Schultz Tandprotheticus

De praktijk

Tandprothetische Praktijk Schultz is gevestigd aan de Berlagelaan 97 (oude Rabobankgebouw) in Almelo en aan de Grotestraat 110 in Goor.

Schulz Tandprothetische Praktijk is het enige bedrijf in zijn soort in Hof van Twente. In feite bestaat de onderneming uit 2 afzonderlijke afdelingen.
- Een praktijk die gespecialiseerd is in het aanmeten van kunstgebitten.
- Een tandtechnisch laboratorium waar gebitsprotheses gemaakt worden.
Heeft u problemen met uw kunstgebit of denkt u er aan uw gebit door een prothese te laten vervangen? De specialisten van Schultz staan u graag vrijblijvend te woord
.

U bent bij ons aan het goede adres voor:
 • Volledige prothese
 • Klikgebit (in één dag)
 • Overkappingsprothese op implantaten
 • Overkappingsprothese op wortels
 • Partiële prothese
Schultz Tandprotheticus

Berlagelaan 97
7606 SP Almelo
0546 - 56 80 90
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website
Schultz Tandprotheticus

Grotestraat 110
7471 BS Goor
0547 - 74 40 37
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website

Reparatieservice

Een breuk of een losse tand in uw prothese is zeer vervelend, en gebeurt vaak wanneer het u niet uitkomt.
Wij staan ook dan voor u klaar!
 
Reparaties worden door ons vakkundig verzorgd,  ook wanneer u nog geen klant van ons bent.
 
Klaar terwijl u wacht!
 
Neemt u bij uw bezoek aan onze praktijk wél uw zorgpas en een identiteitsbewijs mee?


Waarschuwing
Laat zelf repareren achterwege.
De meeste lijmsoorten hebben een agressieve werking op het kunststof van uw prothese. Hierdoor kan de prothese dermate worden aangetast dat repareren niet meer mogelijk is. Het repareren van uw prothese kunt u derhalve het beste aan de vakman overlaten.
 

Opmerking
Anders dan bij ongelukjes, zoals het in de wastafel laten vallen van een prothese, wordt u alleen geconfronteerd met  reuken en scheurtjes als uw prothese 'slecht past' of wanneer deze de nodige jaren in gebruik is.
 
Wanneer er sprake is van een 'slechte passing' onstaan piekbelastingen op één bepaald punt in uw prothese waardoor  reuk kan optreden. Ook langdurig gebruik kan leiden tot het optreden van zwakke punten in de prothese die uiteindelijk tot  breuk leiden.
 
Hierbij helpt maar één remedie, een nieuwe prothese. Ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn. Laat uw prothese en de 'passing' regelmatig door ons controleren. Hiervoor kunt u kostenloos bij ons terecht.
Schultz Tandprotheticus

Berlagelaan 97
7606 SP Almelo
0546 - 56 80 90
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website
Schultz Tandprotheticus

Grotestraat 110
7471 BS Goor
0547 - 74 40 37
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website

Producten

We kennen de volgende protheses:
 • Volledige prothese
 • Klikgebit
 • Overkappingsprothese op implantaten
 • Overkappingsprothese op wortels
 • Partiële prothese
Volledige prothese
In principe verloopt het aanmaken van een prothese in welke vorm dan ook altijd volgens een onderstaande procedure. Soms wordt er gebruik gemaakt van aanvullende technieken, afhankelijk van de voorkeur van de tandarts of de tandprotheticus. Voor ieder onderdeel van de procedure wordt een aparte afspraak gemaakt.
 • Maken van de afdruk - dit kan met de conventionele methode door middel van happen in een vloeibaar afdrukmateriaal of met de LavaTM mondscanner
 • De relatiebepaling - de hoogte van de toekomstige prothese wordt bepaald en de plaats van de tanden vastgelegd
 • Passen in was - de tanden en kiezen zijn in een prothese van was opgesteld en de tandprotheticus gaat nu beoordelen of de prothese goed past en of het model en de kleur goed bij u staan
 • Het plaatsen van de prothese - de wasprothese is in het laboratorium omgevormd tot de definitieve kunststof prothese. Bij de patiënt(e) worden resterende tanden verwijderd en wondjes gehecht, waarna de prothese wordt geplaatst
Klikgebit
Iedereen die graag een klikgebit wil, kan nu nog sneller terecht. Door het ontwikkelen van nieuwe implantaten die sneller vast groeien in het kaakbot, is het niet meer nodig 3 maanden of langer te wachten:  ‘s morgens worden de implantaten geplaatst en ‘s middags krijgt u uw nieuwe kunstgebit al in.
 
Met deze nieuwe behandelmethode hebben de patiënten nog minder napijn en gaat het eten met het klikgebit vanaf het eerste moment prima.
 
De implantaten worden geplaatst door een ervaren implantoloog (erkend door nvoi) in nauwe samenwerking met de tandprotheticus. Samen levert dit een kwaliteitsprothese op met de beste nazorg.


Overkappingsprothese op implantaten
Implantaten zijn kunstwortels. Hierop klikt u uw kunstgebit vast. Implantaten zijn in feite kleine schroefjes gemaakt van titanium. De behandeling (5 fasen)
 • Het onderzoek - Het onderzoek bestaat uit een medisch en een tandheelkundig deel.
 • De implantatie - Een gespecialiseerde tandarts of kaakchirurg plaatst het implantaat. Dit is een kleine operatieve ingreep onder plaatselijke verdoving, en duurt 20 tot 90 minuten.
 • De ingroeifase - De implantaten groeien binnen ongeveer 6 weken vast in de kaak.
 • Het plaatsen van het gebit - Uw behandelaar plaatst op uw implantaten een kliksysteem. U klikt het nieuwe kunstgebit hierop vast.
 • De nazorg - Implantaten kunnen tientallen jaren meegaan.Een goede mondhygiëne en regelmatige controles zijn essentiëel voor een lang behoud van uw implantaten.
Overkappingsprothese op wortels
Uw behandelend tandarts heeft besloten bij u niet alle tanden en kiezen te trekken, maar om enkele wortels van uw eigen tanden of kiezen onder het kunstgebit aanwezig te laten blijven. Zo'n kunstgebit wordt een overkappingsprothese genoemd. Voor het vervaardigen van de prothese kan de tandarts u naar een tandprotheticus verwijzen.
Welke voordelen biedt een overkappingsprothese t.o.v. een "gewoon" kunstgebit?
De meeste problemen met een kunstgebit ontstaan door het slinken van de kaken. Omdat het kunstgebit steeds even groot blijft, ontstaat er ruimte tussen het kunstgebit en de kaak. Het kunstgebit zal dus op den duur steeds losser gaan zitten.

Dit slinken van de kaken kan voor een groot deel worden voorkomen wanneer enige wortels van tanden en kiezen in de kaken behouden blijven. Deze wortels werken als een soort pijlers onder het kunstgebit. De druk ten gevolge van het kauwen wordt bij een "gewoon" kunstgebit alleen door de tandeloze kaken opgevangen. Bij een overkappingsprothese wordt die druk voor een belangrijk deel opgevangen door de pijlers onder het kunstgebit. Het gevolg hiervan is dat het slinken van de kaken veel minder snel gaat. Bovendien heeft het kunstgebit door de pijlers meer houvast en steun.

Voorbehandelingen
Voordat de overkappingsprothese kan worden gemaakt, moeten meestal een aantal voorbehandelingen worden uitgevoerd:
 • Het uitkiezen van de pijlers - De tandarts bekijkt eerst welke wortels van uw tanden of kiezen het best zijn te gebruiken als pijlers onder de overkappingsprothese. In veel gevallen zijn dit de wortels van de hoektanden.
 • Het trekken van de kiezen - De volgende stap is meestal dat uw tandarts de kiezen gaat trekken de niet worden gebruikt als pijlers. Let wel: de tanden blijven dus voorlopig nog staan! Daarna krijgen de wonden enige tijd gelegenheid om te genezen.
 • De voorbehandeling van de pijlers - De tanden of kiezen waarvan de wortels als pijlers voor de overkappingsprothese behouden blijven, krijgen meestal een voorbehandeling. Elke wortel heeft binnenin een holte die moet worden gereinigd en gevuld. Dit voorkomt dat er later ontstekingen aan de wortels kunnen ontstaan.
Het maken van de overkappingsprothese
Uw tandarts kan er voor kiezen de overkappingsprothese door een tandprotheticus te laten vervaardigen. De tandarts verwijst u dan naar een tandprotheticus waar hij mee samenwerkt.
 • De tandprotheticus zal dan o.a. de afdrukken maken, het zogenaamde "happen" en de verdere behandeling doen. Waarbij zeer goed gekeken wordt naar de kleur, stand en vorm van de kunsttanden. Als u tevreden bent over de kleur, vorm en de stand van uw eigen tanden, zal men proberen dat na te maken. Als u juist niet tevreden bent, zal de tandprotheticus u hierin advies geven en hij zal proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden. 
 • De laatste fase - Als de overkappingsprothese gereed is, zal de tandprotheticus u terugverwijzen naar de tandarts, deze zal de prothese gaan plaatsen, maar voordat het kunstgebit in de mond kan worden geplaatst, moeten nog twee dingen gebeuren:
  • Eerst worden de tanden en kiezen die als pijlers voor de overkappingsprothese gaan fungeren, tot juist boven het tandvlees afgeslepen. Wat overblijft van zo'n tand of kies is dus eigenlijk alleen de wortel. Het voorbehandelde kanaal wordt afgesloten met een vulling. Daarna worden de overige tanden getrokken en plaatst uw tandarts onmiddelijk daarop aansluitend de overkappings- prothese in uw mond. U hoeft dus niet bang te zijn dat u enige tijd zonder tanden zult zitten. Het voordeel van het direct plaatsen is dat de overkappingsprothese als een soort verband op de wonden zit.U zult na een of twee dagen bij uw tandarts terug moeten komen om uw mond te laten controleren en de eerste klachten te laten verhelpen. De tandarts en de tandprotheticus hebben samen afspraken gemaakt over de nazorg van de prothese. Na verloop van tijd zult u het gevoel hebben dat uw kunstgebit iets losser is gaan zitten. Dat klopt: doordat de wonden zijn genezen, zijn de kaken iets geslonken en is er ruimte ontstaan tussen kaak en kunstgebit. Na een aantal weken, kan het kunstgebit worden aangepast.De tandprotheticus kan een nieuwe laag of "voering" in uw kunstgebit aanbrengen, waardoor het weer steviger zit. U zult dan in de meeste gevallen uw kunstgebit een dag moeten missen.
  • Controle - Het is noodzakelijk dat u, net als iedereen die nog eigen tanden en kiezen heeft, regelmatig voor controle van de pijlers naar uw tandarts gaat. Hij maakt daarover met u afspraken.
 • Extra voorzieningen - Het is mogelijk dat na verloop van tijd blijkt dat uw overkappingsprothese minder houvast heeft dan u had verwacht. Om het houvast te vergroten, is het meestal mogelijk dat uw tandprotheticus extra voorzieningen in de vorm an drukknopjes aanbrengt in de pijlers en in het kunstgebit. Een andere, maar veel duurdere mogelijkheid is dat op de wortels gouden kapjes worden gemaakt, die door een staafje met elkaar worden verbonden. In het kunstgebit brengt de tandprotheticus een huls aan die precies over dit staafje past. Hierdoor kan het kunstgebit als het ware worden "vastgeklikt". Dit systeem kan, net als de drukknopjes, het houvast van de overkappingsprothese aanzienlijk vergroten. In beide gevallen moet soms een geheel nieuwe overkappings prothese worden gemaakt.
 • Gemakkelijke overgang naar een "gewoon" kunstgebit - Een overkappingsprothese heeft in principe dezelfde vorm en afmetingen als een "gewoon" kunstgebit. Daarom kan de overkappingsprothese als de pijlers onverhoopt toch verloren gaan, door middel van een kleine aanpassing eenvoudig worden veranderd in een gewoon kunstgebit. U hoeft dan niet zo lang te wennen aan dit aangepaste kunstgebit omdat er eigenlijk weinig is veranderd en het kunstgebit nog steeds vertrouwd aanvoelt.

Partiële prothese
Indien om welke reden dan ook een gedeelte van een gebit verloren is gegaan is het mogelijk om met een gedeeltelijke of partiële prothese de kauwfunctie en de aanblik van het gebit weer te herstellen.
 
Bij de gedeeltelijke prothese onderscheidt men de plaatprothese en zogenaamd frame.
Bij de plaatprothese worden de kauwkrachten volledig door het tandvlees gedragen. Dat betekent, dat bij het kauwen het tandvlees door de plaatprothese enigzins wordt ingedrukt.
Een frameconstructie is geheel van metaal gemaakt.Op de plaatsen van de kiezen, die moeten worden vervangen, zit een deel kunststof met daarin
de tanden en kiezen. Zo'n constructie met "ankers", die zorgen voor het houvast aan een aantal kiezen, wordt een frame genoemd.
In de kiezen, waaromheen een anker zou komen, waren eerst groeven gemaakt. De steuntjes in het frame vallen daar precies is in. De kauwkrachten worden nu geheel opgevangen door de kiezen en in dit geval de rechter onderhoektand. Doordat het tandvlees niet meer wordt ingedrukt bij het kauwen is een frame veel comfortabeler dan een plaatprothese.
Schultz Tandprotheticus

Berlagelaan 97
7606 SP Almelo
0546 - 56 80 90
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website
Schultz Tandprotheticus

Grotestraat 110
7471 BS Goor
0547 - 74 40 37
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website

Onderhoud

Schoonmaken
Het is belangrijk dat u uw nieuwe kunstgebit na iedere maaltijd goed schoonmaakt. Na een paar uur dragen komen er, net als bij natuurijke tanden, voedselresten en bacteriën op uw kunstgebit. Bovendien kan een kunstgebit verkleuren door icotine, thee, wijn, enzovoort.
 
U kunt uw kunstgebit schoonmaken met een protheseborstel en zeep, of met een speciaal prothesereinigingsmiddel.
Gebruik nooit heet water of agressieve schoonmaakmiddelen zoals vloeibaar schuurmiddel, bleekwater of tandpasta.
 

Masseren
U houdt uw kaken in betere conditie als u elke keer na het schoonmaken van uw kunstgebit, het tandvlees van uw boven- en onderkaak reinigt. Dit kunt u het beste doen met een zachte tandenborstel. Zo masseert u ook uw kaken, wat de doorbloeding bevordert.
 

Dragen
Doe uw kunstgebit, in ieder geval het ondergebit, 's nachts uit. Het inhouden van het kunstgebit kan leiden tot verminderde doorbloeding van het slijmvlies.
Hierdoor slinkt het bot van de onderkaak sneller. Het gevolg is dat uw kunstgebit niet goed meer past en gaat irriteren.


Tip 
Bij het schoonmaken boven een wastafel, kunt u voordat u begint, een laagje water in de wastafel laten staan of er een doekje in leggen.
Zo voorkomt u schade als het kunstgebit valt.


 
Schultz Tandprotheticus

Berlagelaan 97
7606 SP Almelo
0546 - 56 80 90
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website
Schultz Tandprotheticus

Grotestraat 110
7471 BS Goor
0547 - 74 40 37
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 16:30 uur
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 16:30 uur
Woensdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 16:30 uur
Donderdag 09:00 - 12:00 uur 13:00 - 16:30 uur
Vrijdag 09:00 - 12:00 uur  
 
Buiten de openingstijden kunt u bellen met 0546 - 56 80 90
Schultz Tandprotheticus

Berlagelaan 97
7606 SP Almelo
0546 - 56 80 90
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website
Schultz Tandprotheticus

Grotestraat 110
7471 BS Goor
0547 - 74 40 37
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website

Contact

Locatie Almelo
Berlagelaan 97
7606 SP Almelo
Klik
hier voor Google Maps

0546 - 56 80 90
info@tpp-schultz.nl
www.tpp-schultz.nl
Locatie Goor
Grotestraat 110
7471 BS Goor
Klik
hier voor Google Maps

0546 - 56 80 90
info@tpp-schultz.nl
www.tpp-schultz.nl

 
Schultz Tandprotheticus

Berlagelaan 97
7606 SP Almelo
0546 - 56 80 90
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website
Schultz Tandprotheticus

Grotestraat 110
7471 BS Goor
0547 - 74 40 37
info@tpp-schultz.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit