Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

De praktijk

Tandprothetische Praktijk Van der Kooi is een begrip in Friesland. Al vele jaren is de praktijk gevestigd in Dokkum. Opgestart door Klaas Sporrel en in 2006 voortgezet door Andries van der Kooi. Onder zijn leiding is er in 2013 een tweede vestiging geopend in Leeuwarden.

Bij Tandprothetische Praktijk Van der Kooi kunt u terecht voor alle behandelingen op het gebied van protheses, frames, partiële protheses (plaatje), gebitsbeschermers en knarsplaten.

Wanneer u een afspraak maakt voor een nieuwe gebitsprothese, worden uw mond en kaak door de tandprotheticus beoordeeld en bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn. Aan de hand hiervan maken we een behandelplan.
Is er te weinig kaakbot aanwezig, dan komt u wellicht in aanmerking voor implantaten.

Met meer dan 25 jaar ervaring levert Tandprothetische Praktijk Van der Kooi de beste kwaliteit tegen de juiste prijs aan patiënt en tandarts. Bel vrijblijvend voor een afspraak. Wij helpen u graag.

Wesselink Dental in Oosterwolde is uw prothese-specialist. Met meer dan 15 jaar ervaring levert Wesselink Dental de beste kwaliteit tegen de juiste prijs aan patiënt en tandarts.
Bij onze tandprotheticus dhr A. van der Kooi kunt u terecht voor alle behandelingen op het gebied van protheses, frames, partiële protheses (plaatje), gebitsbeschermers en knarsplaten.
Wanneer u een afspraak maakt voor een nieuwe gebitsprothese, worden uw mond en kaak door de tandprotheticus  beoordeeld en bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn. Aan de hand hiervan maken we een behandelplan.
Is er te weinig kaakbot aanwezig, dan komt u wellicht in aanmerking voor implantaten. Implantaten kunnen worden geplaatst door een erkende tandarts/implantoloog en dan zal dhr A. van der Kooi de verdere behandeling weer overnemen. Alles uiteraard in overleg met u.
 
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038 - 422 5066
info@tandprothetiek-zwolle.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde
0516 - 78 50 82
info@wesselinkdental.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden
058 - 2895549
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 - 297585
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website

Implantaten

Draagt u al lang een kunstgebit? Misschien gaat uw gebitsprothese dan wel steeds losser zitten. Dat komt doordat de onderkaak/rand slinkt. Een loszittende gebitsprothese kan pijn veroorzaken. Soms is het een goede oplossing om implantaten te nemen.

Een implantaat is een kunstwortel. Die wordt in de kaak geplaatst op de plek waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Uw kunstgebit wordt op de implantaten bevestigd. Het grote voordeel: de implantaten bieden houvast aan uw gebitsprothese. Die zit voortaan weer goed vast. U heeft voor een compleet gebit slechts twee of vier implantaten nodig.

Kaakchirurg
De tandprotheticus werkt bij aanbrengen van een implantaat samen met een kaakchirurg en een tandarts-implantoloog. De tandprotheticus verzorgt het uitneembare deel, ofwel het kunstgebit. De kaakchirurg of de tandarts-implantoloog plaatst de implantaten in de kaak.

U maakt ongeveer zes afspraken met de tandprotheticus. Die zijn onder meer bedoeld om zorgvuldig het kunstgebit aan te meten op de implantaten.

Nadat de implantaten zijn ingebracht, heeft uw bot twee tot vijf maanden nodig om vast te groeien rond het implantaat. U kunt weer onbezorgd lachen, eten en praten.

Een implantaat is gemaakt van titanium dit wordt niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.
klik

De verwijzing
De tandprotheticus en tandarts- implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen.

In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond en het bespreken van het te volgen behandelplan wordt u verwezen naar de tandarts- implantoloog. Als u geïmplanteerd bent dan zal de tandarts- implantoloog de tandprotheticus inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken.
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038 - 422 5066
info@tandprothetiek-zwolle.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde
0516 - 78 50 82
info@wesselinkdental.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden
058 - 2895549
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 - 297585
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website

Nieuwe prothese

U heeft een nieuw kunstgebit, maar verwacht niet dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw kunstgebit kunt doen. Vooral in het begin kan een gebitsprothese enig ongemak veroorzaken, zoals moeilijkheden bij het kauwen en spreken. Uw tandprotheticus zal u begeleiden om zo snel mogelijk aan uw gebitsprothese te wennen.

Een kunstgebit is een hulpmiddel
De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het kauwen en het spreken, maar ook voor uw uiterlijk, de eerste aanblik. Bedenk wel dat een gebitsprothese slechts een hulpmiddel is om de functies van uw eigen tanden en kiezen zo goed mogelijk uit te voeren.

Pijn
Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan en op sommige plaatsen misschien wel iets te strak. Daardoor kunnen pijnlijke plekken ontstaan, zogenaamde drukplaatsen. Door kleine en eenvoudige correcties van de tandprothese kan uw tandprotheticus deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw gebitsprothese!

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het nieuwe kunstgebit inhoudt en dat u direct probeert ermee te praten en te eten. Als u pijn heeft, moet u een afspraak met de tandprotheticus maken. Indien u vanwege de pijn of de onwennigheid toch heeft besloten de gebitsprothese uit te doen, doe het dan minstens een halve dag voor u naar de tandprotheticus gaat weer in. Anders kan de tandprotheticus niet alle pijnlijke plekken herkennen. Laat u er niet toe verleiden uw oude gebitsprothese weer in te doen. U zult dan natuurlijk nooit aan het nieuwe wennen. Met het nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten.

Praten
In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld. of bepaalde klanken zijn anders. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt veel. Hardop de krant lezen bijvoorbeeld. De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.

Slapen met of zonder gebitsprothese
Het is het beste om de prothese voor het slapen uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en kiezen niet zo’n prettig idee. Doet u dan in ieder geval het ondergebit uit. Als u de prothese niet draagt, kunt u het bewaren in een bakje met water.

Schoonmaken
Net als eigen tanden en kiezen, moet u de gebitsprothese verzorgen. Want als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Op uw kunstgebit, maar ook eronder. Als die niet worden verwijderd, kan op den duur uw tandvlees gaan ontsteken.

Na elke maaltijd moet u uw prothese reinigen, dit kunt u het best doen met behulp van een speciale protheseborstel en water en (vloeibare) zeep. Geen tandpasta gebruiken, dit schuurt teveel. Een schoon kunstgebit moet altijd glad aanvoelen.

Als het verwijderen van aanslag met een borstel en zeep u niet lukt, gebruik dan een speciaal voor een kunstgebit geschikt reinigingsmiddel. Het gebruik van bruismiddelen is af te raden. Reinigingsmiddelen voor een gebitsprothese zijn in elke drogisterij en apotheek te koop en uw tandprotheticus kan u hierover voorlichten.

Soms kan het voorkomen dat zich tandsteen op het kunstgebit vormt. Dat is erg moeilijk te verwijderen. In dat geval kunt u de prothese een nacht lang in een bekertje met keukenazijn leggen. ‘s Ochtends kunt u dan het tandsteen van de prothese afborstelen. Leg het kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.

Let goed op dat bij het schoonmaken het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt en kapot valt. Laat voor de zekerheid water in de wasbak lopen en maak het kunstgebit schoon boven het water, of leg een handdoek in de wasbak.

Tandvlees
Niet alleen uw gebitsprothese moet worden schoongemaakt, maar ook het tandvlees waar het kunstgebit op rust. Masseer minstens een keer per dag het tandvlees met een zachte tandenborstel eventueel met wat tandpasta.

Controle
De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Maak wel een afspraak met de tandprotheticus. Zij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo’n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust nog een keer terug.

Als u problemen heef met uw gebitsprothese is de beste oplossing naar uw tandprotheticus gaan. Afhankelijk van hoelang u al een prothese draagt, zullen geleidelijk uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. Er kan door de tandprotheticus een nieuwe ” voering” (rebasing) in het kunstgebit worden aangebracht, waardoor het weer steviger zit.

Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens eens in de drie jaar naar de tandprotheticus te gaan voor controle. Het is verstandig dit ook echt te doen, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat u het in de eerste instantie niet opvalt. Als u daarom regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Zij kan uw kunstgebit weer passend maken of u op tijd adviseren om een nieuw kunstgebit te laten maken (meestal na 5 tot 8 jaar), want ook uw kunstgebit kan verslijten. Ook controleert de tandprotheticus of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen vervelende mondafwijkingen ontstaan.

Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van het slinken van beide kaakhelften zit zowel het boven- als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met klachten als pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.

De tandprotheticus biedt hulp
Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak worden aangepast. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een “voering” aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en minder los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie.
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038 - 422 5066
info@tandprothetiek-zwolle.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde
0516 - 78 50 82
info@wesselinkdental.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden
058 - 2895549
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 - 297585
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website

Immediaatprothese

Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal zij u verwijzen naar een tandarts.

Nadat de tandarts heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (immediaatprothese).

Voordat uw tandarts uw laatste tanden trekt , worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.
inmediaal
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal drie maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.

Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

De tandprotheticus zal u tijdens het wennen aan deze eerste prothese zo goed mogelijk begeleiden, alle vragen beantwoorden en mogelijke pijnplaatsen verhelpen.
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038 - 422 5066
info@tandprothetiek-zwolle.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde
0516 - 78 50 82
info@wesselinkdental.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden
058 - 2895549
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 - 297585
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website

PartiŽle prothese

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese ( een plaatje). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de partiële prothese.

Het komt steeds vaker voor dat mensen niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden.

De tandprotheticus zal dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

 

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
  1. de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes),
  2. de frame prothese.
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038 - 422 5066
info@tandprothetiek-zwolle.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde
0516 - 78 50 82
info@wesselinkdental.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden
058 - 2895549
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 - 297585
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website

Reparaties

U kunt dagelijks bij ons terecht, zonder afspraak, voor het repareren van uw kunstgebit. Een reparatie kan zelfs worden uitgevoerd terwijl u wacht. We hebben minimaal een half uur nodig om een reparatie uit te voeren, afhankelijk van wat er moet gebeuren.

Als u uw prothese voor 10.00 uur bij ons brengt, is het na 12.00 uur weer klaar. Komt u na 10.00 uur dan is de reparatie na 15.00 uur klaar.

Pasvorm herstellen
Voor het herstellen van de pasvorm van uw kunstgebit, is het noodzakelijk dit eerst met uw tandarts te overleggen. Na goedkeuring van uw tandarts, kunnen wij een afspraak met u maken. Uw prothese is doorgaans in een halve dag, veelal ‘s morgens, weer gereed. Ook hiervoor geldt dat wij uw verzekeringspasje en een legitimatiebewijs nodig hebben om de kosten te kunnen declareren.

gebroken-gebit

Gebitsreparaties in de avond en/of weekend en feestdagen:
Buiten de reguliere openingstijden kunt u ook bij ons terecht voor kunstgebitreparatie, indien wij aanwezig zijn.
Wij zullen dan met u een afspraak maken, wanneer u het beste bij ons langs kunt komen. Alleen noodzakelijke reparaties zullen direct gerepareerd worden, bijvoorbeeld wanneer uw prothese door een breuk niet meer op redelijke wijze gedragen kan worden of wanneer er een tand ontbreekt.
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038 - 422 5066
info@tandprothetiek-zwolle.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde
0516 - 78 50 82
info@wesselinkdental.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden
058 - 2895549
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 - 297585
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website

Openingstijden

Tandprothetische Praktijk van der Kooi Dokkum
Maandag t/m donderdag 08:30 - 16:30


Tandprothetische Praktijk van der Kooi Leeuwarden
Maandag t/m donderdag 08:30 - 16:30
Vrijdag 08:30 - 12:00


Wesselink Dental Oosterwolde
Maandag t/m donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 12:00


Tandprothetiek Zwolle
Maandag t/m donderdag 08:00 - 16:00
Vrijdag 08:00 - 13:00
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038 - 422 5066
info@tandprothetiek-zwolle.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde
0516 - 78 50 82
info@wesselinkdental.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden
058 - 2895549
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 - 297585
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische praktijk van der Kooi Dokkum
Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
Tel: 0519 - 297585
E-mail: info@tppvdkooi.nl

Tandprothetische praktijk van der Kooi Leeuwarden
Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden

Tel: 058 - 2895549
E-mail: info@tppvdkooi.nl

Wesselink Dental Oosterwolde
't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde

Tel: 0516 - 78 50 82
E-mail: info@wesselinkdental.nl

Tandprothetiek-Zwolle
Nieuwstraat 11
8011 TL Zwolle

Tel: 038 - 4225066
E-mail: info@tandprothetiek-zwolle.nl
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038 - 422 5066
info@tandprothetiek-zwolle.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

't Oost 8
8431 LJ Oosterwolde
0516 - 78 50 82
info@wesselinkdental.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Havingastate 11F
8925 AZ Leeuwarden
058 - 2895549
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website
Tandprothetische praktijk Kooi / Wesselink Dental / Tandprothetiek-Zwolle

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 - 297585
info@tppvdkooi.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit