Balans tandtechniek / TPP Stoops

De praktijk


Balans tandtechniek / TPP Stoops

Pablo Picassostraat 103
3544 NX Utrecht
0306701622
mail@balanstandtechniek.nl
Bezoek website

Eerste kunstgebit (immediaat)


Stel, uw tanden hebben op een bepaald ogenblik een dusdanige staat, dat het verstandig is een kunstgebit te nemen. De tandprotheticus meet u in eerste instantie een tijdelijke, mooie prothese aan. Later volgt de definitieve prothese. De tandprotheticus werkt samen met een tandarts/kaakchirurg.

De tandarts/kaakchirurg heeft samen met de tandprotheticus een behandelplan opgesteld om uw tanden en kiezen te trekken. Daarvóór heeft de tandprotheticus al afdrukken van uw tanden en kiezen gemaakt. Die zijn de basis voor het kunstgebit dat hij voor u gaat maken. Hij houdt daarbij rekening met uw specifieke wensen. Denk aan de kleur, stand of vorm van de nieuwe tanden.

Vervolgens gaat u naar de tandarts/kaakchirurg voor het grote moment: de plaatsing van de echte prothese die de tandprotheticus heeft gemaakt. Iedereen weet: een nieuwe prothese zit in het begin nog niet altijd perfect. Er kunnen bijvoorbeeld pijnplaatsen zijn en u heeft misschien moeite met spreken. Daarom wordt onmiddellijk een afspraak met de tandprotheticus gemaakt voor nazorg.
Balans tandtechniek / TPP Stoops

Pablo Picassostraat 103
3544 NX Utrecht
0306701622
mail@balanstandtechniek.nl
Bezoek website

Volledig kunstgebit


Na verloop van tijd kan het nodig zijn uw volledige kunstgebit te vervangen. Vaak is vanwege slinkende kaakranden het kunstgebit losser komen te zitten. U heeft pijn of er ontstaan eet- en spraakproblemen. De tandprotheticus biedt deskundige hulp.

Stel, het probleem wordt veroorzaakt door afgesleten tanden en kiezen. Het is dan het best de hele prothese te vervangen. Als u in overleg met uw tandprotheticus besluit een nieuw kunstgebit te nemen, maakt u afspraken voor een intakegesprek/eerste afdruk, definitieve afdrukken, beetbepalingen, proefprothese, plaatsing van de definitieve prothese en nacontrole.

Nazorg is belangrijk, want u zult tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe gebitsprothese. Vaak is het in het begin bijvoorbeeld moeilijk te kauwen en te praten. Heeft u er last van? Zoek contact met uw tandprotheticus. Hij weet hoe u zo snel mogelijk goed functioneert met uw nieuwe kunstgebit.

Een andere keer is geen vervanging van de volledige prothese nodig om de problemen op te lossen. Neem de persoon bij wie het onder- en bovengebit loszitten, omdat de twee kaakranden zijn geslonken. Dat leidt mogelijk tot pijn, spraakproblemen en slecht kauwen. De tandprotheticus brengt dan bijvoorbeeld aan de binnenzijde van de gebitsprothese een ‘voering’ aan. De prothese sluit weer goed aan op het tandvlees en zit dus niet meer los.
Balans tandtechniek / TPP Stoops

Pablo Picassostraat 103
3544 NX Utrecht
0306701622
mail@balanstandtechniek.nl
Bezoek website

Gedeeltelijk kunstgebit


Niet het hele gebit vervangen, maar slechts één of een aantal tanden of kiezen. Steeds meer mensen hebben nog voldoende gezonde tanden en kiezen om te kunnen volstaan met een gedeeltelijk kunstgebit. De openingen in uw gebit worden dan opgevuld met kunsttanden of -kiezen. Dat zijn gedeeltelijke protheses die passen binnen uw bestaande tanden en kiezen die uitneembaar zijn.

Voor een gedeeltelijk kunstgebit werkt de tandprotheticus nauw samen met uw tandarts. U heeft een verwijzing nodig van de tandarts. De tandarts moet bijvoorbeeld vaststellen dat het gedeeltelijke kunstgebit de eigen tanden en kiezen niet zal belasten. Er zijn twee soorten gedeeltelijke prothesen: de frameprothese en de kunststof plaatprothese met of zonder haakjes.

Het behandelplan bestaat uit een intakegesprek, het maken van de eerste afdrukken van beide kaakdelen, de definitieve afdruk, de beetbepaling, het passen, de plaatsing van de prothese en de nacontrole.
Balans tandtechniek / TPP Stoops

Pablo Picassostraat 103
3544 NX Utrecht
0306701622
mail@balanstandtechniek.nl
Bezoek website

Implantaten


Draagt u al lang een kunstgebit? Misschien gaat uw gebitsprothese dan wel steeds losser zitten. Dat komt doordat de onderkaak/rand slinkt. Een loszittende gebitsprothese kan pijn veroorzaken. Soms is het een goede oplossing om implantaten te nemen.

Een implantaat is een kunstwortel. Die wordt in de kaak geplaatst op de plek waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Uw kunstgebit wordt op de implantaten bevestigd. Het grote voordeel: de implantaten bieden houvast aan uw gebitsprothese. Die zit voortaan weer goed vast. U heeft twee of vier implantaten nodig.

De tandprotheticus werkt hierbij samen met een kaakchirurg en een tandarts-implantoloog. Hij verzorgt het uitneembare deel, ofwel het kunstgebit. De kaakchirurg of de tandarts-implantoloog pláátst de implantaten.

U maakt ongeveer zes afspraken met de tandprotheticus. Die zijn onder meer bedoeld om zorgvuldig het kunstgebit aan te meten op de implantaten.

Nadat de implantaten zijn ingebracht, heeft uw bot twee tot vijf maanden nodig om vast te groeien rond het implantaat. U kunt weer onbezorgd lachen, eten en praten.
Balans tandtechniek / TPP Stoops

Pablo Picassostraat 103
3544 NX Utrecht
0306701622
mail@balanstandtechniek.nl
Bezoek website

Mondhygiëne


Balans Tandtechniek is mede gespecialiseerd in mondhygiëne.
De werkzaamheden worden in dit kader verricht door de ervaren en gediplomeerde mondhygiëniste Chiara Russo.

Handelingen die een mondhygiënist kan uitvoeren:
 • Brengt de mondsituatie in kaart, screent op tandheelkundige afwijkingen en stelt een passend behandelplan op;
 • Maakt gebitsafdrukken, doet bacterieel onderzoek en maakt (in opdracht van de tandarts) röntgenfoto’s;
 • Geeft uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag (zoals duimen) op het gebit;
 • Geeft voorlichting en instructies over gebitsverzorging, zoals het gebruik van tandenstokers, ragers en mondspoelmiddelen;
 • Verwijdert plaque, tandsteen en aanslag en maakt worteloppervlakken glad, zo nodig met behulp van verdoving;
 • Brengt gebitsbeschermende middelen aan, zoals fluoride;
 • Brengt een ‘laklaag’ op tanden en/of kiezen aan en polijst vullingen;
 • Nazorg bij implantaten
 • Bacteriologisch onderzoek (kweek)
 • Vult kleine gaatjes, in opdracht van de tandarts;
 • Bepaalt samen met de patiënt hoe zij hun hele leven lang een gezonde, schone mond kunnen hebben en houden!
Balans tandtechniek / TPP Stoops

Pablo Picassostraat 103
3544 NX Utrecht
0306701622
mail@balanstandtechniek.nl
Bezoek website

Contact


Bezoekadres
Pablo Picassostraat 103
3544 NX Utrecht

 
Balans Tandtechniek Balans Mondhygiëne
mail@balanstandtechniek.nl mondhygiene@balanstandtechniek.nl
   
Openingstijden:
ma t/m do 8.00 - 16.30 uur
vrijdag van 8.00 - 14.30 uur
Openingstijden:
Op afspraak (ook op zaterdag
behandeling mogelijk)
Balans tandtechniek / TPP Stoops

Pablo Picassostraat 103
3544 NX Utrecht
0306701622
mail@balanstandtechniek.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit