Tandprothetische Praktijk Raaff

Behandeling

Hoe verloopt de behandeling?

Intakegesprek voor het bespreken van uw wensen
Tijdens de eerste afspraak bespreken we samen u wensen en nemen we met u alle mogelijkheden door, waarbij de nadruk op uw wensen ligt.
 
Behandeling
Nadat we goed besproken hebben wat uw wensen zijn, gaan we met de behandeling van start. We plannen zes afspraken;
 • Bij de eerste afspraak nemen we de eerste afdrukken.
 • Bij de tweede afspraak nemen we de definitieve afdrukken.
 • Bij de derde afspraak wordt uw beethoogte bepaald.
 • Bij de vierde afspraak is de pasprothese (prothese in was) klaar. Op dat moment zijn nog alle wijzigingen mogelijk (kleur, grootte van de tand, opstelling, etc.)
 • Bij de vijfde afspraak is de prothese klaar.
 • Zesde afspraak: nacontrole
 
Kiest u voor een zgn. klik-prothese dan worden eerst de implantaten geplaatst. U hoeft tijdens deze fase niet zonder tanden te lopen, uw huidige gebit wordt namelijk aangepast met een zachte basis die over uw zojuist geplaatste implantaten valt. Ongeveer zes weken na implanteren (afhankelijk van situatie) kunnen wij van start gaan met uw nieuwe klik-prothese.
 
Onze praktijk is gespecialiseerd in:
 • Bovenprotheses
 • Onderprotheses
 • Volledige protheses
 • Klik-protheses
 • Partiële protheses
 • Frame protheses
 • Reparatie van protheses
 • Het oplossen van pijnproblemen
Tandprothetische Praktijk Raaff

Amsterdamsestraatweg 542
3553 EN Utrecht
030 - 244 48 77
info@praktijkraaff.nl
Bezoek website

Uw nieuwe prothese

Uw nieuwe prothese (uitleg)

Uw nieuwe kunstgebit
U hebt nu een nieuw kunstgebit, maar u mag niet verwachten dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw kunstgebit kunt doen. Vooral in het begin kan een gebitsprothese wat probleempjes veroorzaken, zoals pijn, moeilijkheden bij het kauwen en moeilijkheden bij het spreken. Uw tandprotheticus zal proberen u, vooral in die lastige beginperiode, te begeleiden om zodoende het wennen aan uw gebitsprothese te vergemakkelijken.
 
Een kunstgebit is een hulpmiddel
De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het kauwen en het spreken, maar ook voor uw uiterlijk, de eerste aanblik. Bedenk wel dat een tandprothese slechts een hulpmiddel is om de functies van uw eigen tanden en kiezen zo goed mogelijk uit te voeren.
 
Alle begin is moeilijk
U heeft dan nu een nieuwe gebitsprothese, maar u zult merken dat dit wat anders aanvoelt. Het is nieuw, en daar moet u even aan wennen. Met namen met uw tong zal alles wat anders aanvoelen dit zal snel wennen, ook de nieuwe beethoogte vraagt enige gewenning. U kunt in het begin ook een keer op uw wang of tong bijten, dit is heel vervelend maar gaat vaak snel over.
 
Pijn
Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Pijn is een waarschuwingssysteem van uw lichaam. U moet hierop reageren, blijf hier nooit te lang mee rondlopen. Door kleine en eenvoudige correcties kan uw tandprotheticus deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw gebitsprothese!
 
Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het nieuwe kunstgebit inhoudt en dat u direct probeert ermee te praten en te eten. Als u pijn heeft, bezoek de tandprotheticus dan opnieuw. Als u vanwege de pijn of de onwennigheid toch heeft besloten de gebitsprothese uit te doen, doe deze dan minstens een halve dag voor uw bezoek naar de tandprotheticus weer in. Anders kan de tandprotheticus niet alle pijnlijke plekken herkennen. Laat u er niet toe verleiden uw oude gebitsprothese weer in te doen. U zult dan natuurlijk nooit aan het nieuwe wennen. Met het nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten.
 
Praten
In het begin praat u wat onwennig. De mond is de klankkast van de stem op het moment dat we de klankkast veranderen, verandert ook de klank. Met onze wangen en lippen kan deze ruimte wat veranderen zodat ook de klank weer beter wordt. Ook de positie van de tanden heeft invloed op de klank. Oefenen helpt veel, hardop de krant lezen bijvoorbeeld. De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.
 
Slapen met of zonder tandprothese
Het is het beste om de prothese voor het slapen uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en kiezen niet zo'n prettig idee. Doet u dan in ieder geval het kunstgebit in de onderkaak uit. Als u de prothese niet draagt, kunt u deze bewaren in een bakje met water.
 
Schoonmaken
Net als eigen tanden en kiezen, moet u de tandprothese verzorgen. Want als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Op uw kunstgebit, maar ook eronder. Als deze niet worden verwijderd kan op den duur uw tandvlees ontsteken.
Na elke maaltijd moet u uw prothese reinigen; dit kunt u het beste doen met behulp van een speciale protheseborstel en water en (vloeibare) zeep. Geen tandpasta gebruiken, dit schuurt teveel. Een schoon kunstgebit moet altijd glad aanvoelen.
Als het verwijderen van aanslag met een borstel en zeep u niet lukt, gebruik dan een speciaal voor een kunstgebit geschikt reinigingsmiddel. Het gebruik van bruismiddelen is af te raden. Reinigingsmiddelen voor een gebitsprothese zijn in elke drogisterij en apotheek te koop. Ook uw tandprotheticus kan u hierover voorlichten.
 
Soms kan het voorkomen dat zich tandsteen op het kunstgebit vormt. Dat is erg moeilijk te verwijderen. In dat geval kunt u de prothese een nacht lang in een bekertje met natuurazijn leggen. 's Ochtends kunt u dan het tandsteen van de prothese afborstelen. Leg het kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.
Let goed op dat bij het schoonmaken het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt en kapot valt. Laat voor de zekerheid water in de wasbak lopen en maak het kunstgebit schoon boven het water.
 
Het tandvlees
Niet alleen uw gebitsprothese moet worden schoongemaakt maar ook het tandvlees waar het kunstgebit op rust. Masseer minstens een keer per dag het tandvlees met een zachte tandenborstel, eventueel aangevuld met wat tandpasta.
 
Controle
De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Ga er zo snel mogelijk mee naar de tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo'n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust nog een keer terug.
Bij alles wat niet in de haak is met uw tandprothese is de beste oplossing naar uw tandprotheticus gaan. Hij weet precies wat er aan de hand is en wat eraan kan worden gedaan. Afhankelijk van hoelang u al een prothese draagt, zullen geleidelijk uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. Er kan door de tandprotheticus een nieuwe "voering" (rebasing) in het kunstgebit worden aangebracht waardoor de prothese weer aanzienlijk steviger zit.
 
Kleefpasta's, kleefpoeders, voeringen en andere hulpmiddelen
Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders en 'voeringen' op de markt om een gebitsprothese meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt echter niet weggenomen. Doe ook nooit watjes onder uw prothese, uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Als uw kunstgebit los gaat zitten, maak dan een afspraak met uw tandprotheticus. Hij ziet meestal direct wat er aan de hand is en kan u het beste advies geven.
 
Regelmatig weer terug
Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens eens in de twee jaar naar de tandprotheticus te gaan voor controle. Het is verstandig dit ook echt te doen, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat u het in de eerste instantie niet opvalt. Als u daarom regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Hij kan uw kunstgebit weer passend maken of u op tijd adviseren om een nieuw kunstgebit te laten maken (meestal tussen de vijf en tien jaar), want ook uw kunstgebit kan verslijten. Ook controleert de tandprotheticus of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen vervelende mondafwijkingen ontstaan.
Tandprothetische Praktijk Raaff

Amsterdamsestraatweg 542
3553 EN Utrecht
030 - 244 48 77
info@praktijkraaff.nl
Bezoek website

Klikgebit

Implantologie (klikgebit)

Een loszittend onderkunstgebit is één van de meest voorkomende klachten bij volledige prothesedragers. Als een kunstgebit bestemd voor een onderkaak niet goed blijft zitten, kan Tandprothetische praktijk Raaff de hulp inroepen van een kaakchirurg of tandarts-implantoloog. In nauwe samenspraak kunnen onze praktijk en de kaakchirurg of tandarts-implantoloog ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft.
 
Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee implantaten meestal voldoende. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium. Dit is een materiaal dat door het lichaam niet wordt afgestoten. Een implantaat heeft een doorsnede van ongeveer 4 millimeter en is 6 tot 14 millimeter lang. De plaatsing gebeurt altijd bij de kaakchirurg of tandarts-implantoloog onder plaatselijke verdoving.
Een implantaat in de bovenkaak komt minder vaak voor, terwijl implantaten in de onderkaak daarentegen veelvuldig voorkomen.
Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.
  
 
Wanneer kiezen voor implantaten
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een “normaal”kunstgebit niet  meer tevreden bent en klachten blijft houden. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Onder het tandvlees zit het kaakbot Het kunstgebit schuift over het tandvlees en dit geeft (pijn)klachten. Bij een controlebezoek kan Tandprothetische praktijk Raaff vaststellen of het plaatsen van implantaten nodig is. Wij verwijzen u dan door naar de kaakchirurg of tandarts-implantoloog, die beoordeelt of er voldoende kaakbot aanwezig is om de implantaten in te verankeren.
  
Het plaatsen van de implantaten
De kaakchirurg of tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor het eerste consult. Er wordt een röntgenfoto gemaakt van uw kaken en er wordt bij uw zorgverzekeringsmaatschappij een aanvraag-machtiging gedaan.
Als uw zorgverzekering de machtiging verleent voor het plaatsen van de implantaten, zal een afspraak gemaakt worden voor het implanteren. Op de implantaten worden afdekschroefjes geplaatst en uw huidige prothese kan na 14 dagen aangepast worden, zodat deze prothese tijdens de ingroeiperiode gedragen kan worden. Na de ingroeiperiode van ongeveer 1 maand kan er gestart worden met het aanmeten van de nieuwe implantaat gedragen prothese.
 


Soorten implantaatconstructies
Afhankelijk van de ruimte en de plaats van de implantaten zal de tandprotheticus kiezen uit een staaf-huls constructie of een constructie met Locators (soort drukknoppen).
Tandprothetische Praktijk Raaff

Amsterdamsestraatweg 542
3553 EN Utrecht
030 - 244 48 77
info@praktijkraaff.nl
Bezoek website

PartiŽle- of frameprothese

Partiële- of frame prothese

Een tandprotheticus beperkt zich niet slechts tot het aanmeten en vervaardigen van volledige gebitsprothesen. Ook een partiële prothese (een plaatje) valt onder zijn expertise. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met een tandarts. Immers de tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de partiële prothese.
 
Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden.
De tandprotheticus zal dan in samenwerking met de tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.
 
Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes),
de frame prothese.
 
De kunststof plaatprothese
Indicatie:
 • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
 • als noodvoorziening
 • voorloper van de volledige prothese
 • wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.
 
De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.
 
De frameprothese
Indicatie:
 • als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
 • als lange termijn oplossing
 • als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
 • wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is
 
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.
 
Behandelplan
Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.
 
Afspraak 1. Intakegesprek
U meldt zich bij uw tandprotheticus om een partiële prothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar een tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren.
Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met een tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.
 
Afspraak 2. Eerste afdrukken
De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.
 
Afspraak 3. Definitieve afdruk
Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële prothese bepaald.
 
Afspraak 4. Beetbepaling
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.
 
Afspraak 5. Passen
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen. Tevens wordt vastgesteld of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.
 
Afspraak 6. Plaatsen van de prothese
De partiële prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.
 
Afspraak 7. Controle
Na enkele weken volgt een nacontrole door uw tandprotheticus.
Tandprothetische Praktijk Raaff

Amsterdamsestraatweg 542
3553 EN Utrecht
030 - 244 48 77
info@praktijkraaff.nl
Bezoek website

Controle, rebasing en reparatie

Regelmatige controle

Prothesen
Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een gebitsprothese. Ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken waardoor mensen last hebben van hun gebitsprothese.
 
Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van het voortschrijdend slinken van de beide kaakhelften, zit zowel het boven- als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.
 
Wij bieden graag hulp
Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een "voering" aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn en/of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie.
 
Al met al is regelmatige controle de beste manier om uw gebitsprothese in topconditie te houden en overlast tot een minimum te beperken.

Rebasing
In de loop der jaren slinkt uw kaak. Daarom is het raadzaam om iedere twee jaar een controlebezoek af te leggen. Als uw prothese niet meer goed past wordt er een afdruk genomen van de kaak en kunnen wij een voering plaatsen om de prothese weer goed passend te maken.
 
Als u een afspraak maakt voor rebasen wordt er in de ochtend een afdruk genomen en kunt u aan het eind van de dag de prothese weer ophalen. Houdt u er rekening mee dat u gedurende die dag geen prothese heeft. Wellicht heeft u uw oude prothese nog bewaard zodat u niet zonder prothese zit.

Reparatie
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als er een tand gebroken is, de gebitsprothese gescheurd of gebroken is.
Wij verzoeken u om telefonisch een afspraak te maken voor een reparatie.

Wilt u weten of dit zal worden vergoed? klik dan hier.
Tandprothetische Praktijk Raaff

Amsterdamsestraatweg 542
3553 EN Utrecht
030 - 244 48 77
info@praktijkraaff.nl
Bezoek website

Openingstijden

Openingstijden
 
Maandag t/m donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 14:00
Tijdens bovengenoemde tijden zijn wij ook telefonisch bereikbaar, buiten de genoemde openingstijden heeft u de mogelijkheid om een bericht achter te laten.
Tandprothetische Praktijk Raaff

Amsterdamsestraatweg 542
3553 EN Utrecht
030 - 244 48 77
info@praktijkraaff.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische praktijk Raaff

Gezondheidscentrum Zuilen
Amsterdamsestraatweg 542
3553 EN Utrecht


U kunt bij Tandprothetische praktijk Raaff eenvoudig een afspraak maken door rechtstreeks telefonisch contact op te nemen via ons telefoonnummer. Maar wij bieden u ook de mogelijkheid om buiten onze openingstijden een verzoek tot afspraak te doen. Klik hier om het formulier in te vullen. Aan de hand daarvan zullen wij uiterlijk binnen twee werkdagen contact met u opnemen om een definitieve datum/tijd af te spreken.
Tandprothetische Praktijk Raaff

Amsterdamsestraatweg 542
3553 EN Utrecht
030 - 244 48 77
info@praktijkraaff.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit