Tandprothetische praktijk ten Feld

Gebitsprothese (kunstgebit)

Wie geen eigen tanden en kiezen meer heeft, komt in aanmerking voor een gebitsprothese. We spreken dan van een volledige gebitsprothese, ofwel kunstgebit.

Het  vervaardigen van de volledige gebitsprothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen.
 • 1e afspraak: Intakegesprek en 1e afdrukken
 • 2e afspraak: Definitieve afdrukken
 • 3e afspraak: Beetbepaling.  Bepaling van de kleur, vorm en stand van de tanden en kiezen met u.
 • 4e afspraak: Passen van de wasprothese
 • 5e afspraak: Plaatsen van de volledige gebitsprothese
 • 6e afspraak: Nacontrole
Tandprothetische praktijk ten Feld

Beukenlaan 80
3762 AJ Soest
035-6033444
info@praktijktenfeld.nl
Bezoek website

Uw nieuwe gebitsprothese

Aan elke nieuwe gebitsprothese moet u even wennen. Elke gebitsprothese geeft weer een ander gevoel in de mond.
Overweeg een nieuwe gebitsprothese wanneer uw huidige gebitsprothese:

 1. Ouder is dan 7 jaar.
 2. Zwarte randen vertoont.
 3. Scheuren vertoont.
 4. Spontaan breekt.
 5. Niet meer goed past.
 6. Wanneer bij het dichtbijten de ondertanden voor de boventanden komen te staan en de kiezen elkaar niet goed raken.
 7. Een ingevallen gezicht, toename van rimpels.
 8. Hoofdpijn kunnen signalen zijn.
 9. Pijn tijdens het eten.
 10. Uw mondhoeken zijn rood.
 11. Het klapt tijdens het lachen en praten zomaar naar beneden.

Moeizaam eten
In het begin kan het eten moeizaam gaan. Om te wennen kunt u het beste beginnen met voorzichtig eten. In het algemeen geldt, dat u met uw gebitsprothese geen extreme dingen kunt doen. U kunt dus niet uw mond wijd openen of uw tong ver uitsteken.

Verminderde smaak
Het eten kan in het begin anders smaken. Het duurt niet lang voor u alles weer proeft, zoals u gewend was.

Moeizaam spreken
Na plaatsing van uw gebitsprothese kunt u tijdelijk wat spraakmoeilijkheden ondervinden. Enkele klanken zoals de T, D of S kunnen aan het begin problemen geven. Wij raden u aan wat extra te oefenen op woorden en klanken waar u moeite mee heeft.

Meer of minder speeksel
De speekselvorming kan wel eens in de war raken door een nieuwe gebitsprothese. U kunt een droge of juist een vochtige mond krijgen, dit gaat vanzelf over.

Pijnlijk tandvlees
Er kunnen drukplekken ontstaan, zoals blaren in uw mond. Als dit het geval is maak dan een afspraak met uw tandprotheticus. Als u pijn heeft zonder blaren en dit is na een paar dagen niet over, maak dan ook een afspraak. De tandprotheticus kan de pijn verhelpen door kleine correcties aan uw gebitsprothese aan te brengen.

Pijn aan de kauwspieren
In het begin zult u misschien een lichte spierpijn hebben in de kaken. Doordat uw mond met het nieuwe gebit vaak voller is en de kiezen eerder op elkaar komen. Het is belangrijk om de gebitsprothese in te houden, zodat uw spieren hier snel aan wennen.

Praktische tips

Als u kort geleden een nieuwe gebitsprothese heeft gekregen, al dan niet voor het eerst, dan kan het zijn dat u nog met een aantal vragen zit. Hier volgen enige praktische tips voor het juiste gebruik van uw gebitsprothese die van belang zijn.

1. Doe uw gebitsprothese ’s nachts uit, in ieder geval uw onderprothese. Het inhouden van uw gebitsprothese kan leiden tot een verminderde doorbloeding van het slijmvlies. Hierdoor slinkt het bot van de onderkaak sneller. Het gevolg is dat uw gebitsprothese niet meer goed past en gaat irriteren.

2. Laat uw gebitsprothese minstens om de twee jaar controleren door uw Tandprotheticus. Hij kan ervoor zorgen dat de pasvorm en het draagcomfort van uw gebitsprothese zo lang mogelijk optimaal blijft.

3. Met de jaren verandert het lichaam. Vervang uw gebitsprothese daarom na vijf tot maximaal 8 jaar.

4. Masseer uw onder- en bovenkaak, daarbij extra aandacht aan het gehemelte, minstens een keer per dag. Dit met een zachte tandenborstel en eventueel tandpasta. Dit is goed voor de doorbloeding.

5. Ga voor reparaties of beschadigingen aan uw gebitsprothese altijd naar de Tandprotheticus. Ook als u klachten heeft die worden veroorzaakt door uw gebitsprothese, zoals ontstekingen of pijn, is het verstandig om bij de Tandprotheticus langs te gaan.

6. Maak uw gebitsprothese goed schoon na elke maaltijd. Als u dit doet boven een wastafel kunt u voordat u begint een laagje water in de wasbak laten staan of er een doekje inleggen. Zo verkomt u schade als u het laat vallen. Het schoonmaken is het best met een protheseborstel en groene zeep. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zoals vloeibaar schuurmiddel, bleekwater of tandpasta. Deze materialen kunnen uw gebitsprothese beschadigen en het aanzien nadelig beïnvloeden.

Tandprothetische praktijk ten Feld

Beukenlaan 80
3762 AJ Soest
035-6033444
info@praktijktenfeld.nl
Bezoek website

PartiŽle frameprothese / kunststofprothese

Steeds vaker komt het voor dat mensen een gedeelte van de eigen tanden of kiezen verliest. Dit verlies gaat gepaard met functionele, esthetische, spraak en eet problemen. Ook in deze situaties is het mogelijk een uitneembare gebitsprothese met enkele tanden en kiezen voor u te vervaardigen.
De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Hieronder valt ook de partiële prothese (een plaatje). Ten opzichte van de volledige gebitsprothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot  verschil. Een partiële prothese kan alleen door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de partiële prothese. We onderscheiden twee verschillende partiële protheses:

1. De partiële frameprothese
2. De partiële kunststofprothese met of zonder klammers (haakjes).

Partiële frameprothese

Een frame prothese is een constructie met metalen ankers om de tanden of kiezen waaraan zadels met kunsttanden vastzitten.  Daardoor blijft het frame comfortabel op zijn plaats zitten. Het bestaat een sterke chroomkobalt legering of is van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden of kiezen. 
Het  vervaardigen van de partiële frameprothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen:

1e afspraak: Intakegesprek en eerste afdrukken
2e afspraak: Definitieve afdrukken
3e afspraak: Beetbepaling. Bepaling van de kleur, vorm en stand van de tanden en kiezen
4e afspraak: Passen van de wasprothese
5e afspraak: Plaatsen van de partiële frameprothese
6e afspraak: Nacontrole

Partiële kunststofprothese

Dit is een gedeeltelijke gebitsprothese, geheel van kunststof vervaardigd. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof gedeelte een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Eventueel worden er nog gebogen ankers rond bestaande tanden geplaatst voor meer houvast.
Het  vervaardigen van de partiële kunststofprothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Het vervaardigen van de partiële frameprothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen:

1e afspraak: Intakegesprek en eerste afdrukken
2e afspraak: Definitieve afdrukken
3e afspraak: Beetbepaling. Bepaling van de kleur, vorm en stand van de tanden en kiezen
4e afspraak: Passen van de wasprothese
5e afspraak: Plaatsen van de partiële kunststofprothese
6e afspraak: Nacontrole

Tandprothetische praktijk ten Feld

Beukenlaan 80
3762 AJ Soest
035-6033444
info@praktijktenfeld.nl
Bezoek website

Implantaat

Wat is een implantaat

Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op: niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de gebitsprothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Implantaten zijn klein en hebben een doorsnede variërend van 3,3 tot 4,8 mm en zijn tussen de 6 tot 16 mm lang. Ze zijn ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel.

Waartoe dient een implantaat

Een implantaat- kunstwortel- is niet precies gelijk aan de wortel van uw eigen tand of kies, maar benadert de meeste eigenschappen wel zo dicht mogelijk. Indien uw gebitsprothese onvoldoende houvast heeft op de kaak, zou de mogelijkheid van implantaten overwogen kunnen worden. Uw gebitsprothese zit dan weer vast.
Voor iedereen die met implantaten behandeld zou willen worden is het belangrijk te weten, dat een goede mondhygiëne een voorwaarde is voor langdurig succes.

Waar worden implantaten van gemaakt

Onder de zogenaamde weefselvriendelijke stoffen is titanium het meest geschikte metaal voor het vervaardigen van implantaten, al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Daarom komt het gebruik van titanium in de moderne geneeskunde zeer veelvuldig voor (bijvoorbeeld bij botbreukplaten, kunstgewrichten en pacemakers).
Titanium wordt door het menselijke lichaam volledig geaccepteerd, dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt.

Wanneer kunnen implantaten worden toegepast

Indien u een algemene gezondheid heeft, uw mondhygiëne op pijl is en de kaak er geschikt voor is, kunnen implantaten worden geplaatst. Implantaten kunnen zowel bij jonge als bij oudere mensen worden aangebracht.
Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een ‘normale’ gebitsprothese wel gaat maar dit zeker niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen. Wanneer u al lang een gebitsprothese draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en de gebitsprothese steeds losser gaat zitten. De gebitsprothese schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, dit veroorzaakt telkens vervelende pijn (bijv. tijdens het eten). Wanneer u een afspraak maakt bij de tandprotheticus, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen, voordat hij een nieuwe gebitsprothese gaat aanmeten.
Bij bijna iedereen is het mogelijk implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.

1. Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren.
2. Het kaakbot moet gezond zijn.
3. Het tandvlees moet gezond zijn.
4. U moet een goede gezondheid hebben.
5. U moet bereid zijn de implantaten en de daarop bevestigde gebitsprothese goed te reinigen.
6. Het succes percentage bij niet rokers is hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcohol gebruik kan het succes nadelig beïnvloeden.

Welke mogelijkheden bestaan er

Er bestaan drie verschillende verankeringsystemen om de gebitsprothese vast te zetten over de implantaten:
1. Met drukknoppen
2. Met magneten
3. Met een steg, dit is een staafje tussen de implantaten
Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg met u besproken worden.

Hoe verloopt de behandeling

1. Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een medisch en tandheelkundig deel. Röntgenfoto’s kunnen hulp bieden bij het bepalen of er voldoende bot aanwezig is. Er wordt gekeken welk implantaat geschikt is en hoeveel implantaten nodig zijn.
2. De implantatie
Het plaatsen van een implantaat is een kleine operatieve ingreep. Deze ingreep kan veelal onder plaatselijke verdoving geschieden. Er wordt een opening in het tandvlees gemaakt, vervolgens wordt in het bot een gaatje geboord waar het implantaat precies in past. De ingreep duurt, afhankelijk van het aantal implantaten, meestal 30 tot 90 minuten. Over het algemeen vallen de nabezwaren zoals pijn en zwelling erg mee. Zwelling die na de implantatie ontstaat, kan door het koelen van de wang worden beperkt.
3. De ingroei-fase
Het vastgroeien van de implantaten neemt in de meeste gevallen zes weken tot drie maanden in beslag. Deze tijdsduur is afhankelijk van een aantal factoren, zoals hoeveelheid en kwaliteit van het bot. Na een week worden de hechtingen verwijderd.
4. Nazorg
Een goede mondhygiëne en regelmatige controles zijn essentieel voor een lange levensduur van de implantaten. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben inmiddels aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend kunnen functioneren.

Hoe moet een implantaat verzorgd worden

Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van het implantaat naar het tandvlees. Hiervoor kunt u met een kleine borstel, flosdraad en/ of ragers gebruiken. Indien u deze gebieden zorgvuldig schoonhoudt blijft het tandvlees gezond en sterk, zodat het behoud optimaal is. Daarnaast is het nodig de tandprotheticus en/ of mondhygiënist regelmatig te bezoeken.

Mislukt een implantaat wel eens

Ja, in ongeveer 1,5% (onderkaak) tot 5% (bovenkaak) van de gevallen is er sprake van een mislukking. Het implantaat groeit niet vast of kan na verloop van tijd weer los gaan zitten. In deze gevallen kan het implantaat pijnlijk aanvoelen en zal moeten worden verwijderd. Het kaakbot en het tandvlees genezen normaal. Na drie tot zes maanden kan een nieuw implantaat worden aangebracht.

 

Tandprothetische praktijk ten Feld

Beukenlaan 80
3762 AJ Soest
035-6033444
info@praktijktenfeld.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30

Voor een snelle en vakkundige service kunt u natuurlijk ook terecht bij tandprothetische praktijk ten Feld.
Indien uw gebitsprothese is gebroken, kunt u bellen om een afspraak te maken en deze wordt dezelfde dag nog gemaakt. Vaak is het zelfs mogelijk dat u hier op wacht!
Tandprothetische praktijk ten Feld

Beukenlaan 80
3762 AJ Soest
035-6033444
info@praktijktenfeld.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk ten Feld

Beukenlaan 80
3767 AJ Soest


Tel: 035-6033444
Mobiel: 06-41456161
Fax: 035-6037771
Email: info@praktijktenfeld.nl
Tandprothetische praktijk ten Feld

Beukenlaan 80
3762 AJ Soest
035-6033444
info@praktijktenfeld.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit