Tandprotheticus L. Jobse

De praktijk

De tandprotheticus, specialist voor uw prothese
Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is. Op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frameprotheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten.
 
De behandeling bij de tandprotheticus
Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij/zij met u, uw persoonlijke wensen.
 
Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij/zij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
 
Als alles is goedgekeurd wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit moet u rekenen op ongeveer vijf bezoeken. De kosten van een prothese zal veelal door de tandprotheticus direct bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wij kunnen u hierover nader voorlichten.
 
U kunt contact opnemen met ons als:
  • er pijnklachten zijn
  • uw prothese los zit
  • uw gezicht veranderd is
  • uw prothese regelmatig breekt
  • etc.

Nazorg en garantie zijn voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij geven op geleverd werk één jaar garantie en eventuele aanpassingen achteraf (bijv. pijnplekken) lossen wij kosteloos voor u op. Reparaties en aanpassingen (rebasing) van het kunstgebit zijn dus bij ons in bekwame handen.
 
Wij zijn aangesloten bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Voor u een extra zekerheid aangezien deze organisatie een geschillencommisie kent. Ons registratienummer: 246.

De tandprothetische praktijk bestaat sinds april 1994. Eerst was de praktijk gevestigd in de Blanckstraat te Goes, dichtbij de stenen brug. Sinds maart 1998 is de praktijk gevestigd op de huidige lokatie aan de Vosmaerstraat nr.3 te Goes, op loopafstand van NS-station en bushaltes.
 
Sinds 2002 heeft de praktijk een certificatieschema uitgeven door de stichting HKZ, tevens zijn we ook door de SGVB een erkend leerbedrijf. Verder wordt er veel aan nascholing gedaan. Kortom, van onze kant doen we er alles aan om up-to-date te blijven zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn.
Tandprotheticus L. Jobse

ís Gravenpolderseweg 33
4462 RA Goes
Tel: 0113 - 22 90 21
info@ljobse.nl
Bezoek website

Producten

De prothese

Prothesen

Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een gebitsprothese. Ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken waardoor mensen last hebben van hun gebitsprothese.
 
Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van de voortschrijdende slinken van de beide kaakhelften zit zowel het boven als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.
 
De tandprotheticus biedt hulp
Tijdens het eerste bezoek aan de tandprotheticus worden de persoonlijke gegevens, het prothese verleden, gezondheid, huidige klachten en wensen genoteerd. De tandprotheticus voert bij u een mondonderzoek uit waarna hij met u het behandelplan en daarbij behorende kosten zal bespreken. als u instemt met het behandelingsplan kunnen er afspraken gemaakt worden voor de behandeling.
  • afdruk ( happen )
Bij de eerste behandeling worden er proefafdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Tevens word ruime aandacht besteed aan uw esthetische wensen. Indien u beschikt over foto's van vroeger is het verstandig deze mee te brengen.
  • prothese plaatsen
Na enkele behandelingen wordt de prothese geplaatst. De prothese word gecontroleerd op pasvorm, esthetiek en spraak. Er wordt tevens uitleg gegeven over draaggewoonten en onderhoud van de prothese.
  • Na-controle
Na enige tijd controleert de tandprotheticus de pasvorm en het fuctioneren van de prothese en zal ( indien ) nodig kleine correcties uitvoeren. Na deze controle is het verstandig uw mondholte en de prothese iedere twee jaar bij de tandprotheticus te laten controleren.
 
Reparatie
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen. Reparaties worden door bijna alle zorgverzekeringen 100% vergoed!


Implantaten
Implantaten zijn kunstwortels gemaakt van titanium. Op het moment dat uw kaken zover geslonken zijn dat houvast met de normale prothese niet of nauwelijks te vinden is, dan kan de keuze gemaakt worden implantaten in de kaak te laten plaatsen.
 
Afhankelijk van de noodzaak vergoedt de zorgverzekeraar de implantaatbehandeling. Het plaatsen van implantaten gebeurt bij een implantoloog ( http://www.tandimplantaten.nl/ ).
 
Na behandeling bij de implantoloog zal de tandprotheticus uw nieuwe prothese op implantaten vervaardigen
 
Regelmatig worden er informatiedagen gehouden in samenwerking met implantologen en collegae.

 
Tandprotheticus L. Jobse

ís Gravenpolderseweg 33
4462 RA Goes
Tel: 0113 - 22 90 21
info@ljobse.nl
Bezoek website

Vergoedingen

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.
 
In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

Bij een nieuwe volledige prothese:
Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener van 75%; aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.
De eigen bijdrage voor de patient (zonder aanvullend verzekerd te zijn) voor een volledige gebitsprothese boven en onder is ± € 270,-
 
Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:
Bij een partiële prothese geldt: verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt aan de verzekeraar. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en vergoed dan dat deel waar verzekerde recht op heeft rechtstreeks aan verzekerde.
 
Bij een nieuwe implantaat prothese:
Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener met een wettelijke eigen bijdrage van € 125,- per kaak die door u (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.

Reparatie
Volledige prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering
Partiële prothese wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering
Implantaatprothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering

Rebasing
Volledige prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering
Partiële prothese wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering
Implantaatprothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering
Tandprotheticus L. Jobse

ís Gravenpolderseweg 33
4462 RA Goes
Tel: 0113 - 22 90 21
info@ljobse.nl
Bezoek website

Veelgestelde vragen

Hier treft u de meest gestelde vragen aan onze praktijk. Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, stel deze dan per e-mail.

Hoe vaak moet ik op controle?
Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens eens in de drie jaar naar de tandprotheticus te gaan voor controle. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat u het in de eerste instantie niet opvalt. Als u daarom regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Hij kan uw kunstgebit weer passend maken of u op tijd adviseren om een nieuw kunstgebit te laten maken (meestal na een jaar of acht), want ook uw kunstgebit kan verslijten. Ook controleert de tandprotheticus of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen vervelende mond-afwijkingen ontstaan.

Hoe kan het beste mijn prothese schoonmaken?
Het is belangrijk dat u uw prothese naar iedere maaltijd goed schoonmaakt. Na een paar uur dragen komen er, net als bij natuurlijke tanden, voedselresten en bacteriën op uw prothese. Bovendien kan een kunstgebit verkleuren door nicotine, thee, wijn, enz. U kunt een kunstgebit schoonmaken met een tandenborstel of speciale protheseborstel en zeep, tandpasta (zonder schuurmiddel) of speciaal prothese reinigingsmiddel. Gebruik nooit heet water en chemische  of agressieve reinigingsmiddelen zoals vloeibaar schuurmiddel, bleek of bruistabletten. Deze middelen kunnen uw gebitsprothese beschadigen en het aanzien nadelig beïnvloeden.
Tip: voorkom schade: als u uw kunstgebit boven een wastafel schoonmaakt, kunt u voordat u begint, een laagje water in de wastafel laten staan of er een doekje inleggen. zo voorkomt u schade als het kunstgebit valt.
Masseer uw kaken regelmatig
U houdt uw kaken in betere conditie als u elke keer na het schoonmaken van uw kunstgebit, het tandvlees van de boven- en onderkaak masseert en reinigt. Dit kunt u het beste doen met een zachte tandenborstel.

Wordt een prothese vergoed?
Bij de meeste zorgverzekeringen krijgt iedereen met een prothese al vanuit het basispakket een vergoeding van minimaal 75% van de totale kosten. Of u meer vergoed krijgt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Moet ik mijn gebit uitdoen tijdens het slapen?
Ja, dat is het beste. U kunt op deze manier uw kaak rust geven. De kaak kan dan weer goed doorbloeden omdat deze overdag wordt afgesloten door de prothese. Ook kunnen mensen 's nachts tandenknarsen, als de prothese uit is zal uw de kaak minder belasten en zal deze minder snel slinken.

Is pijn bij een nieuwe prothese normaal?
Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan en op sommige plaatsen misschien wel iets te strak. Daardoor kunnen pijnlijke plekken ontstaan, zogenaamde drukplaatsen. Door kleine en eenvoudige correcties van het kunstgebit kan uw tandprotheticus deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw gebitsprothese!
Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het nieuwe kunstgebit inhoudt en dat u direct probeert ermee te praten en te eten. Als u pijn heeft, moet u naar de tandprotheticus teruggaan. Indien u vanwege de pijn of de onwennigheid toch heeft besloten de gebitsprothese uit te doen, doe het dan minstens een halve dag voor u naar de tandprotheticus gaat weer in. Anders kan de tandprotheticus niet alle pijnlijke plekken herkennen.

Is het gebruik van kleefpasta's etc. goed?
Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders, 'voeringen' op de markt om een gebitsprothese meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt weggenomen.
Als uw kunstgebit los gaat zitten moet u naar uw tandprotheticus gaan, deze ziet meestal direct wat er aan de hand is en wat en kan u het beste advies geven.

 
Tandprotheticus L. Jobse

ís Gravenpolderseweg 33
4462 RA Goes
Tel: 0113 - 22 90 21
info@ljobse.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:00 - 17:00 uur
Woensdag 08:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:00 - 12:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Telefonisch bereikbaar:
Tijdens de bovengenoemde openingstijden via 0113 - 22 90 21

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.
Tandprotheticus L. Jobse

ís Gravenpolderseweg 33
4462 RA Goes
Tel: 0113 - 22 90 21
info@ljobse.nl
Bezoek website

Contact

Tandprotheticus L. Jobse
Vosmaerstraat 3
4461 HT - Goes
Klik hier voor Google Maps

Tel: 0113 - 22 90 21
info@ljobse.nl
www.ljobse.nl
Tandprotheticus L. Jobse

ís Gravenpolderseweg 33
4462 RA Goes
Tel: 0113 - 22 90 21
info@ljobse.nl
Bezoek website

Aanbevolen door Tandprotheticus L. Jobse

Renew gebitsreiniger 200gr
€ 14,10

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit