Tandprothetische Praktijk A. van der Pool

De praktijk

Mijn opleiding
Gediplomeerd tandprotheticus, gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen en andere prothetische voorzieningen. Wij zijn al meer dan 50 jaar een begrip in Gouda.

Wat is een tandprotheticus?
Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van een kunstgebit. Hij is niet alleen technisch maar ook medisch-biologisch opgeleid en heeft de kennis in huis om het vervangende kunstgebit te maken dat precies bij u past. Uiteraard wordt gewerkt met de nieuwste technieken en materialen voor het beste eindresultaat.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
 • Advies en informatie
 • Beoordeling van de huidige prothese en mondholte
 • Reparatie en aanpassing van het kunstgebit
 • Vernieuwing van een kunstgebit
 • Advies en informatie gedeeltelijk kunstgebit, plaatje, frameprothese
 • Beoordeling van kunstgebit op implantaten
 • Nazorg

Wij zijn aangesloten bij:

Tandprothetische Praktijk A. van der Pool

Nansenstraat 44
2806 HM Gouda
0182 - 51 89 80
a.pool@kpnmail.nl
Bezoek website

Behandeling

De tandprotheticus weet alles van uw kunstgebit
Een kunstgebit dat prachtig oogt en vooral ook comfortabel draagt; dat is een waar kunstwerk. Als u een kunstgebit nodig heeft of op dit moment een slecht passend of verouderd kunstgebit bezit, dan is de tandprotheticus de persoon die u kan helpen. U kunt nu zonder verwijzing een afspraak maken. Gun uzelf een gebit om in te lijsten, een lach die gezien mag worden en de oplossing die pijn en ongemakken verhelpt.

Wat is een tandprotheticus?
Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van een kunstgebit. Hij is niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch opgeleid en heeft de kennis in huis om het vervangende kunstgebit te maken dat precies bij u past. Uiteraard wordt gewerkt met de nieuwste technieken en materialen voor het beste eindresultaat.

Waarvoor kunt u bij de tandprotheticus terecht?
 • advies/informatie
 • beoordeling van de huidige prothese en mondholte
 • reparatie en aanpassing van het kunstgebit
 • vernieuwing van een kunstgebit en gedeeltelijk kunstgebit, plaatje
 • een kunstgebit op implantaten, klikgebit
 • nazorg.
Zo werkt de tandprotheticus
Een tandprothetische praktijk bestaat meestal uit een aantal mensen, waaronder de tandprotheticus, een tandtechnicus en eventueel een secretaresse. De tandprotheticus is zelf verantwoordelijk voor het geleverde kunstgebit en zal al zijn mensen aansturen om een zo goed mogelijk product af te leveren. Het grote voordeel voor u is, dat deze mensen zich onder één dak bevinden en zeer accuraat en snel kunnen handelen. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van het kunstgebit werkt de tandprotheticus zelf of samen met zijn tandtechnicus aan uw nieuwe kunstgebit.

Uit hoeveel afspraken bestaat de behandeling?
Dit kan per behandelaar iets afwijken, maar normaal gesproken bestaat de behandeling, voor het vervaardigen van een nieuw kunstgebit, uit zes afspraken.
 1. intake gesprek en het nemen van de eerste afdrukken
 2. maken van de defi nitieve afdrukken
 3. bepalen van de beethoogte en stand van de tanden
 4. beoordeling van de proefprothese
 5. plaatsen van het kunstgebit
 6. nacontrole.
1. Intake gesprek en het nemen van de eerste afdrukken
Tijdens dit bezoek worden de eerste proefafdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Met deze proefafdrukken kan uw tandprotheticus speciale lepels maken.

2. Definitieve afdrukken
Met behulp van de speciaal voor u gemaakte lepels worden de definitieve afdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt. Hiermee worden de randlengte en de pasvorm van uw nieuwe kunstgebit vastgelegd.

3. Beetbepaling
Met een beetbepaling kan uw tandprotheticus zien hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond aanwezig is voor de prothese. Ook overlegt hij met u uw esthetische wensen en bepaalt hij samen met u de kleur en vorm van de te gebruiken tanden. Het is goed om foto’s van vroeger mee te nemen, zodat er een natuurlijk eindresultaat ontstaat.

4. Proefprothese
Tijdens deze afspraak controleert uw tandprotheticus of de tanden mooi in uw mond staan en of de kiezen goed op elkaar sluiten. De tanden en kiezen staan nog op een wasplaatje, waardoor de pasvorm van de prothese nog niet optimaal zal zijn.

5. Plaatsen van de prothese
De prothese is klaar en uw tandprotheticus plaatst deze in uw mond. Hij controleert uw nieuwe kunstgebit op esthetiek en pijnplaatsen. Ook uw spraak wordt gecontroleerd.

6. Nacontrole
Uw tandprotheticus controleert de pasvorm en functie van het kunstgebit en zal waar nodig enkele correcties uitvoeren. Na deze laatste controle is de behandeling afgerond en komt u jaarlijks terug voor de reguliere controle.
Tandprothetische Praktijk A. van der Pool

Nansenstraat 44
2806 HM Gouda
0182 - 51 89 80
a.pool@kpnmail.nl
Bezoek website

Klikgebit

Wat is een implantaat?

Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst.
Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen stonden.
Meestal wordt niet voor iedere tand een implantaat geplaatst.
Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee tot vier implantaten voldoende.
Een implantaat wordt meestal gemaakt van zuiver titanium en heeft een keramische buitenlaag.
Dit zijn beide materialen die het lichaam niet afstoot.
Een implantaat heeft een doorsnee van ongeveer 4 milimeter en is 10 tot 16 milimeter lang.
Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst.

Wanneer kiezen voor implantaten
 • Indien de kaak zodanig geslonken is dat een gewone prothese geen houvast meer heeft.
 • Als door een zeer scherpe kaakwal de prothese altijd pijn doet.
 • Als door slinking van de kaak de prothese op een zenuw drukt.
 • Als door botknobbels geen gewone goed functionerende prothese gemaakt kan worden.
Op de implantaten wordt een klikgebit geplaatst, dit verzorgen wij ook voor u.
Komt u in aanmerking voor implantaten en/of een klikgebit; wij regelen gratis de aanvraag voor u.
Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden.De implantoloog onderzoekt bij de eerste gratis afspraak of er bezwaren tegen implanteren zijn.
In bijna 100% van de gevallen is er geen onoverkomelijk probleem.
Tandprothetische Praktijk A. van der Pool

Nansenstraat 44
2806 HM Gouda
0182 - 51 89 80
a.pool@kpnmail.nl
Bezoek website

Tarieven

Met onze tarieven zijn wij zowel gebonden aan de wettelijke regelingen, als de vergoedingen van uw zorgverzekeraar.
Iedereen in Nederland heeft een wettelijk verplicht eigen risico. Een eigen risico houdt in dat u een deel van de jaarlijkse kosten voor medicijnen en zorg zelf moet betalen. In 2024 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,- per persoon. Dit eigen risico is een minimum vereist bedrag.

Daarnaast hebben zorgverzekeraars maximumtarieven voor de techniek/materiaalkosten vastgesteld. Dit betekent dat verschillende zorgverzekeraars, voor dezelfde behandelingen, verschillende vergoedingen verstrekken. Uw verzekering valt uiteen in een basis en aanvullende verzekering. De meeste vergoedingen komen uit de aanvullende tandartsverzekering. Een uitzondering daarop zijn de volledige protheses, deze worden vergoed uit de basisverzekering. Welke behandelingen worden vergoed, en de hoogte daarvan verschilt dus per verzekeringsmaatschappij en per pakket.

Regelgeving eigen bijdrage en eigen risico in 2024
De zorgverzekeraars (en overheid) hanteren bij vergoedingen een aantal inhoudingen. Elk jaar zijn deze inhoudingen aan veranderingen onderhevig. Hieronder wordt een uitleg gegeven over de huidige regels (2024).
 
 • Wettelijk eigen risico Elke verzekerde vanaf 18 jaar heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u het eerste deel van de zorg die u ontvangt, zelf betaalt. In 2024 is dit € 385,-. Heeft u het wettelijke eigen risico nog niet bereikt in het lopende jaar dan wordt het nog openstaande bedrag van de vergoeding gehaald.
 • Vrijwillig eigen risico Buiten het wettelijke eigen risico heeft u mogelijk een vrijwillig eigen risico. Heeft u het vrijwillig eigen risico nog niet bereikt in het lopende jaar dan wordt het nog openstaande bedrag van de vergoeding gehaald (dit heeft alleen betrekking op vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen).
 • Eigen bijdrage Op de vergoeding van een volledige prothese wordt de wettelijke eigen bijdrage ingehouden. Voor een volledige prothese is dit 25% (ongeveer € 150,- per boven- of onder prothese).
 •  Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
 •  Een tegelijkertijd vervaagde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en !0%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8*%. 
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

  Reparaties en aanpassingen aan een volledige prothese worden 90% vergoed uit de basisverzekering, ook hiervoor geldt het wettelijke eigen risico.

 Indien u een aanvullende (tandpolis) heeft wordt de eigen bijdrage mogelijk vergoed uit de aanvullende verzekering met in achtneming van het vrijwillig eigen risico. Vraag u       zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarde.

Omdat genoemde inhoudingen door zorgverzekeraars, overheid of door u zelf (aanvullende polis) aan veranderingen onderhevig zijn, is de behandeldatum (bij protheses de plaatsingsdatum) waarop de behandeling is uitgevoerd of de prothese geplaatst is leidend voor de dan geldende regels. Dit kan afwijken van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de intake
Tandprothetische Praktijk A. van der Pool

Nansenstraat 44
2806 HM Gouda
0182 - 51 89 80
a.pool@kpnmail.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 09:00 - 17:00 uur
Dinsdag 09:00 - 17:00 uur
Woensdag 09:00 - 17:00 uur
Donderdag 09:00 - 17:00 uur
Vrijdag 09:00 - 12:30 uur
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
Tandprothetische Praktijk A. van der Pool

Nansenstraat 44
2806 HM Gouda
0182 - 51 89 80
a.pool@kpnmail.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk A. van der Pool

Nansenstraat 44
2806 HM Gouda
0182 - 51 89 80
a.pool@kpnmail.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit