Tandprothetische Praktijk Blomjous

Een persoonlijke benadering

U heeft een gebitsprothese nodig?
U bent zeker niet de enige! Ruim 3 miljoen Nederlanders dragen een volledig of gedeeltelijk kunstgebit.

Maar lang niet altijd past deze, met alle kleine en grotere ongemakken van dien.
Een persoonlijke en zorgvuldige benadering is daarom voor Sergio Blomjous  van het allergrootste belang.
U wilt dat uw gebitsprothese comfortabel zit en dat het resultaat er mooi en natuurlijk uitziet.

Maakt u voor een perfecte gebitsprothese in Numansdorp een afspraak bij Tandprothetische Praktijk Blomjous voor een gratis advies of intakegesprek.
Samen met u stellen wij een behandelplan op.
Een stralende lach die jarenlang meegaat, hoeft helemaal niet duur te zijn. Samen met u zijn wij toegewijd aan een mooi resultaat.

 
Tandprothetische Praktijk Blomjous

Burg. de Zeeuwstraat 61-B
3281 AE Numansdorp
0186 - 657 558
tppblomjous@gmail.com
Bezoek website

Behandelingen

Kunstgebitten, klikgebitten en implantaten in Numansdorp
U zoekt een perfect passend kunstgebit, kunstgebit of implantaten in Numansdorp? Bij ons bent u aan het juiste adres!
Wij zijn niet alleen de aangewezen praktijk om u van een kunstgebit, prothese op implantaten in Numansdorp te voorzien. Ook na de behandeling staan wij u bij. Het hele traject van intake tot nazorg begeleiden wij u.
Alvorens te beginnen aan een nieuwe gebitsprothese wordt er eerst gekeken of uw huidige gebitsprothese aan vervanging toe is en krijgt u informatie over het verloop van het maken van een nieuwe gebitsprothese.

Het maken van een nieuw gebit is niet één keer happen en dan klaar, het aanmeten van een gebitsprothese verloopt in een aantal stappen.
In totaal komt u vijf keer in de praktijk:
 1. 1ste afdrukken
 2. Precisie afdrukken
 3. Positie van de bovenkaak t.o.v. de onderkaak beoordelen, tanden & kiezen uitzoeken
 4. Prothese beoordelen op esthetiek & functionaliteit
 5. Afleveren van de prothese en gebruikinstructies
Tijdens stap 4, de prothese beoordelen op esthetiek & functionaliteit kunt u op uw gemak, kritisch bekijken wat we hebben gedaan. Dit kan eventueel in bijzijn van een familielid, een prothese wordt pas afgemaakt als u tevreden bent met wat u in de spiegel ziet! Veel mensen zijn bang voor negatieve veranderingen in het uiterlijk met een nieuwe gebitsprothese, ik kan u verzekeren dat dit niet het geval is.

Gedeeltelijke gebitsprothese:
Het maken van een gedeeltelijke gebitsprothese verloopt iets gemakkelijker dan het maken van een nieuwe volledige gebitsprothese. Het is niet altijd nodig om precisie afdrukken te maken en het beoordelen hoe iemand dichtbijt is -door het hebben van eigen tanden & kiezen- vaak een stuk eenvoudiger.
Als het gaat om een vervanging van de voortanden is het altijd raadzaam om de prothese, voor het afmaken eerst te beoordelen op de esthetiek.
Voor het aanmeten van een gedeeltelijke gebitsprothese komt u zo'n 2 á 3, soms 4 keer in de praktijk.

Noodprothese:
Als bij u alle tanden & kiezen getrokken moeten worden krijgt u een noodprothese.
Het aanmeten van deze gebitsprothese wordt gedaan als u uw eigen tanden & kiezen nog heeft, op deze manier zit u niet zonder tanden. Afhankelijk van de hoeveelheid tanden & kiezen die uit uw mond worden gehaald, krijgt uw te horen hoe vaak u moet terug komen voor het aanmeten. Het laten trekken van de tanden & kiezen kan gedaan worden door één van de met ons samenwerkende tandartsen, door uw eigen tandarts of onder algehele narcose door de kaakchirurg in het gebeuren.
Door het trekken van de tanden & kiezen zal uw kaakbot gedurende 8 tot 12 maanden fors slinken en moet uw gebitsprothese met enige regelmaat aangepast worden. Laat u zich daar goed over informeren!
Als het kaakbot tot rust is gekomen mag u van uw verzekering de noodprothese laten vervangen voor een nieuwe.

Gebitsprothese op implantaten:
Als er geen tanden & kiezen meer in het kaakbot zijn gaat de kaak slinken, het kaakbot verdwijnt. Uw kunstgebit blijft door de jaren heen hetzelfde van vorm. Een kunstgebit dat niet meer past veroorzaakt vaak pijn bij het dragen. Ook spontaan lachen en eten gaat over het algemeen niet probleemloos. Tandheelkundige implantaten kunnen weer de zekerheid geven. Een implantaat is het best te vergelijken met een kunstwortel welke in uw kaak wordt geplaatst. Hierop klikt u uw gebit vast, waardoor een verbeterde esthetiek en goed functioneren weer tot de mogelijkheden behoort.

Het plaatsen van implantaten in uw kaak is een relatief kleine medische behandeling, die 30 minuten tot maximaal een uur in beslag neemt. Veel mensen zien tegen een degelijke medische behandeling op, terwijl het trekken van een verstandskies vaak als vervelender wordt ervaren. U kunt zich bij ons vrijblijvend informeren over de mogelijkheden binnen uw persoonlijke situatie.

Als het niet meer mogelijk is om een vastzittende prothese te maken, zal uw zorgverzekering het zetten van de implantaten en de bijbehorende prothese grotendeels vergoeden, wel moet een dergelijke behandeling door uw zorgverzekeraar vooraf goedgekeurd worden.

Nazorg:
Als u een nieuwe gebitsprothese heeft gekregen en het voelt misschien iets ongemakkelijk of u heeft een vraag over het schoonhouden en het gebruik van de prothese, bent u bij ons welkom.

Jaarlijks mogen prothesedragers een nieuwe voering in de gebitsprothese aan laten meten. Uw kaak blijft aan veranderingen onderhevig, als uw gebitsprothese niet meer helemaal goed op de kaak ligt gaat de kaak sneller slinken, waardoor het uiteindelijk steeds moeizamer wordt om een gebitsprothese te vervangen. Zo'n voering wordt 100% door uw zorgverzekering vergoed, mits het eenmaal per kalenderjaar wordt gedaan.
 
Tandprothetische Praktijk Blomjous

Burg. de Zeeuwstraat 61-B
3281 AE Numansdorp
0186 - 657 558
tppblomjous@gmail.com
Bezoek website

Implantaten

Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat (voor het dragen van een gebitsprothese) slechts 2, 3 of 4 implantaten te plaatsen.

Een implantaat is schroefvormig en gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan vast groeit. Met een doorsnee van ongeveer vier millimeter en een lengte variërend tussen de 8 ‡ 16 millimeter wordt het implanteren van kunstwortels al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw toegepast. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt, als deze is vastgegroeid, houvast aan uw gebitsprothese. Implantaten worden vaker in de onderkaak als de bovenkaak geplaatst doordat de onderkaak harder slinkt en dus ook het ondergebit veelal los zit.

De betrouwbaarheid van implantaten is door uitgebreid klinisch en wetenschappelijk onderzoek aangetoond. De laatste tien jaar is de kwaliteit van het materiaal zo verbeterd en de prijs gedaald. Doormiddel van de prijs/kwaliteit verhouding zijn zorgverzekeraars bereid een implantaat voor een gebitsprothese (middels een begroting) grotendeels te vergoeden.

Lengte van de behandeling
Voor een eenvoudige behandeling waarbij er twee implantaten worden aangebracht, is een half uur tot drie kwartier nodig. De tandarts/implantoloog stelt u altijd op de hoogte van de te verwachten tijdsduur van de behandeling. De duur van het totale behandeling is afhankelijk van de botkwaliteit en de hoeveelheid implantaten dat nodig is.

Na het implanteren wordt uw huidige gebitsprothese aangepast en 24 uur later mag u deze dan weer in doen. Als er twee weken voorbij zijn zal de tandarts/implantoloog de hechtingen verwijderen en zo'n vier weken later kunnen we starten met het maken van het nieuwe gebit.

Welke klachten kunnen er optreden na de behandeling?
Van de behandeling zelf voelt u niets. Gedurende de behandeling en de eerste uren daarna is de plek die is behandeld verdoofd. De klachten na het plaatsen van een implantaat zijn meestal gering hoewel de klachten kunnen toenemen naarmate de behandeling uitgebreider is.

Eventuele pijn is heel goed te bestrijden met de voorgeschreven medicatie. Soms ontstaat een zwelling. Die is meestal op de derde dag na de behandeling het hevigst en neemt daarna af.
In sommige gevallen treedt een lichte bloeduitstorting op. U kunt ook tijdelijk een wat vreemd, verdoofd gevoel krijgen in de onderlip of op de behandelde plek.
Tandprothetische Praktijk Blomjous

Burg. de Zeeuwstraat 61-B
3281 AE Numansdorp
0186 - 657 558
tppblomjous@gmail.com
Bezoek website

Veelgestelde vragen

Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan ik moet voldoen?
Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden als u implantaten
wil:
 • Kaakbot: er dient nog voldoende gezond kaakbot aanwezig te zijn
 • Gezond tandvlees: het tandvlees over uw kaak moet gezond zijn
 • Motivatie: u moet voldoende gemotiveerd zijn om te zorgen voor een goede mondhygiëne
 • Gezondheid: uw gezondheid moet in orde zijn
Speelt mijn leeftijd een rol?
Het plaatsen van implantaten kan pas als uw kaak volgroeid is, dat is bij vrouwen rond de 16de levensjaar en bij mannen ronde hun 18de. Een uiterste leeftijdsgrens is er niet; niemand is te oud voor implantologie. Als bij het eerste consult blijkt dat uw gezondheid in orde is, is er geen beletsel voor een behandeling.

Wat is de levensduur van een implantaat?
En heb ik er garantie op?

Dit is niet exact te zeggen. De levensduur hangt deels af van uw eigen gedrag: onvoldoende mondhygiëne en veelvuldig roken kunnen die duur bekorten.
Daarnaast kan er door onvoorziene omstandigheden soms iets misgaan. Van alle implantaten die in de onderkaak worden geplaatst is een percentage van ongeveer 98 procent succesvol. Voor de bovenkaak ligt dit percentage op ongeveer 96 procent, dit door de wat ongunstigere anatomie. Als zich onverhoopt een probleem voordoet zullen wij er altijd naar streven daarvoor een passende oplossing te vinden.

Is het plaatsen van implantaten kostbaar?
Een gebitsprothese op een basis van implantaten is kostbaar. De kosten variëren echter per persoon en per situatie. Als u langdurig last heeft van een loszittende prothese en dat volgens ons niet beter wordt met een nieuwe gewone gebitsprothese, kunnen wij een voorstel bij uw zorgverzekeraar indienen.
Als uw zorgverzekeraar akkoord gaat met dit voorstel zullen de kosten voor u € 125 per kaak bedragen. Dat is de huidige (2014) wettelijke eigen bijdrage voor de implantaten, het zetten daarvan en de nieuwe gebitsprothese. Met sommige
aanvullende verzekeringen kan het zijn dat u hier ook nog een deel van terug krijgt.

Zijn er nog kosten als de behandeling is afgerond?
Net als bij een natuurlijk gebit zijn er de kosten van nazorg zoals controles, foto's en gebitsreiniging. Het hangt van uw verzekering af wat u hiervan vergoed krijgt.
Daarnaast treedt na verloop van tijd, net als bij conventionele gebitsprothese, een zekere mate van slijtage op. Daardoor komt uw gebitsprothese te zijner tijd wel voor vervanging in aanmerking.

Ik heb implantaten en wil een nieuw gebit,
heb ik nieuwe implantaten nodig?

Nee, de implantaten blijven gewoon zitten. Een nieuw gebit kan op de bestaande implantaten gemaakt worden. De leeftijd van de implantaten maakt niet uit als het kaakbot en tandvlees rondom de implantaten maar gezond zijn.
Tandprothetische Praktijk Blomjous

Burg. de Zeeuwstraat 61-B
3281 AE Numansdorp
0186 - 657 558
tppblomjous@gmail.com
Bezoek website

Vergoedingen

Alle zorgverzekeraars hebben het volledige kunstgebit opgenomen in het basispakket. Dat wil zeggen dat iedereen met een volledig kunstgebit in aanmerking komt voor geheel of gedeeltelijke vergoeding!
Voor de hoogte van de vergoeding gelden doorgaans de volgende regelingen en is afhankelijk van het type prothese:
 • Volledige gebitsprothese De meeste zorgverzekeraars vergoeden om de vijf jaar een nieuw kunstgebit. Doorgaans varieert de hoogte van de vergoeding tussen de 75% en 100%. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat uw prothese al eerder aan vervanging toe is. Wanneer dit het geval is gaat de zorgverzekeraar pas tot vergoeding over als er goede redenen zijn voor vervanging.
 • Gedeeltelijke gebitsprothese Een gedeeltelijke gebitsprothese is niet in de basisverzekering opgenomen. Een eventuele vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. De kosten van een gedeeltelijke  gebitsprothese variëren aanzienlijk. Dit heeft te maken met het aantal tanden en/of kiezen dat vervangen moet worden en het materiaal wat wordt gebruikt. U kunt zich bij ons vrijblijvend informeren over de kosten binnen uw persoonlijke situatie.
 • Gebitsprothese op implantaten (het klikgebit) De meeste zorgverzekeraars vergoeden om de vijf jaar een nieuwe gebitsprothese op implantaten. Bij vervanging van de gebitsprothese blijft een wettelijke eigen bijdrage over van €125,- (2014) per kaak. Dit betekent dat u voor een volledige gebitsprothese hoogstens €250,- eigen bijdrage kwijt bent. Dit kan ook nog worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
 • Vergoeding voor reparaties Is er een tand uit uw gebitsprothese of is uw prothese gebroken? Dan worden de door ons gemaakte kosten voor reparatie, wanneer het een volledige prothese betreft, 100% door uw zorgverzekeraar vergoed. Wanneer het een gedeeltelijke prothese betreft is dit geheel afhankelijk van uw aanvullende verzekering.Let op: verplicht eigen risico! Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van €360,- per jaar (2014). Het eigen risico is van toepassing op alles vanuit de basisverzekering en geldt per kalenderjaar.
Tandprothetische Praktijk Blomjous

Burg. de Zeeuwstraat 61-B
3281 AE Numansdorp
0186 - 657 558
tppblomjous@gmail.com
Bezoek website

Afspraak maken

Een afspraak of doorverwijzing voor een volledige gebitsprothese is niet nodig, voor een gedeeltelijke of gebitsprothese op implantaten heeft u wel een verwijzing van een tandarts nodig. Neem telefonisch contact met ons op. Wij zitten klaar voor al uw vragen. Natuurlijk kunt u ons altijd bellen om een afspraak te maken, zodat u zeker weet dat u niet hoeft te wachten.

Openingstijden
Maandag 08:30 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 17:00 uur
Woensdag -
Donderdag 09:00 - 17:00 uur
Vrijdag -
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur
Zondag -

Routebeschrijving
Klik op onderstaande kaart voor een routebeschrijving
Map of Burgemeester de Zeeuwstraat 61B, 3281 AE Numansdorp
 
Tandprothetische Praktijk Blomjous

Burg. de Zeeuwstraat 61-B
3281 AE Numansdorp
0186 - 657 558
tppblomjous@gmail.com
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit