Tandprothetische praktijk Kerdijk & van der Laan

De praktijk

Introductie
 
Onze praktijk is een maatschap van twee tandprothetici. Wij hechten eraan dat alle directe patientbehandelingen worden gedaan door één van de twee tandprothetici, namelijk Bart Kerdijk of Ronald van der Laan. Daarnaast zijn er een assistente en drie tandtechnici werkzaam.
 
Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten van kunstgebitten. Dit kan zijn een volledige prothese, een partiele (gedeeltelijke) prothese of een prothese op implantaten (klikgebit). Daarnaast kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor reparaties aan uw prothese.
 
Bel ons om een afspraak te maken voor een eerste geheel vrijblijvende consult bij ons in de praktijk. Wij doen het graag!
 
Wij zijn lid van de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.


logo ontlogo-krtplogo-sgm
 

Medewerkers

 
BART-KERDIJK-KUNSTGEBIT-DELFT

Tandprotheticus
Dhr. B.G. (Bart) Kerdijk
Lid ONT
Zorgverleners nummer 93000244
Gecertificeerd
Lid KRTP

RonaldvanderLaan
Tandprotheticus
Dhr. R.T. (Ronald) van der Laan
Lid ONT
Zorgverleners nummer 93000326
Gecertificeerd
Lid KRTP
CeesRoodbol
Tandtechnicus
Dhr. C. (Cees) Roodbol

 
MaljaRasic
Tandtechnicus
Mevr. M. (Malja) Rasic

 
NicoletaNeamtu
Tandtechnicus
Mevr. N. (Nicoleta) Neamtu

 
MarionHogenboom
Receptie
Mevr. M. (Marion) Hogenboom
 

 
Tandprothetische praktijk Kerdijk & van der Laan

Victoriapad 1
2622 JC Delft
015-2144410
info@kunstgebitdelft.nl
Bezoek website

De tandprotheticus

De tandprotheticus
 
De tandprotheticus, de specialist voor uw prothese
 
In de mondzorg zijn er drie wettelijk aangewezen zelfstandige eerstelijnszorgverleners;
  • de tandarts
  • de mondhygiënist
  • de tandprotheticus
Eerstelijnszorgverlener betekent dat er geen verwijzing nodig is.
In tweede lijn is er de kaakchirurg , hier is wel een  verwijzing van één van de andere mondzorgverleners of van de huisarts nodig.
 
Daarnaast kan het zijn dat u in de praktijk behandeld wordt door bv. een preventie-assistente of een klinisch prothesespecialist. Deze werken niet zelfstandig maar staan onder toezicht van één van de zorgverleners, die dan ook in de praktijk aanwezig moet zijn.
Daarnaast is er nog de tandtechnicus. Deze werkt op het tandtechnisch laboratorium en vervaardigt in opdracht van tandprothetici of tandartsen protheses maar ook kroon- en brugwerk. De tandtechnicus is niet opgeleid om in de mond van de patiënt te werken.
 
Een tandprotheticus is dus de specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen.
Dit kan zijn de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van bv. een tandarts voor nodig is.
In samenwerking of op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frameprotheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten (het klikgebit).
 
 

Waarom moet u voor een tandprotheticus kiezen?

In allerlei beroepen ontstaan er specialismen.
Ook in de mondzorg ontstaan er specialismen. Werden in het verleden tandartsen nog heel breed opgeleid met onder andere uitgebreid in hun opleiding  het maken van een prothese, tegenwoordig is dit nog zo beperkt dat men uiteindelijk wel bevoegd is maar niet bekwaam.
De tandprotheticus is nu de specialist voor de prothese. De tandprotheticus volgt eerst een tandtechnische opleiding, Daarna volgt een vierjarige deeltijdopleiding bij de faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht.
 
Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen zal de tandprotheticus zelfstandig aan uw prothese werken. Hierbij bespreekt hij uw persoonlijke wensen.
Na een aantal bezoeken zal hij samen met u de in was gemaakte proefprothese beoordelen. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Als alles is goedgekeurd wordt de prothese afgemaakt en geplaatst.
Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit moet u rekenen op ongeveer zes bezoeken.
Nazorg en garantie zijn voor een tandprotheticus een vanzelfsprekende zaak.
Door het lidmaatschap bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) is er ook voorzien in een geschillencommissie.
Een extra zekerheid is dat leden van de ONT zijn aangesloten bij het SGM (Stichting Garantiefonds Mondzorg).
Tandprothetische praktijk Kerdijk & van der Laan

Victoriapad 1
2622 JC Delft
015-2144410
info@kunstgebitdelft.nl
Bezoek website

Informatie

FAQ
 
Hoe vaak moet ik op controle?
Om pijn te voorkomen en om loszitten van het kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te bevelen minstens eens in de drie jaar naar de tandprotheticus te gaan voor controle. Het is verstandig dit ook echt te doen, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo ongemerkt dat u het in de eerste instantie niet opvalt. Als u daarom regelmatig teruggaat voor controle, houdt uw tandprotheticus alles voor u in de gaten. Hij kan uw kunstgebit weer passend maken of u op tijd adviseren om een nieuw kunstgebit te laten maken (meestal na een jaar of tien), want ook uw kunstgebit kan verslijten. Ook controleert de tandprotheticus of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen vervelende mond-afwijkingen ontstaan.
 

Is gebruik van kleefpasta's etc. goed?
Er zijn allerlei kleefpasta's, kleefpoeders, 'voeringen' op de markt om een gebitsprothese meer houvast te geven. Deze middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt weggenomen. Doe ook nooit watjes onder uw prothese. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Als uw kunstgebit los gaat zitten moet u naar uw tandprotheticus gaan, deze ziet meestal direct wat er aan de hand is en wat en kan u het beste advies geven.
 

Hoe maak ik mijn prothese schoon?
Net als eigen tanden en kiezen, moet u de tandprothese verzorgen. Want als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Op uw kunstgebit, maar ook eronder. Als die niet worden verwijderd, kan op den duur uw tandvlees gaan ontsteken. Na elke maaltijd moet u uw prothese reinigen, dit kunt u het best doen met behulp van een speciale protheseborstel en water en (vloeibare) zeep. Geen tandpasta gebruiken, dit schuurt teveel. Een schoon kunstgebit moet altijd glad aanvoelen. Als het verwijderen van aanslag met een borstel en zeep u niet lukt, gebruik dan een speciaal voor een kunstgebit geschikt reinigingsmiddel. Het gebruik van bruismiddelen is af te raden. Reinigingsmiddelen voor een gebitsprothese zijn in elke drogisterij en apotheek te koop en uw tandprotheticus kan u hierover voorlichten. Soms kan het voorkomen dat zich tandsteen op het kunstgebit vormt. Dat is erg moeilijk te verwijderen. In dat geval kunt u de prothese een nacht lang in een bekertje met keukenazijn leggen. 's Ochtends kunt u dan het tandsteen van de prothese afborstelen. Leg het kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen. Let goed op dat bij het schoonmaken het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt en kapot valt. Laat voor de zekerheid water in de wasbak lopen en maak het kunstgebit schoon boven het water.
 

En hoe gaat praten met een prothese?
In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld. Of bepaalde klanken zijn anders. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt veel. Hardop de krant lezen bijvoorbeeld. De problemen met het praten gaan meestal vanzelf over.
 

Is pijn bij een nieuwe prothese normaal?
Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan en op sommige plaatsen misschien wel iets te strak. Daardoor kunnen pijnlijke plekken ontstaan, zogenaamde drukplaatsen. Door kleine en eenvoudige correcties van de tandprothese kan uw tandprotheticus deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw gebitsprothese! Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het nieuwe kunstgebit inhoudt en dat u direct probeert ermee te praten en te eten. Als u pijn heeft, moet u naar de tandprotheticus teruggaan. Indien u vanwege de pijn of de onwennigheid toch heeft besloten de gebitsprothese uit te doen, doe het dan minstens een halve dag voor u naar de tandprotheticus gaat weer in. Anders kan de tandprotheticus niet alle pijnlijke plekken herkennen. Laat u er niet toe verleiden uw oude gebitsprothese weer in te doen. U zult dan natuurlijk nooit aan het nieuwe wennen. Met het nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten.
 

Een eerste prothese; kan ik straks alles weer zoals ik gewend ben?
U heeft nu een nieuw kunstgebit, maar u mag niet verwachten dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw kunstgebit kunt doen. Vooral in het begin kan een gebitsprothese nogal wat problemen veroorzaken, zoals pijn, moeilijkheden bij het kauwen en moeilijkheden bij het spreken. Uw tandprotheticus zal proberen u, vooral in die lastige beginperiode, te begeleiden om zodoende het wennen aan uw gebitsprothese te vergemakkelijken.
 

Heb ik inspraak in het model?
Natuurlijk! Het is uw aangezicht. Wij zullen u zoveel mogelijk adviseren in deze. Maar als u specifieke wensen hebt over plaatsing en kleur, bespreek het met ons tijdens het intake-gesprek. Wij houden absoluut rekening met uw wensen.
 

Moet ik mijn gebit uitdoen tijdens het slapen?
Ja, dat is het beste. Tijdens de slaap geeft u uw kaak rust. Hierdoor zal de prothese 's morgens weer makkelijk te plaatsen zijn.
 

Loop ik lang zonder tanden?
Nee hoor, er zijn momenteel heel goede, tijdelijke oplossingen voor dit probleem.
 

Wordt een prothese vergoed?
Meestal wordt een prothese volledig vergoed. Check nog even de voorwaarden bij uw huidige ziektekosten verzekeraar. Normaalgesproken kunt u eens per vijf jaar uw prothese vernieuwen.


Diensten
 
kunstomintebijten
Een kunstgebit op implantaten
Een kunstgebit dat niet alleen prachtig oogt maar ook perfect past, dat is een waar kunstwerk. Een veelvoorkomende klacht bij mensen met een volledig kunstgebit is dat het niet goed blijft zitten. Een tandprotheticus kan in dergelijke gevallen zorgen dat uw kunstgebit wel goed zit, met een klikvaste oplossing: een kunstgebit op implantaten. Gun uzelf een gebit om in te lijsten en de oplossing die pijn en ongemakken verhelpt
.
kunstomintelijsten
De tandprotheticus weet alles van uw kunstgebit
Een kunstgebit dat prachtig oogt en vooral ook comfortabel draagt, dat is een waar kunstwerk. Als u een kunstgebit nodig heeft of op dit moment een slecht passend of verouderd kunstgebit bezit, dan is de tandprotheticus de persoon die u kan helpen. U kunt nu zonder verwijzing een afspraak maken. Gun uzelf een gebit om in te lijsten, een lach die gezien mag worden en de oplossing die pijn en ongemakken verhelpt.
kunstomintelijstendhrwit
Wat u moet weten over uw nieuwe kunstgebit
U heeft een nieuw kunstgebit dat prachtig oogt en comfortabel draagt: een waar kunstwerk eigenlijk. Om die lach die gezien mag worden ook te behouden, is het verstandig om de informatie in deze folder te lezen.
immediaat-prothese
Immediaat prothese
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, parodontitis trauma. Of wellicht bent u al jaren niet meer bij een tandarts geweest.
Na uw eerste bezoek aan onze praktijk zullen wij u verwijzen naar uw eigen tandarts. Heeft u geen eigen tandarts dan zullen wij u verwijzen naar één van de tandartsen bij ons in het centrum. Uiteraard kan ook uw eigen tandarts u naar ons toe verwijzen. Uiteindelijk  is er besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken, wij zullen dan gaan zorgen voor het eerste kunstgebit (Immediaatprothese).
sgm
Ontevreden
Als klant verwacht u overal goed geholpen te worden, ook als het gaat om uw gebit. Uw behandelaar zal er alles aan doen om u op een professionele wijze te helpen bij de klachten of onvolkomenheden met betrekking tot uw gebit. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of dat de klachten waarvoor u behandeld bent niet zijn verdwenen. Hoe nu verder?
Tandprothetische praktijk Kerdijk & van der Laan

Victoriapad 1
2622 JC Delft
015-2144410
info@kunstgebitdelft.nl
Bezoek website

Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe tarieven. De tarieven zijn na het experiment vrije tarieven mondzorg 2012 nu weer vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Verzekeraars proberen voor hun verzekerden afspraken te maken met zorgverleners over de te leveren zorg, de tarieven en de betalingsvoorwaarden.
Met een aantal verzekeraars hebben wij een overeenkomst getekend. Maar met een aantal zullen wij dat niet doen omdat de geboden overeenkomst geen toegevoegde waarde kent.
 
In algemeen gelden voor de volgende vergoedingen:
De volledige prothese
Een kunstgebit gemaakt op een kaak waarin geen eigen tanden of kiezen meer zitten wordt voor 75 % vanuit de basisverzekering vergoed. De overige 25 % is de eigen bijdrage.
Een klikgebit wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een vaste eigen bijdrage van € 125,- per kaak.
Indien u een aanvullende verzekering heeft krijgt u ook nog een gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.
Reparaties en opvullen van het kunstgebit.
Reparaties en rebasingen, van een prothese die gemaakt is op een kaak waar geen eigen tanden of kiezen meer zitten, worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Gedeeltelijke prothese
Prothese gemaakt op een kaak waarin nog eigen tanden of kiezen staan  worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kan het mogelijk zijn dat uw aanvullende verzekering een vergoeding geeft.
Eigen risico.
Het wettelijke eigen risico is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Dit betreft dus de volledige prothese maar ook de reparaties en rebasingen.
Tandprothetische praktijk Kerdijk & van der Laan

Victoriapad 1
2622 JC Delft
015-2144410
info@kunstgebitdelft.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:00 - 17:00 uur
Woensdag 08:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:00 - 15:00 uur
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
 
Tandprothetische praktijk Kerdijk & van der Laan

Victoriapad 1
2622 JC Delft
015-2144410
info@kunstgebitdelft.nl
Bezoek website

Contact

Waar kunt u onze praktijk vinden?
 
Tandprothetische praktijk Kerdijk & van der Laan
Victoriapad 1
2622 JC - Delft
T 015-2144410
Klik
hier voor Google Maps.

Routebeschrijving
 
Onze praktijk is gevestigd in het `Centrum voor mondzorg Tanthof`. Dit is gelegen tegenover het wijkcentrum de Hofstee en de voormalige bibliotheek. Om vanaf uw huis naar de praktijk te komen kunt u onderstaande routeplanner gebruiken.

Auto:
Kruithuisweg afslag 22, links naar Derde Werelddreef en direct weer links naar Amazoneweg. U gaat dus min of meer om het grote Rijkswaterstaat gebouw heen. Vervolgens direct rechts naar Sandinoweg. Aan het eind is er voldoende parkeergelegenheid.
Als u een navigatie systeem gebruikt voert u dan als adres Sandinoweg 146 in.

Openbaar vervoer:
De praktijk is bereikbaar met de buslijn 80-82, halte Latijns Amerikalaan of tramlijn 1, halte Sadatweg.

 
Tandprothetische praktijk Kerdijk & van der Laan

Victoriapad 1
2622 JC Delft
015-2144410
info@kunstgebitdelft.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit