Tandprothetische Praktijk Kodent

De praktijk

De tandprotheticus is een  gebitsprothese specialist.

Wij zijn specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is. Op verwijzing/samenwerking met een tandarts of implantoloog vervaardigen wij geheel zelfstandig ook partiële protheses, frameprotheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten.
Hoe lang duurt het voordat ik een nieuwe prothese heb?

Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen werken wij zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreken wij met u, uw persoonlijke wensen.
 • Eerste afspraak: Intake/ eerste afdrukken
 • Tweede afspraak : tweede afdrukken
 • Derde afspraak: beet bepalen
 • Vierde afspraak: passen in was
 • Vijfde afspraak: afleveren
 • Zesde afspraak: controle
Tijdens de pas fase beoordelen wij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Als alles is goedgekeurd wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen en controleren van een nieuw kunstgebit moet u rekenen op ongeveer zes bezoeken. De kosten van een prothese zal veelal door de ons rechstreeks bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Waarom TPP Kodent?
 
 1. U wordt vriendelijk geholpen in een prettige werkomgeving.
 2. Vanaf de eerste afspraak tot de laatste wordt u door dezelfde behandelaar geholpen.
 3. U krijgt een gebittenbakje mee bij uw nieuwe prothese.
 4. Ook mogelijk een afspraak te maken in het weekend.
 5. De koffie/ thee staat voor u klaar.
 6. De praktijk is rolstoel vriendelijk en op de begane grond.
 7. Parkeren  voor de deur is mogelijk (blauwe zone).
 8. Indien gewenst krijgt u uw behandelplan en begroting mee.
 9. Onze kracht is een goede service en kwaliteit.
 10. Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent.
Wij  hopen dat wij  u  binnenkort mogen verwelkomen in onze praktijk.
 
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

Uw eerste prothese

Van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit.
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg.

Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).

Het trekken van de tanden en kiezen
Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal niet in één keer, want dat is een nogal grote ingreep. De tandarts trekt eerst uw kiezen. Uw tanden trekt hij pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van kiezen en tanden zit doorgaans wel enkele weken. In de tussentijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. U zult het dus een tijdje zonder kiezen moeten stellen, met eten is dat een beetje behelpen. Als de wonden nog niet genezen zijn, kunt u het beste zacht voedsel eten. Daarna kunt u langzaam weer proberen te eten wat u normaal gewend bent. Meestal zal uw kauwvermogen wel minder zijn.

Het maken van het kunstgebit
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt , worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.

Het kunstgebit wordt direct geplaatst
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

De eerste dag
De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer me opentrekken.En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet meer goed in de mond passen.
De eerste uren na het trekken van de tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door te spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.

Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als u pijn houdt. In elk geval niet zomaar een pijnstiller nemen, want van sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden. De tandarts/kaakchirurg spreekt met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.

Wennen aan het eerste kunstgebit
Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.

Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.

Door tandverlies en het ontbreken van de wortel zal uw kaak gaan slinken. Dit is vaak een onopgemerkt proces.
De onderkaak slinkt vier keer zo snel als de bovenkaak. Wanneer de noodprothese (immediaat prothese) erg los
gaat zitten kan deze worden aangepast door er een laagje in te leggen (wij noemen dat rebasen).
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

Implantologie

Een loszittende kunstgebit in de onderkaak is een meest voorkomende klacht bij volledig prothese dragers. Als een kunstgebit in de  onderkaak niet goed blijft zitten, kan Tandprothetische praktijk Kodent in voorkomende gevallen hulp inroepen van een implantoloog. In nauwe samenspraak kunnen onze praktijk en de implantoloog ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft.

Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee of vier implantaten voldoende. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn beiden materialen die door het lichaam niet worden afgestoten. Een implantaat heeft een doorsnede van ongeveer 4 millimeter en is 10 tot 16 millimeter lang. De plaatsing gebeurt altijd bij de implantoloog onder plaatselijke verdoving.

Een implantaat in de bovenkaak is zeldzaam; implantaten in de onderkaak daarentegen komen veelvuldig voor. Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.

Wanneer kiezen voor implantaten
Implantaten worden vaak geplaatst als u over het functioneren van een “normaal” kunstgebit niet tevreden bent en u klachten blijft houden. Of als u na verloop van tijd klachten ontwikkelt. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten en u krijgt vaker last van drukplekken. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek kan de tandprotheticus vaststellen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zullen wij u doorverwijzen naar een implantoloog. Aan de hand van foto`s wordt  beoordeeld of u in aanmerking komt voor implantaten.

Voor het beste resultaat
Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot, roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelig invloed op het succes van het implantaat.

De tandprotheticus en implantoloog
De tandprotheticus en implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke, onderlinge afspraken. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een “normaal” kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van de onderprothese zo slecht zijn dat implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit dan simpelweg te los. Door de geslonken kaak is er vaak geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u ermee instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen, verwijzen onze praktijken u schriftelijk door naar de implantoloog met wie wij samenwerken.
De implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Als u uiteindelijk uw implantaten heeft gekregen, licht de implantoloog onze praktijk weer schriftelijk in over de stand van zaken. Vervolgens zal de verdere behandeling weer bij ons plaatsvinden. Wij zullen starten met de vervaardiging van de nieuwe prothese op implantaten. Samenvattend: Tandprothetische praktijk Kodent verzorgt het uitneembare deel van uw kunstgebit, de implantoloog verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot.

Het plaatsen van de implantaten
Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantoloog u om samen een inzicht te krijgen in uw gezondheid. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u hier melden.

Vervolgens zal de implantoloog uw mondholte inspecteren. Ook maakt hij een röntgenfoto van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de implantoloog een behandelplan. Dit plan bespreekt hij met u. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen, de implantoloog zal u zo goed mogelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoed wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Na deze ingreep wordt er op de implantaten afdekschroeven geplaatst en de huidige prothese indien noodzakelijk aangepast. Na een ingroeiperiode van ongeveer 3 maanden komt u weer terug bij de implantoloog die de ingroei van de implantaat en genezing van de kaak controleerd. Tevens zal de implantoloog de afdekschroeven vervangen door drukknoppen. Na deze behandeling zal de implantoloog u terugverwijzen naar onze praktijk.

Het maken van de prothese op implantaten
Nadat u de implantaten heeft gekregen, wordt u terugverwacht bij onze praktijk. Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe prothese of voor het veranderen van uw nieuwe prothese op implantaten. De tandprotheticus zal haar uiterste best doen om uw gebitsprothese perfect op de implantaten te laten passen.

De verschillende soorten implantaatconstructies
Er zijn verscheidene mogelijkheden om uw prothese aan de implantaten te bevestigen. Afhankelijk van de ruimte en de positie van de implantaten zal door de tandprotheticus hieruit een keuze gemaakt worden. Zo bestaan er de vertrouwde drukknoppen versie, staafhuls locators, telescoopconstructie en magneten. Afhankelijk van de ruimte en de positie van de implantaten zal door de tandprotheticus hieruit een keuze gemaakt worden.

Controle
Tandprothetische praktijk Kodent en de implantoloog maken beiden na het plaatsen van de prothese een aantal afspraken met u voor nacontroles.

Reiniging is van cruciaal belang
Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw prothese is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog of mondhygiënist om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoonhouden van de prothese en de mondholte. Om deze te controleren dient u een aantal afspraken met onze praktijk te maken.
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

PartiŽle/frame prothese

Behalve het aanmeten en vervaardigen van volledige protheses zijn  wij ook specialist in het aanmeten en vervaardigen van  de partiële prothese (een plaatje) of frame (metaal). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese wordt door ons vervaardigd indien uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle gebleken is dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren.  Heeft u nog geen tandarts dan kunnen wij u zonodig doorverwijzen. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werken wij dus samen met de tandarts. Immers, de tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en wij als tandprotheticus die van de partiële prothese.

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden.
Wij kunnen dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
 1. de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes),
 2. de frame prothese.
De kunststof plaatprothese
Indicatie:
 • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
 • als noodvoorziening
 • voorloper van de volledige prothese
 • wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.
De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer de houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.
De frameprothes
Indicatie:
 • als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
 • als lange termijn oplossing
 • als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
 • wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Behandelplan
Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen.

Afspraak 1. Intakegesprek
U meldt zich bij ons om een partiële prothese te laten vervaardigen. Wij zullen de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar uw tandarts. In deze verwijsbrief staat vermeld wat uw en onze wensen zijn en dat uw tandarts de resterende elementen dient te controleren.
Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met ons als tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan ons met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden.

Afspraak 2. Eerste afdrukken
De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.

Afspraak 3. Definitieve afdruk
Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële prothese bepaald.

Afspraak 4. Beetbepaling
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.

Afspraak 5. Passen
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen en wordt bekeken of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.

Afspraak 6. Plaatsen van de prothese en controle
De partiële prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

Rebasing & Reparatie

Rebasing

Door de belasting van de gebitsprothese op uw kaak slinkt in de loop der jaren uw kaak. Daarom is het raadzaam om iedere twee jaar een controlebezoek af te leggen bij de tandprotheticus. Als uw prothese niet meer goed past wordt er een afdruk genomen van de kaak en kunnen wij een nieuwe laag kunststof onder uw prothese  plaatsen waardoor uw  prothese weer goed past.

Als u een afspraak maakt voor rebasen wordt er in de ochtend een afdruk genomen en kan u aan het eind van de dag de prothese weer ophalen. Wij verzoeken u om voor een rebasing een telefonische afspraak te maken. In de meeste gevallen zal deze aanpassing een ochtend of middag duren (e.e.a. afhankelijk van uw prothese).

Houdt er rekening mee dat u gedurende die dag geen prothese heeft. Wellicht heeft u uw oude prothese nog bewaard zodat u niet zonder prothese zit.

Reparatie
Bij ons kunt u ook terecht als een tand  uit uw gebitsprothese is uitgevallen uw gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen.

Wij verzoeken u om telefonisch een afspraak te maken voor een reparatie. In de meeste gevallen kunt er op wachten. Een reparatie kan 30 tot 45 minuten in beslag nemen.

Uitbreiding

Voor uitbreiding aan uw gedeeltelijke prothese kunt u bij ons ook terecht. Er wordt dan een afdruk gemaakt van uw kaak waarna wij uw plaatje uitbreiden met 1 of meerdere tanden of kiezen. Voor deze behandeling bent u uw plaatje een paar uur kwijt.
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

Volledige prothese

Prothesen
Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een gebitsprothese. Ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken waardoor mensen last hebben van hun gebitsprothese.

Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van de voortschrijdende slinken van de beide kaakhelften zit zowel het boven als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.

De tandprotheticus biedt hulp
Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een “voering” aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn en/of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie.

Reparatie
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen. Reparaties worden door bijna alle zorgverzekeringen 100% vergoed !
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

Tarieven en vergoedingen

Voor onze actuele tarieven willen wij u graag doorverwijzen naar onze website. Hier vindt u ook de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar.

http://tppkodent.nl/vergoedingen-vanuit-de-zorg
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

Openingstijden

Wij zijn op de volgende tijden voor u geopend:
 
Maandag t/m Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag en Vrijdag 09:00 - 14:00
Weekenden -
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

Contact

Naam:TPP Kodent
Adres: Prinses Irenelaan 355-357
Telefoon: 070-7446499
Postcode/woonplaats: 2285GA Rijswijk
E-Mail: info@tppkodent.nl

 
Tandprothetische Praktijk Kodent

Prinses Irenelaan 355-357
2285 GA Rijswijk
070 - 744 6499
info@tppkodent.nl
Bezoek website

Aanbevolen door Tandprothetische Praktijk Kodent

Ecosym Dag Gel 100ml
€ 5,09
Ecosym protheseborstel
€ 3,05
Ecosym Week Forte 100ml
€ 5,09
Renew gebitsreiniger 200gr
€ 14,10

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit