Tandprothetische Praktijk Pieket

De praktijk

De tandprotheticus en patiënt

De tandprotheticus kan veel betekenen voor mensen met een gebitsprothese. Het grote voordeel van de rechtstreekse behandeling in de tandprothetische praktijk is dat de drempel voor patiënten laag is. Een patiënt kan rechtstreeks terecht voor:
  • vrijblijvend advies
  • reparaties
  • correcties van het kunstgebit
  • een nieuwe prothese met de daarbij behorende nazorg en re-call systeem
  • voorlichting over de verzorging van de gebitsprothese

Taak, opleiding en achtergrond

Beroep sinds 1989 wettelijk beschermd
De taak van de tandprotheticus richt zich met name op de volledige boven -en/of onderprothese. Een tandprotheticus stelt zelf de diagnose en is zelfstandig verantwoordelijk voor het hele traject inclusief nazorg.
Op verwijzing van tandarts/kaakchirurg kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld: frameprothese, partiële kunstharsprothese, overkappingsprothese, prothese op implantaten ofimmediaatprothese.

De opleiding tot tandprotheticus is ondergebracht bij de Hogeschool van Utrecht.

Het beroep tandprotheticus bestaat al enige decennia en is sinds 1989 een beschermde beroepstitel. Het beroep valt onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). De tandprotheticus werkt geprotocolleerd en deze protocollen zijn in een kwaliteitssysteem gewaarborgd. De Stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector (HKZ) heeft dit kwaliteitssysteem geaccordeerd.
Tandprothetische Praktijk Pieket

Harkulo 21-25
3085 MH Rotterdam
010 - 480 1341
Bezoek website

Klikgebit

De ontwikkeling op het gebied van kunstgebitten staan niet stil. Nieuwe methodes en inzichten zorgen ervoor dat een klikgebit steeds meer terrein wint ten opzichte van het traditionele kunstgebit.
In onze praktijk worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Een klikgebit is steeds beter op zijn taak berekend.
Dat blijkt uit een onderzoek van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Uit dat onderzoek wordt duidelijk dat dragers van kunstgebitten die worden ‘vastgeklikt’ meer tevreden zijn dan gebruikers van een gewone prothese.
De traditionele kunstgebitten hebben overigens nog niet afgedaan. Zeker als zo’n gebit nog goed en prettig zit, is er nog geen aanleiding om tot een klikgebit over te gaan.

Een klikgebit is een implantologisch gedragen prothese. Het klikgebit in de mond zit vast aan twee implantaten.
De bevestiging is erg vast, cliënten voelen zich zekerder, hebben minder pijn en hoeven de prothese niet vast te plakken.
De implantaten zijn een soort schroefjes die in de kaak worden aangebracht onder plaatselijke verdoving.
Op de implantaat wordt een constructie gemaakt, waarop drukknopjes zijn aangebracht. Hieraan wordt het gebit vast geklikt, vandaar de benaming van klikgebit. Een ideale oplossing. Met een klikgebit is de cliënt verzekerd van een goed zittend gebit, waarmee alles kan worden gegeten.
En het staat gewoon mooi, hierdoor functioneert men weer beter.
Tandprothetische Praktijk Pieket

Harkulo 21-25
3085 MH Rotterdam
010 - 480 1341
Bezoek website

Implantologie

Het plaatsen van de implantaten doen wij overigens niet zelf. Om te beoordelen of een klikgebit mogelijk is, verwijzen wij de cliënten door naar een tandarts-implantoloog.
Dit is een specialist die kijkt of de kaak geschikt is voor het inbrengen van implantaten. Hij is ook degene die de implantaten aanbrengt. Ons bedrijf is hiertoe een samenwerking aangegaan met tandarts-implantoloog J.A. de Zeeuw, die eveneens in Rotterdam-Zuid is gevestigd.
Ook werken wij samen met Implacom, een in Garderen gevestigd bedrijf dat de
(Amerikaanse) implantaatsystemen levert.
Door de aansluiting bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici, blijven wij bij de ontwikkeling van nieuwe technieken permanent op de hoogte. Ook nascholing in de vorm van cursussen en themadagen dragen daartoe bij.
Sinds het klikgebit werd geïntroduceerd, hebben wij er al een heel ruime ervaring mee opgedaan.
Tandprothetische Praktijk Pieket

Harkulo 21-25
3085 MH Rotterdam
010 - 480 1341
Bezoek website

Kunstgebit

In de tandprothetische praktijk zijn aandacht voor de klant en kwaliteit de belangrijkste pijlers. Het aanmeten van een gebit is een precisiewerk dat goed moet gebeuren. Daarom werken wij met twee afdrukken, eerst worden modellen gemaakt van de afdruk van de boven –en onderkaak, daarna een tweede afdruk voor de precieze afwerking.
Wij stellen dat een kunstgebit eigenlijk om de twee jaar gecontroleerd moet worden. Omdat een kunstgebit niet als een normaal gebit functioneert en mee groeit als de mond door de jaren van vorm verandert, moet een gebit van tijd tot tijd worden aangepast of vernieuwd. Waar dragers op moeten letten is wanneer een prothese pijn doet of los zit.

Dagelijks gebruik van plakmiddelen is dus niet normaal. Ook wanneer bij het bijten de ondertanden voor de boventanden komen te staan en kiezen niet goed op elkaar staan, moet er wat aan het gebit gebeuren.
Ook een ingevallen gezicht, toename van rimpels of hoofdpijn kunnen signalen zijn om
langs te gaan.

Een goed gebit gaat ongeveer vier tot acht jaar mee.
De meeste ziektekostenverzekeraars, zowel ziekenfonds als particuliere verzekeraars,
hebben de kosten van de tandprotheticus in hun verzekeringspakket zitten.
De cliënten krijgen de kosten van de behandeling grotendeels vergoed.

Wij informeren u vrijblijvend omtrent uw verzekeringsituatie.
Tandprothetische Praktijk Pieket

Harkulo 21-25
3085 MH Rotterdam
010 - 480 1341
Bezoek website

Vakkennis

Een van de mooiste dingen van dit beroep is dat je door je vakkennis iemand er beter uiterlijk kan geven.
Er komen mensen de praktijk binnen die veel te lang met hun oude prothese hebben gelopen.
Die al jaren niet meer normaal hebben kunnen eten en die zich hebben aangewend om zo
weinig mogelijk te praten omdat ze door hun loszittende kunstgebit zo moeilijk
verstaanbaar zijn.
Als de cliënt bij ons in behandeling komt merk je vaak dat de verwachtingen niet hoog gespannen zijn.
Deze cliënten zie je dan gedurende de behandeling langzaam opklaren.
Men voelt dat er echt aandacht aan wordt besteed, en dat ze met iemand te maken
hebben die klachten en problemen begrijpt.
En als ze dan uiteindelijk de deur uitgaan met een gebit dat gezien mag worden, stappen ze
glunderend naar buiten.
Voor een tandprotheticus zijn dat mooie momenten.
Als de cliënt tevreden vertrekt, houdt het voor ons nog niet op.
Dan staan wij garant voor een uitstekende service.
Extra voordeel is, dat behalve het advies ook de nazorg kosteloos is.
Als er onverhoopt iets aan een gebit mankeert dan wordt dat ter plekke verholpen,
Waarbij reparaties binnen een a anderhalf uur worden gedaan.
Voor nieuwe kunstgebitten en klikgebitten geldt een garantietermijn van een jaar.Gespecialiseerd

Ons bedrijf is al vanaf 1983 met het vak tandprotheticus bezig.
Aanvankelijk waren wij gevestigd in Rotterdam-Pendrecht.
In 1987 verhuisde de praktijk naar het huidige adres aan de
Harkulo, vlak achter de Slinge in Rotterdam – Zuidwijk.
Het bedrijf is volledig gespecialiceerd in het aanmeten en vervaardigen
van zowel traditionele kunstgebitten als klikgebitten.
Wij verrichten alle handelingen bij een cliënt, zoals het maken van afdrukken
van de kaken en bepalen van de stand van de boven-en onderkaak, wat van groot
belang is voor het goed functioneren van de te maken gebitsprothese.
Met de cliënt wordt vervolgens de juiste opstelling en de kleur besproken,
waarna de prothese wordt gepast en uiteindelijk definitief wordt geplaatst.

De praktijk werkt volgens de normen van de ‘Codex voor de beroepsethiek’.
Voor de cliënt betekent dit een extra stukje zekerheid.
Het feit dat de tandprotheticus de behandeling van begin tot eind zelf in handen heeft,
verhoogt de kwaliteit van het eindproduct
De praktijk is HKZ-gecertificeerd . HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector.
Het kwaliteitscertificaat is ontwikkeld om de hoge kwaliteit te kunnen garanderen.
Het certificaat geeft dus extra garantie voor de cliënt.

 
Tandprothetische Praktijk Pieket

Harkulo 21-25
3085 MH Rotterdam
010 - 480 1341
Bezoek website

Openingstijden

 
maandag t/m donderdag 09:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 14:30
Ook telefonisch zijn wij bereikbaar op deze tijden.
Tandprothetische Praktijk Pieket

Harkulo 21-25
3085 MH Rotterdam
010 - 480 1341
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk Pieket, A.
Harkulo 21/25
3085MH Rotterdam

Telefoon: 010-4801341

 
Tandprothetische Praktijk Pieket

Harkulo 21-25
3085 MH Rotterdam
010 - 480 1341
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit