Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

De praktijk

De tandprotheticus, specialist voor uw prothese
Wij zijn specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese die wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is. Op verwijzing / samenwerking met een tandarts of implantoloog vervaardigen wij geheel zelfstandig ook partiële / frameprotheses en overkappingprotheses op wortels of implantaten.
 
Hoe lang duurt het voordat ik een nieuwe prothese heb?
Vanaf het eerste bezoek tot plaatsen werken wij zelfstandig aan uw prothese. Hierbij bespreken wij met u, uw persoonlijke wensen. In totaal bestaat de behandeling uit zes afspraken en een controle.
 
1e Controle & Afdruk,  2e Definitieve afdruk, 3e Beet bepalen, 4e Passen en intra orale registratie, 5e Passen in was, 6e Plaatsen van de prothese
 
Een medische anamnese wordt afgenomen (dan kijken we hoe het met uw (mond)gezondheid gesteld is en ook de prothetische status wordt beoordeeld) en de 1e afdrukken worden gemaakt.
Er worden individuele lepels (malletjes) gemaakt waarmee we de precieze vorm van uw onder en bovenkaak vast kunnen leggen.
Vervolgens wordt de relatie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak vastgelegd zodat - als u straks dicht bijt - de kiezen ook op de juiste manier op elkaar komen. Ook wordt dan overleg gevoerd over de kleur en vormgeving van de tanden.
U krijgt de prothese ter beoordeling te zien. Hier zitten echter alleen de tanden in. Deze is in was zodat er nog veranderingen mogelijk zijn. Maak van deze mogelijkheid gebruik, nu kunnen er nog gemakkelijk veranderingen worden aangebracht. Tevens wordt met een speciale techniek de stand van uw boven en onderkaak nogmaals nauwkeurig vastgelegd.
De prothese wordt na uw goedkeuring verder afgewerkt en vervolgens geplaatst.
Een week na plaatsing controleren wij de mond op eventuele pijnplekken en of er ongemakken zijn bij het eten.

Bij alleen een boven- of onder prothese vervalt de 3e afspraak; deze wordt dan met de 2e afspraak gecombineerd.
Bij implantaat gedragen protheses is de procedure iets anders. Dit zal echter met u besproken worden wanneer er implantaten zullen worden geplaatst of als deze al aanwezig zijn.
 

Neem a.u.b. contact op met ons als:

 • er pijnklachten zijn
 • uw prothese los zit
 • uw gezicht veranderd is
 • uw prothese regelmatig breekt
 • etc.

 
Herkent u een van deze bovenstaande problemen, maak dan een afspraak met onze praktijk. Tenslotte gaat alles prettiger met een optimaal functionerend kunstgebit.

Nazorg en garantie zijn voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij geven sowieso op geleverd werk één jaar garantie en eventuele problemen achteraf (bijv. pijnplekken) lossen wij kosteloos voor u op.
 
De kosten van een nieuwe prothese zal veelal door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Reparaties en aanpassingen (rebasing) van de volledige prothese zijn bij ons in bekwame handen. Dit zijn meestal handelingen die vergoed worden door het basispakket van uw verzekeraar.
 
Wij zijn aangesloten bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Voor u een extra zekerheid aangezien deze organisatie een geschillencommissie kent.

Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

Uw eerste prothese

Van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit.
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg.
 
Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).
 
Het trekken van de tanden en kiezen
Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal in één keer, indien dit een te grote ingreep is zal de tandarts eerst uw kiezen trekken. Uw tanden trekt hij dan pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van kiezen en tanden zit doorgaans wel enkele weken. In de tussentijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. Indien er toch voor wordt gekozen in één keer al uw tanden en kiezen te trekken, zullen wij eerst uw nieuwe prothese maken zodat u dan ook nooit zonder tanden zult lopen. 
 
Het maken van het kunstgebit
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt , worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.
 
Het kunstgebit wordt direct geplaatst
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.
 
De eerste dag
De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer mee opentrekken.En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet meer goed in de mond passen.
De eerste uren na het trekken van de tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door te spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.
 
Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als u pijn houdt. In elk geval niet zomaar een pijnstiller nemen, want van sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden. De tandarts/kaakchirurg spreekt met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.
 
Wennen aan het eerste kunstgebit
Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.
 
Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.
 
Door tandverlies en het ontbreken van de wortel zal uw kaak gaan slinken. Dit is vaak een onopgemerkt proces.
De onderkaak slinkt vier keer zo snel als de bovenkaak. Wanneer de (immediaat) prothese erg los
gaat zitten kan deze worden aangepast door er een laagje in te leggen (wij noemen dat rebasen).
In de regel wordt er na 3 maanden een rebasing uitgevoerd.
De kans is groot dat de prothese binnen het eerste jaar weer los gaat zitten omdat uw kaken verder slinken, dan kan de prothese weer worden opgevuld of kan er een nieuwe prothese worden vervaardigd.
Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

Implantologie

Een loszittend onderkunstgebit is een van de meest voorkomende klachten bij volledig prothese dragers. Als een kunstgebit bestemd voor een onderkaak niet goed blijft zitten, kunnen onze praktijken in voorkomende gevallen hulp inroepen van een implantoloog die nauw samenwerkt met ons. In samenspraak kunnen wij ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft.
 
Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee, drie of vier implantaten voldoende. Een implantaat is gemaakt van titanium en heeft een speciale bewerkte buitenlaag. Titanium is een materiaal die door het lichaam niet wordt afgestoten. Een implantaat heeft een doorsnede van ongeveer 4 millimeter en is 6 tot 14 millimeter lang. De plaatsing gebeurt altijd door de implantoloog onder plaatselijke verdoving.
 
Een implantaat in de bovenkaak komt minder vaak voor; implantaten in de onderkaak daarentegen komen veelvuldig voor. Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.
 

Wanneer kiezen voor implantaten
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een "normaal" kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Of als u na verloop van tijd klachten ontwikkelt. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek zullen wij vaststellen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zullen wij u doorverwijzen naar de implantoloog. De beoordeling is in zo'n geval dat u implantaten krijgt voordat er een nieuwe prothese voor u gemaakt wordt.
 
Voor het beste resultaat

Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot, roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelig invloed op het succes van het implantaat.
 
De tandprotheticus en implantoloog
De tandprotheticus en implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke, onderlinge afspraken. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een "normaal" kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van de onderprothese zo slecht zijn dat implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit dan simpelweg te los. Door de geslonken kaak is er vaak geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u ermee instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen, verwijzen wij u door naar de implantoloog binnen onze praktijk.
De implantoloog zal een foto maken en tijdens een eerste consult beoordelen of uw mond geschikt is voor implantaten en deze tijdens een volgende afspraak plaatsen. Als u uiteindelijk uw implantaten heeft gekregen, wordt u weer terug verwezen en vervolgens zal de verdere behandeling weer bij ons plaatsvinden. Wij zullen starten met de vervaardiging van de nieuwe prothese op implantaten. Samenvattend: onze tandprothetische praktijken verzorgen het uitneembare deel van uw kunstgebit, de implantoloog verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot.
 
Het plaatsen van de implantaten
Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantoloog u om samen een inzicht te krijgen in uw gezondheid. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u hier melden.
 
Vervolgens zal de implantoloog uw mondholte inspecteren. Ook maakt hij een röntgenfoto van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de implantoloog een behandelplan. Dit plan bespreekt hij met u. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen, de implantoloog zal u zo goed mogelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoed wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Na deze ingreep wordt er op de implantaten afdekschroeven geplaatst en de huidige prothese indien noodzakelijk aangepast. Na een ingroeiperiode van ongeveer 3 maanden komt u weer terug bij de implantoloog die de ingroei van de implantaat en genezing van de kaak controleert. Tevens zal de implantoloog de afdekschroeven vervangen door drukknoppen. Na deze behandeling zal de implantoloog u terugverwijzen naar onze praktijk.
 
Het maken van de prothese op implantaten
Nadat u de implantaten heeft gekregen, wordt u terugverwacht bij onze praktijk. Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe prothese of voor het veranderen van uw nieuwe prothese op implantaten. Ons gehele team zal haar uiterste best doen om uw gebitsprothese perfect op de implantaten te laten passen.
 
De verschillende soorten implantaatconstructies
Er zijn verscheidene mogelijkheden om uw prothese aan de implantaten te bevestigen. Afhankelijk van de ruimte en de positie van de implantaten zal door de tandprotheticus, in nauw overleg met de implantoloog een keuze worden gemaakt.
Er zijn diverse systemen om uw prothese te bevestigen aan uw implantaten, de keuze hiervoor ligt bij de tandprotheticus en de implantoloog.
 
Controle
Zowel onze praktijk en de implantoloog maken beiden na het plaatsen van de prothese een aantal afspraken met u voor nacontroles.
 
Reiniging is van cruciaal belang
Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw prothese is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog of mondhygiënist om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoonhouden van de prothese en de mondholte. Om deze te controleren dient u een aantal afspraken met onze praktijk te maken.
Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

PartiŽle- of frameprothese

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese (een plaatje). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met een tandarts. Immers de  tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de partiële prothese.
 
Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden.
De tandprotheticus zal dan in samenwerking met de tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.
 
Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?
 1. de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes),
 2. de frame prothese.
 
De kunststof plaatprothese
Indicatie:
 • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
 • als noodvoorziening
 • voorloper van de volledige prothese
 • wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.
 
De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.
 
De frameprothese
Indicatie:
 • als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
 • als lange termijn oplossing
 • als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
 • wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is
 
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.
 
Behandelplan
Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.
 
Afspraak 1. Intake gesprek
U meldt zich bij uw tandprotheticus om een partiële prothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar een tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren.
Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met een tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.
 
Afspraak 2. Eerste afdrukken
De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.
 
Afspraak 3. Definitieve afdruk
Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële prothese bepaald.
 
Afspraak 4. Beetbepaling
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.
 
Afspraak 5. Passen
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen. Tevens wordt vastgesteld of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.
 
Afspraak 6. Plaatsen van de prothese
De partiële prothese of frame wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.
 
Afspraak 7. Controle
Na enkele weken volgt een nacontrole door uw tandprotheticus.
Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

Volledige prothese

Prothesen
Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een gebitsprothese. Ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken waardoor mensen last hebben van hun gebitsprothese.
 
Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van de voortschrijdende slinken van de beide kaakhelften zit zowel het boven als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.
 
Wij bieden graag hulp
Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een "voering" aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn en/of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie.
 
Hoe lang duurt het voordat ik een nieuwe prothese heb?
Vanaf het eerste bezoek tot plaatsen werken wij zelfstandig aan uw prothese. Hierbij bespreken wij met u, uw persoonlijke wensen. In totaal bestaat de behandeling uit zes afspraken en een controle.
 
1e Controle & Afdruk,  2e Definitieve afdruk, 3e Beet bepalen, 4e Passen en intra orale registratie, 5e Passen in was, 6e Plaatsen van de prothese
 
Een medische anamnese wordt afgenomen (dan kijken we hoe het met uw (mond)gezondheid gesteld is en ook de prothetische status wordt beoordeeld) en de 1e afdrukken worden gemaakt.
Er worden individuele lepels (malletjes) gemaakt waarmee we de precieze vorm van uw onder en bovenkaak vast kunnen leggen.
Vervolgens wordt de relatie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak vastgelegd zodat - als u straks dicht bijt - de kiezen ook op de juiste manier op elkaar komen. Ook wordt dan overleg gevoerd over de kleur en vormgeving van de tanden.
U krijgt de prothese ter beoordeling te zien. Hier zitten echter alleen de tanden in. Deze is in was zodat er nog veranderingen mogelijk zijn. Maak van deze mogelijkheid gebruik, nu kunnen er nog gemakkelijk veranderingen worden aangebracht. Tevens wordt met een speciale techniek de stand van uw boven en onderkaak nogmaals nauwkeurig vastgelegd.
De prothese wordt na uw goedkeuring verder afgewerkt en vervolgens geplaatst.
Een week na plaatsing controleren wij de mond op eventuele pijnplekken en of er ongemakken zijn bij het eten.
Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

Kunstgebit & allergie

Kunstgebitten en allergie
Bij het vervaardigen van een kunstgebit wordt gebruik gemaakt van kunststof (PMMA). In een zeer klein aantal gevallen komt het voor dat patiënten hier allergisch voor zijn. De klachten zijn een branderige en pijnlijke mond en eventueel ook roodheid van het tandvlees. Dit kan het dragen van een kunstgebit erg vervelend maken en soms zelfs onmogelijk.
 
Ivobase systeem voor een perfecte pasvorm en anti allergie
Door het gebruik van de laatste nieuwe techniek op het gebied van kunsthars verwerking, het Ivobase systeem, is het bij ons mogelijk een prothese te vervaardigen die voor een patiënt met een kunststof allergie draagbaar is.
 
Het systeem van onder hoge druk persen van de kunsthars zorgt voor een perfecte pasvorm van de prothese.
 
Een speciale verwerking van het materiaal zorgt ervoor de restproducten die zorgen voor de allergie voor 99,4% uit het materiaal zijn verdwenen als het uithardingsprocedé is voltooid.
Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

Reparatie, rebasing en controle

Controle
De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen.  Ga er zo snel mogelijk mee naar de tandprotheticus. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo'n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust nog een keer terug.
Bij alles wat niet in de haak is met uw tandprothese is de beste oplossing naar uw tandprotheticus gaan. Hij weet precies wat er aan de hand is en wat eraan kan worden gedaan. Afhankelijk van hoelang u al een prothese draagt, zullen geleidelijk uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. Er kan door de tandprotheticus een nieuwe " voering" (rebasing) in het kunstgebit worden aangebracht, waardoor het weer steviger zit.

Rebasing
In de loop der jaren slinkt uw kaak. Daarom is het raadzaam om iedere twee jaar een controlebezoek af te leggen. Als uw prothese niet meer goed past wordt er een afdruk genomen van de kaak en kunnen wij een voering plaatsen om de prothese weer goed passend te maken.
 
Als u een afspraak maakt voor rebasen wordt er in de ochtend een afdruk genomen en kan u aan het eind van de dag de prothese weer ophalen. Wij verzoeken u om voor een rebasing een telefonische afspraak te maken. In de meeste gevallen zal deze aanpassing een ochtend of middag duren (e.e.a. afhankelijk van uw prothese).
 
Houdt er rekening mee dat u gedurende die dag geen prothese heeft. Wellicht heeft u uw oude prothese nog bewaard zodat u niet zonder prothese zit.
 
Wilt u weten of deze ingreep wordt vergoed? Klik dan hier voor het vergoedingenoverzicht. 
 
Reparatie
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen.
 
Wij verzoeken u om telefonisch een afspraak te maken voor een reparatie. In de meeste gevallen kunt er op wachten. Een reparatie kan 1 tot 2 uur in beslag nemen.
 
Wilt u weten of deze ingreep wordt vergoed? Klik dan hier voor het vergoedingenoverzicht.
Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

Openingstijden


 
maandag t/m donderdag 08:30 - 17:00
vrijdag 08:30 - 15:00

 
 
maandag t/m donderdag 08:30 - 17:00
vrijdag 08:30 - 15:00
Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk
Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR - Rotterdam
Tel: (010) 472 14 58
                  of
       (010) 472 30 21

Tandprothetische Praktijk Ralph van der Reijden

Wilhelminakade 40
3072 AR Rotterdam
010 - 472 14 58
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit