Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

De praktijk

Binnen onze praktijk werken tandprotheticus, tandtechnicus, implantoloog en tandarts nauw met elkaar samen. 
Samenwerking met de tandarts en tandtechnisch laboratorium zitten onder 1 dak, zo kan er door ons indien noodzakelijk persoonlijk contact worden gezocht. 
Daarnaast hebben we een samenwerking met een kaakchirurg/implantoloog voor gebitsprotheses op implantaten. 
Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen, werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij met u uw persoonlijke wensen.

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. 
Dit is dus de volledige prothese, deze wordt rechtstreeks aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van een tandarts voor nodig is. 
Op verwijzing van, en/of naar, een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële prothesen, frameprothesen en overkappingsprothesen op wortels of implantaten.

U kunt bij ons terecht voor:
 • Eerste kunstgebit (immediaatprothese)
 • Volledige gebitsprothese
 • Partiële prothese
 • Klikprothese (implantaat prothese)
 • Rebasingen (opvullen prothese)
 • Reparaties
 • Mondbeschermers
Tandprotheticus Henk-Jan van den Heuvel is de afgelopen twee jaar bezig geweest met het testen van de digitale prothese voor de ontwikkelaar van de software.
Dus naast bovenstaande zaken is hij ook specialist in de digitale prothese.

Ons team bestaat uit:
Tandprotheticus: Henk-Jan van den Heuvel
Tandtechnicus: Jan van den Heuvel
Klinisch Prothese Technicus: Johan van den Heuvel
Tandarts: Arash Monjezi

Tandprothetische Praktijk Van den Heuvel is aangesloten en lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Al onze diensten worden uitgevoerd conform de door hun opgestelde Algemene Leverings- Betalingsvoorwaarden. U kunt deze voorwaarden hier bekijken in PDF formaat pdf.
Ook zijn wij aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg. De Stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars in de mondzorg te verhogen en onder voorwaarden een garantie af te geven voor de kosten van een noodzakelijke herstelbehandeling.
Certificaat KwaliteitsRegister TandPothetici.
Certificaat Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

           
Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

Immediaatprothese

Stel, uw tanden hebben op een bepaald ogenblik een dusdanige staat, dat het verstandig is een kunstgebit te nemen. De tandprotheticus meet u in eerste instantie een tijdelijke, mooie prothese aan. Later volgt de definitieve prothese. De tandprotheticus werkt samen met een tandarts/kaakchirurg.
De tandarts/kaakchirurg heeft samen met de tandprotheticus een behandelplan opgesteld om uw tanden en kiezen te trekken. Daarvóór heeft de tandprotheticus al afdrukken van uw tanden en kiezen gemaakt. Die zijn de basis voor het kunstgebit dat hij voor u gaat maken. Hij houdt daarbij rekening met uw specifieke wensen. Denk aan de kleur, stand of vorm van de nieuwe tanden.

Het trekken van de tanden en kiezen
Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal in één keer, indien dit een te grote ingreep is zal de tandarts eerst uw kiezen trekken. Uw tanden trekt hij dan pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van kiezen en tanden zit doorgaans wel enkele weken. In de tussentijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. Indien er toch voor wordt gekozen in één keer al uw tanden en kiezen te trekken, zullen wij eerst uw nieuwe prothese maken zodat u dan ook nooit zonder tanden zult lopen.

Het kunstgebit wordt direct geplaatst
Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit. 
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

De eerste dag
De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer mee opentrekken. En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet meer goed in de mond passen. 
De eerste uren na het trekken van de tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door te spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.
Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als u pijn houdt. In elk geval niet zomaar een pijnstiller nemen, want van sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden. De tandarts/kaakchirurg spreekt met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.

Wennen aan het eerste kunstgebit
Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. 
Door tandverlies en het ontbreken van de wortel zal uw kaak gaan slinken. Dit is vaak een onopgemerkt proces. 
De onderkaak slinkt vier keer zo snel als de bovenkaak. Wanneer de (immediaat) prothese erg los gaat zitten kan deze worden aangepast door er een laagje in te leggen (wij noemen dat rebasen). In de regel wordt er na 3 maanden een rebasing uitgevoerd. 
De kans is groot dat de prothese binnen het eerste jaar weer los gaat zitten omdat uw kaken verder slinken, dan kan de prothese weer worden opgevuld of kan er een nieuwe prothese worden vervaardigd.
Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

Gebitsprothese

Een volledige gebitsprothese is een prothetisch hulpmiddel dat gemaakt wordt wanneer er geen eigen tanden of kiezen in de mond meer aanwezig zijn. De volledige gebitsprothese dient om de vijf tot tien jaar vervangen te worden. Voor het vervaardigen van een nieuwe volledige prothese kunt u zonder verwijzing bij ons terecht.
Wanneer u kiest voor een nieuwe prothese stel ik voor de behandeling een behandelplan op.

Deze bestaat uit 6 afspraken, namelijk:
 • 1e Afspraak. Intakegesprek/1e afdruk Uw persoonlijke gegevens worden genoteerd. Uw huidige prothese en uw mondholte worden nagekeken. Vaak maak ik meteen een afdruk van uw kaken.
 • 2e Afspraak. Definitieve afdrukken Met behulp van speciaal voor u gemaakte afdruklepels worden de definitieve afdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Daarmee wordt gelijk de randlengte en de pasvorm van de prothese vastgelegd.
 • 3e Afspraak. Beetbepaling Bepaald wordt hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond is voor het kunstgebit. Verder worden de kleur en vorm van de tanden en kiezen uitgekozen. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen.
 • 4e Afspraak. Passen in was De tanden en kiezen staan op een pasplaatje, waardoor de pasvorm van de prothese dan nog niet optimaal zal zijn. Er wordt dan gekeken of de tanden mooi in uw mond staan en de kiezen goed op elkaar komen.
 • 5e Afspraak. Plaatsen van de prothese De prothese wordt in de mond geplaatst en op esthetiek, spraak en eventuele pijnklachten gecontroleerd. Het gewenningsproces kan enkele weken duren. Zodra er pijnklachten ontstaan kunt u direct contact opnemen met mij voor maken van een afspraak. U kunt dezelfde dag nog terecht.
 • 6e Afspraak. Nacontrole na een week De pasvorm en functie van het kunstgebit wordt gecontroleerd en er zal indien nodig enkele correcties worden uitgevoerd. Uiteraard kunt u ook zelf contact met ons opnemen om, los van deze nacontrole, een (extra) afspraak in te plannen wanneer u bijvoorbeeld last heeft of wanneer de prothese niet goed meer zit. Het advies is om regelmatig (een keer per jaar) uw prothese te laten controleren. Om zodoende de pasvorm en andere aspecten te controleren.
Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

PartiŽle prothese

Uw tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese kan alleen door uw tandprotheticus worden vervaardigd als uw tandarts regelmatig uw eigen tanden en kiezen controleert. Uit deze controle moet blijken dat de belasting door de partiële prothese geen probleem zal opleveren voor uw eigen tanden en kiezen. Voor het vervaardigen van een partiële prothese werkt uw tandprotheticus dus samen met uw tandarts. Uw tandarts draagt immers de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus voor de partiële prothese. Mocht u geen tandarts hebben, wij werken nauw samen met onze tandarts onder 1 dak.

Welke soorten partiële prothesen bestaan er?
 • Kunststof plaatprothese met of zonder klammers
 • Kunststof flexibele prothese
 • Frame prothese
Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

Klikprothese

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Niet op de plek van iedere tand of kies wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van een onderprothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is gemaakt van titanium, een materiaal dat de eigenschap heeft vast te groeien aan het bot. Het implantaat heeft een doorsnede van 3 à 4 millimeter en is 8 tot 16 millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Meestal worden de implantaten in de onderkaak toegepast, maar soms ook in de bovenkaak.

De verwijzing
Wij werken op het gebied van de implantologie nauw samen met een kaakchirurg. Tussen ons bestaat een verwijsrelatie en er zijn duidelijke afspraken gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelaars precies weten waar ze aan toe zijn.
In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij uw tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, het bespreken van de mogelijkheden en het te volgen behandelplan, wordt u verwezen naar de implantoloog.
Nadat u geïmplanteerd bent zal de implantoloog uw tandprotheticus schriftelijk informeren over de gevolgde implantatieprocedure en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vastzitten in het bot. Uw tandprotheticus kan nu beginnen met het vervaardigen van uw nieuwe gebitsprothese. Uw tandprotheticus verzorgt het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog het vastzittende deel.
Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

Overig

Rebasing en aanpassingen
Wat heel veel mensen niet weten is dat een prothese na een paar jaar (of maanden) vaak nog kan worden aangepast. De ruimte die ontstaan is tussen de prothese en de geslonken kaak wordt (nadat er een afdruk is gemaakt met de bestaande prothese) opgevuld. Het zogenaamde rebasen kan in één dag worden gedaan. Hierdoor hoeft u maar even zonder prothese te lopen.

Reparaties
Ook wanneer er een tand kapot is of ontbreekt of als er een scheur de prothese zit, kan in de meeste gevallen de prothese gewoon gerepareerd worden. Het is mogelijk om in de praktijk hierop te wachten. Wel graag van te voren telefonisch een afspraak maken.

Mondbeschermer
Speciaal voor sporters met risico op mondletsel maken wij op maat een mondbeschermer die u optimale protectie geeft.
Vooral sporten als Hockey, honk- en baseball en vechtsporten geven een verhoogde kans op letsel aan de tanden.
Procedure:
Er wordt een afdruk genomen van de gehele bovenkaak. Hierop wordt een individuele beschermer gemaakt in een kleur of kleurcombinatie naar keuze met een perfecte pasvorm waardoor het dragen van de mondbeschermer geen belemmering geeft in de uitoefening van de desbetreffende sport.
Dus optimaal comfort en bescherming geeft een prettig en veilig gevoel.
Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

Tarieven

Als u gebruik maakt van zorg die is neergelegd in de basisverzekering, dan telt het eigen risico direct. Het eigen risico, is dat gedeelte dat u zelf moet betalen en dit wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en met u afgerekend.
Dus voordat de zorgverzekeraar tot vergoeding van uw kosten overgaat, moet u dit bedrag (voor dat jaar) eerst zelf betaald hebben. Dat is uw risico. Pas boven dit bedrag keert de verzekering de vergoeding uit. Dit eigen risico is voor iedereen verplicht. Iemand die in een bepaald jaar geen aanspraak maakt op vergoedingen vanuit de basiszorg, betaalt dit eigen risico ook niet.
Nu wordt ook niet alle zorg voor 100% vergoed onder de basisverzekering. Voor sommige zorg is wettelijk een eigen bijdrage vastgesteld. Een volledige gebitsprothese is zo’n voorbeeld waarbij een wettelijke eigen bijdrage van 25% is vastgesteld. Van de totale rekening wordt 75% vergoed vanwege de basisverzekering. Deze 75% krijgt u van de verzekering uitgekeerd als vergoeding.
Zijn dit ook de eerste vergoedingen van het lopende jaar, die u aanvraagt bij de verzekeraar, dan betaalt u van deze 75% eerst ook nog het eigen risico van dat jaar zelf. U betaalt dan dus zowel een eigen bijdrage als een eigen risico. Heeft u uw eigen risico al betaald doordat u al meer zorg heeft afgenomen en het eigen risico al heeft voldaan, dan betaalt u alleen de eigen bijdrage: 25% van de totale rekening.

Aanvullende verzekering
Naast de basisverzekering die voor iedereen geldt, bestaat er ook de mogelijkheid aanvullende verzekeringen af te nemen bij de zorgverzekeraar. Deze aanvullende dekt dan de zorg die niet door de basisverzekering wordt afgedekt. Dit kan b.v. de vergoeding van fysiotherapie of tandzorg zijn. Dit is geen verplichting maar wordt op basis van vrijwilligheid afgesloten. Er bestaat geen acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar, dus zij mogen u vragen stellen over uw gezondheid voordat zij u accepteren en kunnen u dus als klant weigeren.
Vergoeding afhankelijk van tandprothese en polis!

Kosten en vergoedingen
Wat in uw geval door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, is afhankelijk van de prothese en van de polis. Om u toch een beeld te geven staan hieronder enkele indicaties. Ook helpen wij u graag verder. Wanneer u bij ons een offerte opvraagt (dit is kosteloos), kunt u deze aan uw zorgverzekeraar voorleggen. Die informeert u vervolgens over de exacte vergoedingen in uw situatie.
 • Volledige prothese Een volledige prothese (een bovenprothese en/of een onderprothese die niet gedeeltelijk is) wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Het opvullen en repareren van een volledige prothese wordt 100% vergoed uit de basisverzekering.
 • Gedeeltelijke prothese Een gedeeltelijke prothese wordt niet uit de basisverzekering vergoed, maar wel gedeeltelijk vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Vergoeding is dus afhankelijk van óf u die aanvullende verzekering heeft en zo ja, hoe uitgebreid die is. Het opvullen en repareren van een gedeeltelijke prothese wordt niet uit de basisverzekering vergoed.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden elke vijf jaar een nieuwe prothese. Wij adviseren meestal een prothese te vervangen tussen de vijf en acht jaar, afhankelijk van verschillende factoren zoals slijtage en pasvorm.
Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:30 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 17:00 uur
Woensdag 08:30 - 17:00 uur
Donderdag 08:30 - 17:00 uur
Vrijdag 08:30 - 17:00 uur
Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

Contact

Onze praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. U kunt eventueel even voor de deur parkeren, zolang de ingang vrij blijft.

Bereikbaar per auto
Tandprothetische Praktijk Van den Heuvel is goed bereikbaar per auto. Er zijn voldoende parkeerplekken aanwezig. U kunt hier gratis parkeren. Tandprothetische Praktijk Van den Heuvel is gevestigd op het bedrijventerrein Gouwe Park nabij Gouda, Moordrecht en Waddinxveen, langs de A12 en de A20.

Tandprothetische Praktijk van den Heuvel

Zuidbaan 534
2841 MD Moordrecht
0182 - 516 492
info@tppvdheuvel.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit