Tandprothetische Praktijk van der Leeuw

De praktijk

Als tandprotheticus kunnen wij geheel zelfstandig, ook partiële protheses, klikprotheses, frame protheses en overkappingsprotheses op wortels maken. De prothese kan worden aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is. Onze werkzaamheden worden grotendeels vergoed door de verzekeringsmaatschappijen.

In samenwerking met de tandarts en implantoloog verzorgen wij de hele behandeling voor u.

Door regelmatige bijscholings-cursussen blijven wij op de hoogte van de nieuwste normen en technieken waardoor wij esthetische en verantwoorde protheses kunnen te maken.

Garantie en nazorg

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus is verantwoordelijk voor garantie en duurzaamheid. Als er problemen zijn, kunt u zich eerst bij uw tandprotheticus melden.

In gezamelijk overleg zullen wij bij problemen of vragen voor een gepaste oplossing zorgen.
Tandprothetische Praktijk van der Leeuw

Maria Danneels Erf 75
2907 BD Capelle aan den IJssel
010-4516200
info@kunstgebittenkliniek.nl
Bezoek website

Behandelingsmethode

Hoe gaan wij een prothese voor u maken

Vanaf de intake bij het eerste  bezoek tot het plaatsen werken wij zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreken wij met u al uw persoonlijke wensen en nemen deze mee bij het maken van uw prothese.

Na overleg met u proberen wij samen met u, uw prothese te maken die geheel aan u wensen voldoet. Wij gaan dan een proefprothese maken die u in uw mond wordt geplaatst en kijken dan of u wensen zijn uitgekomen. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd en aan u getoond. Veranderingen zijn dan nog vaak eenvoudig aan te bergen en deze kunnen wij vaak direkt ter plaatse voor u doen.

Na uw goedkeuring worden er speciale afdrukken genomen om een zo nauwkeurig mogelijk afdruk van u kaken te krijgen om een optimale pasvorm te garanderen.

Als dan alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Van af het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit, worden er ongeveer vier à vijf bezoeken aan ons gebracht.

Hoe lang gaat een kunstgebit mee

De verantwoorde levensduur van een kunstgebit is vijf tot acht jaar. Dit kan individueel zeer verschillend zijn. Zodra uw kunstgebit los gaat zitten of pijn gaat doen is het verstandig om contact op te nemen met uw tandprotheticus. Vaak kan de pasvorm met een nieuwe basis (voering) hersteld worden. Laat uw kunstgebit in elk geval om de twee jaar controleren.
Tandprothetische Praktijk van der Leeuw

Maria Danneels Erf 75
2907 BD Capelle aan den IJssel
010-4516200
info@kunstgebittenkliniek.nl
Bezoek website

Klikgebit

Een klikgebit is een prothese die gemaakt wordt met behulp van implantaten die in u kaak worden peplaatst.

Wat is een implantaat?

Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.
Bron: Dyna

De verwijzing

De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn.

In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een "normaal" kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult.

Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een "normale" prothese wel gaat maar dit niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen.

Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.
 
  • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren
  • Het kaakbot moet gezond zijn
  • Het tandvlees moet gezond zijn
  • U moet gezond zijn
  • U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen
  • Het succespercentage van implantaten bij niet rokers is hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden
Welke mogelijkheden bestaan er?

Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:
 
  • met drukknoppen,
  • met magneten,
  • met een steg, staafje tussen de implantaten.
Bron: Dyna

Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg met u besproken worden.

Het maken van het kunstgebit op implantaten

U komt terug bij de tandprotheticus waar 4 afspraken met u gemaakt worden voor het aanmeten van het kunstgebit op implantaten. Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt niet veel met het maken van het "normale" kunstgebit. De tandprotheticus moet er echter wel voor zorgen dat het gebit perfect op de implantaten past en het gebit geen negatieve krachten op de implantaten uitoefent waardoor deze verloren zouden kunnen gaan.

Reinigen van de implantaten, het kunstgebit en de mondholte

Implantaten gaan in principe erg lang mee. Een goede mond en prothese hygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie zal worden uitgelegd welk hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg of mondhygiëniste regelmatig te bezoeken om de implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het reinigen van het kunstgebit en de mondholte.Bron: Dyna
Tandprothetische Praktijk van der Leeuw

Maria Danneels Erf 75
2907 BD Capelle aan den IJssel
010-4516200
info@kunstgebittenkliniek.nl
Bezoek website

Openingstijden

Wij zijn voor u beschikbaar op de volgende tijden:
 
maandag tot en met donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 16:00

Voor vragen zijn wij ook telefonisch op deze tijden bereikbaar.

Voor tarieven, vergoedingen en dergelijke kunt u 24 uur per dag terecht op onze website:
http://www.kunstgebittenkliniek.nl/ 
Tandprothetische Praktijk van der Leeuw

Maria Danneels Erf 75
2907 BD Capelle aan den IJssel
010-4516200
info@kunstgebittenkliniek.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk van der Leeuw,

Maria Danneels Erf 75,

2907 BD Capelle aan den IJssel.

Telefoonnummer: 010-4516200

Website:  www.kunstgebittenkliniek.nl

 

Tandprothetische Praktijk van der Leeuw

Maria Danneels Erf 75
2907 BD Capelle aan den IJssel
010-4516200
info@kunstgebittenkliniek.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit