Van der Male Tandprothetiek

De praktijk

Tandprothetische praktijk van der Male is sinds januari 2001 gevestigd in Zwijndrecht. Per 1 april 2009 is de praktijk gevestigd in het oudste winkelcentrum van Zwijndrecht "de Passage".

Dhr. van der Male is in 1988 begonnen in de tandtechniek bij tandtechnisch laboratorium Timmer in Zwijndrecht en heeft zich gespecialiseerd in de uitneembare gebitprothese.
In 1997 is Dhr. van der Male begonnen met de opleiding voor tandprothetici aan de Hogeschool Utrecht en heeft deze in juni 2000 succesvol afgerond.

Per 1 augustus 2008 is Ester Kiers in de praktijk komen werken en is het eerste aanspreekpunt in de praktijk. Zij verzorgt de afspraken en de administratie van de praktijk.

We zijn aangesloten bij het KwaliteitsRegisterTandprothetici.

Van der Male Tandprothetiek

Passage 17
3131CM Zwijndrecht
078 - 612 14 42
tpp@vandermale.info
Bezoek website
Van der Male Tandprothetiek

Stationsweg 45
3331LR Zwijndrecht
078-6121442
info@vandermaletandprothtiek.nl
Bezoek website

Informatie over protheses

Nieuwe protheses

Een nieuwe prothese zal in het begin even wennen zijn. Het praten, afbijten en kauwen van eten zal in het begin weer wennen zijn. Het zal enige weken duren voor de prothese is ingedragen. Ondanks alle aandacht en zorg die er aan u en uw prothese wordt gegeven kan het zijn dat er tijdens het indragen pijnlijke plekken ontstaan. Maak een afspraak voor controle, het is voor ons een kleine moeite om de pijnlijke plek te lokaliseren en weg te halen in de prothese. Slijp of vijl zelf niet aan uw prothese, dit doet meer kwaad dan goed en u raakt uw garantie kwijt.

De partiële (gedeeltelijke) prothese

De partiële prothese is een uitneembare prothese die bestemd is voor mensen die 1 of meerdere tanden en of kiezen kwijt zijn.
Er zijn twee soorten uitneembare prothese's voor deze situatie.

Kunststofprothese
Bij deze prothese is de basis van kunststof en hierin zitten de ontbrekende tanden en/of kiezen vast. De prothese wordt volledig op het tandvlees gedragen en zit klem tegen de eigen tanden en kiezen.

Voordelen: een kunststofplaat is een goedkope oplossing om ontbrekende tanden en/of te vervangen. Als er later weer een tand of kies verloren gaat kan deze makkelijk aan het bestaande plaatje bijgeplaatst worden.

Nadelen: Een kunststofplaatje kan makkelijk breken en kan, doordat het strak tegen de eigen tanden en kiezen aanligt, schade veroorzaken. Dit kan tot gevolg hebben dat goede tanden en kiezen hierdoor beschadigt raken en verloren gaan. Doordat het volledig op tandvlees gedragen wordt slinkt het kaakbot sneller, waardoor plaatjes sneller los zitten en kunnen breken.

Metalenframeprothese
Een metalenframeprothese is een prothese die als basis een metalenframe heeft. Deze prothese wordt voor 80% afgesteund op de eigen tanden en kiezen. Hiervoor worden door uw tandarts speciale steuntjes geslepen op de tanden en kiezen die als steunpunt dienen. Om deze tanden en kiezen komen metalen haakjes die voor het houvast zorgen. Op de plaatsen waar de tanden en kiezen ontbreken wordt het afgesteund op het tandvlees met kunststof en omvat het het metalenframe waardoor het aan het metaal vast zit.

Voordelen: het is een zeer stabiele oplossing die veel draagcomfort levert. Kans op breuk is zeer klein. Brengt geen schade toe aan het tandvlees en de eigen tanden en kiezen. Omdat een frame afsteunt op de eigen tanden en kiezen zal er minder snel slinking van het kaakbot plaats vinden. Hierdoor zal een metalenframe beter blijven passen en langer meegaan.

Nadelen: een metalen frame is ten opzichte van een kunststofplaat duurder. Het is lastiger om er tanden en/of kiezen achteraf bij te zetten. Het kan zijn dat de haakjes die om de tanden en kiezen zitten in zicht komen als men praat of lacht. Er wordt wel rekening gehouden met de esthetiek, maar het is niet altijd mogelijk om de haakjes uit het zicht te houden.

Keuze metaal of kunststof
In overleg met uw tandarts zal bekeken worden wat in uw situatie de beste oplossing is. Dit is afhankelijk van verschillende aspecten zoals verwachte levensduur van de nog bestaande tanden en kiezen en heel belangrijk uw financiële situatie en uw aanvullende zorgverzekering.

Behandelplan
Het behandelplan is volledig afhankelijk van de situatie in de mond en zal van tevoren eerst met u besproken en toegelicht worden.
 • mondonderzoek en röntgenfoto's bij de tandarts en verwijzing naar tandprotheticus
 • behandelplan bespreken en eerste afdruk
 • maken van tweede afdruk.
 • beetbepalen, kijken hoe de tanden en kiezen op elkaar moeten sluiten en wensen bespreken
 • ophalen van de prothese om naar de tandarts te gaan.

Klikprotheses

Een kunstgebit wat los zit kan pijn en ongemak veroorzaken in de mond. Door het laten plaatsen van 2 of 4 implantaten kan een kunstgebit worden vastgeklikt in de mond, waardoor u weer pijnloos kunt eten en breeduit lachen.

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op! Niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is gemaakt van materialen (titanium) die niet door het lichaam worden afgestoten. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na 8 tot 10 weken houvast voor het uiteindelijke kunstgebit.

De verwijzing
De tandprotheticus en de tandarts-implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie waarin duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn.

In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond en het bespreken van het te volgen behandelplan wordt u verwezen naar de tandarts-implantoloog.

Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog de tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog verzorgt het vastzittende deel.

Behandelplan voor klikgebit

 • het maken van de eerste afdrukken
 • het maken de definitieve afdrukken - Met speciaal voor u vervaardigde afdruklepels worden de kaken precies afgedrukt en de plaats van de implantaten voor de juiste pasvorm
 • beetbepalen Hier wordt bepaald hoe de tanden en kiezen op elkaar moeten komen en werden de kleur en vorm van de tanden uitgekozen. Ook wordt er besproken wat de wensen zijn van stand van de tanden zijn ( levendig, of netjes naast elkaar).
 • proefprothese - In deze fase is er een proefprothese van was met tanden en kiezen. In de mond wordt bekeken of de kiezen goed op elkaar sluiten en of de tanden mooi bij de patiënt passen. Als er een staaf op de implantaten komt wordt deze ook gepast op pasvorm. Als tijdens deze pasfase alles in orde is zal de prothese definitief gemaakt worden.
 • plaatsen definitieve prothese - Nu zal de prothese geplaatst worden. Na het plaatsen van de prothese zal verteld worden hoe u dit moet onderhouden.


Voordelen klikprothese

 • Een vast kunstgebit zonder pijn en weer goed kunnen eten.
 • Een klikgebit is makkelijk te reinigen.
 • Vergoeding vanuit de basisverzekering, er geldt wel een wettelijke eigen bijdrage van 250 euro.
 • Aanvraag wordt door ons verzorgd.

Wilt u meer weten over een klikgebit, bel ons dan voor een vrijblijvend intake gesprek.
 

Van der Male Tandprothetiek

Passage 17
3131CM Zwijndrecht
078 - 612 14 42
tpp@vandermale.info
Bezoek website
Van der Male Tandprothetiek

Stationsweg 45
3331LR Zwijndrecht
078-6121442
info@vandermaletandprothtiek.nl
Bezoek website

Onderhoud en nazorg

Onderhoud van gebitsprothese

Het is belangrijk dat u uw prothese na iedere maaltijd goed schoonmaakt. Gebruik voor het schoonmaken een speciale protheseborstel en zeep, of speciale prothesereinigingsmiddelen. Gebruik nooit heet water of agressieve schoonmaakmiddelen, zoals schuurmiddel, bleekwater of tandpasta.

Masseer uw kaken regelmatig
Door het regelmatig poetsen van uw tandvlees reinigt u uw kaken en houdt u uw tandvlees in een betere conditie, hierdoor zal een gebitsprothese prettiger en beter blijven zitten. Gebruik voor het reinigen van de mond een zachte kindertandenborstel en een beetje tandpasta.

Prothese 's-nachts uit
Het heeft de voorkeur dat u de prothese 's-nachts uit doet. Het inhouden van de prothese zorgt voor een verminderde doorbloeding van het tandvlees, waardoor het kaakbot sneller kan gaan slinken, waardoor de prothese minder goed past en gaat irriteren.

Schoonmaken klikprotheses
Een goede hygiëne voor uw mond en prothese is erg belangrijk voor het behoud van de klikprotheses. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven, zijn de overgangen van de klikprotheses naar het tandvlees.

Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg, mondhygiënste regelmatig te bezoeken om uw klikprotheses te laten controleren en indien nodig schoonmaken.

Jaarlijkse controle
Het is belangrijk om uw kunstgebit en mond jaarlijks te laten controlen. In de mond kunnen veranderingen optreden waardoor een kunstgebit losser kan gaan zitten.

Door het jaarlijks laten controleren van uw kunstgebit kan er op tijd een aanpassing gedaan geworden zodat het kunstgebit beter blijft passen en langer meekan.

Voor een klikgebit moet u elk jaar naar de tandarts-implantoloog voor controle van de implantaten. Indien nodig zal hij de implantaten schoonmaken.
Van der Male Tandprothetiek

Passage 17
3131CM Zwijndrecht
078 - 612 14 42
tpp@vandermale.info
Bezoek website
Van der Male Tandprothetiek

Stationsweg 45
3331LR Zwijndrecht
078-6121442
info@vandermaletandprothtiek.nl
Bezoek website

Vergoeding zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

Bij een nieuwe volledige prothese:
 • Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener van 75%; aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.
Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:
 • Bij een partiële prothese geldt: verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt aan de verzekeraar. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en vergoedt dan dat deel waar verzekerde recht op heeft rechtstreeks aan verzekerde.
Bij een nieuwe implantaat prothese:
 • Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener met een wettelijke eigen bijdrage van 250 euro die door u (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.
Reparatie
 • Volledige prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Partiële prothese: wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.
 • Implantaat prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Rebasing
 • Volledige prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Partiële prothese: wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.
 • Implantaat prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor alle vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar geldt ook uw eigen risico, indien deze nog niet is voldaan zullen er extra kosten bij u in rekening worden gebracht.
Van der Male Tandprothetiek

Passage 17
3131CM Zwijndrecht
078 - 612 14 42
tpp@vandermale.info
Bezoek website
Van der Male Tandprothetiek

Stationsweg 45
3331LR Zwijndrecht
078-6121442
info@vandermaletandprothtiek.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 09:00 - 12:30 uur 13:30 - 16:30 uur
Dinsdag 09:00 - 12:30 uur 13:30 - 16:30 uur
Woensdag 09:00 - 12:30 uur 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 09:00 - 12:30 uur 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 08:30 - 12:00 uur  

Telefoonnummer
078 - 612 14 42 (ma t/m vrij 9:00 - 12:00 uur)

Noodnummer
078 - 612 07 84 (ma t/m vrij 12:00 - 16:00 uur)
Van der Male Tandprothetiek

Passage 17
3131CM Zwijndrecht
078 - 612 14 42
tpp@vandermale.info
Bezoek website
Van der Male Tandprothetiek

Stationsweg 45
3331LR Zwijndrecht
078-6121442
info@vandermaletandprothtiek.nl
Bezoek website

Contact

Onze praktijk is gevestigd op het volgende adres:

Van der Male Tandprothetiek
Passage 17
3331 CM Zwijndrecht
Klik hier voor Google Maps


078 - 612 14 42 (ma t/m vrij 09:00 - 12:00 uur)
078 - 612 14 42 (noodnummer ma t/m vrij 12:00 - 16:00 uur)
tpp@vandermale.info
http://www.vandermale.info
Van der Male Tandprothetiek

Passage 17
3131CM Zwijndrecht
078 - 612 14 42
tpp@vandermale.info
Bezoek website
Van der Male Tandprothetiek

Stationsweg 45
3331LR Zwijndrecht
078-6121442
info@vandermaletandprothtiek.nl
Bezoek website

Aanbevolen door Van der Male Tandprothetiek

Renew gebitsreiniger 200gr
€ 14,10
Tepe Bridge & Implant Floss
€ 7,64

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit