Veringmeier Tandprotheticus

De praktijk

Wie zijn wij?

 
http://www.vmeier.nl/wp-content/uploads/2016/11/rick.jpg
Naam: Rick Veringmeier
Functie: Tandprotheticus

Rick Veringmeier is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van volledige gebitsprotheses. Na het behalen van zijn vakbekwaamheidsdiploma tot tandtechnicus, studeerde hij nog 3 jaar verder voordat hij zich tandprotheticus mocht noemen.
 
Prothesespecialiste
Naam: Angelique Jacobs
Functie: Prothesespecialiste

Angelique heeft eerst een opleiding voor goudsmeden gevolgd in Schoonhoven. Hierna is zij afgestudeerd als vakbekwaam tandtechnicus, en heeft ze de opleiding tot klinisch prothesespecialiste gedaan. Vanaf 1997 is zij werkzaam in de praktijk van Veringmeier.
Assistente tandtechnicus
Naam: Sylvia Schoonbrood
Functie: Assistente tandtechnicus

Sylvia heeft enkele jaren ervaring en is intern opgeleid. Ze assisteert bij het maken van protheses en implantaten. Hiernaast ondersteunt ze de administratie en houdt ze het interieur schoon. Sylvia is bij Veringmeier komen werken, nadat zij zelf is behandeld in de praktijk van Veringmeier.
Veringmeier Tandprotheticus

Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
010-4261417
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website
Veringmeier Tandprotheticus

Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
010- 4711320
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website

De tandprotheticus

Wat is een tandprotheticus?

Tandprotheticus Rick Veringmeier
De tandprotheticus is een erkend specialist voor het aanmeten en vervaardigen van het kunstgebit. Hiervoor is hij niet alleen technisch (IVT) maar ook medisch-biologisch opgeleid (Hogeschool Utrecht), in totaal een 9-jarige opleiding. Tandprothetici mogen, net als tandartsen, een kunstgebit maken van afdruk tot eindresultaat. De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) heeft, om de kwaliteit en garantie van ons product te waarborgen, een Systeem Kwaliteitszorg Tandprothetici in het leven geroepen, conform de landelijke HKZ-norm, en/of ISO-norm. Dit is vooral bedoeld om zekerheid te bieden voor cliënten en zorgverzekeraars.

Sinds 1 januari 2006 zit het kunstgebit ook weer voor 75% in het basispakket van alle zorgverzekeraars zodat ook mensen met een minimuminkomen een goed verzorgd kunstgebit bij de tandprotheticus kunnen laten aanmeten. Dit kan oplopen tot wel 100% voor mensen met een aanvullende verzekering.

Nu er nog immer een tandartsentekort heerst, zullen steeds meer mensen tevergeefs een beroep doen op tandheelkundige zorg bij de reguliere tandarts. Via de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is er toch een toch een oplossing voor de 'zwevende' cliënt gevonden, namelijk: de tandarts kan vanwege de massaliteit van zijn werk verschillende specialisaties uitbesteden aan derden, te weten mondhygiënisten, tandtechnici, tandprothetici, assistenten, etc. Anders dan tandtechnici hebben tandprothetici en mondhygiënisten de gediplomeerde bevoegdheid om 'in de mond' te werken, uiteraard tot zover hun professie rijkt.

Tandprothetici vervaardigen gedeeltelijke kunstgebitten op doorverwijzing van de tandarts, evenals overkappingsprotheses op implantaten (kunstgebit op kunstwortels/klikgebit). Er zijn reeds zorgverzekeraars die dit anders zien en patiënten rechtstreeks voor de eerder genoemde gebitsprotheses naar de tandprotheticus sturen. Dit alles nogmaals is alleen mogelijk via een gestroomlijnd verwijzingsprotocol. Vervolgens werkt de tandprotheticus vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij met u persoonlijk uw wensen, tevens verstrekt hij vrijblijvende informatie en advies. Nu zult u vragen, wanneer heb ik advies nodig. Welnu, dit kan onder andere bij:
 • Pijnklachten
 • Het los zitten van uw kunstgebit
 • Een veranderd aangezicht
 • Het regelmatig breken van uw kunstgebit
Tot slot willen wij nog even kwijt dat de noodzaak voor een kunstgebit in alle leeftijdscategorieën kan voorkomen. Door de weinige voorlichting, immers sommige cliënten zijn, vaak uit angst, al zo'n 20 jaar niet meer bij een tandarts geweest, ontstaan problemen. De noodzakelijke behandeling wordt dan namelijk vaak uitgesteld waardoor veranderingen in het aangezicht ontstaan. Dit kan weer tot hygiënische en esthetische problemen leiden. Zorg dus dat u er zo snel mogelijk bij bent!
Veringmeier Tandprotheticus

Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
010-4261417
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website
Veringmeier Tandprotheticus

Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
010- 4711320
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website

Diensten

Overkapping op implantaten

Bij dragers van een kunstgebit gaat de onderkaak langzaam slinken. Daardoor komt het ondergebit na verloop van tijd steeds losser te zitten. De tandarts of protheticus kan deze problemen tijdelijk verhelpen. Maar veel mensen zouden toch liever een vaster en comfortabeler gebit willen hebben. Gelukkig bestaat zo'n kunstgebit! Namelijk een "overkappingsprothese" op implantaten.

 • Wat is een implantaat? Dit is een dun schroefje van titanium in de (onder)kaak. Titanium is een weefselvriendelijk materiaal. Na het aanbrengen gaat het kaakbot hiermee een vaste verbinding aan.
 • Hoe lang duurt de behandeling? Dit hangt vooral af van wat er gedaan moet worden maar meestal ongeveer 4 maanden (van de plaatsing der implantaten tot het definitieve klikgebit)
 • Is de behandeling pijnlijk? Het aanbrengen van de implantaten gebeurt gewoonlijk onder lokale verdoving. Na de inbreng kan er wat zwelling ontstaan. Dit ongemak zal na enkele dagen verdwijnen.
 • Wat kost het? In vele gevallen slechts de Wettelijke bijdrage van € 125,- Echter, de behandeling wordt ook vaak gedeeltelijk vergoed door de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraars. Raadpleeg hierover voor behandeling eerst uw tandprotheticus, kaakchirurg of tandarts.
De volledige gebitsprothese

Als de laatste tanden en kiezen getrokken zijn, zijn wij in Nederland in staat een volledig kunstgebit voor "de tandeloze" te vervaardigen. Wat is het nut nu van zo'n ding, buiten dat je er natuurlijk je voedsel mee moet 'malen'?

Op de eerste plaats de esthetiek. De vorm van het gelaat wordt voornamelijk bepaald door de tanden en kiezen. Vervolgens geeft zo'n gebit steun aan de weke delen in de mond, niemand loopt graag rond met ingevallen wangen en ontstoken mondhoeken.

Verder zorgt het ervoor dat de klanken van de spraak niet vervormd de mond uit komen. Tot slot voorkomt het kunstgebit problemen in het kaakgewricht, die kunnen resulteren in hoofdpijn en oorpijn.

Veringmeier staat stil bij al deze punten en vervaardigt volgens de geldende normen een perfecte gebitsprothese.
De partiële gebitsprothese

Cariës en tandvleesafwijkingen zijn de voornaamste oorzaken van het verlies van tanden en kiezen. Pas na een positief bevonden evaluatie van de restdentitie (de tanden en kiezen die nog aanwezig zijn) door een tandarts is het zinvol om over te gaan tot het aanmeten van een gedeeltelijke prothese (partieel). Deze prothese kan men grofweg in twee groepen splitsen:
 • Een frame-prothese, een kunststof vervanging met metalen onderbouw
 • Een kunststof-prothese, een volledig plastic prothese met of zonder metalen haakjes.
Welk type voor u geschikt is, wordt, natuurlijk in overleg met de patiënt, bepaald door de tandprotheticus/tandarts.

NB: Om als patiënt, voor een vergoeding in aanmerking te komen, bij de regionale zorgverzekeraar, moet de tandprotheticus een schriftelijke verwijzing / toestemming hebben van de tandarts.
Immediaatprotheses

Vroeger was het zo dat de patiënt na extractie van zijn natuurlijke tanden en kiezen circa drie maanden tandeloos rondliep. In deze tijd, waarin het "tandeloos zijn" sociaal onaanvaardbaar is, hoeft dat gelukkig niet meer. Door plaatsing van de volledige prothese direct na extractie kan de tandeloze patiënt weer deelnemen aan het sociale verkeer. Ook het uitzoeken van de kleur, grootte en vorm van de fronttanden kan gebeuren aan de hand van de aanwezige natuurlijke tanden/kiezen. Veringmeier biedt u deze methode aan, door samen te werken met het plaatselijke ziekenhuis. Tevens is er hierdoor een mogelijkheid, bij extreem bange patiënten, om een narcose-behandeling aan te vragen bij de zorgverzekeraar van deze persoon.
 
 • Wat kost het? In vele gevallen wordt deze prothese tot 100% vergoed. Het trekken van rotte tanden en kiezen zit in het basispakket en is sowieso kostenloos (uiteraard na medische indicatie).


Digitale gebitsprothese

De digitale gebitsprothese. In slechts 3 afspraken een perfect passend gebit!

De techniek staat niet stil in de tandprothetiek, net als dat in allerlei andere sectoren gebeurt. Er zijn in de afgelopen jaren veel innovaties op het gebied van gebitsprotheses verricht. Sinds kort bieden wij in samenwerking met Avadent ook de digitale gebitsprothese als behandeling aan. Deze digitale gebitsprothese is dus vervaardigd door middel van de nieuwste technologie op het gebied van de gebitsprotheses. AvaDent Digital Dentures maakt het mogelijk om een gebitsprothese in slechts 3 afspraken te vervaardigen. Tevens kenmerkt een AvaDent gebitsprothese zich door de exceptionele pasvorm.

De kenmerken van een Avadent™ Digitale Gebitsprothese zijn:
•Exceptionele pasvorm
•Weefselvriendelijk materiaal
•Zeer sterk
•Mooie vormgeving
•Garantie

De voordelen voor u zijn:
•Slechts 3 afspraken
•De prothese past veel beter
•U heeft minder kans op een pijnplek
•Het voorkomt een nare mondgeur
•De prothese breekt minder snel
•Indien gewenst een identieke reserve prothese
•Bij verlies een nieuw gebit wat 100% hetzelfde is

Interesse in een digitale gebitsprothese? Maak vrijblijvend een afspraak voor een intake gesprek.


 
Veringmeier Tandprotheticus

Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
010-4261417
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website
Veringmeier Tandprotheticus

Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
010- 4711320
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website

Behandelingen en vergoedingen

Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten voor tandprothetici in hun pakket opgenomen. Veringmeier Tandprotheticus kan u er alles over vertellen en u er gratis over adviseren.

DSW en andere zorgverzekeraars
Wij hebben een overeenkomst met zorgverzekeraar DSW. De vergoedingen van DSW hanteren wij als richtlijn voor onze tarieven. Dit betekent dat u met een aanvullende TOP-verzekering, bijvoorbeeld voor een volledige prothese (kunstgebit) slechts € 10,- zelf hoeft bij te dragen! Tevens declareren wij rechtstreeks bij DSW en staan onze tarieven tot en met 31 december 2016 vast. Met vele andere zorgverzekeraars, zoals Zilveren Kruis, VGZ, Menzis en CZ hebben we soortgelijke afspraken. U betaalt daarom bij ons nooit te veel.

DSW

DSW geeft bij de aanvullende verzekeringen de vergoedingen opgenomen in deze lijst. Op pagina 15, 16 en 17 vindt u de vergoedingen voor de tandheelkunde. DSW Zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico (2016: € 385,-) in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 • U heeft alleen een verplicht eigen risico en dus geen gekozen vrijwillig eigen risico
 • U bent 18 jaar of ouder op 1 januari 2016

Tarieven en betaling
Voor elke behandeling zullen we met u de kosten bespreken en voor behandelingen boven € 150,- kunt u vooraf een begroting krijgen.
In de meeste gevallen declareren wij het verzekerde deel bij uw zorgverzekeraar. De kosten die u zelf moet voldoen, kunt u direct na behandeling betalen.

Vergoedingen
De codes in onderstaand overzicht verwijzen naar de vergoedingscodes van de verzekeraar.
Voor een kunstgebit geldt dat 75% wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Opvullen en reparatie van een volledig kunstgebit worden volledig vergoed uit de basisverzekering.
De kosten van een klikgebit worden vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage. Opvullen en reparatie van een volledig klikgebit, zowel door tandarts als tandprotheticus, worden volledig vergoed uit de basisverzekering.
De aanvullende verzekering vergoedt een deel van de extra kosten. Deze vergoeding is per verzekeraar verschillend. De vergoedingen kunt u in uw polis zien of vragen aan uw verzekeraar.

 
Product of dienst Code Behandeling
Consulten C11
C13
C85
C86
C87
Periodiek onderzoek
Incidenteel consult
Weekendbehandeling
Avondbehandeling
Nachtbehandeling
Kunstgebit P21, P25

P30

P40
P45
P78
 
Volledig kunstgebit boven- of onderkaak
incl. bijkomende verrichtingen en techniekkosten
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
incl. bijkomende verrichtingen en techniekkosten
Immediaattoeslag
Noodprothese
Uitbreiding tot volledige prothese
Klikgebit J50

J51
J52
Volledige bovenprothese op implantaten, in
combinatie met onderprothese op implantaten
Volledige onderprothese op implantaten
Volledige bovenprothese op implantaten
Gedeeltelijk kunstgebit P10
P15
P34
P35
P51, P52, P53, P54
P57, P58
P79
Gedeeltelijk kunstgebit 1 - 4 elementen
Gedeeltelijk kunstgebit 5 - 13 elementen
Frame 1 - 4 elementen
Frame 5 - 13 elementen
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit

Reparatiekosten gedeeltelijk kunstgebit
Uitbreiden gedeeltelijk kunstgebit
Veringmeier Tandprotheticus

Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
010-4261417
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website
Veringmeier Tandprotheticus

Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
010- 4711320
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:00 - 16:30 uur
Dinsdag 08:00 - 16:30 uur
Woensdag 08:00 - 16:30 uur
Donderdag 08:00 - 16:30 uur
Vrijdag 08:00 - 12:00 uur
Zaterdag volgens afspraak
's Avonds volgens afspraak
Veringmeier Tandprotheticus

Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
010-4261417
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website
Veringmeier Tandprotheticus

Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
010- 4711320
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website

Contact

   
Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
Tel: 010- 4711320
vmeier@hetnet.nl
Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
Tel: 010-4261417
Fax: 010-2731503
Plan route Plan route
 
 
Veringmeier Tandprotheticus

Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
010-4261417
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website
Veringmeier Tandprotheticus

Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
010- 4711320
vmeier@hetnet.nl
Bezoek website

Aanbevolen door Veringmeier Tandprotheticus

Ecosym Dag Gel 100ml
€ 5,09
Ecosym protheseborstel
€ 3,05
Ecosym Week Forte 100ml
€ 5,09
Renew gebitsreiniger 200gr
€ 14,10
Tepe Bridge & Implant Floss
€ 7,64
Ultrasoonreiniger Dent2clean
€ 15,30

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit